Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Lietošanas instrukcija - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATĶ kodsJ04AA01
Vielapara-aminosalicylic acid
RažotājsLucane Pharma

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

GRANUPAS 4 g zarnās šķīstošās granulas

Para-aminosalicylic acid

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4. punktu.

Šajā instrukcijā Jūs varat uzzināt:

1.Kas ir GRANUPAS un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms GRANUPAS lietošanas

3.Kā lietot GRANUPAS

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt GRANUPAS

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir GRANUPAS un kādam nolūkam to lieto

GRANUPAS satur para-aminosalicilskābi, ko lieto pieaugušajiem un bērniem no 28 dienu vecuma un vecākiem rezistentas tuberkulozes ārstēšanai kombinācijā ar citām zālēm, ja ir rezistence pret citiem ārstēšanas līdzekļiem vai to nepanesamība.

2. Kas Jums jāzina pirms GRANUPAS lietošanas

Nelietojiet GRANUPAS šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret para-aminosalicilskābi vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir smaga nieru slimība.

Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms GRANUPAS lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms GRANUPAS lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir aknu darbības traucējumi vai viegla vai vidēji smaga nieru slimība;

ja Jums ir kuņģa čūla;

ja esat inficēts ar HIV.

Bērni

GRANUPAS nav ieteicams lietot jaundzimušajiem (līdz 28 dienu vecumam).

Citas zāles un GRANUPAS

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Īpaši svarīgi ir pastāstīt ārstam, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

prettuberkulozes zāles vai etionamīdu (citus tuberkulozes ārstēšanas līdzekļus);

B12 vitamīnu;

digoksīnu (sirds slimības ārstēšanai);

difenilhidramīnu (alerģisku reakciju ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

GRANUPAS grūtniecības laikā drīkst lietot vienīgi tad, ja to ieteicis ārsts.

Nebarojiet bērnu ar krūti GRANUPAS lietošanas laikā, jo neliels daudzums zāļu var nokļūt mātes pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz ticams, ka GRANUPAS varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot GRANUPAS

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie

Ieteicamā deva pieaugušajiem ir viena paciņa trīs reizes dienā, lietojot pa vienai paciņai ik pēc 8 stundām. Ārstam ārstēšana var būt jāuzsāk ar mazāku devu, lai novērstu iespējamās blakusparādības.

Nelietojiet vairāk par trim paciņām dienā. Ārstēšanu parasti veic divus gadus (24 mēnešus).

Pievienojiet paciņas saturu tomātu vai apelsīnu sulai.

Nekavējoties izdzeriet.

Ja glāzē ir palikušas granulas, pievienojiet vēl sulu un nekavējoties izdzeriet.

Zīdaiņi, bērni un pusaudži

Devu zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem aprēķinās Jūsu ārsts, ņemot vērā pacienta ķermeņa masu. Ieteicamā kopējā dienas deva ir 150 mg uz katru kg ķermeņa masas. Šo dienā lietojamo daudzumu sadala divās devās lietošanai dienas laikā.

Devas nomērīšanai izmantojiet iepakojumam pievienoto karoti.

Devas nomērīšana:

osvītras uz karotes norāda daudzumu (para-aminosalicilskābes miligramus); paņemiet pareizu ārsta norādīto daudzumu;

o ielieciet granulas tieši karotē;

ovienu reizi piesitiet ar karoti pie galda, lai nolīdzinātu granulas un, ja nepieciešams, pievienojiet granulas vēl.

Uzberiet granulas uz ābolu biezeņa vai jogurta.

Parūpējieties, lai bērns to tūlīt apēstu.

Šo zāļu lietošana

Nesaspiediet un nesakodiet granulas.

Neizmantojiet paciņu, ja tā ir uzpūtusies vai granulas ir zaudējušas to gaiši brūno krāsu.

Jūs varat pamanīt granulas izkārnījumos, tas ir normāli.

Ja esat lietojis GRANUPAS vairāk nekā noteikts

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot GRANUPAS

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Nogaidiet līdz nākamās devas lietošanas laikam un tad lietojiet ierasto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pirmajos trīs GRANUPAS terapijas mēnešos Jums jāpievērš uzmanība alerģiskas reakcijas vai hepatīta pazīmēm, piemēram, izsitumiem un/vai drudzim. Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, Jums nekavējoties jākonsultējas ar ārstu.

Bieži sastopamas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 100 cilvēkiem): reibonis, sāpes kuņģī (vēderā), vemšana, slikta dūša, vēdera uzpūšanās, caureja, mīksti izkārnījumi, ādas apsārtums vai izsitumi, gaitas vai līdzsvara traucējumi.

Retāk sastopamas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem): ēstgribas zudums

(anoreksija).

Reti sastopamas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem): vairogdziedzera darbības traucējumi*, samazināta spēja uzsūkt uzturvielas no pārtikas, čūla, zarnu asiņošana, ādas vai acu iekrāsošanās dzeltenā krāsā (dzelte), metāliska garša, niezoši izsitumi.

(*) vairogdziedzera problēmas, it īpaši pavājināta vairogdziedzera darbība vai zems vairogdziedzera hormonu līmenis, ir ļoti bieži sastopama blakusparādība pacientiem, kas vienlaikus inficēti ar HIV un var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10.

Ļoti reti sastopamas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem): sarkano vai balto asinsķermenīšu skaita samazināšanās, trombocītu skaita samazināšanās, sarkani plankumi uz ādas, zems cukura līmenis asinīs, cīpslu sāpes, galvassāpes, redzes traucējumi, nervu bojājums plaukstās un pēdās, reibonis, pagarināts asinsteces laiks, paaugstināts aknu enzīmu līmenis, ķermeņa masas zudums, kristāli urīnā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt GRANUPAS

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un paciņas pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Paciņas pēc atvēršanas var uzglabāt temperatūrā līdz 25°C

24 stundas.

Nelietojiet GRANUPAS, ja pamanāt, ka paciņas ir uzpūtušās vai granulas ir tumši brūnas vai purpursarkanas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko GRANUPAS satur

Aktīvā viela ir para-aminosalicilskābe.

Katrā zarnās šķīstošo granulu paciņā ir 4 g para-aminosalicilskābes.

Citas sastāvdaļas ir koloidāls silīcija dioksīds, dibutilsebakāts, metakrilskābes–etilakrilāta kopolimēra (1:1) 30 % dispersija, hipromeloze, mikrokristāliska celuloze, talks.

GRANUPAS ārējais izskats un iepakojums

Šīs zāles ir gaiši brūnas zarnās šķīstošas granulas, kas iepakotas paciņās. Katrā kastītē ir 30 paciņas. Iepakojumam ir pievienota kalibrēta mērkarote.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris - Francija

Ražotājs

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Lucane Pharma

Medical Need Europe AB

Tél/Tel: + 33 153 868 750

Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

info@medicalneed.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

info@lucanepharma.com

Česká republika

Magyarország

Lucane Pharma

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

Tel.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

info@lucanepharma.com

Danmark

Malta

Medical Need Europe AB

Lucane Pharma

Tlf: + 46 8 533 39 500

Tel: + 33 153 868 750

info@medicalneed.com

info@lucanepharma.com

Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Eesti

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ísland

Medical Need Europe AB Sími: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Κύπρος

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Latvija

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Nederland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Norge

Medical Need Europe AB Tlf: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Polska

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Portugal

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Suomi/Finland

Medical Need Europe AB Puh/Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Sverige

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

United Kingdom

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas