Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Marķējuma teksts - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGalafold
ATĶ kodsAmicus Therapeu
Vielamigalastat hydrochloride
RažotājsAuthorised

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Galafold 123 mg cietās kapsulas migalastat

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur migalastatahidrohlorīdu, kas atbilst 123 mg migalastata.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 cietās kapsulas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietot tukšā dūšā vismaz 2 stundas pirms vai pēc pārtikas uzņemšanas vienā un tajā pašā laikā katru dienu.

Norijiet kapsulu veselu. Kapsulu nedrīkst sagriezt uz pusēm, saspiest vai sakost.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Lietot Galafold kapsulu katru otro dienu, savukārt dienās, kad nelietojat Galafold, izspiest perforēto aplīti blistera plāksnītē.

Atvēršanas norādījumi

1.NOSPIEDIET un turiet aiz cilpiņas kreisajā pusē

2.Labajā pusē IZVELCIET laukā plāksnīti

3.IZSPIEDIET kapsulu caur foliju

4.IESPIEDIET plāksnīti atpakaļ turētājā

Lai piekļūtu zāļu lietošanas instrukcijai, skenējiet zemāk norādīto kodu.

Jāiekļauj QR kods + www.galafoldsmpc.co.uk

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AmicusTherapeutics UK Ltd

PhoenixHouse,

OxfordRoad,

TatlingEnd,

GerrardsCross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

ES/1/15/1082/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Galafold 123 mg cietās kapsulas

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ STARPIEPAKOJUMA

BLISTERA PLĒVE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Galafold 123 mg cietās kapsulas migalastat

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

AmicusTherapeutics UK, Ltd

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

DERĪGS LĪDZ:

4.SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJA:

5.CITI

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

Dienās, kurās nelietojat Galafold, izspiediet perforētos aplīšus.

Galafold ir jālieto katru otro dienu.

Sākuma datums:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ STARPIEPAKOJUMA

BLISTERA FOLIJA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJA:

5. CITI

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas