Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil 9 (human papillomavirus vaccine [types...) – Zāļu apraksts - J07BM

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGardasil 9
ATĶ kodsJ07BM
Vielahuman papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (recombinant, adsorbed)
RažotājsSanofi Pasteur MSD

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Gardasil 9 suspensija injekcijām

Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē

Human Papillomavirus 9-Valent Vaccine (Recombinant, adsorbed)

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 deva (0,5 ml) satur apmēram:

 

Cilvēka papilomas vīrusa1 6. tipa L1 proteīnu2,3

30 mikrogramus

Cilvēka papilomas vīrusa1 11. tipa L1 proteīnu2,3

40 mikrogramus

Cilvēka papilomas vīrusa1 16. tipa L1 proteīnu2,3

60 mikrogramus

Cilvēka papilomas vīrusa1 18. tipa L1 proteīnu2,3

40 mikrogramus

Cilvēka papilomas vīrusa1 31. tipa L1 proteīnu2,3

20 mikrogramus

Cilvēka papilomas vīrusa1

33. tipa L1 proteīnu2,3

20 mikrogramus

Cilvēka papilomas vīrusa1

45. tipa L1 proteīnu2,3

20 mikrogramus

Cilvēka papilomas vīrusa1

52. tipa L1 proteīnu2,3

20 mikrogramus

Cilvēka papilomas vīrusa1

58. tipa L1 proteīnu2,3

20 mikrogramus

1Cilvēka papilomas vīruss = HPV (Human Papillomavirus – HPV).

2L1 proteīni vīrusam līdzīgu daļiņu veidā iegūti no rauga šūnām (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (celms 1895)) ar rekombinanto DNS tehnoloģiju.

3adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta papildvielas (0,5 miligrami Al).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

Suspensija injekcijām pilnšļircē.

Dzidrs šķidrums ar baltām nogulsnēm.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Gardasil 9 indicēts aktīvai imunizācijai personām no 9 gadu vecuma pret šādām HPV izraisītām slimībām:

-Dzemdes kakla, vulvas, maksts un anālās atveres pirmsvēža bojājumi un vēzis, ko izraisa vakcīnas HPV tipi;

-Dzimumorgānu smailās kondilomas (condyloma acuminata), ko izraisa specifiski HPV tipi.

Svarīgu informāciju par datiem, kas pamato šīs indikācijas, skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktā.

Gardasil 9 lietošana jāordinē atbilstoši oficiālajām rekomendācijām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Personas no 9 līdz 14 gadiem ieskaitot, pirmreizējas vakcinācijas brīdī

Gardasil 9 var ievadīt atbilstoši 2 devu vakcinācijas shēmai (skatīt 5.1. apakšpunktu). Otrā vakcīnas deva jāievada starp 5 un 13 mēnešiem pēc pirmās devas. Ja otrā vakcīnas deva tiek ievadīta agrāk nekā 5 mēnešus pēc pirmās devas, vienmēr ir jāievada trešā deva

Gardasil 9 var ievadīt atbilstoši 3 devu vakcinācijas shēmai (0., 2., 6. mēnesī).

Otrā deva jāievada vismaz vienu mēnesi pēc pirmās devas, un trešā deva jāievada vismaz 3 mēnešus pēc otrās devas. Visas trīs devas jāievada 1 gada laikā.

Personas no 15 gadu vecuma pirmreizējas vakcinācijas brīdī

Gardasil 9 jāievada atbilstoši 3 devu vakcinācijas shēmai (0., 2., 6. mēnesī).

Otrā deva jāievada vismaz vienu mēnesi pēc pirmās devas, un trešā deva jāievada vismaz 3 mēnešus pēc otrās devas. Visas trīs devas jāievada 1 gada laikā.

Gardasil 9 lietošanai ir jābūt saskaņā ar oficiālajām vadlīnijām.

Personām, kas saņem pirmo Gardasil 9 devu, ieteicams pabeigt vakcinācijas kursu ar Gardasil 9 (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Revakcinācijas nepieciešamība nav noteikta.

Ar Gardasil 9 nav veikti pētījumi par jauktas shēmas (savstarpēji aizstājamām) HPV vakcīnām.

Personas, kas iepriekš vakcinētas ar 3 devu kvadrivalentās HPV 6., 11., 16. un 18. tipu vakcīnas shēmu (Gardasil vai Silgard), kas turpmāk tiks saukta par qHPV vakcīnu, var saņemt 3 Gardasil 9 devas (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija < 9 gadu vecumā

Gardasil 9 drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 9 gadiem, nav noteikta. Dati nav pieejami (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Sieviešu populācija ≥ 27 gadu vecumā

Gardasil 9 drošums un efektivitāte, lietojot 27 gadus vecām un vecākām sievietēm, nav pētīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Vakcīna jāievada intramuskulāras injekcijas veidā. Ieteicamā ievadīšanas vieta ir augšdelma deltoīdais apvidus vai augšstilba augšējais anterolaterālais apvidus.

Gardasil 9 nedrīkst injicēt intravaskulāri, subkutāni vai intradermāli. Vakcīnu nedrīkst samaisīt vienā šļircē ne ar kādām citām vakcīnām vai šķīdumiem.

Norādījumus par apiešanos ar vakcīnu pirms ievadīšanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Personas, kam jau ir bijusi paaugstināta jutība pret Gardasil 9 vai Gardasil/Silgard ievadīšanu, turpmākās Gardasil 9 devas nedrīkst saņemt.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lēmumu vakcinēt jāpieņem katrai personai individuāli, ņemot vērā iepriekšējo HPV ietekmes risku un iespējamo ieguvumu no vakcinācijas.

Tāpat kā visu injicējamo vakcīnu gadījumā, vienmēr jābūt viegli pieejamai atbilstošai ārstēšanai un uzraudzībai, jo retos gadījumos pēc vakcīnas ievadīšanas var parādīties anafilaktiskas reakcijas.

Kā psihogēna reakcija uz injekciju, īpaši pusaudžiem, pēc jebkuras vakcinācijas vai pat pirms tās reizēm var rasties ģībonis, reizēm ar sekojošu kritienu. Tam var sekot vairāki neiroloģiski simptomi, piemēram, pārejoši redzes traucējumi, parestēzija un toniski-kloniskas kustības atgūšanās laikā. Tādēļ vakcinētās personas jānovēro apmēram 15 minūtes pēc vakcinācijas. Svarīgi nodrošināt apstākļus, lai izvairītos no kritiena laikā gūtajiem ievainojumiem.

Vakcinācija jāatliek personām, kurām ir smaga akūta slimība kopā ar drudzi, taču neliela infekcija, piemēram, viegla augšējo elpceļu infekcija vai neliels drudzis, nav kontrindikācija imunizācijai.

Tāpat kā citu vakcīnu gadījumā, vakcinācija ar Gardasil 9 nenodrošina aizsardzību visiem tās saņēmējiem.

Vakcīna aizsargās tikai pret tām slimībām, ko izraisa HPV tipi, pret kuriem iedarbojas vakcīna (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tādēļ jāturpina ievērot atbilstošie piesardzības pasākumi pret seksuāli transmisīvajām slimībām.

Vakcīna paredzēta tikai profilaktiskai lietošanai, un tā neietekmē aktīvās HPV infekcijas vai klīniski manifestētas slimības. Vakcīnai nav pierādītas terapeitiskās efektivitātes. Tādēļ vakcīna nav indicēta dzemdes kakla, vulvas, maksts un anālās atveres vēža, augstas pakāpes dzemdes kakla, vulvas, maksts un anālās atveres displastisku bojājumu vai dzimumorgānu kondilomu ārstēšanai. Tā nav arī paredzēta, lai aizkavētu citu ar HPV saistītu diagnosticētu bojājumu progresēšanu.

Gardasil 9 nepasargā no bojājumiem ar vakcīnas sastāvā esošo HPV tipu personas, kuras inficētas ar šo HPV tipu pirms vakcinācijas (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Vakcinācija nevar aizstāt parasto dzemdes kakla skrīningu. Tā kā nav 100% efektīvu vakcīnu un Gardasil 9 nepasargās pret visiem HPV tipiem vai pret esošu HPV infekciju, parastā dzemdes kakla skrīninga nepieciešamība saglabājas, un tā jāveic saskaņā ar vietējām rekomendācijām.

Nav datu par Gardasil 9 lietošanu personām ar traucētu imūno atbildes reakciju. Tika vērtēts qHPV vakcīnas drošums un imunogenitāte 7 līdz 12 gadus veciem indivīdiem, kuri bija inficēti ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Personām ar imūnreakcijas traucējumiem spēcīgas imūnsupresīvas terapijas, ģenētiska defekta vai citu iemeslu dēļ var nebūt reakcijas pret vakcīnu.

Šī vakcīna ar piesardzību jāordinē personām ar trombocitopēniju vai jebkuriem koagulācijas traucējumiem, jo pēc intramuskulāras injekcijas šiem indivīdiem var parādīties asiņošana.

Pašlaik notiek ilgstoši novērojuma pētījumi aizsardzības ilguma noteikšanai (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nav datu par lietošanas drošumu, imunogenitāti vai efektivitāti, kas apstiprinātu iespējamu savstarpēju Gardasil 9 aizstāšanu ar bivalentu vai kvadrivalentu HPV vakcīnu.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Klīniskajos pētījumos lietošanas drošums un imunogenitāte personām, kuras 3 mēnešu laikā pirms vakcinācijas bija saņēmušas imūnglobulīnu vai no asinīm iegūtus produktus, nav pētīta.

Lietošana kopā ar citām vakcīnām

Gardasil 9 var ordinēt vienlaikus ar kombinēto, revakcinācijai paredzētu vakcīnu, kas satur difterijas

(d) un stingumkrampju (T) vai nu ar garā klepus [acelulārā komponenta] (ap) un/vai poliomielīta [inaktivēto] (IPV) (dTap, dT-IPV, dTap -IPV) vakcīnas, nenovērojot nozīmīgu ietekmi uz imūnās atbildes reakciju pret jebkuru no šīm vakcīnām. To pamato rezultāti, kas iegūti klīniskajā pētījumā, kurā kombinētā dTap -IPV vakcīna tika ievadīta kopā ar pirmo Gardasil 9 devu (skatīt

4.8. apakšpunktu).

Lietošana kopā ar hormonālajiem kontracepcijas līdzekļiem

Klīniskajos pētījumos 60,2% sieviešu vecumā no 16 līdz 26 gadiem, kuras saņēma Gardasil 9, lietoja hormonālos kontraceptīvos līdzekļus vakcinācijas periodā. Hormonālo kontraceptīvo līdzekļu lietošana neietekmēja tipa specifisko imūno atbildes reakciju uz Gardasil 9.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Liels datu apjoms par grūtniecēm (vairāk nekā 1000 grūtniecības iznākumu) neliecina par Gardasil 9 malformatīvu vai toksisku iedarbību uz augli/jaundzimušo (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pētījumos ar dzīvniekiem nav konstatēta reproduktīvā toksicitāte (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Tomēr šie dati tiek uzskatīti par nepietiekamiem, lai Gardasil 9 lietošanu ieteiktu grūtniecības laikā. Vakcinācija jāatliek līdz grūtniecības beigām (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Gardasil 9 drīkst lietot barošanas ar krūti periodā.

Kopumā 92 sievietes, kuras baroja bērnu ar krūti un tika vakcinētas Gardasil 9 pētījumos. Pētījumos vakcīnas imunogenitāte bija salīdzināma mātēm, kuras baroja, un mātēm, kuras nebaroja bērnu ar krūti. Turklāt mātēm, kuras baroja bērnu ar krūti, novēroto blakusparādību raksturojums bija līdzīgs sievietēm vispārējā populācijā. Zīdaiņiem, kas vakcinācijas periodā tika baroti ar krūti, netika novērota neviena ar vakcīnu saistīta būtiska nevēlama blakusparādība.

Fertilitāte

Nav pieejami dati par Gardasil 9 ietekmi uz cilvēka auglību. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par kaitīgu ietekmi uz auglību (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Gardasil 9 neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr dažas 4.8. apakšpunktā “Nevēlamās blakusparādības” minētās blakusparādības var īslaicīgi ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

A. Drošuma profila kopsavilkums

7 klīniskos pētījumos personām ievadīja Gardasil 9 iekļaušanas pētījumā dienā un apmēram 2 un 6 mēnešus vēlāk. 14 dienas pēc katras Gardasil 9 injekcijas tika izvērtēts drošums, uzraudzībai izmantojot vakcinācijas karti (vaccination report card - VRC). Kopumā 15 776 personas (10 495 personas 16–26 gadu vecumā un 5281 pusaudzis 9–15 gadu vecumā iekļaušanas brīdī) saņēma Gardasil 9. Nevēlamu blakusparādību dēļ izstājās maz personu (0,1%).

Visbiežāk novērotās blakusparādības Gardasil 9 lietošanas laikā bija nevēlamas reakcijas injekcijas vietā (84,8% vakcinēto personu 5 dienu laikā pēc jebkuras vakcinācijas reizes) un galvassāpes (13,2% vakcinēto personu 15 dienu laikā pēc jebkuras vakcinācijas reizes). Šīs nevēlamās blakusparādības parasti bija vieglas vai vidēji smagas.

B. Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā

Klīniskie pētījumi

Blakusparādības, kas tika uzskatītas par vismaz iespējami saistītām ar vakcināciju, tika klasificētas atkarībā no biežuma.

Biežums ir norādīts šādi:

-ļoti bieži (≥1/10);

-bieži (no ≥1/100 līdz <1/10)).

1.tabula. Nevēlamās blakusparādības pēc Gardasil 9 lietošanas, kuras klīniskajos pētījumos

novērotas vismaz 1,0% pacientu

Orgānu sistēma

Biežums

Nevēlamās blakusparādības

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Galvassāpes

 

Bieži

Reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Slikta dūša

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Ļoti bieži

Injekcijas vietā: sāpes, pietūkums, eritēma

ievadīšanas vietā

 

 

Bieži

Pireksija, noguruma sajūta

 

 

 

Injekcijas vietā: nieze, asinsizplūdumi

Klīniskajā pētījumā ar 1053 veseliem pusaudžiem vecumā no 11 līdz 15 gadiem, lietojot pirmo Gardasil 9 devu kopā ar kombinēto difterijas, stingumkrampju, garā klepus [acelulārā komponenta] un poliomielīta [inaktivēta] vakcīnu revakcinācijai, biežāk tika ziņots par reakcijām injekcijas vietā (pietūkumu, apsārtumu), galvassāpēm un pireksiju. Vairumam pacientu novērotā atšķirība bija <10%, un tika ziņots par viegli vai mēreni izteiktām blakusparādībām (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pēcreģistrācijas uzraudzības pieredze

qHPV vakcīnas pēcreģistrācijas lietošanas laikā spontāni ziņots par tālāk minētajām blakusparādībām, kas varētu rasties arī Gardasil 9 pēcreģistrācijas lietošanas laikā. qHPV vakcīnas pēcreģistrācijas lietošanas drošuma pieredze atbilst Gardasil 9, jo šīs vakcīnas satur 4 vienādus HPV tipu L1 proteīnus.

Tā kā šie ir brīvprātīgi ziņojumi par blakusparādībām nezināma lieluma populācijā, nav iespējams ticami noteikt to biežumu un visām blakusparādībām noskaidrot cēlonisko saistību ar vakcīnas lietošanu.

Infekcijas un infestācijas: celulīts injekcijas vietā.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi: idiopātiska trombocitopēniska purpura, limfadenopātija.

Imūnās sistēmas traucējumi: paaugstinātas jutības reakcijas, arī anafilaktiskas vai anafilaktoīdas reakcijas, bronhospazma un nātrene.

Nervu sistēmas traucējumi: akūts izkliedēts encefalomielīts, Gijēna-Barē sindroms, sinkope, reizēm ar toniski-kloniskām kustībām.

Kuņga-zarnu trakta traucējumi: vemšana.

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas traucējumi: artralģija, mialģija.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā: astēnija, drebuļi, savārgums.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojotV pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Par pārdozēšanas gadījumiem nav ziņots.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Vakcīnas, papillomas vīrusu vakcīnas, ATĶ kods: J07BM03.

Darbības mehānisms

Gardasil 9 ir adjuvanta, neinfekcioza rekombinanta deviņvalenta vakcīna. Tā ir pagatavota no četru HPV tipu (6., 11., 16. un 18.) qHPV vakcīnās Gardasil un Silgard un 5 papildu HPV tipu (31., 33., 45., 52., 58.) galvenā kapsīdas proteīna L1 augsti attīrītām, vīrusiem līdzīgām daļiņām (virus-like particles VLPs). Vakcīnā izmantots tas pats amorfais alumīnija hidroksifosfāta sulfāta adjuvants, kas qHPV vakcīnā. VLPs nevar inficēt šūnas, vairoties vai izraisīt slimību. Uzskata, ka L1 VLP vakcīnu efektivitāti nosaka humorālās imūnās atbildes reakcijas veidošanās.

Ņemot vērā epidemioloģisko pētījumu rezultātus, ir paredzams, ka Gardasil 9 aizsargā pret HPV tipiem, kas izraisa aptuveni 90% dzemdes kakla vēža, vairāk nekā 95% adenokarcinomas in situ (AIS), 75–85% augstas pakāpes dzemdes kakla intraepiteliālo neoplāziju (CIN 2/3), 85–90% ar HPV saistītu vulvas vēža, 90–95% ar HPV saistītu augstas pakāpes vulvas (VIN 2/3) intraepiteliālo neoplāziju, 80–85% ar HPV saistītu maksts vēža, 75–85% ar HPV saistītu augstas pakāpes maksts intraepiteliālo neoplāziju (VaIN 2/3), 90 – 95% ar HPV saistītu anālās atveres vēža, 85–90% ar HPV saistītu augstas pakāpes anālās atveres intraepiteliālo neoplāziju (AIN 2/3) un 90% no dzimumorgānu kondilomu gadījumu.

Gardasil 9 indikācijas pamato:

līdzvērtīga Gardasil 9 imunogenitāte kā qHPV vakcīnai attiecībā uz HPV 6., 11., 16. un 18. tipu meitenēm 9 – 15 gadu vecumā, sievietēm un vīriešiem 16–26 gadu vecumā, tāpēc var uzskatīt, ka Gardasil 9 efektivitāte pret persistējošu infekciju un slimību, kas saistīta ar HPV 6., 11., 16. vai 18. tipu ir līdzīga qHPV vakcīnas efektivitātei;

efektivitātes pierādījums pret persistējošu infekciju un slimību, kas saistīta ar HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu meitenēm un sievietēm 16 – 26 gadu vecumā, un

līdzvērtīgas imunogenitātes pierādījums pret Gardasil 9 HPV tipiem zēniem un meitenēm 9– 15 gadu vecumā un vīriešiem 16 – 26 gadu vecumā, salīdzinot ar meitenēm un sievietēm 16– 26 gadu vecumā.

Klīniskie pētījumi par qHPV vakcīnu

Efektivitāte sievietēm un vīriešiem vecumā no 16 līdz 26 gadiem

Efektivitāte tika novērtēta 6 ar placebo kontrolētos, dubultmaskētos, randomizētos 2. un 3. fāzes klīniskajos pētījumos, vērtējot 28 413 personas (20 541 meiteni un sievieti 16 – 26 gadu vecumā,

4 055 zēnus un vīriešus 16 – 26 gadu vecumā, 3 817 sievietes 24 - 45 gadu vecumā). qHPV vakcīna efektīvi mazināja ar vakcīnas HPV 6., 11., 16. vai 18. tipiem saistītu CIN (jebkuras pakāpes, arī CIN 2/3), AIS, dzimumorgānu kondilomu, VIN 2/3 un VaIN 2/3 sastopamību meitenēm un sievietēm, kas sākotnēji bija PCR negatīvas un seronegatīvas (2. tabula). qHPV vakcīna efektīvi mazināja ar vakcīnas HPV 6. un 11. tipiem saistītu dzimumorgānu kondilomu sastopamības biežumu zēniem un vīriešiem, kas sākotnēji bija PCR negatīvi un seronegatīvi. Efektivitāte pret 1./2./3. pakāpes dzimumlocekļa/starpenes/perianālā apvidus intraepiteliālām neoplāzijām (PIN) vai dzimumlocekļa/starpenes/perianālā apvidus vēzi nav pierādīta, jo gadījumu skaits bija pārāk mazs, lai sasniegtu statistisku nozīmīgumu (2. tabula). qHPV vakcīna efektīvi mazināja ar vakcīnas HPV 6., 11., 16. vai 18. tipiem saistītu 2. un 3. pakāpes anālās atveres intraepiteliālu neoplāziju (AIN) sastopamības biežumu zēniem un vīriešiem, kas sākotnēji bija PCR negatīvi un seronegatīvi (2. tabula).

2. tabula. qHPV vakcīnas efektivitātes analīze PPE* populācijā attiecībā uz vakcīnas HPV tipiem

Slimības iznākums

 

 

qHPV

Placebo kontrole

% efektivitāte

 

 

 

Gadījumu

 

Gadījumu

 

N

 

N

(95% TI)

 

 

 

skaits

skaits

 

 

 

 

 

 

 

16 – 26 gadus vecas meitenes un sievietes

 

 

 

 

Ar HPV 16. vai 18. saistīta

 

 

98,2

(93,5–99,8)

CIN 2/3 vai AIS**

 

 

Ar HPV 6., 11., 16. vai 18.

 

 

96,0

(92,3–98,2)

saistīta CIN (CIN 1, CIN 2/3)

 

 

vai AIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar HPV 6., 11., 16. vai 18.

 

 

100,0

(67,2–100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar HPV 6., 11., 16. vai 18.

 

 

100,0

(55,4–100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar HPV 6., 11., 16. vai 18.

 

 

99,0

(96,2–99,9)

saistītas dzimumorgānu

 

 

kondilomas

 

 

 

 

 

 

 

 

16 – 26 gadus veci zēni un vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar HPV 6., 11., 16. vai 18.

 

 

90,6

(70,1–98,2)

saistīti ārīgi dzimumorgānu

 

 

bojājumi***

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar HPV 6., 11., 16. vai 18.

 

 

89,3

(65,3–97,9)

saistītas dzimumorgānu

 

 

kondilomas***

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar HPV 6., 11., 16. vai 18.

 

 

100,0 (-52,1–

saistīta PIN 1/2/3***

 

 

 

100,0)

Ar HPV 6., 11., 16. vai 18.

 

 

74,9 (8,8–95,4)

saistīta AIN 2/3****

 

 

*Protokolam atbilstošajā populācijā bija personas, kas saņēma visas 3 vakcinācijas 1 gada laikā kopš iekļaušanas brīža, kam nebija nozīmīgu noviržu no pētījuma protokola un kas pirms 1. devas saņemšanas un līdz 1 mēnesim

pēc 3. devas saņemšanas (7. mēnesis) nebija iepriekš inficējušies (PCR negatīvi un seronegatīvi) ar attiecīgā HPV tipa(-u) infekcijām (6., 11., 16. un 18. tipu).

Kombinēto pētījumu analīzes bija plānotas prospektīvi, un tajās bija iekļauta līdzīgu iekļaušanas kritēriju izmantošana pētījumos.

N = personu skaits, kam pēc 7. mēneša bija vismaz viena novērošanas vizīte. TI = ticamības intervāls.

**Pacienti tika novēroti līdz pat 4 gadiem (mediāna bija 3,6 gadi).

***Vidējais novērošanas periods bija 2,4 gadi.

****Vidējais novērošanas periods bija 2,15 gadi.

Efektivitāte sievietēm vecumā no 24 līdz 45 gadiem

qHPV vakcīnas efektivitāte 24 – 45 gadus vecām sievietēm tika novērtēta 1 placebo-kontrolētā, dubultmaskētā, randomizētā 3. fāzes klīniskajā pētījumā (protokols 019, FUTURE III) kopumā iekļaujot 3817 sievietes.

Protokolam atbilstošajā populācijā qHPV vakcīnas efektivitāte pret kombinēto ar HPV 6., 11., 16. vai 18. tipu saistīto persistējošas infekcijas, dzimumorgānu kondilomu, vulvas un maksts bojājumu, jebkuras pakāpes CIN, AIS un dzemdes kakla vēža gadījumu sastopamību bija 88,7% (95% TI: 78,1, 94,8). qHPV vakcīnas efektivitāte pret kombinēto ar HPV 16. vai 18. tipu saistīto persistējošas infekcijas, dzimumorgānu kondilomu, vulvas un maksts bojājumu, jebkuras pakāpes CIN, AIS un dzemdes kakla vēža gadījumu sastopamību bija 84,7% (95% TI: 67,5, 93,7).

Ilgtermiņa efektivitātes pētījumi

Pašlaik personu apakšgrupā pēc qHPV vakcinācijas līdz 10 – 14 gadiem tiek novērots drošums, imunogenitāte un aizsardzība pret klīniskām slimībām, kas saistītas ar HPV 6./11./16./18. tipiem.

Antivielu atbildes reakcijas saglabāšanās (pēc 3. devas ievadīšanas) 10 gadus ir novērota pusaudžiem, kas vakcinācijas brīdī bija 9–15 gadus veci; 9 gadus ir novērota sievietēm, kas vakcinācijas brīdī bija 16 – 23 gadus vecas; 6 gadus ir novērota vīriešiem, kas vakcinācijas brīdī bija 16 – 26 gadus veci, un 8 gadus sievietēm, kas vakcinācijas brīdī bija 24 – 45 gadus vecas.

Ilgtermiņa reģistrētā pētījuma pagarinājumā 16–23 gadus vecām sievietēm, kuras pamatpētījumā bija vakcinētas ar qHPV (n=1 984), līdz pat aptuveni 10 gadiem netika novērots neviens ar HPV saistītas slimības gadījums (ar 6./11./16./18. tipa HPV saistīts augstas pakāpes CIN gadījums). Šajā pētījumā ilgstoša aizsardzība statistiski tika demonstrēta aptuveni 8 gadus.

Ilgtermiņa klīniskā pētījuma pagarinājumā aizsardzība konstatēta visām personām pēc 3. devas ievadīšanas protokolam atbilstošajā populācijā (PPE). PPE populācijā bija personas:

-kas saņēma visas 3 vakcinācijas 1 gada laikā kopš iekļaušanas brīža, kam nebija nozīmīgu noviržu no pētījuma protokola,

-kas bija seronegatīvas pret attiecīgu HPV tipu(iem) (6., 11., 16. un 18.tipu) pirms 1. devas ievadīšanas, un starp personām vecumā no 16. gadiem pamatpētījumā iekļaušanas brīdī, kas pirms 1. devas saņemšanas un līdz 1 mēnesim pēc 3. devas saņemšanas (7. mēnesis) bija PCR negatīvas pret attiecīgu HPV tipu.

Šo klīnisko pētījumu pagarinājumos nav atklāts neviens augstas pakāpes intraepiteliālās neoplāzijas un dzimumorgānu smailo kondilomu gadījums personām, kas bija vakcinētas ar qHPV vakcīnu pamatpētījumā:

-10,7 gadus ilgas novērošanas laikā meitenēm (n=369) un 10,6 gadus ilgas novērošanas laikā zēniem (n=326), kas vakcinācijas brīdī bija 9 – 15 gadus veci (vidējais novērošanas periods bija attiecīgi 10,0 un 9,9 gadi);

-9,6 gadus ilgas novērošanas laikā vīriešiem (n=918), kas vakcinācijas brīdī bija 16 – 26 gadus veci (vidējais novērošanas periods bija 8,5 gadi); un

-8,4 gadus ilgas novērošanas laikā sievietēm (n=684), kas vakcinācijas brīdī bija 24 – 45 gadus vecas (vidējais novērošanas periods bija 7,2 gadi).

Efektivitāte ar HIV inficētām personām

Tika veikts pētījums, kas dokumentēja qHPV vakcīnas drošumu un imunogenitāti 126 HIV inficētām personām vecumā no 7 līdz 12 gadiem ar sākotnējo CD4% ≥15, kuras vismaz 3 mēnešu garumā bija saņēmušas ļoti aktīvu pretretrovīrusu terapiju (HAART) personām ar CD4% <25 (no kurām

96 personām tika ievadīta qHPV vakcīna). Serokonversija pret visiem četriem antigēniem attīstījās vairāk nekā 96% personu. Ģeometriskie vidējie titri (GMT) bija nedaudz zemāki kā ziņots HIV neinficētām tāda paša vecuma personām citos pētījumos. Zemāku atbildes reakciju rādījumu klīniskā nozīme nav zināma. Drošuma profils bija līdzīgs ar HIV neinficētām personām citos pētījumos. Vakcinācija neietekmēja CD4% vai plazmas HIV RNS.

Gardasil 9 klīniskie pētījumi

Gardasil 9 efektivitāte un/vai imunogenitāte vērtēta astoņos klīniskajos pētījumos. Klīniskie pētījumi, kuros Gardasil 9 efektivitāte tiktu salīdzināta ar placebo, nebija pieņemami, jo vakcinācija pret HPV ir ieteikta un ieviesta daudzās valstīs, lai aizsargātu pret HPV infekciju un slimību.

Tāpēc klīniskajā pamatpētījumā (Protokols 001) Gardasil 9 efektivitāti vērtēja, par salīdzinājumu izmantojot qHPV vakcīnu.

Efektivitāti pret HPV 6., 11., 16. un 18. tipu primāri vērtēja, izmantojot pielīdzinošu stratēģiju, kas pierādīja salīdzināmu Gardasil 9 un qHPV vakcīnas imunogenitāti (izsakot ģeometriskos vidējos titros [GMT]) (Protokols 001, GDS01C/Protokols 009 un GDS07C/Protokols 020).

Pamatpētījumā (Protokols 001) Gardasil 9 efektivitāti pret HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu salīdzinājumā ar qHPV vakcīnu vērtēja sievietēm 16 – 26 gadu vecumā (N=14204: 7099 saņēma Gardasil 9; 7105 saņēma qHPV vakcīnu).

Saskaņā ar protokolu 002 tika vērtēta Gardasil 9 imunogenitāte meitenēm un zēniem 9 – 15 gadu vecumā un sievietēm 16 – 26 gadu vecumā (N=3066: Gardasil 9 saņēma 1932 meitenes; 666 zēni un 468 sievietes).

Saskaņā ar protokolu 003 tika vērtēta Gardasil 9 imunogenitāte vīriešiem 16 – 26 gadu vecumā un sievietēm 16 – 26 gadu vecumā (Gardasil 9 saņēma 1103 heteroseksuāli vīrieši [HM]; 313 vīrieši, kuriem bija dzimumattiecības ar vīriešiem [MSM] un 1099 sievietes).

Saskaņā ar protokolu 005 un 007 tika vērtēta Gardasil 9, kas ievadīta vienlaikus ar standartā ieteiktām vakcīnām, 11 – 15 gadus vecām meitenēm un zēniem (N=2295).

Saskaņā ar protokolu 006 tika vērtēta Gardasil 9 ievadīšana meitenēm un sievietēm 12 – 26 gadu vecumā, kas iepriekš vakcinētas ar qHPV vakcīnu (N=921; 615 saņēma Gardasil 9 un 306 saņēma placebo).

Saskaņā ar GDS01C/protokolu 009 tika vērtēta Gardasil 9 imunogenitāte meitenēm 9 – 15 gadu vecumā (N=600; 300 saņēma Gardasil 9 un 300 saņēma qHPV vakcīnu).

Saskaņā ar GDS07C/protokolu 020 tika vērtēta Gardasil 9 imunogenitāte vīriešiem 16 – 26 gadu vecumā (N=500; 249 saņēma Gardasil 9 un 251 saņēma qHPV vakcīnu).

Saskaņā ar protokolu 010 tika vērtēta Gardasil9 2 devu imunogenitāte meitenēm un zēniem 9 - 14 gadu vecumā un Gardasil9 3 devu imunogenitāte meitenēm 9 – 14 gadu vecumā un sievietēm 16 - 26 gadu vecumā (N = 1 518 753 meitenes; 451 zēns un 314 sievietes).

Pētījumi, kas apliecina Gardasil 9 efektivitāti pret HPV 6., 11., 16., 18. tipu

Gardasil 9 salīdzinājumu ar qHPV vakcīnu attiecībā uz HPV 6., 11., 16. un 18. tipu veica 16 – 26 gadus vecu sieviešu populācijā saskaņā ar protokolu 001, 9 – 15 gadus vecu meiteņu populācijā, kas atbilda GDS01C/protokolam 009 un 16 – 26 gadus veciem vīriešiem no GDS07C/protokola 020.

Statistisku analīzi par līdzvērtīgu efektivitāti veica 7. mēnesī, salīdzinot cLIA anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 un anti-HPV 18 GMT personām, kam ievadīja Gardasil 9, un personām, kam ievadīja Gardasil. Imūnā atbildes reakcija, izteikta GMT, Gardasil 9 lietošanas gadījumā bija līdzvērtīga imūnai atbildes reakcijai Gardasil lietošanas gadījumā (3. tabula). Klīniskajos pētījumos 98,2% – 100% personu, kas saņēma Gardasil 9, visās pārbaudītajās grupās līdz 7. mēnesim kļuva seropozitīvi attiecībā uz visiem 9 vakcīnas tipiem.

3.tabula. Imūnās atbildes reakcijas (ņemot vērā cLIA) salīdzinājums ar Gardasil 9 un qHPV vakcīnu attiecībā uz HPV 6., 11., 16. un 18. tipu PPI* 9 –15gadus vecu meiteņu un 16 – 26 gadus vecu

sieviešu un vīriešu populācijā

 

 

 

Gardasil 9

qHPV vakcīna

Gardasil 9/

 

 

 

qHPV vakcīna

POPULĀCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

N

GMT

N

GMT

GMT

(95% TI)#

 

 

(95% TI)

(95% TI)

attiecī-

 

 

(n)

mMU§/ml

(n)

mMU§/ml

ba

 

HPV 6 antivielas

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 15 g.v.

 

1679,4

1565,9

1,07

(0,93, 1,23)

meitenes

 

(273)

(1518,9,

1856,9)

(261)

(1412,2,

1736,3)

 

 

 

16 – 26 g.v.

 

893,1

875,2

1,02

(0,99,

sievietes

 

(3993)

(871,7,

915,1)

(3975)

(854,2,

896,8)

1,06)

16 – 26 g.v.

 

758,3

618,4

1,23

(1,04,

vīrieši

 

(228)

(665,9,

863,4)

(226)

(554,0,

690,3)

1,45)

HPV 11 antivielas

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 15 g.v.

 

1315,6

1417,3

0,93

(0,80–1,08)

meitenes

 

(273)

(1183,8,

1462,0)

(261)

(1274,2,

1576,5)

 

 

 

16 – 26 g.v.

 

666,3

830,0

0,80

(0,77,

sievietes

 

(3995)

(649,6,

683,4)

(3982)

(809,2,

851,4)

0,83)

16 – 26 g.v.

 

681,7

769,1

0,89

(0,76,

vīrieši

 

(228)

(608,9,

763,4)

(226)

(683,5,

865,3)

1,04)

HPV 16 antivielas

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 15 g.v.

 

6739,5

6887,4

0,97

(0,85,

meitenes

 

(276)

(6134,5,

7404,1)

(270)

(6220,8,

7625,5)

1,11)

16 – 26 g.v.

 

3131,1

3156,6

0,99

(0,96,

sievietes

 

(4032)

(3057,1,

3206,9)

(4062)

(3082,3,

3232,7)

1,03)

16 – 26 g.v.

 

3924,1

3787,9

1.04

(0,89,

vīrieši

 

(234)

(3513,8,

4382,3)

(237)

(3378,4,

4247,0)

1,21)

HPV 18 antivielas

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 15 g.v.

 

1956,6

1795,6

1,08

(0,91,

meitenes

 

(276)

(1737,3,

2203,7)

(269)

(1567,2,

2057,3)

1,29)

16 – 26 g.v.

 

804,6

678,7

1,19

(1,14,

sievietes

 

(4539)

(782,7,

827,1)

(4541)

(660,2,

697,7)

1,23)

16 – 26 g.v.

 

884,3

790,9

1,12

(0,91,

vīrieši

 

(234)

(766,4, 1020,4)

(236)

(683,0,

915,7)

1,37)

*Protokolam atbilstošajā populācijā (PPI) bija personas, kas definētā dienu intervāla laikā bija saņēmušas visas trīs vakcīnas devas; nebija saistītas ar nozīmīgām novirzēm no pētījuma protokola; laikā starp 6. un 7. mēneša vizīti atbilda definētajiem kritērijiem; pirms 1. devas ievadīšanas bija seronegatīvas attiecībā uz HPV 6., 11, 16 un 18. tipiem; un bija 16–26 gadus vecas sievietes, kas pirms pirmās devas ievadīšanas un viena mēneša garumā pēc 3. devas ievadīšanas (7. mēnesī) bija PCR negatīvas attiecībā uz atbilstošajiem HPV tipiem.

§mMU = mili-Merck vienības. ¶p vērtība <0,001.

#Līdzvērtības demonstrēšanai ir nepieciešams, lai 95% TI GMT apakšējā robeža būtu lielāka par 0,67. TI = ticamības intervāls.

GMT = ģeometriskie vidējie titri.

cLIA = konkurējošais Luminex imūntests (Competitive Luminex Immunoassay).

N = Attiecīgajā vakcinācijas grupā randomizēto personu skaits, kas saņēma vismaz vienu injekciju. n = Personu skaits, kas iekļauti analīzē.

Pētījumi, kas apliecina Gardasil 9 efektivitāti pret HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu

Gardasil 9 efektivitāte 16 – 26 gadus vecām sievietēm tika vērtēta ar aktīvu salīdzināmo preparātu kontrolētā, dubultmaskētā, randomizētā klīniskā pētījumā (Protokols 001), kurā kopumā piedalījās 14 204 sievietes (Gardasil 9 = 7099; qHPV vakcīna = 7105). Personas novēroja līdz 67. mēnesim pēc 3. devas ievadīšanas, mediānais ilgums bija 43 mēneši pēc 3. devas ievadīšanas.

Gardasil 9 efektīvi novērsa ar HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu saistītas persistējošas infekcijas un slimības rašanos (4. tabula). Gardasil 9 arī mazināja ar HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu saistītu Pap testu noviržu, manipulāciju dzemdes kaklā un ārējos dzimumorgānos (t. i., biopsiju) un radikālu dzemdes kakla terapijas procedūru sastopamību (4. tabula).

4. tabula. Gardasil 9 efektivitātes analīze pret HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipu PPE16 – 26 gadu vecu sieviešu populācijā

 

Gardasil 9

qHPV vakcīna

%

 

N=7099

 

N=7105

Slimības iznākums

 

efektivitāte*

n

Gadījumu

n

Gadījumu

*

 

 

skaits*

skaits*

(95% TI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīts

 

 

 

 

97,4

CIN 2/3, AIS, dzemdes kakla vēzis, VIN

2/3, VaIN 2/3, vulvas vēzis un maksts

(85,0–99,9)

 

 

 

 

vēzisα

 

 

 

 

 

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta

 

 

 

 

 

CIN 2/3 vai AISα

97,1

 

(83,5–99,9)

 

 

 

 

 

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta

96,9

CIN2

(81,5–99,8)

 

 

 

 

 

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta

(39,4–100)

 

 

 

 

CIN3

 

 

 

 

 

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta

 

 

 

 

100,0

(-71,5–

 

 

 

 

100,0)

 

 

 

 

 

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta

96,0

persistējoša, ≥6 mēnešus ilga infekcija§

(94,6–97,1)

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta

96,7

persistējoša, ≥12 mēnešus ilga infekcija

(95,1–97,9)

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu saistīta

92,9

ASC-US HR-HPV pozitīva vai

(90,2–95,1)

ļaundabīgāka Pap# novirze

 

 

 

 

Ar HPV 31., 33., 45., 52., 58. tipu

90,2

saistītas radikālās dzemdes kakla

(75,0–96,8)

terapijas procedūras

 

 

 

 

‡Protokolam atbilstošajā populācijā (PPE) bija personas, kas viena gada laikā pēc iekļaušanas pētījumā bija saņēmušas visas trīs vakcīnas devas; nebija saistītas ar nozīmīgām novirzēm no pētījuma protokola; pirms

1. devas ievadīšanas nebija inficētas (bija PCR negatīvas un seronegatīvas) ar attiecīgā (31., 33., 45., 52. un 58.)

tipa HPV un kas viena mēneša garumā pēc 3. devas ievadīšanas (7. mēnesī) bija PCR negatīvas attiecībā uz atbilstošajiem HPV tipiem.

N = attiecīgajā vakcinācijas grupā randomizēto personu skaits, kas saņēma vismaz vienu injekciju. n = personu skaits, kas iekļauti analīzē.

§Persistējoša infekcija atklāta paraugos no divām vai vairāk secīgām vizītēm ar 6 mēnešu (±1 mēnesis) starplaiku.

¶Persistējoša infekcija atklāta paraugos no trijām vai vairāk secīgām vizītēm ar 6 mēnešu (±1 mēnesis) starplaiku. #Pap tests.

TI = ticamības intervāls.

ASC-US = atipiskas nenoteiktas nozīmes plakanšūnas. HR = augsta riska.

*Personu skaits, kas ieradušās uz vismaz vienu novērošanas vizīti pēc 7 mēnešiem.

**Personas, kas novērotas līdz 67 mēnešiem pēc 3. devas ievadīšanas (vidēji 43 mēnešus pēc 3. devas ievadīšanas).

α PPE populācijā netika atklāts neviens dzemdes kakla vēža, VIN2/3, vulvas un maksts vēža gadījums.

† cilpas elektroķirurģiskās ekscīzijas procedūra (LEEP) vai konizācija.

Gardasil 9 efektivitātes pret HPV 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58. tipu papildu vērtēšana

Tā kā Gardasil 9 efektivitāti nevar vērtēt salīdzinājumā ar placebo, ir veiktas tālāk norādītās pētnieciskās analīzes.

Gardasil 9 efektivitātes pret HPV 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58. tipu izraisītām augstas pakāpes dzemdes kakla slimībām vērtējums PPE populācijā. Gardasil 9 efektivitāte pret CIN 2 vai augstākas pakāpes bojājumiem, kas saistīti ar HPV 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58. tipu, salīdzinājumā ar qHPV vakcīnu bija 94,4% (95% TI 78,8–99,0) ar 2/5952 pret 36/5947 gadījumiem. Gardasil 9 efektivitāte pret CIN 3, kas saistīta ar HPV 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58. tipu, salīdzinājumā ar qHPV vakcīnu bija 100% (95% TI 46.3–100,0) ar 0/5952 pret 8/5947 gadījumiem.

Gardasil 9 ietekme uz dzemdes kakla biopsijas paraugu analīzes rezultātiem un radikālās terapijas procedūru sastopamību protokolam atbilstošajā populācijā saistībā ar HPV 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58. tipu

Gardasil 9 efektivitāte pret dzemdes kakla biopsijas paraugos atklājamām anomālijām, kas saistītas ar HPV 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58. tipu, salīdzinājumā ar qHPV vakcīnu bija 95,9% (95% TI 92,7–97,9) ar 11/6016 pret 262/6018 gadījumiem. Gardasil 9 efektivitāte, samazinot radikālas dzemdes kakla terapijas (arī cilpas elektroķirurģiskās ekscīzijas procedūru [LEEP] vai konizāciju) izmantošanas nepieciešamību, kas saistīta ar HPV 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58. tipu, salīdzinājumā ar qHPV vakcīnu bija 90,7% (95% TI 76,3–97,0) ar 4/6016 pret 43/6018 gadījumiem.

Imunogenitāte

Aizsardzībai nepieciešamais minimālais antivielu līmenis HPV vakcīnām netika noteikts.

Lai novērtētu katra vakcīnas tipa imunogenitāti, tika izmantots tipam specifisks imunogenitātes vērtējums. Šīs analīzes katram HPV tipam atsevišķi noteica antivielas pret katru neitralizējošo epitopu. Skalas šīm analīzēm bija katram HPV tipam unikālas, tāpēc salīdzinājumus par tipiem un ar citiem testiem nevar veikt.

7. mēnesī novērotā imūnā atbildes reakcija uz Gardasil 9

Imunogenitāti noteica pēc (1) procentuālā personu daudzuma, kas bija antivielu seropozitīvi pret atbilstošiem vakcīnas HPV tipiem; un (2) ģeometriskā vidējā titra (GMT).

Gardasil 9 izraisīja izteiktu HPV 6., HPV 11., HPV 16., HPV 18., HPV 31., HPV 33., HPV 45., HPV 52. un HPV 58. tipu antivielu veidošanos, kā noteikts 7. mēnesī 001, 002, 005, 007 un GDS01C/protokols 009 protokolos (5. tabula). Klīniskajos pētījumos 99,6% – 100% Gardasil 9 saņēmušo personu 7. mēnesī visās pārbaudītās grupās kļuva antivielu seropozitīvas pret visiem 9

vakcīnas tipiem. GMT meitenēm un zēniem bija augstāki nekā 16 – 26 gadus vecām sievietēm, un zēniem tie bija augstāki nekā meitenēm un sievietēm.

5. tabula. Kopsavilkums par 7. mēnesī novēroto HPV cLIA antivielu ģeometrisko vidējo titru PPI* populācijā

Populācija

N

n

 

GMT

(95% TI) mMU§/ml

HPV 6 antivielas

 

 

 

 

– 15 g.v. meitenes

1744,6

(1684,7–1806,7)

– 15 g.v. zēni

2085,3

(1984,2–2191,6)

16 – 26 g.v. sievietes

893,7 (873,5–914,3)

HPV 11 antivielas

 

 

 

 

– 15 g.v. meitenes

1289,7

(1244,3–1336,8)

– 15 g.v. zēni

1469,2

(1397,7–1544,4)

16 – 26 g.v. sievietes

669,3 (653,6–685,4)

HPV 16 antivielas

 

 

 

 

– 15 g.v. meitenes

7159,9

(6919,7–7408,5)

– 15 g.v. zēni

8444,9

(8054,2–8854,5)

16 – 26 g.v. sievietes

3159,0

(3088,6–3231,1)

HPV 18 antivielas

 

 

 

 

– 15 g.v. meitenes

2085,5

(2002,2–2172,3)

– 15 g.v. zēni

2620,4

(2474,3–2775,2)

16 – 26 g.v. sievietes

809,9 (789,2–831,1)

HPV 31 antivielas

 

 

 

 

– 15 g.v. meitenes

1883,3

(1811,3–1958,1)

– 15 g.v. zēni

2173,5

(2057,0–2296,6)

16 – 26 g.v. sievietes

664,8 (647,4–682,6)

HPV 33 antivielas

 

 

 

 

– 15 g.v. meitenes

960.6 (927.5–994.9)

– 15 g.v. zēni

1178.6

(1120.9–1239.4)

16 – 26 g.v. sievietes

419.2 (409.6–429.1)

HPV 45 antivielas

 

 

 

 

– 15 g.v. meitenes

728.7 (697.6–761.2)

– 15 g.v. zēni

841.7 (790.0–896.7)

16 – 26 g.v. sievietes

254.1 (247.0–261.5)

HPV 52 antivielas

 

 

 

 

– 15 g.v. meitenes

978.2

(942.8–1015.0)

– 15 g.v. zēni

1062.2

(1007.2–1120.2)

16 – 26 g.v. sievietes

382.4 (373.0–392.0)

HPV 58 antivielas

 

 

 

 

– 15 g.v. meitenes

1306.0

(1259.8–1354.0)

– 15 g.v. zēni

1545.8

(1470.6–1624.8)

16 – 26 g.v. sievietes

489.2 (477.5, 501.2)

*Protokolam atbilstošajā populācijā (PPI) bija personas, kas definētā dienu intervāla laikā bija saņēmušas visas trīs vakcīnas devas; nebija saistītas ar nozīmīgām novirzēm no pētījuma protokola; laikā starp 6. un 7. mēneša vizīti atbilda definētajiem kritērijiem; pirms 1. devas ievadīšanas bija seronegatīvas attiecībā uz HPV 6., 11, 16 un 18. tipiem; un bija 16–26 gadus vecas sievietes, kas pirms pirmās devas ievadīšanas un viena mēneša garumā pēc 3. devas ievadīšanas (7. mēnesī) bija PCR negatīvas attiecībā uz atbilstošajiem HPV tipiem.

§mMU = mili-Merck vienības.

cLIA = konkurējošais Luminex imūntests (Competitive Luminex Immunoassay). TI = ticamības intervāls.

GMT = ģeometriskie vidējie titri.

N = attiecīgajā vakcinācijas grupā randomizēto personu skaits, kas saņēma vismaz vienu injekciju. n = personu skaits, kas iekļauti analīzē.

Kombinētā Gardasil 9 imunogenitātes pētījumu datubāzē antivielu veidošanās pret HPV 7. mēnesī 9 – 15 gadus vecām meitenēm/zēniem bija salīdzināma ar antivielu veidošanos pret HPV 16 – 26 gadus vecām sievietēm.

Pielīdzinot datus par imunogenitāti, tiek spriests par Gardasil 9 efektivitāti 9 – 15 gadus vecām meitenēm un zēniem.

Saskaņā ar protokolu 003 HPV antivielu GMT 7. mēnesī 16 – 26 gadus veciem zēniem un vīriešiem (HM) bija salīdzināms ar HPV antivielu GMT 16 – 26 gadus vecām meitenēm un sievietēm HPV 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52.un58. tipiem. Novēroja arī augstu imunogenitāti 16 – 26 gadus veciem MSM, lai gan tā bija zemāka nekā HM – tāpat kā qHPV vakcīnas lietošanas gadījumā. Saskaņā ar protokolu 020/GDS07C HPV antivielu GMT 7. mēnesī 16 – 26 gadus veciem zēniem un vīriešiem (HM) bija salīdzināms ar HPV antivielu GMT 16 – 26 gadus veciem zēniem un vīriešiem (HM), kuriem tika ievadīta qHPV vakcīna ar HPV 6., 11., 16 un 18. tipiem. Šie rezultāti apliecina Gardasil 9 efektivitāti vīriešu populācijā.

Nav veikti pētījumi par 26 gadiem vecākām sievietēm. Uzskata, ka 27 – 45 gadus vecām sievietēm Gardasil 9 ir efektīvs pret 4 oriģinālajiem tipiem, to prognozē balstoties uz (1) augsto qHPV vakcīnas efektivitāti sievietēm 16 – 45 gadu vecumā; un (2) salīdzināmo Gardasil 9 un qHPV vakcīnas imunogenitāte meitenēm un sievietēm 9 – 26 gadu vecumā.

Gardasil 9 imūnās atbildes reakcijas stabilitāte

Antivielu veidošanās stabilitāte pēc pilna vakcinācijas kursa ar Gardasil 9 ir pētīta personu apakšgrupā, kurām drošums, imunogenitāte un efektivitāte tiks novērota līdz pat 10 gadiem pēc vakcinācijas.

9 – 15 gadus veciem zēniem un meitenēm (Protokols 002) antivielu atbildes reakcijas stabilitāte ir pierādīta vismaz 3 gadu garumā. Atkarībā no HPV tipa, 93 – 99% personu bija seropozitīvas.

16 – 26 gadus vecām sievietēm (Protokols 001) antivielu atbildes reakcijas stabilitāte ir pierādīta vismaz 3,5 gadu garumā. Atkarībā no HPV tipa, 78 – 98% personu bija seropozitīvas. Visām personām, neatkarīgi no jebkura HPV tipa seropozitivitātes statusa, efektivitāte saglabājās līdz pat pētījuma beigām (līdz pat 67 mēnešiem pēc 3. devas ievadīšanas, vidējais novērošanas periods bija 43 mēneši pēc 3. devas ievadīšanas).

Personām, kuras saņēma qHPV vakcīnu vai Gardasil9, vismaz pēdējo 3,5 gadu laikā HPV-6., 11., 16. un 18. tipu antivielu GMT bija skaitliski salīdzināmi.

Gardasil 9 lietošana personām, kas jau ir vakcinētas ar qHPV vakcīnu

Ar protokola 006 palīdzību tika vērtēta Gardasil 9 imunogenitāte 921 meitenei un sievietei (12 –

26 gadu vecumā), kas iepriekš bija vakcinēta ar qHPV vakcīnu. Personām, kas saņēma Gardasil 9 pēc tam, kad bija saņemtas 3 qHPV vakcīnas devas, bija vismaz 12 mēnešu starplaiks starp vakcinācijas pabeigšanu ar qHPV vakcīnu un vakcinēšanas sākšanu ar Gardasil 9 3 devu shēmu (starplaiks bija aptuveni 12–36 mēneši).

Seropozitivitāte attiecībā uz HPV 6., 11., 16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58. tipu populācijā atbilstoši protokolam līdz 7. mēnesim personām, kas saņēma Gardasil 9, bija 98,3–100%. HPV 6., 11., 16., 18. tipa antivielu GMT bija augstāki nekā citu pētījumu populācijā, kas iepriekš nebija saņēmusi qHPV vakcīnu, bet HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipa antivielu GMT bija zemāki. Šī novērojuma klīniskā nozīme nav zināma.

Imūnās atbildes reakcija uz Gardasil 9, lietojot pēc 2 devu shēmas personām no 9 - 14 gadu vecumam

Saskaņā ar protokolu 010 tika vērtēta HPV antivielu veidošanās uz 9 HPV tipiem pēc Gardasil 9 vakcinācijas sekojošās kohortās: meitenes un zēni vecumā no 9 – 14 gadiem, kas saņēma 2 devas 6 mēnešu vai 12 mēnešu intervālā (+/- 1 mēnesis); meitenes vecumā no 9 - 14 gadiem, kas saņēma 3 devas ( 0., 2. un 6. mēnesī); un sievietes vecumā no 16 – 26 gadiem, kas saņēma 3 devas (0., 2. un 6 mēnesī).

Viena mēneša laikā pēc pēdējās ievadītās devas, atbilstoši noteiktajai shēmai, 97,9% līdz 100% personu bija seropozitīvas attiecībā uz antivielām pret 9 HPV vakcīnas tipiem. Katram no 9 vakcīnas HPV tipu antivielu GMT bija augstāki meitenēm un zēniem, kas saņēma Gardasil 9 2 devas (0., 6. mēnesī, vai 0., 12. mēnesī) nekā 16 – 26 gadu vecām meitenēm un sievietēm, kas saņēma Gardasil 9 3 devas (0., 2., 6. mēnesī). Imunogenitātes salīdzinājums ļauj secināt, ka Gardasil 9 ir efektīvs meitenēm un zēniem vecumā no 9 līdz 14 gadiem, lietojot 2 devu shēmu.

Tajā pašā pētījumā meitenēm un zēniem 9 – 14 gadu vecumā antivielu GMT viena mēneša laikā pēc pēdējās vakcīnas devas ievadīšanas bija skaitliski zemāki dažiem vakcīnas tipiem pēc 2 devu shēmas nekā pēc 3 devu shēmas (t.i. HPV 18., 31., 45. un 52. tipam pēc 0, 6 mēnešiem un HPV 45. tipam pēc 0, 12 mēnešiem). Klīniskā nozīme šiem atklājumiem nav zināma.

Aizsardzības ilgums, lietojot Gardasil 9 2 devu vakcinācijas shēmu, nav noteikts.

Grūtniecība

Specifiski pētījumi par Gardasil 9 lietošanu grūtniecēm nav veikti. Gardasil 9 klīniskās izstrādes programmas laikā aktīvai kontrolei tika izmantota kvadrivalenta HPV vakcīna.

Gardasil 9 klīniskās izstrādes laikā vismaz viena grūtniecība bija iestājusies 2586 sievietēm (1347 Gardasil 9 grupā pret 1239 kvadrivalentās HPV grupā). Anomāliju veidi un grūtniecību daļa ar nevēlamiem iznākumiem Gardasil 9 un kvadrivalento HPV vakcīnu saņēmušajām personām bija līdzīga, turklāt atbilda tai, kas novērota kopējā populācijā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos ar žurkām, vērtējot vienas devas toksicitāti un lokālo panesamību, nav atklāts īpašs risks cilvēkam.

Žurku mātītēm ievadīts Gardasil 9 neietekmēja spēju pāroties, auglību un embrija vai augļa attīstību.

Žurku mātītēm ievadīts Gardasil 9 neietekmēja pēcnācēju attīstību, uzvedību, spēju vairoties un auglību. Visu 9 HPV tipu antivielas uz pēcnācējiem tika pārnestas grūsnības un laktācijas laikā.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds L-histidīns Polisorbāts 80 Nātrija borāts Ūdens injekcijām

Par papildvielām skatīt 2. apakšpunktu.

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Gardasil 9 suspensija injekcijām:

Uzglabāt ledusskapī (2ºC - 8ºC).

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Gardasil 9 jāievada pēc iespējas ātrāk pēc izņemšanas no ledusskapja.

Stabilitātes dati liecina, ka vakcīnas sastāvdaļas ir stabilas 72 stundas, uzglabājot 8°C – 25°C vai 0°C

– 2°C temperatūrā. Šī perioda beigās Gardasil 9 jāievada vai jāiznīcina. Šie dati paredzēti veselības aprūpes speciālistiem tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumā.

Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē:

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8 °C).

Nesasaldēt. Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Gardasil 9 jāievada pēc iespējas ātrāk pēc izņemšanas no ledusskapja.

Stabilitātes dati liecina, ka vakcīnas sastāvdaļas ir stabilas 72 stundas, uzglabājot 8°C – 25°C vai 0°C

– 2 °C temperatūrā. Šī perioda beigās Gardasil 9 jāievada vai jāiznīcina. Šie dati paredzēti veselības aprūpes speciālistiem tikai īslaicīgu temperatūras svārstību gadījumā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Gardasil 9 suspensija injekcijām:

0,5 ml suspensijas flakonā (stikla) ar aizbāzni (hlorbutila) un noņemamu plastmasas vāciņu (gofrēta alumīnija loksne), iepakojumā pa 1.

Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē:

0,5 ml suspensijas pilnšļircē (stikla) ar virzuļa aizbāzni (silikonizēta FluoroTec-laminēta bromobutila elastomēra ) un uzgaļa vāciņu (sintētiska izoprēna un brombutila maisījuma) kopā ar divām adatām. Iepakojumā 1 vai 10 pilnšļirčes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Gardasil 9 suspensija injekcijām:

Pirms sakratīšanas Gardasil 9 var izskatīties kā dzidrs šķidrums ar baltām nogulsnēm.

Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet, lai izveidotos suspensija. Pēc rūpīgas sakratīšanas preparāts ir balts, duļķains šķidrums.

Pirms ievadīšanas apskatiet, vai suspensijā nav cietu daļiņu un vai nav mainījusies krāsa. Iznīciniet vakcīnu, ja ir redzamas daļiņas un/vai ir mainījusies krāsa.

No vienreizējās lietošanas flakona ar sterilu adatu un šļirci atvelciet 0,5 ml vakcīnas devu.

Nekavējoties injicējiet intramuskulāri (i.m.), vēlams augšdelma deltveida muskulī vai augšstilba augšējā anterolaterālajā apvidū.

Vakcīna jālieto tāda, kāda piegādāta. Jāievada visa ieteiktā vakcīnas deva.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē:

Pirms sakratīšanas Gardasil 9 var izskatīties kā dzidrs šķidrums ar baltām nogulsnēm.

Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet pilnšļirci, lai izveidotos suspensija. Pēc rūpīgas sakratīšanas preparāts ir balts, duļķains šķidrums.

Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai suspensijā nav cietu daļiņu un vai nav mainījusies krāsa. Iznīciniet vakcīnu, ja ir redzamas daļiņas un/vai ir mainījusies krāsa.

Iepakojumam ir pievienotas divas dažāda garuma adatas. Atkarībā no pacienta auguma un ķermeņa masas izvēlieties intramuskulārai ievadīšanai piemērotu adatu.

Pievienojiet adatu, to pagriežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz adata ir droši piestiprināta pie šļirces. Saskaņā ar standartprotokolu injicējiet visu devu.

Nekavējoties injicējiet intramuskulāri (i.m.), vēlams augšdelma deltveida muskulī vai augšstilba augšējā anterolaterālajā apvidū.

Vakcīna jālieto tāda, kāda piegādāta. Jāievada visa ieteiktā vakcīnas deva.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1007/001

EU/1/15/1007/002

EU/1/15/1007/003

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015. gada 10. jūnijs

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

{MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas