Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glyxambi (empagliflozin / linagliptin) – Lietošanas instrukcija - A10BD19

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGlyxambi
ATĶ kodsA10BD19
Vielaempagliflozin / linagliptin
RažotājsBoehringer Ingelheim International GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Glyxambi 10 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Glyxambi 25 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Empagliflozinum/Linagliptinum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Glyxambi un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Glyxambi lietošanas

3.Kā lietot Glyxambi

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Glyxambi

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Glyxambi un kādam nolūkam tās lieto

Glyxambi ir pretdiabēta zāles, kuru sastāvā ir divas aktīvās vielas – empagliflozīns un linagliptīns:

empagliflozīns bloķē nierēs esošo proteīnu ar nosaukumu nātrija - glikozes kotransportviela 2 (sodium-glucose co-transporter 2, SGLT-2). SGLT-2 novērš glikozes izdalīšanos urīnā, nierēs notiekošās asiņu filtrācijas laikā absorbējot glikozi atpakaļ asinīs. Bloķējot šo proteīnu, zāles izraisa glikozes (asinīs esošā cukura), nātrija (sāls) un ūdens izvadi ar urīnu. Tas palīdz samazināt 2. tipa cukura diabēta dēļ pārāk augsto glikozes koncentrāciju asinīs;

Linagliptīns darbojas citādi - tas ļauj aizkuņģa dziedzerim izstrādāt vairāk insulīna, lai samazinātu glikozes koncentrāciju asinīs. Tas tiek nodrošināts, bloķējot proteīnu, kura nosaukums ir DPP-4.

Glyxambi lieto papildus metformīnam un/vai sulfonilurīnvielas atvasinājumam, ārstējot 2. tipa cukura diabētu pieaugušajiem, kuriem cukura diabētu neizdodas kontrolēt, lietojot vai nu metformīnu un/vai sulfonilurīnvielas atvasinājumu kombinācijā ar empagliflozīnu, vai arī metformīnu un/vai sulfonilurīnvielas atvasinājumu kombinācijā ar linagliptīnu.

Glyxambi var lietot arī kā alternatīvu atsevišķi lietotām empagliflozīna un linagliptīna tabletēm. Tādā gadījumā, ja Jūs lietojat šīs zāles, neturpiniet lietot nevienu no šīm atsevišķajām tabletēm.

Ir svarīgi turpināt ievērot ārsta, farmaceita vai medmāsas ieteikto diētu un fizisko aktivitāšu plānu.

Kas ir 2. tipa cukura diabēts?

2. tipa cukura diabēts ir slimība, kuru izraisa gan ģenētika, gan dzīvesveids. Ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, aizkuņģa dziedzeris neizstrādā pietiekami daudz insulīna, lai nodrošinātu glikozes līmeņa kontroli asinīs, un organisms nespēj pilnvērtīgi izmantot tajā dabīgi izstrādāto insulīnu. Rezultāts ir augsta cukura koncentrācija asinīs, kas var izraisīt, piemēram, sirds slimību, nieru slimību, aklumu un asinsrites pasliktināšanos ķermeņa locekļos.

2. Kas Jums jāzina pirms Glyxambi lietošanas

Nelietojiet Glyxambi šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret empagliflozīnu, linagliptīnu, jebkuru citu SGLT-2 inhibitoru (piem., dapagliflozīnu, kanagliflozīnu), jebkuru citu DPP-4-inhibitoru (piem., sitagliptīnu, vildagliptīnu) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms šo zāļu lietošanas un ārstēšanas laikā konsultējieties ar ārstu:

par to, kā jārīkojas, lai novērstu organisma atūdeņošanos;

ja Jums ir 1. tipa cukura diabēts (Jūsu organisms vispār neizstrādā insulīnu). Glyxambi nedrīkst lietot 1. tipa cukura diabēta ārstēšanai;

ja Jūs novērojat strauju ķermeņa masas samazināšanos, sliktu dūšu vai vemšanu, sāpes kuņģī, pārmērīgas slāpes, ātru un dziļu elpošanu, dezorientāciju, neparastu miegainību vai nogurumu, salkanu elpas aromātu, saldu vai metālisku garšu mutē, kā arī neparastu urīna vai sviedru aromātu. Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu, jo šie simptomi var būt diabētiskās ketoacidozes pazīme – problēma, kas var rasties saistībā ar diabētu paaugstinātas ketonvielu koncentrācijas urīnā vai asinīs dēļ (tas ir redzams laboratorisko analīžu rezultātos). Diabētiskās ketoacidozes rašanās risks var tikt paaugstināts ilgstošas tukšas dūšas, pārmērīgas alkohola lietošanas, dehidratācijas vai pēkšņas insulīna devas samazināšanas gadījumā, kā arī pēc smagas operācijas vai slimības, kā rezultātā palielinās nepieciešamība pēc insulīna;

ja Jūs lietojat citas pretdiabēta zāles, kuras ir pazīstamas kā “sulfonilurīnvielas atvasinājumi” (piemēram, glimepirīdu, glipizīdu), un/vai insulīnu. Lietojot šīs zāles kopā ar Glyxambi, Jūsu ārsts, iespējams, samazinās to devu, lai izvairītos no cukura koncentrācijas asinīs pārliekas samazināšanās (hipoglikēmijas);

ja Jums ir vai ir bijusi aizkuņģa dziedzera slimība;

ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi. Jūsu ārsts var likt Jums lietot citas zāles;

ja Jums ir 75 vai vairāk gadi, jo zāļu izraisītā pastiprinātā urīna izvade var ietekmēt šķidrumu līdzsvaru organismā un palielināt organisma atūdeņošanās risku. Informāciju par atūdeņošanās iespējamajām pazīmēm skatīt 4. punktā;

ja Jums ir 75 vai vairāk gadi, jo uzsākt šo zāļu lietošanu pēc 75 gadu vecuma nav ieteicams.

Sazinieties ar savu ārstu, ja ārstēšanas ar Glyxambi laikā konstatējat jebko no tālāk minētā:

ja Jums ir akūta pankreatīta simptomi (piemēram, nepārejošas, stipras sāpes vēderā). Iespējamās pazīmes ir uzskaitītas 4. punktā „Iespējamās blakusparādības”. Jūsu ārstam, iespējams, būs jāmaina Jūsu ārstēšana;

ja Jums ir slikta dūša, caureja vai drudzis, kā arī, ja Jūs nevarat ēst vai dzert. Šie apstākļi var izraisīt dehidratāciju (atūdeņošanos). Ārsts var likt Jums pārtraukt lietot Glyxambi līdz atlabšanai, lai nepieļautu pārlieku organisma atūdeņošanos;

ja Jums ir nopietna nieru vai urīnceļu infekcija, kuru pavada drudzis. Ārsts var likt Jums pārtraukt lietot Glyxambi līdz atlabšanai;

ja Jums uz ādas parādās pūšļi, tas var liecināt par veselības problēmu, kuras nosaukums ir bullozais pemfigoīds. Jūsu ārsts var Jums likt pārtraukt lietot Glyxambi.

Pēdu aprūpe

Tāpat kā visiem pacientiem ar cukura diabētu, ir svarīgi regulāri pārbaudīt pēdas un ievērot visus pārējos Jūsu veselības aprūpes speciālista sniegtos norādījumus attiecībā uz pēdu aprūpi.

Nieru darbība

Pirms ārstēšanas ar Glyxambi uzsākšanas un regulāri ārstēšanas laikā Jūsu ārsts pārbaudīs, cik labi darbojas Jūsu nieres.

Glikoze urīnā

Ņemot vērā šo zāļu darbības mehānismu, Jums šo zāļu lietošanas laikā urīna analīzēs uzrādīsies cukurs.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo lietošana šiem pacientiem nav pētīta.

Citas zāles un Glyxambi

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Īpaši Jums jāpastāsta ārstam, ja Jūs lietojat šādas zāles:

citas pretdiabēta zāles (piemēram insulīnu vai sulfonilurīnvielas atvasinājumu). Ārsts var samazināt šo citu zāļu devu, lai nepieļautu pārlieku cukura koncentrācijas asinīs samazināšanos;

zāles, kuras lieto ūdens izvadīšanai no organisma (diurētiskos līdzekļus). Ārsts var likt Jums pārtraukt lietot Glyxambi;

zāles, kuras var ietekmēt empagliflozīna vai linagliptīna sadalīšanos organismā (piemēram, rifampicīnu, kas ir antibiotisks līdzeklis, kuru lieto tuberkulozes ārstēšanai), vai noteiktas zāles, kuras lieto krampju ārstēšanai (piemēram, karbamazepīnu, fenobarbitālu vai fenitoīnu). Ir iespējama Glyxambi iedarbības pavājināšanās.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Nav zināms, vai Glyxambi kaitē nedzimušajam bērnam. Piesardzības nolūkos ieteicams atturēties no šo zāļu lietošanas grūtniecības laikā.

Nav zināms, vai Glyxambi aktīvās vielas izdalās cilvēka pienā. Nelietojiet šīs zāles, ja barojat bērnu ar krūti.

Nav zināms, vai Glyxambi ietekmē auglību (fertilitāti) cilvēkiem.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Glyxambi maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Lietojot šīs zāles kombinācijā ar sulfonilurīnvielas atvasinājumiem vai insulīnu, ir iespējama pārlieka cukura koncentrācijas asinīs samazināšanās (hipoglikēmija), kuras iespējamie simptomi ir drebuļi, svīšana un redzes traucējumi, un var būt ietekmēta spēja vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja Glyxambi lietošanas laikā Jūs konstatējat jebkuru no šiem simptomiem, nevadiet transportlīdzekli un nelietojiet nekādus instrumentus vai mehānismus.

3.Kā lietot Glyxambi

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Cik daudz lietot

Parasti sākumdeva ir 10 mg empagliflozīna un 5 mg linagliptīna vienu reizi dienā. Lai nodrošinātu šo devu, zāles Glyxambi ir pieejamas 10 mg/5 mg apvalkoto tablešu veidā.

Jūsu ārsts izlems, vai Jums deva ir jāpalielina līdz vienai Glyxambi 25 mg/5 mg apvalkotajai tabletei (25 mg empagliflozīna un 5 mg linagliptīna) vienu reizi dienā. Ja Jūs jau lietojat 25 mg empagliflozīna un 5 mg linagliptīna atsevišķu tablešu veidā un vēlaties to vietā uzsākt lietot Glyxambi, Jūs varat sākt uzreiz ar Glyxambi 25 mg/5 mg.

Nieru darbības traucējumi

Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir nieru darbības traucējumi. Jūsu ārsts, iespējams, ierobežos Jums lietojamo devu vai pieņems lēmumu nozīmēt citas zāles.

Aknu darbības traucējumi

Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi. Glyxambi lietošana nav ieteicama, un Jūsu ārsts, iespējams, pieņems lēmumu nozīmēt citas zāles.

Gados vecāki cilvēki

Ir ļoti maza pieredze par lietošanu 75 gadus veciem vai vecākiem pacientiem. Pacientiem, kuru vecums pārsniedz 75 gadus, uzsākt ārstēšanu ar Glyxambi nedrīkst.

Šo zāļu lietošana

Tablete jānorij vesela, uzdzerot ūdeni.

Glyxambi varat lietot kopā ar ēdienu vai atsevišķi.

Tableti var lietot jebkurā diennakts laikā. Tomēr centieties to lietot katru dienu vienā laikā. Tas palīdzēs atcerēties lietot zāles.

Ārsts Jums Glyxambi var parakstīt kopā ar citām pretdiabēta zālēm. Atcerieties, ka Jums jālieto visas zāles tā, kā norādījis Jūsu ārsts, lai sasniegtu labākos rezultātus Jūsu veselībai.

Diēta un fiziskā aktivitāte var palīdzēt organismam labāk izmantot asinīs esošo cukuru. Ārstēšanas ar šīm zālēm laikā ir ieteicams turpināt ievērot ārsta noteikto diētu un fizisko aktivitāšu programmu.

Ja esat lietojis Glyxambi vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis šīs zāles vairāk nekā noteikts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai dodieties uz slimnīcu. Paņemiet līdzi šo zāļu iepakojumu.

Ja esat aizmirsis lietot Glyxambi

Aizmirstot lietot tableti, rīcība ir atkarīga no laika līdz nākamās devas lietošanai.

Ja laiks līdz nākamās devas lietošanai ir 12 stundas vai vairāk, lietojiet Glyxambi, tiklīdz atceraties. Pēc tam nākamo devu lietojiet paredzētajā laikā.

Ja laiks līdz nākamās devas lietošanai ir mazāks par 12 stundām, izlaidiet aizmirsto devu. Pēc tam nākamo devu lietojiet paredzētajā laikā.

Nelietojiet dubultu šo zāļu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Glyxambi

Nepārtrauciet lietot šīs zāles bez ārsta ziņas. Pārtraucot lietot Glyxambi, Jums var palielināties cukura koncentrācija asinīs.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu, ja Jums ir jebkura no šīm blakusparādībām:

diabētiskā ketoacidoze, sastopama reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

Diabētiskās ketoacidozes pazīmes ir šādas (skatīt arī 2. punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”):

paaugstināta ketonvielu koncentrācija urīnā vai asinīs;

strauja ķermeņa masas samazināšanās;

slikta dūša vai vemšana;

sāpes kuņģī;

pārmērīgas slāpes;

ātra un dziļa elpošana;

dezorientācija;

neparasta miegainība vai nogurums;

salkans elpas aromāts, salda vai metāliska garša mutē vai neparasts urīna vai sviedru aromāts.

Minētais ir iespējams neatkarīgi no glikozes līmeņa asinīs rādītājiem. Jūsu ārsts var izlemt uz laiku vai pilnībā pārtraukt Jūsu ārstēšanu ar šīm zālēm.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja konstatējat jebkuru no šīm blakusparādībām:

Alerģiskas reakcijas – retāk (iespējamas līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Šīs zāles var izraisīt alerģiskas reakcijas, kuras var būt nopietnas, tostarp nātreni un sejas, lūpu, mēles un rīkles pietūkumu tūska, kas var izraisīt elpošanas vai rīšanas traucējumus (angioedēma).

Aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts) – retāk

Šīs zāles var izraisīt pankreatītu, kurš parasti izpaužas kā nepārejošas, stipras sāpes vēderā (kuņģī), kuras var sniegties līdz mugurai un kurām bieži papildus ir slikta dūša vai vemšana. Jūsu ārstam būs jāmaina Jūsu ārstēšana.

Zema cukura koncentrācija asinīs (hipoglikēmija) – bieži (iespējama līdz 1 no 10 cilvēkiem) Ja lietojat Glyxambi kopā ar citām zālēm, kuras var izraisīt zemu cukura koncentrāciju asinīs

(piemēram, sulfonilurīnvielas atvasinājumu vai insulīnu), ir iespējama cukura koncentrācijas asinīs pazemināšanās (hipoglikēmija). Pārāk zemas cukura koncentrācijas asinīs iespējamās pazīmes ir:

drebuļi, svīšana, ļoti liela nemiera sajūta, ātra sirdsdarbība;

pārlieks izsalkums, galvassāpes.

Jūsu ārsts Jums pastāstīs, kā ārstēt zemu cukura līmeni asinīs un kā rīkoties, konstatējot jebkuru no augšminētajām pazīmēm. Konstatējot zema cukura līmeņa asinīs simptomus, ēdiet glikozes tabletes, daudz cukura saturošu uzkodu vai dzeriet augļu sulu. Ja iespējams, izmēriet cukura daudzumu asinīs un atpūtieties.

Urīnceļu infekcija – bieži

Urīnceļu infekcijas pazīmes ir:

dedzinoša sajūta urinējot;

duļķains urīns;

sāpes iegurnī vai sāpes muguras vidusdaļā (nieru infekcijas gadījumā).

Šo zāļu darbības mehānisma dēļ ir iespējama pēkšņa nepieciešamība urinēt vai biežāka urinēšana, taču, ņemot vērā, ka tās var būt arī urīnceļu infekcijas pazīmes, konstatējot šo simptomu pastiprināšanos, ir jākonsultējas ar ārstu.

Organisma atūdeņošanās (dehidratācija) – retāk

Dehidratācijas pazīmes nav specifiskas, bet var ietvert:

netipiskas slāpes;

apreibuma sajūta vai reibonis pieceļoties;

ģībšana vai samaņas zudums.

Citas blakusparādības Glyxambi lietošanas laikā

Bieži

rauga sēnīšu izraisīta dzimumorgānu infekcija (piemēram, piena sēnīte);

deguna vai rīkles iekaisums (nazofaringīts);

klepus;

lielāks urīna tilpums nekā parasti vai biežāka nepieciešamība urinēt;

nieze;

ādas izsitumi;

palielināts amilāzes (enzīms) daudzums asinīs;

palielināts lipāzes (aizkuņģa dziedzera ferments) daudzums;

slāpes.

Retāk

velkoša sajūta vai sāpes, iztukšojot urīnpūsli;

veicot laboratoriskos izmeklējumus, var tikt konstatētas tauku koncentrācijas asinīs izmaiņas, palielināts sarkano asins šūnu daudzums (paaugstināts hematokrīts) un ar nieru darbību saistītas izmaiņas (samazināts filtrācijas ātrums un paaugstināta kreatinīna koncentrācija asinīs).

Reti

jēlumi mutes dobumā.

Biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

pūšļu veidošanās uz ādas (bullozais pemfigoīds).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Glyxambi

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt iepakojuma bojājumus vai pazīmes, ka tas ir bijis atvērts.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Glyxambi satur

-Aktīvās vielas ir empagliflozīns un linagliptīns. Katra apvalkotā tablete satur 10 mg empagliflozīna un 5 mg linagliptīna.

-Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: mannīts (E421), preželatinizēta ciete (kukurūzas), kukurūzas ciete, kopovidons, krospovidons, talks un magnija stearāts.

Apvalks: hipromeloze, mannīts (E421), talks, titāna dioksīds (E171), makrogols 6000 un dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

-Aktīvās vielas ir empagliflozīns un linagliptīns. Katra apvalkotā tablete satur 25 mg empagliflozīna un 5 mg linagliptīna.

-Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: mannīts (E421), preželatinizēta ciete (kukurūzas), kukurūzas ciete, kopovidons, krospovidons, talks un magnija stearāts.

Apvalks: hipromeloze, mannīts (E421), talks, titāna dioksīds (E171), talks, makrogols (6000) un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Glyxambi ārējais izskats un iepakojums

Glyxambi 10 mg/5 mg apvalkotās tabletes (tabletes) ir blāvi dzeltenas, trīsstūrveidā izliektas, ar plakanām skaldnēm un slīpām malām. Tām vienā pusē ir “10/5”, bet otrā pusē – Boehringer Ingelheim logotips. Katra tabletes mala ir 8 mm gara.

Glyxambi 25 mg/5 mg apvalkotās tabletes (tabletes) ir blāvi sārtas, trīsstūrveidā izliektas, ar plakanām skaldnēm un slīpām malām. Tām vienā pusē ir iespiedums “25/5”, bet otrā pusē – Boehringer Ingelheim logotips. Katra tabletes mala ir 8 mm gara.

Glyxambi ir pieejamas PVH/PVDH/alumīnija, perforētos, dozējamu vienību blisteros.

Iepakojuma lielumi ir 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 70 x 1, 90 x 1 un 100 x 1 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

Ražotājs

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България Тел: +359 2 958 79 98

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: +420 234 655 111

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Lilly Deutschland GmbH

Tel. +49 (0) 6172 273 2222

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Lilly S.A.

Tel: +34 91 663 50 00

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Malta

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Österreich

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Portugal

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.,

Tél: +33 3 26 50 45 33

Tel: +351 21 313 53 00

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 49 34 34

Tel: +351 21 412 66 00

Hrvatska

România

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +385 1 2444 600

Viena - Sucursala Bucureşti

 

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: +353 1 661 4377

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: +39 05 5425 71

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +44 1256 315 000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas