Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Marķējuma teksts - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGardasil
ATĶ kodsJ07BM01
Vielahuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
RažotājsMSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UZ KARTONA KĀRBAS

Gardasil suspensija injekcijām – flakoni ar reizes devu, iepakojumā 1, 10, 20

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Gardasil suspensija injekcijām.

Human Papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbed)

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur:

 

HPV 6. tipa L1 proteīnu

20 μg

HPV 11. tipa L1 proteīnu

40 μg

HPV 16. tipa L1 proteīnu

40 μg

HPV 18. tipa L1 proteīnu

20 μg

adsorbētu uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,225 mg Al)

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, L-histidīns, polisorbāts 80, nātrija borāts, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām.

1 flakons ar reizes devu, 0,5 ml.

10 flakoni ar reizes devu, katrs pa 0,5 ml.

20 flakoni ar reizes devu, katrs 0,5 ml.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai lietošanai (IM).

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/06/357/001– iepakojumā pa 1

EU/1/06/357/002– iepakojumā pa 10

EU/1/06/357/018 – iepakojumā pa 20

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Teksts uz flakona marķējuma

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Gardasil suspensija injekcijām.

IM lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva, 0,5 ml

6.CITA

MSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ KARTONA KĀRBAS

Gardasil suspensija injekcijām pilnšļircē bez adatas, iepakojumā 1, 10, 20

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Gardasil suspensija injekcijām pilnšļircē.

Human Papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbed)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur:

 

HPV 6. tipa L1 proteīnu

20 μg

HPV 11. tipa L1 proteīnu

40 μg

HPV 16. tipa L1 proteīnu

40 μg

HPV 18. tipa L1 proteīnu

20 μg

adsorbētu uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,225 mg Al)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, L-histidīns, polisorbāts 80, nātrija borāts, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pilnšļircē.

1 deva, 0,5 ml pilnšļircē bez adatas.

10 reizes devas, 0,5 ml pilnšļircē bez adatas.

20 reizes devas, 0,5 ml pilnšļircē bez adatas.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai lietošanai (IM).

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/06/357/003 – iepakojumā pa 1

EU/1/06/357/004 – iepakojumā pa 10

EU/1/06/357/019 – iepakojumā pa 20

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ KARTONA KĀRBAS

Gardasil suspensija injekcijām pilnšļircē ar 1 adatu, iepakojumā 1, 10, 20

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Gardasil suspensija injekcijām pilnšļircē.

Human Papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbed)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur:

 

HPV 6. tipa L1 proteīnu

20 μg

HPV 11. tipa L1 proteīnu

40 μg

HPV 16. tipa L1 proteīnu

40 μg

HPV 18. tipa L1 proteīnu

20 μg

adsorbētu uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,225 mg Al)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, L-histidīns, polisorbāts 80, nātrija borāts, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pilnšļircē.

1 deva, 0,5 ml pilnšļircē ar 1 adatu.

10 reizes devas, 0,5 ml pilnšļircē, katra ar 1 adatu. 20 reizes devas, 0,5 ml pilnšļircē, katra ar 1 adatu.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai lietošanai (IM).

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/06/357/005 – iepakojumā pa 1

EU/1/06/357/006 – iepakojumā pa 10

EU/1/06/357/020 – iepakojumā pa 20

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ KARTONA KĀRBAS

Gardasil suspensija injekcijām pilnšļircē ar 2 adatām, iepakojumā 1, 10, 20

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Gardasil suspensija injekcijām pilnšļircē.

Human Papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbed)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur:

 

HPV 6. tipa L1 proteīnu

20 μg

HPV 11. tipa L1 proteīnu

40 μg

HPV 16. tipa L1 proteīnu

40 μg

HPV 18. tipa L1 proteīnu

20 μg

adsorbētu uz amorfa alumīnija hidroksifosfāta sulfāta (0,225 mg Al)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, L-histidīns, polisorbāts 80, nātrija borāts, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pilnšļircē.

1 deva, 0,5 ml pilnšļircē ar 2 adatām.

10 reizes devas, 0,5 ml pilnšļircē ar 2 adatām.

20 reizes devas, 0,5 ml pilnšļircē ar 2 adatām.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai lietošanai (IM).

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/06/357/007– iepakojumā pa 1

EU/1/06/357/008 – iepakojumā pa 10

EU/1/06/357/021 – iepakojumā pa 20

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Teksts uz pilnšļirces marķējuma

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Gardasil suspensija injekcijām pilnšļircē.

IM lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva, 0,5 ml

6. CITA

MSD VACCINS

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas