Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filgrastim ratiopharm (filgrastim) – Lietošanas instrukcija - L03AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFilgrastim ratiopharm
ATĶ kodsL03AA02
Vielafilgrastim
RažotājsRatiopharm GmbH

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Filgrastim ratiopharm 30 MSV/0,5 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

Filgrastim ratiopharm 48 MSV/0,8 ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

Filgrastim

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad,tasja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārs am v i farmaceitam.ēvarat uzzināt:Šajā instrukcijā

1.Kas ir Filgrastim ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

2.Pirms Filgrastim ratiopharm lietošanas

3.Kā lietot Filgrastim ratiopharmğ

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Filgrastim ratiopharm

6.Sīkāka informācija

1. KAS IR Filgrastim ratiopharm UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

istrre

Kas ir Filgrastim ratiopharm

nav

 

Filgrastim ratiopharm satur aktīvo vielu filgr stimu. Filgrastims ir olbaltumviela, kas ar biotehnoloģiju metodi iegūta no Escherichia coli baktērijām. Tas pieder olbaltumvielu grupai, ko dēvē par citokīniem, un ir ļoti līdzīgs dabīgajai olbaltumvielai (granulocītu koloniju stimulētājfaktoram [granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF]), kas veidojas Jūsu organismā. Filgrastims stimulē kaulus smadzenes (audi, kuros ve dojas jaunas asins šūnas) veidot lielāku skaitu asins šūnu, īpaši noteikta veida leikocītus. Le kocīti svarīgi, jo palīdz organismam cīņā ar infekciju.

Kādam nolūkam Filgr stim r tiopharm lieto

Ārsts ir nozīmējis Filgr stim r tiopharm, lai palīdzētu Jūsu organismam veidot vairāk balto asinsķermenīšu. Jūsu ārsts Jums pastāstīs, kāpēc Jūs ārstē ar Filgrastim ratiopharm. Filgrastim

ratiopharm ir noderīgs ākos tādos gadījumos, kā:

-

 

ķīmijt rapija, vairs

-

 

kau u madzeņu transplantācija,

-

 

smaga hroniska neitropēnija,

-

 

neitorpēnija pacientiem ar HIV infekciju,

-

 

periflesērisko asiņu cilmes šūnu mobilizācija.

 

ā

2.

PIRMS Filgrastim ratiopharm LIETOŠANAS

Z

 

Nelietojiet Filgrastim ratiopharm šādos gadījumos

-- Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret filgrastimu vai kādu citu Filgrastim ratiopharm sastāvdaļu.

Īpaša piesardzība, lietojot Filgrastim ratiopharm, nepieciešama šādos gadījumos

-Ja Jums ir klepus, drudzis un apgrūtināta elpošana. Tās var būt plaušu bojājuma sekas (skatīt apakšpunktu 4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS);

-ja Jums ir sirpjveida šūnu anēmija;

-ja Jums ir sāpes vēdera dobuma augšdaļā, kreisajā pusē, vai sāpes plecu galā. Tās var būt liesas bojājuma sekas (skatīt apakšpunktu 4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS).

Filgrastim ratiopharm lietošanas laikā Jums būs regulāri jāveic asinsanalīzes, lai noteiktu neitrofilo leikocītu skaitu un citu leikocītu skaitu Jūsu asinīs. Tas ļaus Jūsu ārstam saprast, cik labi iedarbojas ārstēšana un vai to nepieciešams turpināt.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

 

 

Filgrastim ratiopharm nav pārbaudīts grūtniecēm. Ir svarīgi, lai jūs pastāstītu ārstam, ja Jums

 

 

 

 

 

ē

iestājusies grūtniecība, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, vai ja plānoj o, l i

ārsts varētu izlemt, vai Jums nav jāpārtrauc šo zāļu lietošana.

istr

 

Nav zināms, vai filgrastims nokļūst mātes pienā. Tādēļ Jūsu ārsts var izlemt, ka Jū nedrīkstat lietot šīs

zāles, ja barojat bērnu ar krūti.

 

 

 

 

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

 

 

 

Ja Jūs jūtat nogurumu, nevadiet transportlīdzekli un nestrādājiet ar mehānismiem.

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Svarīga informācija par kādu no Filgrastim ratiopha m sastāvdağļām

 

 

Šī zāles satur sorbītu (cukura veids). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat

šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

nav

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

KĀ LIETOT Filgrastim ratiopharm

 

 

 

 

Vienmēr lietojiet Filgrastim ratiopharm tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Jums vajadzīgais Filgrastim rat opha m daudzums ir atkarīgs no stāvokļa, kura dēļ Jūs lietojat Filgrastim ratiopharm, kā rī no Jūsu ķermeņa masas. Jūsu ārsts pastāstīs, kad Jums jāpārtrauc lietot Filgrastim ratiopharm. V irāki Filgrastim ratiopharm kursi ir ierasta lieta.

Filgrastim ratiopharm un ķīmijterapija

Parastā deva vairs

Parastā leskumdevadeva ir 0,5 miljoni starptautisko vienību (MSV) uz kilogramu ķermeņa masas katru dienu. Piemēram, ja Jū u ķermeņ masa ir 60 kg, Jūsu dienas deva būs 30 miljoni starptautisko vienību

(MSV). Ār tēšanas ilgums parasti ir aptuveni 14 dienas. Tomēr dažu slimību gadījumā var būt nepieciāšama ilgāka ārstēšana, proti, līdz viena mēneša garumā.

ZFilgrastim ratiopharm un kaulu smadzeņu transplantācija

Parastir 1 miljons starptautisko vienību (MSV) uz kilogramu ķermeņa masas katru dienu. Piemēram, ja Jūsu ķermeņa masa ir 60 kg, Jūsu dienas deva būs 60 miljoni starptautisko vienību (MSV). Parasti pirmo Filgrastim ratiopharm devu Jūs saņemsit vismaz 24 stundas pēc ķīmijterapijas, taču 24 stundu laikā pēc kaulu smadzeņu pārliešanas. Pēc tam Jūsu ārsts katru dienu pārbaudīs Jūsu asinis, lai noteiktu, cik labi iedarbojas ārstēšana un atrastu Jums labāko devu. Ārstēšana tiks pārtraukta, kad leikocīti sasniegs noteikto līmeni.

Filgrastim ratiopharm un smaga hroniska neitropēnija

Parastā sākumdeva ir 0,5–1,2 miljoni starptautisko vienību (MSV) uz kilogramu ķermeņa masas katru dienu, ievadot vienas devas veidā vai sadalot vairākās devās. Pēc tam Jūsu ārsts pārbaudīs Jūsu asinis, lai noteiktu, cik labi iedarbojas ārstēšana un Jums piemērotāko devu. Neitropēnijas gadījumā vajadzīga ilgstoša ārstēšana ar Filgrastim ratiopharm.

Filgrastim ratiopharm un neitropēnija pacientiem ar HIV infekciju

Parastā sākumdeva ir 0,1–0,4 miljoni starptautisko vienību (MSV) uz kilogramu ķermeņa masas katru dienu. Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu asinis, lai noteiktu, cik labi iedarbojas ārstēšana. Kad atjaunojies normāls leikocītu skaits asinīs, zāles var lietot retāk kā reizi dienā. Jūsu ārsts turpinās regulāri pārbaudīt Jūsu asinis un ieteiks Jums piemērotāko zāļu devu. Lai saglabātu normālu leikocītu skaitu Jūsu asinīs, var būt vajadzīga ilgstoša ārstēšana ar Filgrastim ratiopharm.

Filgrastim ratiopharm un perifērisko asiņu cilmes šūnu mobilizācija

 

 

Ja nododat cilmes šūnas savām vajadzībām, parastā deva ir 0,5–1 miljons starptautisko vienību (MSV)

uz kilogramu ķermeņa masas katru dienu. Filgrastim ratiopharm terapija ilgs līdz 2 nedēļas, ārkā

gadījumā — arī ilgāk. Jūsu ārsts kontrolēs Jūsu asins rādītājus, lai noteiktu labāko laiku cilmes šūnu

iegūšanai.

 

 

Ja esat cilmes šūnu donors citai personai, parastā deva ir 1 miljons starptautisko vienību (MSV) uz

kilogramu ķermeņa masas katru dienu. Filgrastim ratiopharm terapija ilgs 4–5 dienas.

rtas

 

 

Lietošanas veids

ē

 

Šīs zāles injicē: vai nu infūzijas veidā (pilinot ar sistēmu) vai ievadot zemādas audos. To dēvē par

subkutānu (SC) injekciju. Ja Jums šīs zāles ievada subkutānas injekcijas ve dā, Jū u ārsts var ieteikt

Jums apgūt zāļu patstāvīgu injicēšanu. Jūsu ārsts vai medicīnas māsa sn egs Jums norādījumus, kā to

izdarīt. Nemēģiniet ievadīt zāles patstāvīgi, ja neesat saņēmis šādu apmācību. Daļa no nepieciešamās

informācijas ir sniegta šīs lietošanas instrukcijas beigās, taču par izai Jūsuistrslimības ārstēšanai

nepieciešama cieša un pastāvīga sadarbība ar ārstu.

ğ

Katra pilnšļirce paredzēta tikai vienreizējai lietošanai.

re

 

 

Ja esat lietojis Filgrastim ratiopharm vairāk nekā noteikts

 

nav

 

Ja esat lietojis Filgrastim ratiopharm vairāk, nekā noteikts, sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu, cik

ātri vien iespējams.

 

 

Ja esat aizmirsis lietot Filgrastim ratiopharm

 

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto injekciju.

 

Ja Jūs pārtraucat lietotvairsF lg ast m atiopharm

Pirms pārtraucat lietot Filgr st m r t opharm, pārrunājiet to ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi p šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

T pat kā citas zā s, Filgrastim ratiopharm var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lai novērtētu blakusparādību sastopamības biežumu, lieto šādus apzīmējumus:

 

les

Ļoti bieži:

vairāk nekā 1 no 10 pacientiem

Bieži:ā

1 līdz 10 gadījumi no 100 pacientiem

Retāk:

 

1 līdz 10 gadījumi no 1 000 pacientiem

Z

 

1 līdz 10 gadījumi no 10 000 pacientiem

Reti:

 

Ļoti reti:

mazāk kā 1 gadījums no 10 000 pacientiem

Nav zināms:

biežumu nevar noteikt no pieejamiem datiem.

Ir ziņots par alerģiskām reakcijām pret filgrastimu, tostarp izsitumiem, paceltiem ādas laukumiem un anafilaksi (nespēks, pazemināts asinsspiediens, apgrūtināta elpošana un sejas tūska). Ja domājat, ka jums ir šāda veida reakcija, pārtrauciet Filgrastim ratiopharm injicēšanu un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Ir ziņots par liesas palielināšanos un, ļoti retos gadījumos, par liesas plīsumiem. Daži liesas plīsuma gadījumi bija letāli.

Ja Jūs jūtat sāpes vēdera dobuma augšējā kreisajā daļā vai kreisajā plecā, ir svarīgi nekavējoties sazināties ar ārstu, jo šādi simptomi var liecināt par problēmām ar liesu.

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs piezvanītu ārstam, ja domājat, ka Jums varētu būt infekcija. Infekcija var izpausties dažādos veidos. Jums jāraugās, vai ķermeņa temperatūra nav 37,8 °C vai augstāka un vai nav drebuļu vai citu infekcijas pazīmju, piemēram, izsitumu, iekaisuša kakla, caurejas, ausu sāpju, apgrūtinātas vai sāpīgas elpošanas vai klepus vai sēcošas elpošanas. Šie simptomi var būt smagu, ar elpošanas ceļiem saistītu blakusparādību pazīmes, kā pneimonija un respiratorā distresa sindroms pieaugušajiem, kas var būt letāls. Ja Jums ir drudzis vai kāds no minētajiem simptomiem, nek vējoties sazinieties ar ārstu un dodieties uz slimnīcu.

Ja Jums ir sirpjveida šūnu anēmija, noteikti informējiet par to ārstu, pirms sākat lietot Filgras im

ratiopharm. Dažiem pacientiem ar sirpjveida šūnu anēmiju, kas lietojuši filgrastimu, bijusi sirpjveida

šūnu krīze.

tas

ē

 

 

-

eritrocītu skaita samazināšanās, kas var izraisīt bālu ādu un n spēkuistrvai elpas ūkumu,

Ļoti bieža blakusparādība var būt kaulu un muskuļu sāpes. Jautājiet ārstam, kuras zāles Jūs varat lietot,

lai palīdzētu mazināt sāpes.

 

ğ

 

 

Turklāt Jums var būt arī šādas blakusparādības:

 

 

trombocītu skaita samazināšanās, kas palielina asiņošanas un asinsizplūdumu risku, leikocītu

-

skaita pieaugums;

nav

zināms);

transplantēto kaulu smadzeņu atgrūšana (biežums

-

paaugstināts dažu aknu enzīmu līmenis, augsta urīnskreābes koncentrācija asinīs, zems glikozes

 

līmenis;

 

 

-

galvassāpes;

 

 

-

pārejošs zems asinsspiediens, asi srites tr ucējumi (kas var izraisīt sāpes, apsārtumu un locekļu

 

pietūkumu);

 

 

-

deguna asiņošana, klepus, iekai is kakls;

 

-

klepus, drudzis un apgrūtināta elpošana vai asins atklepošana (biežums nav zināms);

-

slikta vispārējā pašsajūta, vemšana, aizcietējums, caureja, apetītes zudums, mukozīts

 

(gremošanas trakta gļotād s sāpīgs iekaisums un čūlu veidošanās tajā);

-

sāpīga vai apgrūtināta ur nēš na (ļoti reti), asinis urīnā, olbaltumvielas urīnā;

-

aknu palielināšanās;

 

 

-

asinsvadu iekaisums, bieži kombinācijā ar izsitumiem (ļoti reti), paceltu, sāpīgu, plūmju krāsas

 

les

 

 

 

bojājumu rašanā uz ekstremitātēm (dažkārt uz sejas un kakla) kombinācijā ar drudzi (Svīta

 

sindrom , ļotivairsreti), matu izkrišana, āpes injekcijas vietā, izsitumi;

-

āp locītavā , āpes krūtīs, reimatisku stāvokļu pasliktināšanās, kalcija izzušana no kauliem,

 

ocītavu sāp s un pietūkums, kas līdzīgs podagrai (biežums nav zināms);

ā

 

 

-

n spēks, vispārējs vājums, nespecifiskas sāpes.

 

Z

 

 

 

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakuspar dībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

5.

KĀ UZGLABĀT Filgrastim ratiopharm

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Filgrastim ratiopharm pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējā iepakojuma — kartona kārbiņas un uz pilnšļirces pēc apzīmējuma “Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2–8 °C ).

Nelietojiet Filgrastim ratiopharm, ja pamanāt, ka tas ir duļķains vai satur redzamas daļiņas.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Filgrastim ratiopharm satur

 

 

 

-

Aktīvā viela ir filgrastims. Katrs ml šķīduma injekcijām vai infūzijām satur 60 miljonus

 

starptautisko vienību [MSV] (600 mikrogramus) filgrastima.

 

 

 

 

Filgrastim ratiopharm 30 MSV/0,5 ml: katra pilnšļirce satur 30 miljonus starptau isko vienību

 

[MSV] (300 mikrogramus) filgrastima 0,5 ml šķīduma.

 

ē

 

 

istr

 

 

Filgrastim ratiopharm 48 MSV/0,8 ml: katra pilnšļirce satur 48 miljonus sta ptau isko vienību

-

[MSV] (480 mikrogramus) filgrastima 0,8 ml šķīduma.

 

 

tas

Citas sastāvdaļas ir: nātrija hidroksīds, ledus etiķskābe, sorbīts, polisorbā

80, ūdens

 

injekcijām.

 

 

 

 

Detalizēta informācija par sastāvdaļu sorbītu (cukurs) ir atrodama apakšpunktā 2. zem virsraksta

 

“Svarīga informācija par kādu no Filgrastim ratiopharm sastāvdaļām”.

 

 

Filgrastim ratiopharm ārējais izskats un iepakojums ğ

Filgrastim ratiopharm ir šķīdums injekcijām vai infūzijām pilnšļi cē. Filgrastim ratiopharm ir dzidrs bezkrāsas šķīdums. Katra pilnšļirce satur 0,5 ml vai 0,8 ml šķīduma.

re

Filgrastim ratiopharm ir pieejams iepakojumā pa 1, 5 ai 10 pilnšļircēm vai multidevu iepakojumā ar 10 (2iepakojumi pa 5) pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

nav

ratiopharm GmbH

 

Graf-Arco-Straße 3

vairs

Vācija

 

D-89079 Ulm

 

Vācija

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

Ražotājs

 

 

Merckle Biotec GmbH

 

Dornierstraße 10

 

 

 

les

 

 

D-89079 Ulm

 

 

ā

 

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

Z

 

 

Luxembourg/Luxemburg

België/Belgique/Belgien

ratiopharm Belgium S.A.

ratiopharm S.A. Luxemburg

Tél/Tel: +32 2 761 10 11

Tél/Tel: +35 2 40 37 27

България

 

Magyarország

ratiopharm GmbH, Германия

ratiopharm Hungária Kft.

Teл: +49 731 402 02

 

Tel: +36 1 273 2730

Česká republika

 

Malta

ratiopharm CZ s.r.o.

 

ratiopharm GmbH, Il Ġermanja

Tel: +420 2 510 21 122

Tel: +49 731 402 02

Danmark

Nederland

ratiopharm A/S

ratiopharm Nederland bv

Tlf: +45 45 46 06 60

Tel: +31 75 653 00 00

Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 731 402 02

Eesti

ratiopharm Eesti büroo Tel: +372 6838 006

Ελλάδα

ratiopharm GmbH, Γερμανία Τηλ: +49 731 402 02

España

ratiopharm España, S.A. Division ratiopharm direct Tel: +34 91 567 29 70

France

Laboratoire ratiopharm S.A.

Tél: +33 1 42 07 97 04

Ireland

ratiopharm UK Ltd, United Kingdom Tel: +44 239 238 6330

Ísland

ratiopharm GmbH, Þýskaland Sími: +49 731 402 02

Italia

ratiopharm Italia s.r.l. Division ratiopharm direct Tel: +39 02 28 87 71

Κύπρος

 

ratiopharm GmbH, Γερμανία

Τηλ: +49 731 402 02

vairs

 

Latvija

 

ratiopharm Latvijas pārstāvniecība

Tel: +371 67499110

 

les

ā

Z

 

Lietuva

ratiopharm atstovas Lietuvoje Tel: + 370 5 212 3295

Šī lietošanas instrukcija akceptēta.

Norge ratiopharm AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1 97 007

Polska

tas

ratiopharm Polska Sp.z.o.o

Tel: +48 22 335 39 20

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indús ēia de Produtos

farmacêuticos Lda

 

Tel: +351 21 424 80 00

 

România

 

re

 

ratiopharm GmbH, Germaniaistr

 

Tel: +49 731 402ğ02

 

nav

 

Slo enija

ratiopharm GmbH, Nemčija Tel: +49 731 402 02

Slovenská republika ratiopharm Slovensko s.r.o. Tel: +421 2 57 200 300

Suomi/Finland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Sverige ratiopharm AB

Tel: +46 42 37 0740

United Kingdom ratiopharm UK Ltd Tel: +44 239 238 6330

INFORMĀCIJA PAR ZĀĻU PATSTĀVĪGU INJICĒŠANU SEV

Šajā apakšpunktā sniegta informācija par to, kā patstāvīgi injicēt sev Filgrastim ratiopharm. Ir svarīgi, lai Jūs nemēģinātu patstāvīgi injicēt sev zāles, ja vien Jūsu ārsts vai medicīnas māsa nav īpaši apmācījuši Jūs to darīt. Svarīgi ir arī tas, lai pēc izlietošanas šļirce tiktu izmesta necaurduramā atkritumu tvertnē. Ja šaubāties par zāļu patstāvīgu injicēšanu sev vai ja Jums ir jautājumi, lūdziet palīdzību ārstam vai medicīnas māsai.

Kā man patstāvīgi injicēt sev Filgrastim ratiopharm?

Jums būs jāinjicē zāles zemādas audos. To dēvē par subkutānu injekciju. Jums būs jāinjicē zāles katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Nepieciešamie piederumi

tas

 

Lai veiktu sev subkutānu injekciju, Jums būs vajadzīgi šādi piederumi:

 

-

Filgrastim ratiopharm pilnšļirce;

 

-

spirtu vai līdzīgu līdzekli saturošas salvetes;

 

-

necaurdurama tvertne (plastmasas tvertne, kas izsniegta slimnīcā vai aptiekā), lai Jūs v rē u

 

drošā veidā iznīcināt izlietotās šļirces.

ē

Kas jādara, pirms subkutānas Filgrastim ratiopharm injekcijas veikšanas?

1.Centieties injicēt zāles aptuveni vienā un tajā pašā laikā katru dienu.

2.Izņemiet no ledusskapja Filgrastim ratiopharm pilnšļirci.

3.Pārbaudiet derīguma termiņu, kas norādīts pilnšļirces marķēğjumā (“Derīgs līdz:”). Nelietojiet zāles, ja ir pagājusi norādītā mēneša pēdējā diena.

4.Pārbaudiet Filgrastim ratiopharm izskatu. Tam jābūt dzidram b zkrāsainam šķidrumam. Ja šķidrumā ir redzamas daļiņas, to nedrīkst lietot.

5.Lai injekcija būtu vieglāka, 30 minūtes paturiet pilnšļi ci istabā, lai tā sasiltu līdz istabas temperatūrai, vai dažas minūtes paturiet pilnšļirci okā. Nesildiet Filgrastim ratiopharm nekāistrre

 

citādi (piemēram, nesildiet to mikroviļņu krāsnī

ai karsta ūdens peldē).

6.

Nenoņemiet uzgali no šļirces, pirms nees t g t

s eikt injekciju.

7.Rūpīgi nomazgājiet rokas.

8.

nav

Atrodiet ērtu, labi apgaismotu vietu un ovietojiet visus nepieciešamos piederumus (Filgrastim

ratiopharm pilnšļirci, spirtu saturošās salvetes un necaurduramo tvertni) ērti sasniedzamā attālumā.

Kā sagatavot Filgrastim rat opha m injekciju?

Pirms Filgrastim ratiopharm nj cēšanas Jums jārīkojas šādi.

1.Turiet šļirces cilindru un uzmanīgi noņemiet uzgali no adatas, negriežot to. Velciet taisni, kā parādīts 1. un 2. ttēlā. Nepieskarieties adatai un nevirziet virzuli.

 

les

 

ā

 

Z

 

 

 

nav3

 

 

 

 

2.

Pilnšļircē Jūs varat pamanīt nelielu gaisa pūslīti. Ja šļircē ir gaisa pūslīši, viegli uzsitiet pa to ar

 

pirkstiem, līdz gaisa pūslīši paceļas līdz šļirces augšai. Turiet šļirci uz augšu un izl

idiet no ā

 

visu gaisu, virzot virzuli uz augšu.

 

 

 

3.

Uz šļirces cilindra ir skala. Virziet virzuli līdz tam ciparam (ml iedaļai) uz šļirces, k

s bilst

 

Filgrastim ratiopharm devai, kādu Jums parakstījis ārsts.

 

 

4.

Vēlreiz pārbaudiet šļirci, lai pārliecinātos, ka tajā ir pareizā Filgrastim ratiopha m deva.

5.

Tagad jūs varat izmantot pilnšļirci.

 

 

tas

 

 

 

ē

Kurā ķermeņa daļā var injicēt zāles?

 

 

 

Piemērotākās ķermeņa daļas, kurās var patstāvīgi injicēt sev zāles, ir šāistrda :

 

-

augšstilbu augšējā daļa;

ğ

 

 

-

vēders, izņemot zonu ap nabu (sk. 3. attēlu).

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

les

vairs

 

 

 

Ja z les Jums injicē kāds cits, var izmantot arī augšdelmu aizmugurējo

ā

 

Labāk ir katru dienu mainīt injekcijas vietu, lai izvairītos no sāpīguma,

Z

 

 

pašā vietā.

 

daļu (sk. 4. attēlu).

injicējot zāles vienā un tajā

Kā injicēt zāles?

1.Dezinficējiet ādu ar spirtu saturošās salvetes palīdzību un satveriet ādu starp īkšķi un rādītājpirkstu, nesaspiežot to (sk. 5. attēlu).

2.Pilnībā ievadiet adatu ādā, kā rādījusi medicīnas māsa vai ārsts (sk. 6. attēlu).

3.Nedaudz pavirziet virzuli, lai pārliecinātos, ka nav pārdurts asinsvads. Ja šļircē redzamas asinis, izņemiet adatu un atkārtoti ieduriet to citā vietā.

4.Lēni un vienmērīgi injicējiet šķidrumu, vienlaikus turot ādu satvertu.

5.Injicējiet tikai tādu devu, kādu Jums noteicis ārsts.

6.Pēc šķidruma injicēšanas izņemiet adatu un atlaidiet ādu.

7.Katru šļirci izmantojiet tikai vienai injekcijai. Nelietojiet šļircē palikušo Filgrastim ratiopharm.

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

re

 

 

Atcerieties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Jums ir jebkādas problēmas, droši lūdziet p līdzību un padomu ārstam vai medicīnas māsai.

Izlietoto šļirču iznīcināšana

 

 

 

 

-

Nelieciet uz izlietotajām adatām atpakaļ uzgali.

 

 

 

-

Ievietojiet izlietotās šļi ces necau duramā tvertnē un turiet to bērniem nepieejamā un neredzamā

 

vietā.

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pilno necaurduramo tve tni znīciniet saskaņā ar Jūsu ārsta, medicīnas māsas vai farmaceita

 

norādījumiem.

 

 

 

 

-

Nekādā gadījumā nemetiet lietotā šļirces sadzīves atkritumu tvertnē.

 

SEKOJOŠĀ INFORMĀCIJA IR DOMĀTA TIKAI MEDICĪNAS DARBINIEKIEM

 

 

les

vairs

 

 

 

 

Filgrastim ratiopharm astāvā nav konservantu. Ņemot vērā mikrobioloģiska piesārņojuma iespējamo risku,āFi grastim ratiopharm šļirces paredzētas vienreizējai lietošanai.

ZJa Filgrastim ratiopharm nejauši pakļauts sala iedarbībai, tā stabilitāte netiek negatīvi ietekmēta.

Filgrastim ratiopharm nedrīkst atšķaidīt ar nātrija hlorīda šķīdumu. Šīs zāles nedrīkst jaukt ar citām zālēm, izņemot zemāk minēto. Atšķaidītu filgrastimu var absorbēt stikls vai

plastmasa, tas nav atšķaidīts saskaņā ar zemāk minēto.

Ja vajadzīgs, Filgrastim ratiopharm var atšķaidīt ar 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīdumu infūzijām. Nekādā gadījumā nav ieteicams atšķaidījums ar galīgo koncentrāciju zem 0,2 MSV (2 μg)/ml. Pirms lietošanas šķīdums vizuāli jāpārbauda. Lietot drīkst vienīgi dzidru šķīdumu bez redzamām daļiņām. Pacientiem, kurus ārstē ar filgrastimu, kas atšķaidīts līdz koncentrācijai zem 1,5 MSV (15 μg)/ml, jāpievieno cilvēka seruma albumīni (HSA), lai galīgā koncentrācija būtu 2 mg/ml. Piemērs: ja injekcijas galīgais tilpums ir 20 ml un filgrastima kopējā deva ir mazāka par 30 MSV (300 μg), tas jāievada kopā ar 0,2 ml 200 mg/ml (20 %) cilvēka albumīnu šķīduma. Ja Filgrastim ratiopharm ir

atšķaidīts ar 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīdumu infūzijām, tas ir savietojams ar stiklu un daudziem plastmasas materiāliem, tostarp PVH, poliolefīnu (polipropilēna un polietilēna kopolimērs) un polipropilēnu.

Pēc atšķaidīšanas: atšķaidīts šķīdums infūzijām ir ķīmiski un fizikāli stabils 24 stundas, glabājot temperatūrā no 2 - 80C. No mikrobioloģijas viedokļa atšķaidījums ir jāizlieto nekavējoties. Ja to neizlieto nekavējoties, lietotājs ir atbildīgs par uzglabāšanas laiku un apstākļiem un tam nevajadzētu pārsniegt 24 stundas 2 - 80C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana nav tikusi veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas