Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil 9 (human papillomavirus vaccine [types...) – Marķējuma teksts - J07BM

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGardasil 9
ATĶ kodsJ07BM
Vielahuman papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (recombinant, adsorbed)
RažotājsSanofi Pasteur MSD

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

UZ KARTONA KĀRBAS

Flakoni ar vienudevu, iepakojumā 1

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Gardasil 9 suspensija injekcijām.

Human Papillomavirus 9-valent Vaccine (Recombinant, adsorbed)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 deva (0,5 ml):

 

HPV 6. tipa L1 proteīnu

30 μg

HPV 11. un 18. tipa L1 proteīnu

40 μg

HPV 16. tipa L1 proteīnu

60 μg

HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipa L1 proteīnu

20 μg

adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,5 mg Al)

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: Nātrija hlorīds, L-histidīns, polisorbāts 80, nātrija borāts, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām. 1 flakons (0,5 ml).

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1007/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ FLAKONA MARĶĒJUMA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Gardasil 9 Injekcijām i.m.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6.CITA

MSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ KARTONA KĀRBAS

Pilnšļircē ar 2 adatām, iepakojumā 1, 10

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē.

Human Papillomavirus 9-valent Vaccine (Recombinant, adsorbed)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 deva (0,5 ml):

 

HPV 6. tipa L1 proteīnu

30 μg

HPV 11. un 18. tipa L1 proteīnu

40 μg

HPV 16. tipa L1 proteīnu

60 μg

HPV 31., 33., 45., 52. un 58. tipa L1 proteīnu

20 μg

adsorbēts uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,5 mg Al)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: Nātrija hlorīds, L-histidīns, polisorbāts 80, nātrija borāts, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām.

1 pilnšļirce (0,5 ml) ar 2 adatām

10 pilnšļirces (0,5 ml) ar 2 adatām

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1007/002

EU/1/15/1007/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Teksts uz pilnšļirces marķējuma

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Gardasil 9

Injekcijām

i.m.

Human Papillomavirus 9-valent Vaccine

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6. CITA

MSD VACCINS

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas