Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGanfort
ATĶ kodsS01ED51
Vielabimatoprost / timolol
RažotājsAllergan Pharmaceuticals Ireland

Ganfort

bimatoprosts/timolols

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Ganfort. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Ganfort lietošanu.

Kas ir Ganfort?

Ganfort ir acu pilienu šķīdums, kas satur divas aktīvās vielas: bimatoprostu (0,3 mg/ml) un timololu (5 mg/ml).

Kāpēc lieto Ganfort?

Ganfort palīdz samazināt spiedienu acs iekšienē. Tās lieto pieaugušie ar atvērtā leņķa glaukomu un okulāro hipertensiju, kuri nepietiekami reaģē uz acu pilieniem, kas satur beta-blokatorus vai prostaglandīna analogus (citas zāles, ko lieto šo slimību ārstēšanai).

Okulārā hipertensija izpaužas kā paaugstināts acu spiediens. Atvērtā leņķa glaukomas gadījumā paaugstinātu spiedienu izraisa šķidrums, kas neattek no acs.

Šis zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Ganfort?

Ganfort deva ir viens piliens dienā slimajā acī(-īs), lietojot no rīta vai vakarā. Zāles jālieto katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Ja lieto vairāk nekā vienu acu pilienu veidu, katru no tiem ievada ar vismaz piecu minūšu starplaiku.

Ganfort darbojas?

Paaugstināts intraokulārais spiediens bojā tīkleni (gaismas jutīgu membrānu acs aizmugurējā daļā) un redzes nervu, kas sūta signālus no acs uz smadzenēm. Tā rezultātā var rasties nopietna redzes pasliktināšanās un pat aklums. Pazeminot spiedienu, Ganfort samazina bojājuma risku.

Ganfort satur divas aktīvās vielas – bimatoprostu un timololu, kas atšķirīgi iedarbojas uz acs spiediena samazināšanu. Bimatoprosts ir prostaglandīnu analogs (cilvēka organisma dabīgās vielas, prostaglandīna, kopija), kas darbojas, palielinot šķidruma atteci no acs. Atsevišķi bimatoprosts Eiropas Savienībā ir jau apstiprināts ar nosaukumu Lumigan. Timolols ir beta blokators, kas darbojas, samazinot šķidruma veidošanos acī. Timololu lieto glaukomas ārstēšanai kopš 20. gadsimta 70-iem gadiem. Divu aktīvo vielu kombinācija sniedz labāku rezultātu nekā katras zāles atsevišķi, samazinot spiedienu acs iekšienē.

Kā noritēja Ganfort izpēte?

Tika veikti četri pamatpētījumi, iesaistot 1964 pieaugušos ar okulāro hipertensiju vai glaukomu. Pētījumos Ganfort salīdzināja ar bimatoprostu, timololu vai bimatoprostu un timololu, ko lietoja vienlaikus pēc ārstēšanas, kas ilga no trim nedēļām līdz četriem mēnešiem. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija vidējais acs spiediena samazinājums vai to pacientu skaita samazinājums, kuru acs spiediens pazeminājās zem paredzētajiem 18 mmHg (pazeminot līdz normas robežām).

Kādas bija Ganfort priekšrocības šajos pētījumos?

Kopumā pētījumi parādīja, ka intraokulārā spiediena pazemināšanā Ganfort ir iedarbīgas. Vērtības tika pazeminātas par aptuveni 8 – 10 mmHg. Ganfort bija iedarbīgākas nekā timolols, ko lietoja atsevišķi, un tikpat iedarbīgas kā bimatoprosts.

Tomēr Ganfort bija iedarbīgākas nekā bimatoprosts pacientiem, kuru spiediens netika kontrolēts ar acu pilieniem, kas satur tikai prostaglandīnus. Ganfort pazemināja spiedienu, un tas bija zemāks par 18 mmHg 18,7% pacientu salīdzinājumā ar 10,2% pacientu, kas lietoja tikai bimatoprostu. Turklāt Ganfort lietojušiem pacientiem novēroja spiediena samazinājumu par vairāk nekā 20% (67,9% salīdzinājumā ar 48,9%).

Turklāt Ganfort iedarbīgums bija līdzvērtīgs vienlaikus lietota bimatoprosta un timolola iedarbīgumam.

Kāds risks pastāv, lietojot Ganfort?

Visbiežāk novērotās Ganfort blakusparādības ( vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir konjunktīvas hiperēmija (palielināta asins pievade acij, kas izraisa acs apsārtumu) un skropstu augšana. Pilns visu Ganfort izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Tās nedrīkst lietot pacientiem ar astmu vai smagu plaušu slimību, kā arī pacientiem ar dažiem sirdsdarbības traucējumiem. Pilns ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Ganfort tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Ganfort, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Ganfort lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā ir ietverti arī ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem nekaitīgas un efektīvas Ganfort lietošanas nolūkos.

Cita informācija par Ganfort

Eiropas Komisija 2006. gada 19. maijā izsniedza Ganfort reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Ganfort EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Ganfort pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 07.2016.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas