Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Forcaltonin (recombinant salmon calcitonin (rsct)) – Marķējuma teksts - H05BA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsForcaltonin
ATĶ kodsH05BA01
Vielarecombinant salmon calcitonin (rsct)
RažotājsUnigene UK Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAI , JA ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NAV, UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{VEIDS/TIPS}

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

tas

FORCALTONIN 100 IU šķīdums injekcijai

Rekombinants laša kalcitonīns

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

Zāles. Katra ampula satur 100 SV (15 mikrogramus 1,0 ml) rekombinantā laša kalcitonīna

(Recombinant salmon calcitonin).

 

 

istr

ē

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

Palīgvielas: ledus etiķskābe, nātrija acetāta trihidrāts, nātrija hlorīds un ūdens injekcijām.

 

 

re

ğ

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

Šķīdums injekcijām - Iepakojums ar 10 devām:

 

 

 

 

 

 

 

Zāles. Katra ampula satur 100 SV (15 mikrogramus/1,0 ml) rekombinantā laša kalcitonīna.

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

vairs

nav

Subkutānai (SC), intramuskulārai (IM) vai intravenozai (IV) injekcijai. Pirms zāļu lietošanas izlasiet instrukciju.

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

NESASALDĒT

 

les

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.

 

ā

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.

Z

 

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Unigene UK Limited

 

 

 

ē

tas

 

 

 

 

191 Sparrows Herne

 

 

istr

 

Bushey Heath

 

 

 

Hertfordshire WD23 1AJ

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

ğ

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

re

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/98/093/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

nav

 

 

 

 

 

RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

<Sērija> <Sēr.> {numurs}

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

 

 

vairs

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

FORCALTONIN 100 SV šķīdums injekcijām

Rekombinants laša kalcitonīns

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Unigene UK Limited

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

191 Sparrows Herne

 

 

 

 

istr

 

Bushey Heath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertfordshire WD23 1AJ

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

ğ

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

re

 

 

 

 

 

 

Der. līdz {MM/GGGG}

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Sērija> <Sēr.> {numurs}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{VEIDS/TIPS}

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

FORCALTONIN 100 SV šķīdums injekcijām

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

ē

 

Pirms zāļu lietošanas izlasiet instrukciju.

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

Der. līdz {MM/GGGG}

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Sērija> <Sēr.> {numurs}

 

nav

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas