Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filgrastim ratiopharm (filgrastim) – Marķējuma teksts - L03AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFilgrastim ratiopharm
ATĶ kodsL03AA02
Vielafilgrastim
RažotājsRatiopharm GmbH
INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kartona kārbiņa
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Filgrastim ratiopharm 30 MSV/0,5 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām
Filgrastim

tas

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra pilnšļirce satur 30 miljonus starptautisko vienību [MSV] (300 mikrogramus) filg astima 0,5 ml (60 MSV/ml, 600 mikrogrami/ml).

istrē

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

 

Palīgvielas: nātrija hidroksīds, ledus etiķskābe, sorbīts, polisorbāts 80, ūdens injekcijām. Pirms

 

 

lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šķīdums injekcijām vai infūzijām.

 

 

 

 

 

1 pilnšļirce, kas satur 0,5 ml šķīduma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

5 pilnšļirces, kas satur 0,5 ml šķīduma.

 

 

 

 

 

10 pilnšļirces, kas satur 0,5 ml šķīduma.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izla iet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

Subkutānai un intravenozai ievadīšanai.

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Tikai vienreizējai lietošanai.

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Lietot š di:

 

 

 

 

aile noteiktajai devai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atšķaidīšanas var lietot 24 stundas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

 

 

Uzglabāt ledusskapī.

tas

 

 

 

 

ē

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

 

re

istr

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

 

Vācija

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/001

 

vairs

 

 

 

 

 

1 pilnšļirce

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/002

5 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/004 10 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija:

les

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu z .

 

 

 

 

 

 

Z

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

15.

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Filgrastim ratiopharm 30 MSV/0,5 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kartona kārbiņa
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Filgrastim ratiopharm 48 MSV/0,8 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām
Filgrastim

tas

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra pilnšļirce satur 48 miljonus starptautisko vienību [MSV] (480 mikrogramus) filg astima 0,8 ml (60 MSV/ml, 600 mikrogrami/ml).

istrē

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

 

Palīgvielas: nātrija hidroksīds, ledus etiķskābe, sorbīts, polisorbāts 80, ūdens injekcijām. Pirms

 

 

lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šķīdums injekcijām vai infūzijām.

 

 

 

 

 

1 pilnšļirce, kas satur 0,8 ml šķīduma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

5 pilnšļirces, kas satur 0,8 ml šķīduma.

 

 

 

 

 

10 pilnšļirces, kas satur 0,8 ml šķīduma.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izla iet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

Subkutānai un intravenozai ievadīšanai.

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Tikai vienreizējai lietošanai.

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Lietot š di:

 

 

 

 

aile noteiktajai devai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atšķaidīšanas var lietot 24 stundas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

 

 

Uzglabāt ledusskapī.

tas

 

 

 

 

ē

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

 

re

istr

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

 

Vācija

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/005

 

vairs

 

 

 

 

 

1 pilnšļirce

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/006

5 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/008 10 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija:

les

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu z .

 

 

 

 

 

 

Z

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

15.

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Filgrastim ratiopharm 48 MSV/0,8 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
Ar caurspīdīgu foliju apvilktā multidevu iepakojuma ārējais marķējums ar Blue Box
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Filgrastim ratiopharm 30 MSV/0,5 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām Filgrastim

tas

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra pilnšļirce satur 30 miljonus starptautisko vienību [MSV] (300 mikrogramus) filg astima 0,5 ml (60 MSV/ml, 600 mikrogrami/ml).

istrē

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija hidroksīds, ledus etiķskābe, sorbīts, polisorbāts 80, ūdens injekcijām. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

reğ

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām vai infūzijām.

10 pilnšļirces, kas satur 0,5 ml šķīduma.

Multidevu iepakojums ar 10 (2 iepakojumi pa 5) pilnšļircēm.

vairs

nav

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

les

 

Subkutānai un intravenozai ievadīšanai.

 

Tikai vi nr izējai ievadīšanai.

 

ā

 

Lietot š di:

Z

 

 

aile noteiktajai devai

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atšķaidīšanas var lietot 24 stundas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

 

Uzglabāt ledusskapī.

 

 

 

 

 

tas

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

istr

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

re

 

 

 

Vācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/003

 

 

 

 

 

 

 

2 x 5 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERAL CLASSIFICATION FOR SUPPLY

 

 

 

 

Recepšu zā .

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

Z

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

16.

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
Ar caurspīdīgu foliju apvilktā multidevu iepakojuma ārējais marķējums ar Blue Box
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Filgrastim ratiopharm 48 MSV/0,8 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām
Filgrastim

tas

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra pilnšļirce satur 48 miljonus starptautisko vienību [MSV] (480 mikrogramus) filg astima 0,8 ml (60 MSV/ml, 600 mikrogrami/ml).

istrē

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija hidroksīds, ledus etiķskābe, sorbīts, polisorbāts 80, ūdens injekcijām. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

ğ re

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām vai infūzijām.

10 pilnšļirces, kas satur 0,8 ml šķīduma.

Multidevu iepakojums ar 10 (2 iepakojumi pa 5) pilnšļircēm.

vairs

nav

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

les

 

Subkutānai un intravenozai ievadīšanai.

 

Tikai vi nr izējai lietošanai.

 

ā

 

Lietot š di:

Z

 

 

aile noteiktajai devai

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atšķaidīšanas var lietot 24 stundas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

 

Uzglabāt ledusskapī.

 

 

 

 

 

tas

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

istr

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

re

 

 

 

Vācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/007

 

 

 

 

 

 

 

2 x 5 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

Recepšu zā .

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

Z

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

16.

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Multidevu iepakojums bez Blue Box
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Filgrastim ratiopharm 30 MSV/0,5 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām Filgrastim

tas

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra pilnšļirce satur 30 miljonus starptautisko vienību [MSV] (300 mikrogramus) filg astima 0,5 ml (60 MSV/ml, 600 mikrogrami/ml).

istrē

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija hidroksīds, ledus etiķskābe, sorbīts, polisorbāts 80, ūdens injekcijām. Pirms

lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

ğ

 

re

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

Šķīdums injekcijām vai infūzijām.

 

5 pilnšļirces, kas satur 0,5 ml šķīduma.

 

Multidevu iepakojuma, kas veidots no 2 ka tītēm pa 5 pilnšļircēm, sastāvdaļa.

 

nav

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

Subkutānai un intravenozai ievadīšanai.

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

Tikai vi nr izējai ievadīšanai.

 

 

 

Lietot š di:

 

 

 

 

aile noteiktajai devai

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

Z

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atšķaidīšanas var lietot 24 stundas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

 

Uzglabāt ledusskapī.

 

 

 

 

 

tas

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

istr

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

re

 

 

 

Vācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/003

 

 

 

 

 

 

 

2 x 5 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERAL CLASSIFICATION FOR SUPPLY

 

 

 

 

Recepšu zā .

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

Z

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

16.

 

 

 

Filgrastim ratiopharm 30 MSV/0,5 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Multidevu iepakojums bez Blue box
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Filgrastim ratiopharm 48 MSV/0,8 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām
Filgrastim

tas

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra pilnšļirce satur 48 miljonus starptautisko vienību [MSV] (480 mikrogramus) filg astima 0,8 ml (60 MSV/ml, 600 mikrogrami/ml).

istrē

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: nātrija hidroksīds, ledus etiķskābe, sorbīts, polisorbāts 80, ūdens injekcijām. Pirms

lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

ğ

 

re

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

Šķīdums injekcijām vai infūzijām.

 

5 pilnšļirces, kas satur 0,8 ml šķīduma.

 

Multidevu iepakojuma, kas veidots no 2 ka tītēm pa 5 pilnšļircēm, sastāvdaļa.

 

nav

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

Subkutānai un intravenozai ievadīšanai.

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

Tikai vi nr izējai lietošanai.

 

 

 

Lietot š di:

 

 

 

 

aile noteiktajai devai

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

Z

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atšķaidīšanas var lietot 24 stundas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

 

Uzglabāt ledusskapī.

 

 

 

 

 

tas

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

istr

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

re

 

 

 

Vācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/007

 

 

 

 

 

 

 

2 x 5 pilnšļirces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

Recepšu zā .

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

Z

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

16.

 

 

 

Filgrastim ratiopharm 48 MSV/0,8 ml

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

Pilnšļirce

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Filgrastim ratiopharm 30 MSV/0,5 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

Filgrastim

SC

IV

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI

 

0,5 ml

 

vairs

 

 

 

 

6. CITA

 

 

 

 

 

les

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

Pilnšļirce

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Filgrastim ratiopharm 48 MSV/0,8 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

Filgrastim

SC

IV

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI

 

0,8 ml

 

vairs

 

 

 

 

6. CITA

 

 

 

 

 

les

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas