Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glyxambi (empagliflozin / linagliptin) – Marķējuma teksts - A10BD19

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGlyxambi
ATĶ kodsA10BD19
Vielaempagliflozin / linagliptin
RažotājsBoehringer Ingelheim International GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Glyxambi 10 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Empagliflozinum/Linagliptinum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 10 mg empagliflozīna un 5 mg linagliptīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 x 1 apvalkotās tabletes

10 x 1 apvalkotās tabletes

14 x 1 apvalkotās tabletes

28 x 1 apvalkotās tabletes

30 x 1 apvalkotās tabletes

60 x 1 apvalkotās tabletes

70 x 1 apvalkotās tabletes

90 x 1 apvalkotās tabletes

100 x 1 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1146/001 7 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/002 10 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/003 14 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/004 28 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/005 30 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/006 60 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/007 70 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/008 90 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/009 100 x 1 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Glyxambi 10 mg/5 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM BLISTERIS (PERFORĒTS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Glyxambi 10 mg/5 mg tabletes

Empagliflozinum/Linagliptinum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Glyxambi 25 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Empagliflozinum/Linagliptinum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 25 mg empagliflozīna un 5 mg linagliptīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 x 1 apvalkotās tabletes

10 x 1 apvalkotās tabletes

14 x 1 apvalkotās tabletes

28 x 1 apvalkotās tabletes

30 x 1 apvalkotās tabletes

60 x 1 apvalkotās tabletes

70 x 1 apvalkotās tabletes

90 x 1 apvalkotās tabletes

100 x 1 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1146/010 7 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/011 10 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/012 14 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/013 28 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/014 30 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/015 60 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/016 70 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/017 90 x 1 apvalkotās tabletes

EU/1/16/1146/018 100 x 1 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Glyxambi 25 mg/5 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM

BLISTERIS (perforēts)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Glyxambi 25 mg/5 mg tabletes

Empagliflozinum/Linagliptinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas