Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Marķējuma teksts - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATĶ kodsJ04AA01
Vielapara-aminosalicylic acid
RažotājsLucane Pharma

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

GRANUPAS 4 g zarnās šķīstošās granulas

Para-aminosalicylic acid

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrā paciņā ir 4 g para-aminosalicilskābes

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Zarnās šķīstošās granulas 30 paciņas

Kalibrēta mērkarote

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Nesakost un nesaspiest.

Brīdinājums: nelietot, ja paciņa ir uzpūtusies vai granulas ir zaudējušas gaiši brūno krāsu un ir tumši brūnas vai purpursarkanas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/896/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

GRANUPAS 4 g

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PACIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

GRANUPAS 4 g zarnās šķīstošās granulas

Para-aminosalicylic acid

Iekšķīgai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

4 g

6.CITA

Brīdinājums: nelietot, ja paciņa ir uzpūtusies vai granulas ir zaudējušas gaiši brūno krāsu un ir tumši brūnas vai purpursarkanas.

Nesakost un nesaspiest.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas