Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Lietošanas instrukcija - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFirazyr
ATĶ kodsC01EB19
Vielaicatibant
RažotājsShire Orphan Therapies GmbH

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Firazyr 30 mg injekciju šķīdums pilnšļircē

Ikatibants (icatibant)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Firazyr un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms Firazyr lietošanas

3.Kā lietot Firazyr

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Firazyr

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Firazyr un kādam nolūkam tās lieto

Firazyr satur aktīvo vielu ikatibantu.

Firazyr lieto, lai ārstētu pārmantotās angioneirotiskās tūskas simptomus pieaugušajiem.

Pārmantotās angioneirotiskās tūskas gadījumā jūsu asinīs ir paaugstināts tā dēvētā bradikinīna līmenis, un tas izraisa tādus simptomus kā tūsku, sāpes, nelabumu un caureju.

Firazyr bloķē bradikinīna iedarbību un līdz ar to pārtrauc pārmantotās angioneirotiskās tūskas lēkmes simptomu attīstību.

2. Kas jāzina pirms Firazyr lietošanas

Nelietojiet Firazyr šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret ikatibantu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Firazyr lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Firazyr nevēlamās blakusparādības ir līdzīgas Jūsu slimības simptomiem. Nekavējoties ziņojiet ārstam, ja ievērojat, ka lēkmes simptomi saasinās pēc Firazyr lietošanas.

-Ja Jums ir stenokardija (samazināta asins pieplūde sirds muskulim).

-Ja Jums nesen ir bijis insults.

Turklāt:

-Pirms patstāvīgas Firazyr injicēšanas Jums jābūt apmācītam par subkutānu (zem ādas) zāļu ievadīšanas veidu.

-Tūlīt pēc tam, kad savas balsenes spazmu lēkmes (augšējo elpceļu nosprostojums) laikā Firazyr esat ievadījis pats, vai to injicējis Jūsu aprūpētājs, Jums jāmeklē medicīniskā palīdzība medicīnas iestādē.

-Ja pēc vienas pašam sev veiktas Firazyr injiecijas simptomi neizzūd, Jums jāmeklē medicīniskā palīdzība, lai saņemtu papildu Firazyr injekcijas. 24 stundu laikā drīkst saņemt ne vairāk par

2 papildu injekcijām.

Bērni un pusaudži

Firazyr nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, jo šajā vecuma grupā tās vēl nav pētītas.

Citas zāles un Firazyr

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Datu par to, ka Firazyr reaģē ar citām zālēm, nav. Ja lietojat zāles, kas inhibē angiotenzīna konvertāzes enzīmu (AKE) (piemēram, kaptoprilu, enalaprilu, ramiprilu, kvinaprilu, lizinoprilu) ko lieto asinsspiediena pazemināšanai vai cita iemesla dēļ – pirms Firazyr lietošanas informējiet savu ārstu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms Firazyr lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ja barojat bērnu ar krūti, Jūs nedrīkstat to darīt 12 stundas pēc tam, kad pēdējo reizi saņēmāt Firazyr.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, ja jūtaties noguris vai arī Jums reibst galva pārmantotās angioneirotiskās tūskas lēkmes dēļ vai pēc Firazyr lietošanas.

Firazyr satur nedaudz nātrija

Šķīdums injekcijām satur mazāk kā 1 mmol (23 mg) nātrija, tātad tas praktiski “nesatur nātriju”.

3.Kā lietot Firazyr

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Ja nekad neesat lietojis Firazyr iepriekš, pirmo Firazyr devu injicēs Jūsu ārsts vai medicīnas māsa. Jūsu ārsts pateiks, kad Jūs droši varēsiet doties mājās.

Pēc pārrunām ar savu ārstu vai medicīnas māsu un pēc apmācības par subkutānu (zem ādas) zāļu ievadīšanu varēsiet Firazyr injicēt pats, vai to varēs izdarīt Jūsu aprūpētājs, kad Jums būs pārmantotās angioneirotiskās tūskas lēkme. Svarīgi Firazyr injicēt subkutāni (zem ādas), tiklīdz konstatējat pārmantotās angioneirotiskās tūskas lēkmes simptomus. Jūsu veselības aprūpes speciālists apmācīs Jūs un Jūsu aprūpētāju, kā droši injicēt Firazyr, izpildot lietošanas instrukcijas norādījumus

Kad un cik bieži Jums ir jālieto Firazyr?

-Jūsu ārsts ir noteicis precīzu Firazyr devu un izstāstīs, cik bieži to var lietot. Firazyr ieteicamā deva ir viena injekcija (3 ml, 30 mg) subkutāni (zem ādas) tiklīdz esat konstatējis pārmantotās angioneirotiskās tūskas lēkmes simptomus (piemēram, pastiprinās ādas pietūkums, īpaši uz sejas vai kakla, arvien spēcīgākas sāpes vēderā).

Ja pēc 6 stundām simptomi nav mazinājušies, Jums jāmeklē medicīniskā palīdzība, lai saņemtu papildu Firazyr injekcijas. 24 stundu laikā drīkst saņemt ne vairāk par 2 papildu injekcijām.

24 stundu laikā nedrīkst saņemt vairāk par 3 injekcijām; ja mēnesī Jums nepieciešams vairāk par 8 injekcijām, Jums jāmeklē medicīniskā palīdzība.

Kā Firazyr ir jāievada?

Firazyr ir jāievada subkutāni (zem ādas). Katru šļirci drīkst izmantot tikai vienu reizi. Firazyr tiek injicēts ar īsu adatu taukaudos zem ādas vēdera apvidū.

Ja Jums ir jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Turpmākās detalizētās instrukcijas ir paredzētas tikai patstāvīgai zāļu injicēšanai.

Instrukcijās ir aprakstītas šādas galvenās darbības:

1)Svarīga vispārīgā informācija

2)Šļirces un adatas sagatavošana injekcijai

3)Injekcijas vietas sagatavošana

4)Šķīduma injicēšana

5)Atbrīvošanās no šļirces, adatas un adatas vāciņa

Detalizētas zāļu injicēšanas instrukcijas

1)Svarīga vispārīgā informācija

Pirms darbību sākšanas nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni

Atveriet blistera iepakojumu, noplēšot aizsargplombu

Izņemiet pilnšļirci no blistera paplātes

Noskrūvējiet vāciņu no pilnšļirces gala

Pēc vāciņa noskrūvēšanas novietojiet pilnšļirci uz līdzenas virsmas

2) Šļirces un adatas sagatavošana injekcijai

Izņemiet adatas vāciņu no blistera

Noņemiet aizsargplombu no adatas vāciņa (adatai jāpaliek adatas vāciņā)

Stingri satveriet šļirci. Uzmanīgi pievienojiet adatu pilnšļircei, kurā ir bezkrāsains šķīdums

Uzskrūvējiet adatu uz pilnšļirces, kamēr adata joprojām ir fiksēta adatas vāciņā

Izņemiet adatu no adatas vāciņa, pavelkot pilnšļirci. Nevelciet uz augšu virzuli

Šļirce tagad ir gatava injekcijai

3) Injekcijas vietas sagatavošana

Izvēlieties injekcijas vietu. Injekcijas vietai jāatrodas ādas ielokā vēdera daļā, aptuveni 5–10 cm pa labi vai pa kreisi no nabas. Injekcijas vietai jāatrodas vismaz 5 cm no jebkāda veida rētām. Neizvēlieties tādu injekcijas vietu, kurā ir rētas vai brūces, kas ir pietūkusi vai sāpīga

Notīriet injekcijas vietu, to noberzējot ar spirtā samitrinātu sūkli, un ļaujiet injekcijas vietai nožūt

4)Šķīduma injicēšana

Turiet šļirci vienā rokā ar diviem pirkstiem, īkšķim jāatrodas uz virzuļa gala

Nodrošiniet, lai šļircē nebūtu gaisa burbuļu, bīdot virzuli, kamēr adatas galā parādās pirmais šķīduma piliens

4) Šķīduma injicēšana (turpinājums)

Turiet šļirci 45–90 grādu leņķī pret ādu; adatas galam jābūt vērstam pret ādu

Turot šļirci vienā rokā, ar otru roku dezinficētajā injekcijas vietā starp īkšķi un citiem pirkstiem uzmanīgi turiet ādas ieloku

Turot ādas ieloku, tuviniet šļirci ādai un ātri ieduriet adatu ādas ielokā

Lēni bīdiet šļirces virzuli, vienlaikus stingri turot roku, kamēr viss šķidrums ir injicēts ādā un tā vairs nav šļircē

Bīdiet virzuli lēni, lai injekcija ilgtu apmēram 30 sekundes

Atbrīvojiet ādas ieloku un uzmanīgi izņemiet adatu

5)Atbrīvošanās no šļirces, adatas un adatas vāciņa

Izmetiet šļirci, adatu un adatas vāciņu asiem priekšmetiem paredzētā konteinerā. Ja ar šiem asajiem priekšmetiem atbilstoši nerīkojas, citas personas var gūt ievainojumus.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Gandrīz visiem Firazyr saņēmušajiem pacientiem injekcijas vietā attīstīsies reakcija (piemēram, ādas kairinājums, pietūkums, sāpes, nieze, ādas apsārtums un dedzināšanas sajūta). Šīs parādības parasti ir mērenas un pāriet, bez papildu ārstēšanas.

Ļoti biežas blakusparādības (var novērot vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Reakcijas papildu injekcijas vietā (spiediena sajūta, zilumu veidošanās, samazināts jutīgums un/vai nejutīgums, piepacelti un niezoši izsitumi uz ādas un siltuma sajūta).

Biežas blakusparādības (var novērot ne vairāk kā 1 cilvēkam no 10) Nelabuma sajūta

Galvassāpes

Reibonis

Drudzis

Nieze

Izsitumi

Ādas apsārtums

Patoloģiski aknu darbības analīžu rezultāti

Nekavējoties informējiet ārstu, ja konstatējat, ka lēkmes simptomi pēc Firazyr saņemšanas ir kļuvuši smagāki.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Firazyr

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma pēc “Derīgs līdz”/“EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. Nesasaldēt.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka šļirces vai adatas iepakojums ir bojāts vai arī ja preparāts ir acīm redzami sabojājies, piemēram, šķīdums ir duļķains, tajā peld daļiņas vai arī ir mainījusies šķīduma krāsa.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Firazyr satur

Aktīvā viela ir ikatibants. Katrā pilnšļircē ir 30 miligrami ikatibanta (acetāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, ledus etiķskābe, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

Firazyr ārējais izskats un iepakojums

Firazyr ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums injekcijām stikla pilnšļircē (3 ml). Iepakojumā ir hipodermiska adata.

Firazyr ir pieejams atsevišķā iepakojumā, kas satur vienu pilnšļirci ar vienu adatu, vai multiiepakojumā, kas satur trīs pilnšļirces ar trim adatām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Vācija

Ražotājs

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Īrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas