Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Focetria (Influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Marķējuma teksts - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFocetria
ATĶ kodsJ07BB02
VielaInfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/California/7/2009 (H1N1)-derived strain used NYMC X-181 7.5 microgragms per 0.5 ml dose
RažotājsNovartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA ŠĻIRCEI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Focetria suspensija injekcijai pilnšļircē

Gripas vakcīna H1N1v (virsmas antigēni, inaktivēti, pievienots adjuvants)

Influenza vaccine H1N1v (surface antigen, inactivated, adjuvanted)

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena 0,5 ml deva satur: Aktīvās vielas: Gripas vīrusa virsmas antigēnus (hemaglutinīns un neiraminidāze), kultivētus olās, adjuvants – MF59C.1, celmam:

no A/California/07/2009 (H1N1) atvasināts celms,

 

tas

izmantots NYMC X-181

 

7,5 mikrogrami ēhemaglutinīna

 

istr

 

Adjuvants: MF59C.1 eļļa-ūdenī emulsija, kas satur skvalēnu kā eļļas fāzi, tabilizētu ar

polisorbātu 80 un sorbitāna trioleātu citrāta buferī.

ğ

 

re

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, kālija hlorīds, kālija dihidrogēnfosfāts, ātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, magnija

hlorīda heksahidrāts, kalcija hlorīda dihidrāts, ātrija citrāts, citronskābe, ūdens injekcijām.

 

 

 

nav

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

Suspensija injekcijai.

 

 

1 x vienas 0,5 ml devas pilnšļirce

 

 

 

vairs

 

10 x vienas 0,5 ml devas pilnšļirces

 

les

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

ā

 

 

Ievadīt intramuskulZ

āri deltveida muskulī.

 

Brīdinājums: Neinjicēt intravaskulāri.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Pirms lietošanas vakcīnai jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai. Pirms lietošanas viegli sakratīt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU

 

 

VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU

 

 

(JA PIEMĒROJAMS)

 

 

 

tas

 

Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. – Via Fiorentina, 1 – Siğna, Itālija.

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

EU/1/07/385/001

 

 

nav

 

 

 

 

EU/1/07/385/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA 10 DEVU FLAKONAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Focetria suspensija injekcijai daudzdevu konteinerā

Gripas vakcīna H1N1v (virsmas antigēni, inaktivēti, pievienots adjuvants)

Influenza vaccine H1N1v (surface antigen, inactivated, adjuvanted)

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena 0,5 ml deva satur: Aktīvās vielas: Gripas vīrusa virsmas antigēnus (hemaglutinīns un neiraminidāze), kultivētus olās, adjuvants – MF59C.1, celmam:

no A/California/07/2009 (H1N1) atvasināts celms

 

tas

izmantots NYMC X-181

 

7,5 mikrogrami ēhemaglutinīna

 

istr

 

Adjuvants: MF59C.1 eļļa-ūdenī emulsija, kas satur skvalēnu kā eļļas fāzi, tabilizētu ar

polisorbātu 80 un sorbitāna trioleātu citrāta buferī.

ğ

 

re

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, kālija hlorīds, kālija dihidrogēnavnfosfāts, ātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, magnija

hlorīda heksahidrāts, kalcija hlorīda dihidrāts, ātrija citrāts, citronskābe, tiomersāls, ūdens injekcijām.

Suspensija injekcijai.

Flakoni

10 x 10 devas pa 0,5 ml vakcīnas (5 ml).

4. ZĀĻU FORMA UN SATURSvairs

5.LIETOŠANASāVEIDS intramuskulītIevadlesMETODE UN IEVADĪŠANASZ āri deltveida muskulī.

Brīdinājums: Neinjicēt intravaskulāri.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Pirms lietošanas vakcīnai jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai. Pirms lietošanas viegli sakratīt.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām.

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. – Via Fiorentina, 1 – Siena, Itālija.

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

ğ

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

re

 

EU/1/07/385/004

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

Sērija

vairs

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

Recepšu zāles.

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

15.NOR

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ŠĻIRCES MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Focetria injekcija

Gripas vakcīna H1N1v

Intramuskulārai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas sakratīt.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI

0,5 ml

6. CITA

 

les

vairs

Uzglabāt ledusskapī.

Novartis V&D S.r.l.

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

VIENĪBU DAUDZUMS

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMS 10 DEVU FLAKONAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Focetria injekcija

Gripas vakcīna H1N1v

Intramuskulārai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas viegli sakratīt.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI

Daudzdevu flakons (5 ml)

6. CITA

 

les

vairs

Uzglabāt ledusskapī.

Novartis V&D S.r.l.

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

VIENĪBU DAUDZUMS

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas