Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Zāļu apraksts - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGanfort
ATĶ kodsS01ED51
Vielabimatoprost / timolol
RažotājsAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens ml šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta (bimatoprostum) un 5 mg timolola (timololum) (kā 6,8 mg timolola maleāta).

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Viens ml šķīduma satur 0,05 mg benzalkonija hlorīda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, šķīdums.

Bezkrāsains līdz mazliet iedzeltens šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Paaugstināta acs intraokulārā spiediena (IOS) pazemināšanai pieaugušajiem pacientiem ar atvērtā kakta glaukomu vai okulāru hipertensiju, kuriem nav pietiekamas reakcijas uz vietēji lietojamiem bēta blokatoriem vai prostaglandīna analogiem.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva pieaugušajiem (arī gados vecākiem cilvēkiem)

Ieteicamā deva ir viens Ganfort piliens dienā slimajā acī (acīs), lietojot no rīta vai vakarā. Zāles jālieto vienā un tajā pašā laikā katru dienu.

Pašreizējie literatūras dati liecina, ka, lietojot Ganfort vakarā, IOS pazeminošā iedarbība var būt efektīvāka, nekā lietojot tās no rīta. Taču, apsverot, vai šīs zāles lietot no rīta vai vakarā, jāņem vērā iespējamā līdzestība (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Ja viena deva tiek izlaista, ārstēšana jāturpina ar nākamo plānoto devu. Deva slimajai acij (acīm) nedrīkst pārsniegt vienu pilienu dienā.

Nieru un aknu darbības traucējumu gadījumā

Ganfort iedarbība nav pētīta pacientiem ar aknu darbības vai nieru darbības traucējumiem, tāpēc šādu pacientu ārstēšanā jāievēro piesardzība.

Pediatriskā populācija

Ganfort drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Ja jālieto vairāk nekā viens vietēji lietojams oftalmoloģiskais līdzeklis, starp to lietošanas reizēm jānogaida vismaz 5 minūtes.

Ja izmanto nazolakrimālo oklūziju vai uz 2 minūtēm aizver plakstiņus, sistēmiskā uzsūkšanās samazinās. Tādējādi var samazināt sistēmiskās blakusparādības un palielināt lokālo iedarbību.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Reaktīvas elpceļu slimības, to skaitā bronhiālā astma vai agrāk izslimota bronhiālā astma, smaga hroniska obstruktīva plaušu slimība.

Sinusa bradikardija, sinusa vājuma sindroms, sinuatriālā blokāde, otrās vai trešās pakāpes atrioventrikulāra blokāde, kuru nekontrolē ar kardiostimulatoru. Atklāta sirds mazspēja, kardiogēns šoks.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Līdzīgi kā citas vietēji lietotas oftalmoloģiskās zāles, arī Ganfort aktīvās vielas (timolols/bimatoprosts) var uzsūkties sistēmiski. Nav novērota atsevišķu aktīvo vielu sistēmiskas uzsūkšanās pastiprināšanās.

Bēta adrenerģiskās sastāvdaļas timolola dēļ var novērot tādas pašas nevēlamas kardiovaskulāras, pulmonālas un citas blakusparādības, kādas novērotas, lietojot sistēmiskus bēta blokatorus. Pēc zāļu vietējas oftalmoloģiskas lietošanas sistēmisku nevēlamu blakusparādību rašanās biežums ir mazāks nekā pēc sistēmiskas ievadīšanas. Informāciju par sistēmiskās uzsūkšanās samazināšanu skatīt

4.2. apakšpunktā.

Sirds funkcijas traucējumi

Pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām (piem., koronāro sirds slimību, Princmetāla stenokardiju un sirds mazspēju) un hipotensīvas terapijas gadījumā ar bēta blokatoriem kritiski jānovērtē stāvoklis un jāapsver terapija ar citām aktīvajām vielām. Pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām jāuzrauga šo slimību pasliktināšanās un blakusparādību pazīmes.

Bēta blokatoru negatīvās iedarbības dēļ uz vadīšanas laiku tos tikai piesardzīgi drīkst dot pacientiem ar pirmās pakāpes sirds blokādi.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Pacienti ar smagām perifērās asinsrites slimībām/traucējumiem (piem., Reino slimības smagām formām vai Reino sindromu) jāārstē piesardzīgi.

Elpošanas sistēmas traucējumi

Pēc dažu oftalmoloģisku bēta blokatoru lietošanas ir ziņots par elpošanas sistēmas reakcijām, to skaitā par astmas pacientu nāvi, ko izraisījušas bronhu spazmas.

GANFORT piesardzīgi jālieto pacientiem ar vieglu/vidēju hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) un tikai tad, ja iespējamā lietderība atsver iespējamo risku.

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Bēta adrenoreceptoru blokatori jālieto piesardzīgi tiem pacientiem, kuriem iespējama spontāna hipoglikēmija, vai pacientiem ar labilu diabētu, jo bēta blokatori var maskēt akūtas hipoglikēmijas pazīmes un simptomus.

Bēta blokatori var maskēt arī hipertireoīdisma pazīmes.

Radzenes slimības

Oftalmoloģiskie β-blokatori var izraisīt acu sausumu. Pacienti ar radzenes slimībām jāārstē piesardzīgi.

Citi bēta blokatori

Iedarbība uz intraokulāro spiedienu vai cita zināmā sistēmisko bēta blokatoru iedarbība var būt spēcīgāka, ja timololu ievada pacientiem, kuri jau saņem sistēmisku bēta blokatoru. Rūpīgi jāvēro šo pacientu atbildes reakcija. Nav ieteicams lietot divus lokālus bēta adrenerģiskos blokatorus (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Anafilaktiskas reakcijas

Bēta blokatoru lietošanas laikā pacientiem, kuru slimības vēsturē bijusi atopija vai smaga anafilaktiska reakcija pret dažādiem alergēniem, var būt izteiktāka reakcija uz šādu alergēnu atkārtotu iedarbību, un parastā adrenalīna deva, kas lietota anafilaktisku reakciju ārstēšanai, var nebūt efektīva.

Horija atslāņošanās

Ir ziņots par horija atslāņošanos, lietojot šķidruma supresantu terapiju (piem., timololu, acetazolamīdu) pēc filtrācijas procedūrām.

Anestēzija operācijas laikā

β-bloķējoši oftalmoloģiski preparāti var bloķēt sistēmisko β-agonistu, piem., adrenalīna, iedarbību. Anesteziologs jāinformē, ja pacients saņem timololu.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar vieglu aknu slimību anamnēzē vai normai neatbilstošu alanīna aminotransferāzes (AlAT), aspartāta aminotransferāzes (AsAT) un/vai bilirubīna līmeni asinīs bimatoprosts 24 mēnešu laikā neizraisīja nevēlamas blakusparādības uz aknu funkciju. Nav zināmas okulārā timolola izraisītas nevēlamās blakusparādības uz aknu funkciju.

Acu bojājumi

Pirms ārstēšanas pacienti jāinformē, ka ir iespējama skropstu augšana, var kļūt tumša acu plakstiņu āda vai āda ap acīm un pastiprināties acs varavīksnenes brūnā pigmentācija, jo šīs parādības novērotas ārstēšanās laikā ar bimatoprostu un Ganfort. Pastiprināta acs varavīksnenes pigmentācija, visticamāk, būs pastāvīga un veidos atšķirības acu izskatā, ja tiek ārstēta tikai viena acs. Pārtraucot Ganfort lietošanu, varavīksnenes pigmentācija var saglabāties. Pēc 12 mēnešu ilgas ārstēšanas ar Ganfort šīs parādības biežums bija 0,2%. Pēc 12 mēnešu ilgas ārstēšanas tikai ar bimatoprosta acu pilieniem šīs parādības biežums bija 1,5%, un tā nepieauga pēc ārstēšanas nākamos 3 gadus. Pigmentācijas izmaiņas izraisa paaugstinātais melanīna saturs melanocītos, nevis melanocītu skaita palielināšanās. Pastiprinātās varavīksnenes pigmentācijas iedarbība ilgtermiņā nav zināma. Varavīksnenes krāsas maiņa, ko novēro, oftalmoloģiski lietojot bimatoprostu, var nebūt pamanāma vairākus mēnešus vai gadus. Ārstēšanās neietekmē ne varavīksnenes dzimumzīmes, ne vasaras raibumus. Ziņots, ka dažiem pacientiem periorbitālā audu pigmentācija bija atgriezeniska.

Ārstējot ar Ganfort, ir novērota makulas tūska, arī cistiskā makulas tūska. Tāpēc Ganfort piesardzīgi jālieto afakijas pacientiem, pseidofakijas pacientiem ar ieplēstu mugurējo lēcas kapsulu vai pacientiem ar zināmiem makulas tūskas riska faktoriem (piem., intraokulāra operācija, tīklenes vēnu oklūzija, iekaisīga acu slimība un diabētiskā retinopātija).

Ganfort piesardzīgi jālieto pacientiem ar aktīvu intraokulāru iekaisumu (piem., uveītu), jo iekaisums var paasināties.

Āda

Vietās, kur Ganfort šķīdums atkārtoti saskaras ar ādas virsmu, iespējama matiņu augšana. Tāpēc ir svarīgi Ganfort lietot, kā norādīts, un nepieļaut, ka tas notek uz vaiga vai citām vietām uz ādas.

Palīgvielas

Ganfort konservants benzalkonija hlorīds var kairināt aci. Pirms zāļu lietošanas kontaktlēcas ir jāizņem, tās var ievietot atpakaļ pēc 15 minūtēm. Ir zināms, ka benzalkonija hlorīda ietekmē mīkstās kontaktlēcas maina krāsu; tā saskari ar mīkstajām kontaktlēcām nedrīkst pieļaut.

Ir bijuši gadījumi, kad benzalkonija hlorīds izraisījis punktveida keratopātiju un/vai toksisku čūlojošu keratopātiju, tāpēc biežas vai ilgstošas Ganfort lietošanas gadījumā jānovēro pacienti ar sausās acs sindromu vai bojātu radzeni.

Citas slimības

Ganfort lietošanas ietekme nav pētīta pacientiem ar iekaisīgām acu slimībām, neovaskulāru, iekaisīgu, slēgta kakta glaukomu, iedzimtu glaukomu vai šaurā leņķa glaukomu.

Bimatoprosta 0,3 mg/ml pētījumos ar pacientiem, kam ir glaukoma vai okulāra hipertensija, pierādīts, ka, ja biežāk acī lieto vairāk par 1 devu bimatoprosta dienā, var mazināties IOS pazeminošā iedarbība. Pacientiem, kas Ganfort lieto kopā ar citiem prostaglandīna analogiem, jānovēro intraokulārā spiediena izmaiņas.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Specifiski mijiedarbības pētījumi par fiksētu bimatoprosta/timolola kombināciju nav veikti.

Ir iespējama papildinoša ietekme, kas izraisa hipotensiju un/vai izteiktu bradikardiju, vienlaikus lietojot oftalmoloģiskus bēta blokatoru šķīdumus un perorālus kalcija kanālu blokatorus, guanetidīnu, bēta adrenerģiskos blokatorus, parasimpatomimētiskus līdzekļus, pretaritmijas līdzekļus (tai skaitā amiodaronu) un digitalis glikozīdus.

Ir ziņots par pastiprinātu sistēmisko bēta blokādi (piem., samazinātu sirdsdarbības ātrumu, nomākumu) kombinētas terapijas laikā ar CYP2D6 inhibitoriem (piem., hinidīnu, fluoksetīnu, paroksetīnu) un timololu.

Atsevišķos gadījumos ziņots par midriāzi vienlaicīgas oftalmoloģisko bēta blokatoru un adrenalīna (epinefrīna) lietošanas rezultātā.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par fiksētas bimatoprosta/timolola kombinācijas lietošanu grūtniecības laikā nav pietiekami. Ganfort grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūtas nepieciešamības. Informāciju par sistēmiskās uzsūkšanās samazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Bimatoprosts

Nav pietiekamu klīnisku datu par lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti, mātītei lietojot lielas toksiskas devas (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Timolols

Epidemioloģiskos pētījumos netika novērota izkropļojoša iedarbība, bet tika novērota intrauterīnās augšanas palēnināšanās, bēta blokatorus lietojot perorāli. Turklāt, ja līdz dzemdībām lietoja bēta blokatorus, jaundzimušajiem novēroja bēta blokādes pazīmes un simptomus (piem., bradikardiju, hipotensiju, elpošanas traucējumus un hipoglikēmiju). Ganfort lietojot līdz dzemdībām, jaundzimušais pirmajās dzīves dienās rūpīgi jāuzrauga. Pētījumi ar dzīvniekiem, tiem dodot timololu, pierāda reproduktīvo toksicitāti, ja devas būtiski pārsniedz klīniskajā praksē lietojamās (skatīt

5.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Timolols

Bēta blokatori izdalās cilvēka pienā. Tomēr, lietojot terapeitiskas timolola devas acu pilienos, maz ticams, ka cilvēka pienā varētu nokļūt daudzums, kas būtu pietiekams, lai izraisītu bēta blokādes klīniskos simptomus zīdainim. Informāciju par sistēmiskās uzsūkšanās samazināšanu skatīt

4.2. apakšpunktā.

Bimatoprosts

Nav zināms, vai bimatoprosts izdalās cilvēka pienā, tomēr žurkas pienā tas tika izdalīts. Ganfort barošanas ar krūti laikā lietot nevajadzētu.

Fertilitāte

Par Ganfort ietekmi uz cilvēku fertilitāti datu nav.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ganfort nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tāpat kā lietojot jebkurus okulārus medikamentus, ja pēc iepilināšanas rodas pārejoša redzes miglošanās, pacientam jānogaida, līdz tā pāriet, lai vadītu transportlīdzekli vai apkalpotu mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Ganfort

Drošuma rādītāju kopsavilkums

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots klīniskajos pētījumos, lietojot Ganfort, bija tikai tādas, par ko agrāk ziņots saistībā ar katru aktīvo vielu: bimatoprostu un timololu. Jaunas, Ganfort specifiskas nevēlamās blakusparādības klīniskajos pētījumos netika novērotas.

Lielākā daļa nevēlamo blakusparādību, par kurām ziņots klīniskajos pētījumos, lietojot Ganfort, vieglā pakāpē ietekmēja acis, neviena no blakusparādībām nebija nopietna. Atbilstoši 12 mēnešu ilgā laikā iegūtiem klīniskiem datiem visbiežāk novērotā nevēlamā blakusparādība bija konjunktīvas hiperēmija (lielākoties ļoti niecīga līdz viegla un, domājams, neiekaisīga) aptuveni 26% pacientu, tāpēc 1,5% pacientu zāļu lietošanu pārtrauca.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

1. tabulā apkopotas nevēlamās blakusparādības, kas, lietojot visas Ganfort formas (daudzdevu un vienreizējās devas), konstatētas klīniskajos pētījumos (katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sniegtas tādā secībā, kā samazinās to nopietnība) vai pēcreģistrācijas periodā. Iespējamo nevēlamo blakusparādību biežums tiek noteikts pēc šāda iedalījuma:

Ļoti bieži

 

1/10

 

Bieži

 

1/100 līdz <1/10

 

Retāk

 

1/1000 līdz <1/100

 

Reti

 

1/10 000 līdz <1/1000

Ļoti reti

 

<1/10 000

 

 

Nav zināmi

 

biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

1. tabula

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgānu sistēmu klase

Biežums

 

Nevēlamā blakusparādība

Imūnās sistēmas traucējumi

nav zināmi

 

paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp

 

 

 

 

alerģiskā dermatīta pazīmes vai simptomi,

 

 

 

 

angioedēma, acu alerģija

Psihiskie traucējumi

nav zināmi

 

bezmiegs2, nakts murgi2

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

bieži

galvassāpes, reibonis2

 

nav zināmi

garšas sajūtas pārmaiņas2

Acu bojājumi

ļoti bieži

konjunktīvas hiperēmija

 

bieži

punktveida keratīts, radzenes erozija2,

 

 

dedzināšanas sajūta2, konjunktīvas

 

 

kairinājums1, acs nieze, dzeloša sajūta acī2,

 

 

svešķermeņa sajūta acī, sausās acs sindroms,

 

 

plakstiņu eritēma, sāpes acī, fotofobija,

 

 

izdalījumi no acs2, redzes traucējumi2,

 

 

plakstiņu nieze, redzes asuma pavājināšanās2,

 

 

blefarīts2, plakstiņu tūska, acs kairinājums,

 

 

pārmērīga asarošana, skropstu augšana

 

retāk

varavīksnenes iekaisums2, konjunktīvas tūska2,

 

 

plakstiņu sāpes2, netipiska sajūta acī1, redzes

 

 

vājums, trihiāze2, varavīksnenes

 

 

hiperpigmentācija2, plakstiņa rievas

 

 

padziļināšanās2, acu plakstiņu retrakcija2,

 

 

skropstu krāsas izmaiņas (kļūst tumšākas)1

 

nav zināmi

cistiska makulas tūska2, acs pietūkums, redzes

 

 

miglošanās2

Sirds funkcijas traucējumi

nav zināmi

bradikardija

Elpošanas sistēmas

bieži

rinīts2

traucējumi, krūšu kurvja un

retāk

aizdusa

videnes slimības

nav zināmi

bronhu spazmas (galvenokārt pacientiem ar

 

 

iepriekšēju bronhospastisku slimību)2, astma

Ādas un zemādas audu

bieži

acu plakstiņu pigmentācija2, hirsutisms2, ādas

bojājumi

 

hiperpigmentācija (periokulāra)

 

nav zināmi

alopēcija2

Vispārēji traucējumi un

nav zināmi

nogurums

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

1Tikai Ganfort vienreizējās devas formas lietošanas laikā konstatētās nevēlamās blakusparādības.

2Tikai Ganfort daudzdevu formas lietošanas laikā konstatētās nevēlamās blakusparādības.

Tāpat kā citas lokāli lietojamas oftalmoloģiskas zāles, arī Ganfort (bimatoprosts/timolols) uzsūcas vispārējā asinsritē. Timolola absorbcija var izraisīt līdzīgas nevēlamas blakusparādības, kādas novērotas, lietojot sistēmiskus bēta blokatorus. Pēc zāļu vietējas oftalmoloģiskas lietošanas sistēmisku nevēlamu blakusparādību rašanās biežums ir mazāks nekā pēc sistēmiskas ievadīšanas. Informāciju par sistēmiskās uzsūkšanās samazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Citas nevēlamās blakusparādības, kas novērotas, lietojot vienu vai otru aktīvo vielu (bimatoprostu vai timololu), un, iespējams, var parādīties, arī lietojot Ganfort, norādītas 2. tabulā.

2. tabula

Orgānu sistēmu klase

Nevēlamā blakusparādība

Imūnās sistēmas traucējumi

sistēmiskas alerģiskas reakcijas, to skaitā

 

anafilakse1

Vielmaiņas un uztures traucējumi

hipoglikēmija1

Psihiskie traucējumi

depresija1, atmiņas zudums1

Nervu sistēmas traucējumi

ģībonis1, smadzeņu asinsrites traucējumi1,

 

myasthenia gravis pazīmju un simptomu

 

pastiprināšanās1, parestēzija1, cerebrāla išēmija1

Acu bojājumi

pazemināta radzenes jutība1, diplopija1, ptoze1,

 

horija atslāņošanās pēc filtrācijas ķirurģiskas

 

operācijas (skatīt 4.4. apakšpunktu)1, keratīts1,

 

blefarospazma2, asinsizplūdums tīklenē2, uveīts2

Sirds funkcijas traucējumi

atrioventrikulāra blokāde1, sirdsdarbības

 

apstāšanās1, aritmija1, sirds mazspēja1,

 

sastrēguma sirds mazspēja1, sāpes krūškurvī1,

 

sirdsklauves1, tūska1

Asinsvadu sistēmas traucējumi

hipotensija1, hipertensija2, Reino fenomens1,

 

aukstas rokas un pēdas1

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un

astmas paasinājums2, HOPS paasinājums2,

videnes slimības

klepus1

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

slikta dūša1,2, caureja1, dispepsija1, sausums

 

mutē1, sāpes vēderā1, vemšana1

Ādas un zemādas audu bojājumi

psoriāzes veida izsitumi1 vai psoriāzes

 

paasinājums1, ādas izsitumi1

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

mialģija 1

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts

seksuāla disfunkcija1, pavājināta dzimumtieksme1

slimības

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas

astēnija1,2

vietā

 

Izmeklējumi

ārpusnormas aknu funkcijas izmeklējumu

 

rādītāji2

1Nevēlamās blakusparādības, kas konstatētas, lietojot timololu monoterapijā.

2Nevēlamās blakusparādības, kas konstatētas, lietojot bimatoprostu monoterapijā.

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots pēc fosfātus saturošu acu pilienu lietošanas

Ļoti reti ir ziņots par radzenes pārkaļķošanos saistībā ar fosfātus saturošu acu pilienu lietošanu pacientiem ar ievērojami bojātu radzeni.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*.

4.9.Pārdozēšana

Maz ticams, ka, vietēji lietojot, Ganfort varētu pārdozēt vai saistīt ar toksicitāti.

Bimatoprosts

Ja Ganfort nejauši tiek uzņemts perorāli, var noderēt šāda informācija: divu nedēļu ilgos pētījumos žurkām un pelēm, perorāli saņemot bimatoprostu līdz 100 mg/kg dienā, nenovēroja toksicitāti. Šo devu izsakot mg/m2, tā vismaz 70 reižu pārsniedz nejaušu Ganfort vienas pudelītes devu 10 kg smagam bērnam.

Timolols

Sistēmiskas timolola pārdozēšanas simptomi iekļauj bradikardija, hipotensija, bronhospazmas, galvassāpes, reibonis, elpas trūkums un sirdsdarbības apstāšanās. Pētījumā ar pacientiem, kam ir nieru mazspēja, novēroja, ka timolols nav viegli dializējams.

Ja notiek pārdozēšana, ārstēšanai jābūt simptomātiskai un uzturošai.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: oftalmoloģiskie, – bēta blokatoru preparāti; ATĶ kods: S01ED51.

Darbības mehānisms

Ganfort sastāv no divām aktīvajām vielām – bimatoprosta un timolola. Abas šīs sastāvdaļas ar papildu mehānismu darbību pazemina paaugstinātu intraokulāro spiedienu (IOS), un kombinētā iedarbība intraokulāro spiedienu (IOS) pazemina vairāk, nekā atsevišķi lietojot katru sastāvdaļu. Ganfort iedarbojas ātri.

Bimatoprosts ir spēcīga okulāra hipotensīva aktīvā viela. Tas ir sintētisks prostamīds, kas pēc struktūras līdzīgs prostaglandīnam F2 (PGF2 ), kas neiedarbojas ne ar vienu no zināmo prostaglandīna receptoru starpniecību. Bimatoprosts selektīvi imitē nesen atklāto biosintētisko vielu – prostamīdu efektu. Prostamīda receptors tomēr vēl joprojām nav strukturāli identificēts. Cilvēkam bimatoprosta darbības mehānisms, ar kura palīdzību tas pazemina intraokulāro spiedienu, ir saistīts ar acs iekšējā šķidruma atteces pastiprināšanu caur trabekulāro tīklu un uveosklerālās atteces veicināšanu.

Timolols ir bēta1 un bēta2 neselektīvs adrenoreceptoru blokators, kam nav būtiskas iekšējas simpatomimētiskas, tiešas nomācošas ietekmes uz miokardu vai vietējas anestezējošas (membrānu stabilizējošas) iedarbības. Timolols pazemina IOS, samazinot acs iekšējā šķidruma veidošanos. Precīzs darbības mehānisms nav skaidri noteikts, taču, iespējams, tiek kavēta palielinātās cikliskās AMP sintēze, kuru izraisa endogēna bēta adrenoreceptoru stimulēšana.

Klīniskā iedarbība

Ganfort IOS pazeminošais efekts nav sliktāks par to, kādu iegūst ar bimatoprosta (vienreiz dienā) un timolola (divreiz dienā) papildu terapiju.

Pašreizējie literatūras dati liecina, ka, lietojot Ganfort vakarā, IOS pazeminošā iedarbība var būt efektīvāka, nekā lietojot tās no rīta. Taču, apsverot, vai šīs zāles lietot no rīta vai vakarā, jāņem vērā iespējamā līdzestība.

Pediatriskā populācija

Ganfort drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, nav pierādīta.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Ganfort zāles

Bimatoprosta un timolola koncentrācijas plazmā tika noteiktas krustotā pētījumā, veseliem subjektiem monoterapiju ārstēšanu salīdzinot ar Ganfort terapiju. Atsevišķu sastāvdaļu sistēmiska uzsūkšanās bija minimāla, un to neietekmēja vienlaicīga ievadīšana.

Divos 12 mēnešu ilgos pētījumos, kuros noteica sistēmisku uzsūkšanos, nenovēroja nevienas atsevišķās sastāvdaļas akumulēšanos.

Bimatoprosts

Bimatoprosts in vitro labi iekļūst cilvēka radzenes un sklēras audos. Pēc okulāras ievadīšanas sistēmiskā bimatoprosta iedarbība ir ļoti zema, un laika gaitā nenotiek akumulēšanās. Pēc okulāras ievadīšanas vienu reizi dienā pa vienam pilienam 0,03% bimatoprosta abās acīs divas nedēļas, vielas koncentrācija asinīs maksimumu sasniedza 10 minūtes pēc devas ievadīšanas un nokritās zem zemākā nosakāmā līmeņa (0,025 ng/ml) 1,5 stundu laikā pēc devas ievadīšanas. Vidējās Cmax un AUC0-24st vērtības bija līdzīgas septītajā un četrpadsmitajā dienā – apmēram 0,08 ng/ml un 0,09 ng stundā/ml attiecīgi, kas norāda, ka vienmērīga koncentrācija okulāras ievadīšanas gadījumā tika sasniegta pirmās nedēļas laikā.

Bimatoprosts mēreni izplatās ķermeņa audos un sistēmiskais izplatīšanas tilpums cilvēkam miera stāvoklī ir 0,67 l/kg. Cilvēka asinīs bimatoprosts galvenokārt atrodas plazmā. Saistīšanās ar plazmas proteīnu bimatoprostam ir aptuveni 88%.

Bimatoprosts, pēc okulāras devas ievadīšanas sasniedzot sistēmisku cirkulāciju, asinsritē atrodas galvenokārt neizmainītā formā. Pēc tam bimatoprosts ir pakļauts oksidācijai, N-deetilācijai un glikuronidācijai, veidojot daudz dažādu metabolītu.

Bimatoprosts tiek izvadīts galvenokārt caur nierēm, līdz pat 67% intravenozas devas, kas ievadīta veseliem brīvprātīgajiem, tika izvadīti ar urīnu, 25% no devas tika izvadīti ar fēcēm. Pēc intravenozās ievadīšanas noteiktais eliminācijas pusperiods bija aptuveni 45 minūtes, totālais asins klīrenss bija 1,5 l/stundā/kg.

Īpatnības gados vecākiem cilvēkiem

Pēc devas, kas ievadīta divreiz dienā, vidējā AUC0-24st vērtība 0,0634 ngstundā/ml bimatoprosta vecākiem cilvēkiem (65 gadi un vecāki) bija būtiski augstāka par šo vērtību jauniem, veseliem, pieaugušiem cilvēkiem – 0,0218 ngstundā/ml. Tomēr šie lielumi pēc okulāras ievadīšanas nav klīniski nozīmīgi, jo sistēmiska ekspozīcija ir ļoti zema gan veciem, gan jauniem cilvēkiem. Nenotiek bimatoprosta akumulēšanās asinīs pēc ilgāka laika, un drošības līmenis ir līdzīgs gan jauniem, gan vecākiem cilvēkiem.

Timolols

Pēc 0,5% acu pilienu šķīduma okulāras ievadīšanas cilvēkiem, kuri pārcieš kataraktas operāciju, vienu stundu pēc devas ievadīšanas maksimālā timolola koncentrācija acs iekšējā šķidrumā bija 898 ng/ml. Daļa devas uzsūcas sistēmiski, kur tā plaši metabolizējas aknās. Timolola pusperiods aknās ir apmēram no 4 līdz 6 stundām. Timolols daļēji metabolizējas aknās, timololu un tā metabolītus izvadot caur nierēm. Timolols plaši nesaistās ar plazmu.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Ganfort zāles

Atkārtotas okulāras devas toksicitātes pētījumi ar Ganfort neparādīja kādu īpašu risku cilvēkiem. Atsevišķu sastāvdaļu okulārais un sistēmiskais drošības līmenis ir labi zināms.

Bimatoprosts

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pētījumos grauzējiem tika izraisīti aborti ar sistēmiskām devām, kas no 33 līdz 97 reizēm pārsniedza cilvēkiem ievadītās okulārās devas.

Pērtiķiem, kuriem bimatoprostu ievadīja okulāri ik dienas 1 gada laikā 0,03% koncentrācijā, pastiprinājās varavīksnenes pigmentācija un radās atgriezeniski devas atkarīgi periokulāri efekti, kurus raksturoja apakšējās un/vai augšējās rievas izvirzīšanās un palpebrālās spraugas paplašināšanās. Pastiprinātā varavīksnenes pigmentācija, visticamāk, rodas, pastiprināti stimulējot melanīna veidošanos melanocītos, nevis palielinoties melanocītu skaitam. Netika novērotas nekādas funkcionālas vai mikroskopiskas izmaiņas, kas saistītas ar minētajiem periokulārajiem efektiem, un šo izmaiņu mehānisms nav zināms.

Timolols

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Benzalkonija hlorīds

Nātrija hlorīds

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts

Citronskābes monohidrāts

Sālsskābe vai nātrija hidroksīds (lai pielāgotu pH)

Attīrīts ūdens

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi

Lietošanas laikā ķīmiskā un fiziskā stabilitāte ir pierādīta 28 dienas 25 C temperatūrā.

No mikrobioloģiskā viedokļa, lietošanas laikā par uzglabāšanas laiku un apstākļiem atbildīgs ir lietotājs, parasti ne ilgāk par 28 dienām 25 C temperatūrā.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Baltas necaurredzamas zema blīvuma polietilēna pudeles ar uzskrūvējamu polistirola vāciņu. Katrā pudelē ir 3 ml preparāta.

Tiek ražoti šādi iepakojuma veidi: kartona kastītes ar 1 vai 3 pudelēm pa 3 ml katrā. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/06/340/001-002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2006. gada 19. maijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011. gada 23. jūnijs

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

{MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ganfort 0,3 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums vienreizējas devas trauciņā.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens ml šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta (bimatoprostum) un 5 mg timolola (timololum) (kā 6,8 mg timolola maleāta).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, šķīdums vienreizējas devas trauciņā.

Bezkrāsains līdz mazliet iedzeltens šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Paaugstināta acs intraokulārā spiediena (IOS) pazemināšanai pieaugušajiem pacientiem ar atvērtā kakta glaukomu vai okulāru hipertensiju, kuriem nav pietiekamas reakcijas uz vietēji lietojamiem bēta blokatoriem vai prostaglandīna analogiem.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva pieaugušajiem (arī gados vecākiem cilvēkiem)

Ieteicamā deva ir viens Ganfort vienreizējas devas piliens dienā slimajā acī (acīs), lietojot no rīta vai vakarā. Zāles jālieto vienā un tajā pašā laikā katru dienu.

Pašreizējie literatūras dati liecina, ka, lietojot Ganfort (daudzdevu formu) vakarā, IOS pazeminošā iedarbība var būt efektīvāka, nekā lietojot tās no rīta. Taču, apsverot, vai šīs zāles lietot no rīta vai vakarā, jāņem vērā iespējamā līdzestība (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Vienreizējas devas trauciņš ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai; vienā trauciņā ir pietiekami daudz zāļu abām acīm. Neizlietotais šķīdums ir jāizmet uzreiz pēc lietošanas. Ja viena deva tiek izlaista, ārstēšana jāturpina ar nākamo plānoto devu. Deva slimajai acij (acīm) nedrīkst pārsniegt vienu pilienu dienā.

Nieru un aknu darbības traucējumu gadījumā

Ganfort vienreizējas devas acu pilienu iedarbība nav pētīta pacientiem ar aknu darbības vai nieru darbības traucējumiem, tāpēc šādu pacientu ārstēšanā jāievēro piesardzība.

Pediatriskā populācija

Ganfort vienreizējas devas acu pilienu drošums un efektivitāte, lietojot bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Ja jālieto vairāk nekā viens vietēji lietojams oftalmoloģiskais līdzeklis, starp to lietošanas reizēm jānogaida vismaz 5 minūtes.

Ja izmanto nazolakrimālo oklūziju vai uz 2 minūtēm aizver plakstiņus, sistēmiskā uzsūkšanās samazinās. Tādējādi var samazināt sistēmiskās blakusparādības un palielināt lokālo iedarbību.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Reaktīvas elpceļu slimības, to skaitā bronhiālā astma vai agrāk izslimota bronhiālā astma, smaga hroniska obstruktīva plaušu slimība.

Sinusa bradikardija, sinusa vājuma sindroms, sinuatriālā blokāde, otrās vai trešās pakāpes atrioventrikulāra blokāde, kuru nekontrolē ar kardiostimulatoru. Atklāta sirds mazspēja, kardiogēns šoks.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Līdzīgi kā citas vietēji lietotas oftalmoloģiskās zāles, arī Ganfort vienreizējas devas acu pilienu aktīvās vielas (timolols/bimatoprosts) var uzsūkties sistēmiski. Nav novērota atsevišķu aktīvo vielu sistēmiskas uzsūkšanās pastiprināšanās ar Ganfort daudzdevu formu. Bēta adrenerģiskās sastāvdaļas timolola dēļ var novērot tādas pašas nevēlamas kardiovaskulāras, pulmonālas un citas blakusparādības, kādas novērotas, lietojot sistēmiskus bēta blokatorus. Pēc zāļu vietējas oftalmoloģiskas lietošanas sistēmisku nevēlamu blakusparādību rašanās biežums ir mazāks nekā pēc sistēmiskas ievadīšanas. Informāciju par sistēmiskās uzsūkšanās samazināšanu skatīt

4.2. apakšpunktā.

Sirds funkcijas traucējumi

Pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām (piem., koronāro sirds slimību, Princmetāla stenokardiju un sirds mazspēju) un pacientiem, kas saņem hipotensīvu terapiju ar bēta blokatoriem, kritiski jānovērtē stāvoklis un jāapsver terapija ar citām aktīvajām vielām. Pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām jāuzrauga šo slimību pasliktināšanās un blakusparādību pazīmes.

Bēta blokatoru negatīvās iedarbības dēļ uz vadīšanas laiku tos tikai piesardzīgi drīkst dot pacientiem ar pirmās pakāpes sirds blokādi.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Pacienti ar smagām perifērās asinsrites slimībām/traucējumiem (piem., Reino slimības smagām formām vai Reino sindromu) jāārstē piesardzīgi.

Elpošanas sistēmas traucējumi

Pēc dažu oftalmoloģisku bēta blokatoru lietošanas ir ziņots par elpošanas sistēmas reakcijām, to skaitā par astmas pacientu nāvi, ko izraisījušas bronhu spazmas.

Ganfort vienreizējas devas acu pilienus piesardzīgi jālieto pacientiem ar vieglu/vidēju hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) un tikai tad, ja iespējamā lietderība atsver iespējamo risku.

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Bēta adrenoreceptoru blokatori jālieto piesardzīgi tiem pacientiem, kuriem iespējama spontāna hipoglikēmija, vai pacientiem ar labilu diabētu, jo bēta blokatori var maskēt akūtas hipoglikēmijas pazīmes un simptomus.

Bēta blokatori var maskēt arī hipertireoīdisma pazīmes.

Radzenes slimības

Oftalmoloģiskie bēta blokatori var izraisīt acu sausumu. Pacienti ar radzenes slimībām jāārstē piesardzīgi.

Citi bēta blokatori

Iedarbība uz intraokulāro spiedienu vai cita zināmā sistēmisko bēta blokatoru iedarbība var būt spēcīgāka, ja timololu ievada pacientiem, kuri jau saņem sistēmisku bēta blokatoru. Rūpīgi jāvēro šo pacientu atbildes reakcija. Nav ieteicams lietot divus lokālus bēta adrenerģiskos blokatorus (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Anafilaktiskas reakcijas

Bēta blokatoru lietošanas laikā pacientiem, kuru slimības vēsturē bijusi atopija vai smaga anafilaktiska reakcija pret dažādiem alergēniem, var būt izteiktāka reakcija uz šādu alergēnu atkārtotu iedarbību, un parastā adrenalīna deva, kas lietota anafilaktisku reakciju ārstēšanai, var nebūt efektīva.

Horija atslāņošanās

Ir ziņots par horija atslāņošanos, lietojot šķidruma supresantu terapiju (piem., timololu, acetazolamīdu) pēc filtrācijas procedūrām.

Anestēzija operācijas laikā

Bēta bloķējoši oftalmoloģiski preparāti var bloķēt sistēmisko bēta agonistu, piem., adrenalīna, iedarbību. Anesteziologs jāinformē, ja pacients saņem timololu.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar vieglu aknu slimību anamnēzē vai normai neatbilstošu alanīna aminotransferāzes (AlAT), aspartāta aminotransferāzes (AsAT) un/vai bilirubīna līmeni asinīs bimatoprosta acu pilieni 24 mēnešu laikā neizraisīja nevēlamas blakusparādības uz aknu funkciju. Nav zināmas okulārā timolola izraisītas nevēlamās blakusparādības uz aknu funkciju.

Acu bojājumi

Pirms ārstēšanas pacienti jāinformē, ka ir iespējama skropstu augšana un pastiprināta ādas pigmentācija ap acīm, jo šīs parādības novērotas ārstēšanās laikā ar Ganfort vienreizējas devas acu pilieniem. Ārstniecības kursa laikā ar Ganfort (daudzdevu formu) novērota arī pastiprināta acs varavīksnenes brūnā pigmentācija. Pastiprināta acs varavīksnenes pigmentācija, visticamāk, būs pastāvīga un veidos atšķirības acu izskatā, ja tiek ārstēta tikai viena acs. Pārtraucot Ganfort lietošanu, varavīksnenes pigmentācija var saglabāties. Pēc 12 mēnešu ilgas ārstēšanas ar Ganfort (daudzdevu formu) šīs parādības biežums bija 0,2%. Pēc 12 mēnešu ilgas ārstēšanas tikai ar bimatoprosta acu pilieniem šīs parādības biežums bija 1,5%, un tā nepieauga pēc ārstēšanas nākamos 3 gadus. Pigmentācijas izmaiņas izraisa paaugstinātais melanīna saturs melanocītos, nevis melanocītu skaita palielināšanās. Pastiprinātās varavīksnenes pigmentācijas iedarbība ilgtermiņā nav zināma. Varavīksnenes krāsas maiņa, ko novēro, oftalmoloģiski lietojot bimatoprostu, var nebūt pamanāma vairākus mēnešus vai gadus. Ārstēšanās neietekmē ne varavīksnenes dzimumzīmes, ne vasaras raibumus. Ziņots, ka dažiem pacientiem periorbitālā audu pigmentācija bija atgriezeniska.

Ārstējot ar Ganfort (daudzdevu formu), ir novērota makulas tūska, arī cistiskā makulas tūska. Tāpēc Ganfort vienreizējas devas acu pilieni piesardzīgi jālieto afakijas pacientiem, pseidofakijas pacientiem ar ieplēstu mugurējo lēcas kapsulu vai pacientiem ar zināmiem makulas tūskas riska faktoriem (piem., intraokulāra operācija, tīklenes vēnu oklūzija, iekaisīga acu slimība un diabētiskā retinopātija). Ganfort piesardzīgi jālieto pacientiem ar aktīvu intraokulāru iekaisumu (piem., uveītu), jo iekaisums var paasināties.

Āda

Vietās, kur Ganfort šķīdums atkārtoti saskaras ar ādas virsmu, iespējama matiņu augšana. Tāpēc ir svarīgi Ganfort lietot, kā norādīts, un nepieļaut, ka tas notek uz vaiga vai citām vietām uz ādas.

Citas slimības

Ganfort vienreizējas devas acu pilienu lietošanas ietekme nav pētīta pacientiem ar iekaisīgām acu slimībām, neovaskulāru, iekaisīgu, slēgta kakta, iedzimtu vai šaurā leņķa glaukomu.

Bimatoprosta 0,3 mg/ml pētījumos ar pacientiem, kam ir glaukoma vai okulāra hipertensija, pierādīts, ka, ja biežāk acī lieto vairāk par 1 devu bimatoprosta dienā, var mazināties IOS pazeminošā iedarbība. Pacientiem, kas Ganfort lieto kopā ar citiem prostaglandīna analogiem, jānovēro intraokulārā spiediena izmaiņas.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Specifiski mijiedarbības pētījumi par fiksētu bimatoprosta/timolola kombināciju nav veikti.

Ir iespējama papildinoša ietekme, kas izraisa hipotensiju un/vai izteiktu bradikardiju, vienlaikus lietojot oftalmoloģisku bēta blokatoru šķīdumu un perorālus kalcija kanālu blokatorus, guanetidīnu, bēta adrenerģiskos blokatorus, parasimpatomimētiskus līdzekļus, pretaritmijas līdzekļus (tai skaitā amiodaronu) un digitalis glikozīdus.

Ir ziņots par pastiprinātu sistēmisko bēta blokādi (piem., samazinātu sirdsdarbības ātrumu, nomākumu) kombinētas terapijas laikā ar CYP2D6 inhibitoriem (piem., hinidīnu, fluoksetīnu, paroksetīnu) un timololu.

Atsevišķos gadījumos ziņots par midriāzi vienlaicīgas oftalmoloģisko bēta blokatoru un adrenalīna (epinefrīna) lietošanas rezultātā.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par fiksētas bimatoprosta/timolola kombinācijas lietošanu grūtniecības laikā nav pietiekami. Ganfort vienreizējas devas acu pilienus grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūtas nepieciešamības. Informāciju par sistēmiskās uzsūkšanās samazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Bimatoprosts

Nav pietiekamu klīnisku datu par lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti, mātītei lietojot lielas toksiskas devas (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Timolols

Epidemioloģiskos pētījumos netika novērota izkropļojoša iedarbība, bet tika novērota intrauterīnās augšanas palēnināšanās, bēta blokatorus lietojot perorāli. Turklāt, ja līdz dzemdībām lietoja bēta blokatorus, jaundzimušajiem novēroja bēta blokādes pazīmes un simptomus (piem., bradikardiju, hipotensiju, elpošanas traucējumus un hipoglikēmiju). Ganfort vienreizējas devas acu pilienus lietojot līdz dzemdībām, jaundzimušais pirmajās dzīves dienās rūpīgi jāuzrauga. Pētījumi ar dzīvniekiem, tiem dodot timololu, pierāda reproduktīvo toksicitāti, ja devas būtiski pārsniedz klīniskajā praksē lietojamās (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Timolols

Bēta blokatori izdalās cilvēka pienā. Tomēr, lietojot terapeitiskas timolola devas acu pilienos, maz ticams, ka cilvēka pienā varētu nokļūt daudzums, kas būtu pietiekams, lai izraisītu bēta blokādes klīniskos simptomus zīdainim. Informāciju par sistēmiskās uzsūkšanās samazināšanu skatīt

4.2. apakšpunktā.

Bimatoprosts

Nav zināms, vai bimatoprosts izdalās cilvēka pienā, tomēr žurkas pienā tas tika izdalīts. Ganfort vienreizējas devas acu pilienus barošanas ar krūti periodā lietot nevajadzētu.

Fertilitāte

Par Ganfort vienreizējas devas acu pilienu ietekmi uz cilvēku fertilitāti datu nav.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ganfort vienreizējas devas acu pilieni nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tāpat kā lietojot jebkurus okulārus medikamentus lokālai lietošanai, ja pēc iepilināšanas rodas pārejoša redzes miglošanās, pacientam jānogaida, līdz tā pāriet, lai vadītu transportlīdzekli vai apkalpotu mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Ganfort vienreizējas devas acu pilieni

Drošuma rādītāju kopsavilkums

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots klīniskajā pētījumā, lietojot Ganfort vienreizējas devas acu pilienus, bija tikai tādas, par ko agrāk ziņots saistībā ar Ganfort (daudzdevu formu) vai ar katru aktīvo vielu: bimatoprostu vai timololu. Jaunas, Ganfort vienreizējas devas acu pilienu specifiskas nevēlamās blakusparādības klīniskajos pētījumos netika novērotas.

Lielākā daļa nevēlamo blakusparādību, par kurām ziņots saistībā ar Ganfort vienreizējas devas acu pilieniem, vieglā pakāpē ietekmēja acis, neviena no blakusparādībām nebija nopietna. Balstoties uz 12 nedēļu ilga klīniskā pētījuma datiem, kurā vienreiz dienā ievadīja Ganfort vienreizējas devas acu pilienus, visbiežāk novērotā nevēlamā blakusparādība saistībā ar Ganfort vienreizējas devas acu pilieniem bija konjunktīvas hiperēmija (lielākoties ļoti niecīga līdz viegla un, domājams, neiekaisīga) aptuveni 21% pacientu, tāpēc 1,4% pacientu zāļu lietošanu pārtrauca.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

1. tabulā apkopotas nevēlamās blakusparādības, kas, lietojot gan Ganfort vienreizējās devas formu, gan Ganfort daudzdevu formu, konstatētas klīniskajos pētījumos (katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sniegtas tādā secībā, kā samazinās to nopietnība) vai pēcreģistrācijas periodā.

Iespējamo nevēlamo blakusparādību biežums tiek noteikts pēc šāda iedalījuma:

Ļoti bieži

 

1/10

 

Bieži

 

1/100 līdz <1/10

 

Retāk

 

1/1000 līdz <1/100

 

Reti

 

1/10 000 līdz <1/1000

Ļoti reti

 

<1/10 000

 

 

Nav zināmi

 

biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

1. tabula

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgānu sistēmu klase

Biežums

 

Nevēlamā blakusparādība

Imūnās sistēmas traucējumi

nav zināmi

 

paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp

 

 

 

 

alerģiskā dermatīta pazīmes vai simptomi,

 

 

 

 

angioedēma, acu alerģija

Psihiskie traucējumi

nav zināmi

 

bezmiegs2, nakts murgi2

Nervu sistēmas traucējumi

bieži

 

galvassāpes, reibonis2

 

nav zināmi

 

garšas sajūtas pārmaiņas2

Acu bojājumi

ļoti bieži

 

konjunktīvas hiperēmija

 

bieži

 

punktveida keratīts, radzenes erozija2,

 

 

 

 

dedzināšanas sajūta2, konjunktīvas

 

 

 

 

kairinājums1, acs nieze, dzeloša sajūta acī2,

 

 

 

 

svešķermeņa sajūta acī, sausās acs sindroms,

 

 

 

 

plakstiņu eritēma, sāpes acī, fotofobija,

 

 

izdalījumi no acs2, redzes traucējumi2,

 

 

plakstiņu nieze, redzes asuma pavājināšanās2,

 

 

blefarīts2, plakstiņu tūska, acs kairinājums,

 

 

pārmērīga asarošana, skropstu augšana

 

retāk

varavīksnenes iekaisums2, konjunktīvas tūska2,

 

 

plakstiņu sāpes2, netipiska sajūta acī1, redzes

 

 

vājums, trihiāze2, varavīksnenes

 

 

hiperpigmentācija2, plakstiņa rievas

 

 

padziļināšanās2, acu plakstiņu retrakcija2,

 

 

skropstu krāsas izmaiņas (kļūst tumšākas)1

 

nav zināmi

cistiska makulas tūska2, acs pietūkums, redzes

 

 

miglošanās2

Sirds funkcijas traucējumi

nav zināmi

bradikardija

Elpošanas sistēmas

bieži

rinīts2

traucējumi, krūšu kurvja un

retāk

aizdusa

videnes slimības

nav zināmi

bronhu spazmas (galvenokārt pacientiem ar

 

 

iepriekšēju bronhospastisku slimību)2, astma

Ādas un zemādas audu

bieži

acu plakstiņu pigmentācija2, hirsutisms2, ādas

bojājumi

 

hiperpigmentācija (periokulāra)

 

nav zināmi

alopēcija2

Vispārēji traucējumi un

nav zināmi

nogurums

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

1Tikai Ganfort vienreizējās devas formas lietošanas laikā konstatētās nevēlamās blakusparādības.

2Tikai Ganfort daudzdevu formas lietošanas laikā konstatētās nevēlamās blakusparādības.

Tāpat kā citas lokāli lietojamas oftalmoloģiskas zāles, arī Ganfort (bimatoprosts/timolols) uzsūcas vispārējā asinsritē. Timolola absorbcija var izraisīt līdzīgas nevēlamas blakusparādības, kādas novērotas, lietojot sistēmiskus bēta blokatorus. Pēc zāļu vietējas oftalmoloģiskas lietošanas sistēmisku nevēlamu blakusparādību rašanās biežums ir mazāks nekā pēc sistēmiskas ievadīšanas. Informāciju par sistēmiskās uzsūkšanās samazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Citas nevēlamās blakusparādības, kas novērotas, lietojot vienu vai otru aktīvo vielu (bimatoprostu vai timololu), un, iespējams, var parādīties, arī lietojot Ganfort, norādītas 2. tabulā.

2. tabula

Orgānu sistēmu klase

Nevēlamā blakusparādība

Imūnās sistēmas traucējumi

sistēmiskas alerģiskas reakcijas, to skaitā

 

anafilakse1

Vielmaiņas un uztures traucējumi

hipoglikēmija1

Psihiskie traucējumi

depresija1, atmiņas zudums1

Nervu sistēmas traucējumi

ģībonis1, smadzeņu asinsrites traucējumi1,

 

myasthenia gravis pazīmju un simptomu

 

pastiprināšanās1, parestēzija1, cerebrāla išēmija1

Acu bojājumi

pazemināta radzenes jutība1, diplopija1, ptoze1,

 

horija atslāņošanās pēc filtrācijas ķirurģiskas

 

operācijas (skatīt 4.4. apakšpunktu)1, keratīts1,

 

blefarospazma2, asinsizplūdums tīklenē2, uveīts2

Sirds funkcijas traucējumi

atrioventrikulāra blokāde1, sirdsdarbības

 

apstāšanās1, aritmija1, sirds mazspēja1,

 

sastrēguma sirds mazspēja1, sāpes krūškurvī1,

 

sirdsklauves1, tūska1

Asinsvadu sistēmas traucējumi

hipotensija1, hipertensija2, Reino fenomens1,

 

aukstas rokas un pēdas1

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un

astmas paasinājums2, HOPS paasinājums2,

videnes slimības

klepus1

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

slikta dūša1,2, caureja1, dispepsija1, sausums

 

mutē1, sāpes vēderā1, vemšana1

Ādas un zemādas audu bojājumi

psoriāzes veida izsitumi1 vai psoriāzes

 

paasinājums1, ādas izsitumi1

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

mialģija 1

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts

seksuāla disfunkcija1, pavājināta dzimumtieksme1

slimības

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas

astēnija1,2

vietā

 

Izmeklējumi

ārpusnormas aknu funkcijas izmeklējumu

 

rādītāji2

1Nevēlamās blakusparādības, kas konstatētas, lietojot timololu monoterapijā.

2Nevēlamās blakusparādības, kas konstatētas, lietojot bimatoprostu monoterapijā.

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots pēc fosfātus saturošu acu pilienu lietošanas

Ļoti reti ir ziņots par radzenes pārkaļķošanos saistībā ar fosfātus saturošu acu pilienu lietošanu pacientiem ar ievērojami bojātu radzeni.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*.

4.9. Pārdozēšana

Maz ticams, ka, vietēji lietojot, Ganfort vienreizējas devas acu pilienus varētu pārdozēt vai saistīt ar toksicitāti.

Bimatoprosts

Ja Ganfort vienreizējas devas acu pilieni ir nejauši norīti, var noderēt šāda informācija: 2 nedēļas ilgos pētījumos ar pelēm un žurkām bimatoprosta devu ievadīšana līdz 100 mg/kg/dienā neradīja nekādu toksicitāti, un tas līdzvērtīgi atbilst cilvēkam lietojamajai attiecīgi 8,1 un 16,2 mg/kg devai. Šādas devas ir vismaz 7,5 reizes lielākas par bimatoprosta daudzumu, nejauši norijot visu Ganfort vienreizējas devas acu pilienu kartona kastītes saturu (90 vienas devas pudelītes x 0,4 ml; 36 ml), ja to izdara 10 kg smags bērns [(36 ml*0,3 mg/ml bimatoprosta)/10 kg; 1,08 mg/kg].

Timolols

Sistēmiskas timolola pārdozēšanas simptomi iekļauj bradikardija, hipotensija, bronhospazmas, galvassāpes, reibonis, elpas trūkums un sirdsdarbības apstāšanās. Pētījumā ar pacientiem, kam ir nieru mazspēja, novēroja, ka timolols nav viegli dializējams.

Ja notiek pārdozēšana, ārstēšanai jābūt simptomātiskai un uzturošai.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: oftalmoloģiskie, bēta blokatoru preparāti; ATĶ kods: S01ED51.

Darbības mehānisms

Ganfort vienreizējas devas acu pilieni sastāv no divām aktīvajām vielām – bimatoprosta un timolola. Abas šīs sastāvdaļas ar papildu mehānismu darbību pazemina paaugstinātu intraokulāro spiedienu (IOS), un kombinētā iedarbība intraokulāro spiedienu (IOS) pazemina vairāk, nekā atsevišķi lietojot katru sastāvdaļu. Ganfort vienreizējas devas acu pilieni iedarbojas ātri.

Bimatoprosts ir spēcīga okulāra hipotensīva aktīvā viela. Tas ir sintētisks prostamīds, kas pēc struktūras līdzīgs prostaglandīnam F2 (PGF2 ), kas neiedarbojas ne ar vienu no zināmo prostaglandīna receptoru starpniecību. Bimatoprosts selektīvi imitē nesen atklāto biosintētisko vielu – prostamīdu efektu. Prostamīda receptors tomēr vēl joprojām nav strukturāli identificēts. Cilvēkam bimatoprosta darbības mehānisms, ar kura palīdzību tas pazemina intraokulāro spiedienu, ir saistīts ar acs iekšējā šķidruma atteces pastiprināšanu caur trabekulāro tīklu un uveosklerālās atteces veicināšanu.

Timolols ir bēta1 un bēta2 neselektīvs adrenoreceptoru blokators, kam nav būtiskas iekšējas simpatomimētiskas, tiešas nomācošas ietekmes uz miokardu vai vietējas anestezējošas (membrānu stabilizējošas) iedarbības. Timolols pazemina IOS, samazinot acs iekšējā šķidruma veidošanos. Precīzs darbības mehānisms nav skaidri noteikts, taču, iespējams, tiek kavēta palielinātās cikliskās AMP sintēze, kuru izraisa endogēna bēta adrenoreceptoru stimulēšana.

Klīniskā iedarbība

Klīniskajā pētījumā (dubultmaskētā, randomizētā, paralēlu grupu), kas ilga 12 nedēļas, salīdzināja Ganfort vienreizējas devas acu pilienu un Ganfort (daudzdevu formas) efektivitāti un drošumu pacientiem ar glaukomu vai okulāru hipertensiju. Ganfort vienreizējas devas acu pilienu lietošanas efektivitāte IOS pazemināšanā nebija vājāka par Ganfort (daudzdevu formas) iedarbību: atšķirības starp ārstēšanas veidiem 95% TI augšējā robežvērtība bija iepriekš noteiktajās 1,5 mmHg robežās gan katrā izvērtēšanas laikposmā (0., 2. un 8. stundā) 12. nedēļā (primārajā analīzē), gan arī 2. un

6. nedēļā vidējās sliktākās acs IOS izmaiņas salīdzinājumā ar sākuma stāvokli (sliktākās acs IOS attiecas uz aci ar augstāko diennakts vidējo IOS pētījuma sākuma stadijā). Faktiski 12. nedēļā 95% TI augšējā robežvērtība nepārsniedza 0,14 mmHg.

Abu ārstēšanas kursu grupas visos pārraudzības posmos visa pētījuma laikā uzrādīja statistiski un klīniski nozīmīgu sliktākās acs IOS vidējo samazinājumu, salīdzinot ar sākuma stāvokli (p < 0,001). Visā 12 nedēļu ilgā pētījumā vidējās sliktākās acs IOS rādītāja izmaiņas no sākuma stāvokļa Ganfort (vienas devas formā) grupā bija robežās no -9,16 līdz -7,98 mmHg, bet Ganfort (daudzdevu formas) grupā – no -9,03 līdz -7,72 mmHg.

Tāpat katrā pētījuma pārbaudes posmā 2., 6. un 12. nedēļā vidēji acs un sliktākās acs IOS radītāji Ganfort vienas devas formas grupā IOS pazemināšanas efektivitātē bija līdzvērtīgi Ganfort (daudzdevu formas) grupas radītājiem.

Atbilstīgi pētījumu datiem par Ganfort (daudzdevu formas) lietošanu Ganfort IOS pazeminošais efekts nav sliktāks par to, kādu iegūst ar bimatoprosta (vienreiz dienā) un timolola (divreiz dienā) papildu terapiju.

Pašreizējie literatūras dati liecina, ka, lietojot Ganfort (daudzdevu formu) vakarā, IOS pazeminošā iedarbība var būt efektīvāka, nekā lietojot tās no rīta. Taču, apsverot, vai šīs zāles lietot no rīta vai vakarā, jāņem vērā iespējamā līdzestība.

Pediatriskā populācija

Ganfort vienreizējas devas acu pilienu drošums un efektivitāte, lietojot bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, nav pierādīta.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Ganfort zāles

Bimatoprosta un timolola koncentrācijas plazmā tika noteiktas krustotā pētījumā, veseliem subjektiem monoterapiju ārstēšanu salīdzinot ar Ganfort (daudzdevu formas) terapiju. Atsevišķu sastāvdaļu sistēmiska uzsūkšanās bija minimāla, un to neietekmēja vienlaicīga ievadīšana.

Divos 12 mēnešu ilgos Ganfort (daudzdevu formas) pētījumos, kuros noteica sistēmisku uzsūkšanos, nenovēroja nevienas atsevišķās sastāvdaļas akumulēšanos.

Bimatoprosts

Bimatoprosts in vitro labi iekļūst cilvēka radzenes un sklēras audos. Pēc okulāras ievadīšanas sistēmiskā bimatoprosta iedarbība ir ļoti zema, un laika gaitā nenotiek akumulēšanās. Pēc okulāras ievadīšanas vienu reizi dienā pa vienam pilienam 0,03% bimatoprosta abās acīs divas nedēļas, vielas koncentrācija asinīs maksimumu sasniedza 10 minūtes pēc devas ievadīšanas un nokritās zem zemākā nosakāmā līmeņa (0,025 ng/ml) 1,5 stundu laikā pēc devas ievadīšanas. Vidējās Cmax un AUC0-24st vērtības bija līdzīgas septītajā un četrpadsmitajā dienā – apmēram 0,08 ng/ml un 0,09 ng stundā/ml attiecīgi, kas norāda, ka vienmērīga koncentrācija okulāras ievadīšanas gadījumā tika sasniegta pirmās nedēļas laikā.

Bimatoprosts mēreni izplatās ķermeņa audos un sistēmiskais izplatīšanas tilpums cilvēkam miera stāvoklī ir 0,67 l/kg. Cilvēka asinīs bimatoprosts galvenokārt atrodas plazmā. Saistīšanās ar plazmas proteīnu bimatoprostam ir aptuveni 88%.

Bimatoprosts, pēc okulāras devas ievadīšanas sasniedzot sistēmisku cirkulāciju, asinsritē atrodas galvenokārt neizmainītā formā. Pēc tam bimatoprosts ir pakļauts oksidācijai, N-deetilācijai un glikuronidācijai, veidojot daudz dažādu metabolītu.

Bimatoprosts tiek izvadīts galvenokārt caur nierēm, līdz pat 67% intravenozas devas, kas ievadīta veseliem brīvprātīgajiem, tika izvadīti ar urīnu, 25% no devas tika izvadīti ar fēcēm. Pēc intravenozās ievadīšanas noteiktais eliminācijas pusperiods bija aptuveni 45 minūtes, totālais asins klīrenss bija 1,5 l/stundā/kg.

Īpatnības gados vecākiem cilvēkiem

Pēc bimatoprosta 0,3 mg/ml devas, kas ievadīta divreiz dienā, vidējā AUC0-24st vērtība

0,0634 ng stundā/ml bimatoprosta vecākiem cilvēkiem (65 gadi un vecāki) bija būtiski augstāka par šo vērtību jauniem, veseliem, pieaugušiem cilvēkiem – 0,0218 ng stundā/ml. Tomēr šie lielumi pēc okulāras ievadīšanas nav klīniski nozīmīgi, jo sistēmiska ekspozīcija ir ļoti zema gan veciem, gan jauniem cilvēkiem. Nenotiek bimatoprosta akumulēšanās asinīs pēc ilgāka laika, un drošuma līmenis ir līdzīgs gan jauniem, gan vecākiem cilvēkiem.

Timolols

Pēc 0,5% acu pilienu šķīduma okulāras ievadīšanas cilvēkiem, kuri pārcieš kataraktas operāciju, vienu stundu pēc devas ievadīšanas maksimālā timolola koncentrācija acs iekšējā šķidrumā bija 898 ng/ml. Daļa devas uzsūcas sistēmiski, kur tā plaši metabolizējas aknās. Timolola pusperiods aknās ir apmēram no 4 līdz 6 stundām. Timolols daļēji metabolizējas aknās, timololu un tā metabolītus izvadot caur nierēm. Timolols plaši nesaistās ar plazmu.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Ganfort zāles

Atkārtotas okulāras devas toksicitātes pētījumi par Ganfort (daudzdevu form) neparādīja kādu īpašu risku cilvēkiem. Atsevišķu sastāvdaļu okulārais un sistēmiskais drošuma līmenis ir labi zināms.

Bimatoprosts

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pētījumos grauzējiem tika izraisīti aborti ar sistēmiskām devām, kas no 33 līdz 97 reizēm pārsniedza cilvēkiem ievadītās okulārās devas.

Pērtiķiem, kuriem bimatoprostu ievadīja okulāri ik dienas 1 gada laikā 0,03% koncentrācijā, pastiprinājās varavīksnenes pigmentācija un radās atgriezeniski devas atkarīgi periokulāri efekti, kurus raksturoja apakšējās un/vai augšējās rievas izvirzīšanās un palpebrālās spraugas paplašināšanās. Pastiprinātā varavīksnenes pigmentācija, visticamāk, rodas, pastiprināti stimulējot melanīna veidošanos melanocītos, nevis palielinoties melanocītu skaitam. Netika novērotas nekādas funkcionālas vai mikroskopiskas izmaiņas, kas saistītas ar minētajiem periokulārajiem efektiem, un šo izmaiņu mehānisms nav zināms.

Timolols

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts

Citronskābes monohidrāts

Sālsskābe vai nātrija hidroksīds (lai pielāgotu pH)

Attīrīts ūdens

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi

Pēc maisiņa atvēršanas tā saturu izlietojiet 7 dienu laikā. Atvērtais vienreizējas devas trauciņš ir jāizmet uzreiz pēc pirmās lietošanas reizes.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra. Lai vienreizējas devas trauciņus pasargātu no gaismas un mitruma, uzglabāt tos maisiņā.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Caurspīdīgi, zema blīvuma polietilēna (ZBPE) vienreizējas devas trauciņi ar nolaužamu mēlīti.

Katrā vienreizējas devas trauciņā ir 0,4 ml šķīduma.

Tiek ražoti šādi iepakojuma veidi: kartona kastītes ar 5, 30 vai 90 vienreizējas devas trauciņiem; katrs bloks ar 5 vienreizējas devas trauciņiem ir iesaiņots alumīnija folijas maisiņā. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/06/340/003 5 vienreizējas devas trauciņi

EU/1/06/340/004 30 vienreizējas devas trauciņi

EU/1/06/340/005 90 vienreizējas devas trauciņi

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2006. gada 19. maijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011. gada 23. jūnijs

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

<{MM/GGGG}>

<{DD/MM/GGGG}>

<{GGGG. DD. mēnesis}>

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas