Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glivec (imatinib) - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGlivec
ATĶ kodsL01XE01
Vielaimatinib
RažotājsNovartis Europharm Ltd

Glivec

imatinibs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Glivec. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Glivec lietošanu.

Kas ir Glivec?

Glivec ir zāles, kas satur aktīvo vielu imatinibu. Tās ir pieejamas kapsulās (50 un 100 mg) un tabletēs

(100 un 400 mg).

Kāpēc lieto Glivec?

Glivec ir pretvēžu zāles. Tās lieto šādu slimību ārstēšanai:

hroniska mieloleikoze (HML), balto asinsķermenīšu vēzis, pie kura granulocīti (balto asinsķermenīšu paveids) sāk nekontrolējami augt. Glivec lieto, ja pacientiem ir pozitīvs Filadelfijas hromosomas tests (Ph+). Tas nozīmē, ka daži viņu gēni ir pārkārtojušies, izveidojot īpašu hromosomu, ko sauc par Filadelfijas hromosomu. Glivec lieto pieaugušajiem un bērniem, kam ir pirmoreiz diagnosticēta HML ar Ph+, un kam nav iespējams veikt kaulu smadzeņu pārstādīšanu. Tās lieto pieaugušajiem un bērniem arī slimības hroniskajā fāzē, ja tā nereaģē uz alfa-interferonu (citām pretvēža zālēm), un slimības tālāk progresējušās fāzēs (akcelerācijas un blastu).

akūtā limfoblastiskā leikēmija (ALL) ar Ph+, vēža veids, kura gadījumā limfocīti (cits balto asins šūnu veids) pārāk ātri vairojas. Glivec lieto kombinācijā ar citām pretvēža zālēm pieaugušajiem un bērniem, kam pirmoreiz diagnosticēta ALL ar Ph+. Tās lieto arī vienas pašas, lai ārstētu pieaugušos ar ALL ar Ph+, kas atjaunojusies pēc iepriekšējās ārstēšanas, vai nereaģē uz citām zālēm.

mielodisplastiskās vai mieloproliferatīvās slimības (MD/MPS), slimību grupu, kuru gadījumā organisms ražo lielu viena vai vairāku veidu anomālu asins šūnu skaitu. Glivec lieto, lai ārstētu pieaugušos ar MD/MPS, kam ir pārkārtojumi plātnīšu augšanas faktora receptora gēnā (PDGFR).

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

progresējis hipereozinofīlais sindroms (HES) vai hroniskā eozinofīlā leikoze (HEL), slimības, kuru gadījumā eozinofīli (cits balto asins šūnu veids) sāk nekontrolējami augt. Glivec lieto, lai ārstētu pieaugušos ar HES vai HEL, kam ir specifisks divu gēnu (sauktu FIP1L1 un PDGFRα) pārkārtojums.

gastrointestinālie stromas audzēji (GISA), kuņģa un zarnu vēža (sarkomas) tips, pie kura notiek nekontrolējama šūnu augšana šo orgānu saistaudos. Glivec lieto, lai ārstētu pieaugušos ar GISA, ko nevar izņemt ar ķirurģisku iejaukšanos vai kas ir izplatījušies uz citām ķermeņa daļām, ka arī pieaugušos, kam ir GISA risks pēc ķirurģiskas audzēja izņemšanas;

dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP), vēža (sarkomas) paveids, kura gadījumā zemādas audu šūnas nekontrolējami dalās. Glivec lieto pieaugušu DFSP slimnieku ārstēšanai, ja audzēju nevar izņemt ar ķirurģisku iejaukšanos, kā arī pieaugušajiem, kas nav operējami pēc audzēja recidīva vai izplatīšanās uz citām ķermeņa daļām.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Glivec?

Ārstēšanu ar Glivec ir jāuzsāk ārstam, kam ir pieredze pacientu ar asins vēzi vai norobežotiem audzējiem ārstēšanā. Lai samazinātu gremošanas trakta (kuņģa un zarnu) kairinājumu, Glivec ievada iekšķīgi ar maltīti, uzdzerot lielu glāzi ūdens. Deva ir atkarīga no ārstējamās slimības, pacienta vecuma, stāvokļa un reakcijas uz ārstēšanu, bet tā nedrīkst pārsniegt 800 mg dienā. Plašāka informācija atrodama zāļu lietošanas instrukcijā.

Glivec darbojas?

Glivec aktīvā viela imatinibs ir proteīnu tirozīnkināzes inhibitors. Tas nozīmē, ka tas bloķē dažus specifiskus fermentus, kas pazīstami kā tirozīnkināzes. Šie fermenti ir atrodami dažos receptoros uz vēža šūnu virsmas, ieskaitot receptorus, kas ir iesaistīti šūnu nekontrolējamas dalīšanās veicināšanā. Bloķējot šos receptorus, Glivec palīdz kontrolēt šūnu dalīšanos.

Kā noritēja Glivec izpēte?

Glivec izpētē četros pamatpētījumos bija iesaistīti 2 133 pieaugušie un vienā pētījumā bija iesaistīti

54 bērni ar HML. Tostarp vienā pētījumā, kurā bija iesaistīti 1106 pieaugušie, Glivec tika salīdzinātas ar kombināciju alfa-interferons plus citarabīns (citām pretvēža zālēm). Pētījumā noteica laiku līdz pacientu stāvokļa pasliktinājumam.

ALL ar Ph+ gadījumā Glivec iedarbību noskaidroja trijos pētījumos, iesaistot 456 pieaugušos, tostarp vienā pētījumā Glivec 55 pirmoreiz diagnosticētiem pacientiem salīdzināja ar standarta ķīmijterapiju (zāles ļaundabīgā audzēja šūnu iznīcināšanai). Turklāt tās arī tika pētītas ceturtajā pamatpētījumā, iesaistot 160 bērnus un jauniešus vecumā no viena līdz 22 gadiem.

GISA gadījumā Glivec iedarbību noskaidroja divos pētījumos. Vienā pētījumā, iesaistot 147 pacientus ar GISA, ko nevar operēt vai kas ir izplatījušies uz citām ķermeņa daļām, vērtēja audzēja izmēru samazināšanās rādītāju. Šajā pētījumā Glivec nesalīdzināja ar citām zālēm. Otrā pētījumā Glivec salīdzināja ar placebo (fiktīvu ārstēšanu) 713 pacientiem, kuriem veica audzēja ķirurģisko izņemšanu Šajā pētījumā vērtēja, cik ilgu laiku pacienti dzīvoja līdz audzēja recidīvam.

MD/MPS (31 pacients), HES un HEL (176 pacienti), GISA (147 pacienti) un DFSP (18 pacienti) gadījumā Glivec iedarbību nesalīdzināja ar citām zālēm. Šajos pētījumos pārbaudīja asinsķermenīšu skaita atgriešanos normālā līmenī vai vēža skarto asins šūnu skaita samazināšanos, vai audzēju izmēru samazināšanos.

Kādas bija Glivec priekšrocības šajos pētījumos?

Glivec bija efektīvākas par salīdzinājumam lietotajām zālēm. HML pacientiem pēc pieciem gadiem Glivec lietotāju slimība bija pasliktinājusies 16 % pacientiem, kamēr alfa-interferona plus citarabīna lietotāju grupā slimība bija progresējusi 28 % pacientiem. Arī ALL ar Ph+ pacientiem Glivec uzrādīja labākus rezultātus nekā standarta ķīmijterapija. Pacientiem ar GISA, kuriem veica ķīrurģisku audzēja izņemšanu, Glivec lietotāju grupā novēroja ilgāku dzīvildzi līdz audzēja recidīvam salīdzinājumā ar rezultātiem placebo lietotāju grupā. HML, ALLar Ph + un GISA pētījumos bez salīdzināšanas reakciju uz Glivec ārstēšanu novēroja 26 – 96 % pacientu. Pētījumā ar pacientiem vecumā no viena līdz 22 gadiem, kam bija ALL ar Ph +, Glivec uzrādīja pacientu dzīvildzes palielinājumu bez nekādiem nozīmīgām novirzēm (piemēram, recidīva).

Sakarā ar slimību retumu, par pārējām slimībām ir pieejami ierobežoti dati, bet apmēram divām trešdaļām pacientu novēroja vismaz daļēju reakciju uz Glivec.

Kāds risks pastāv, lietojot Glivec?

Visbiežāk novērotās Glivec blakusparādības (vairāk nekā 1 pacienta no 10) ir svara pieaugums, neitropēnija (mazs balto asinsķermenīšu skaits), trombocitopēnija (mazs plātnīšu skaits), anēmija (mazs eritrocītu skaits), galvassāpes, nelabums (slikta dūša), vemšana, caureja, dispepsija (gremošanas traucējumi), sāpes vēderā (vēdergraizes), periorbitāla tūska (pietūkums acu apvidū), izsitumi, muskuļu spazmas un krampji, muskuļu, kaulu un locītavu sāpes, šķidruma aizture un nogurums (piekusums). Pilns visu Glivec izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Glivec nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret imatinibu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu.

Kāpēc Glivec tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Glivec, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Glivec

Eiropas Komisija 2001. gada 7. novembrī izsniedza Glivec reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Glivec EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Glivec pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 06.2013.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas