Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Marķējuma teksts - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHelicobacter Test INFAI
ATĶ kodsV04CX
Viela13C-urea
RažotājsINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAI , JA ĀRĒJĀ

IEPAKOJUMA NAV, UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

OUTER CARTON 1 TRAUCIŅAM/50 TRAUCIŅIEM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 13C-urīnviela

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Vienā trauciņā ir 75 mg 13C-urīnvielas

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nav

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris iekšķīgi lietojamā šķīduma pagatavošanai

Testeris sastāv:

Vienā trauciņā ir 75 mg 13C-urīnvielas 4 trauciņi izelpas paraugiem

1 izlokāms salmiņš

Lietošanas instrukcija

Datu veidlapa pacienta dokumentēšanai Svītrkoda etiķetes un uzlīmes

Testeris sastāv:

Vienā trauciņā ir 75 mg 13C-urīnvielas 2 izelpas maisiņi izelpas paraugiem

1 izlokāms salmiņš

Lietošanas instrukcija

Datu veidlapa pacienta dokumentēšanai Svītrkoda etiķetes un uzlīmes

Testeris sastāv:

50 Vienā trauciņā ir 75 mg 13C-urīnvielas

100 izelpas maisiņi izelpas paraugiem

50 izlokāmi salmiņi

50 Lietošanas instrukcijas

50 Datu veidlapas pacienta dokumentēšanai

50 Svītrkoda etiķetes un uzlīmes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

iekšķīgai lietošanai

Masas spektrometrijas analīzei

Infrasarkanajai spektrometrijas analīzei

Lūdzu, izlasiet pievienoto lietošanas pamācību

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nav

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz ( Der. līdz) {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Nav

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.SĒRIJAS NUMURS

<Sēr.> <Sērija> {numurs}

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Helicobacter Test INFAI 75 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAI , JA ĀRĒJĀ

IEPAKOJUMA NAV, UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

INTERMEDIATE CARTON 50 TRAUCIŅIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 13C-urīnviela

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Vienā trauciņā ir 75 mg 13C-urīnvielas

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nav

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

CLINIPAC 50

50 trauciņi, kas satur 75 mg 13C urīnvielas pulveri iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nav

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz ( Der. līdz) {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Nav

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/045/004

13. SĒRIJAS NUMURS

<Sēr.> <Sērija> {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

TRAUCIŅA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 13C-urīnviela

iekšķīgai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz <Der. līdz {MM/GGGG}>

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija numurs

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Vienā trauciņā ir 75 mg 13C-urīnvielas

6.CITA

Vienreiz izpildāms tests

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Lūdzu, izlasiet pievienoto lietošanas pamācību

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Recepšu zāles

REĢISTRĀCIJAS NUMURI:

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Vācija

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAI , JA ĀRĒJĀ

IEPAKOJUMA NAV, UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

OUTER CARTON

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Helicobacter Test INFAI 45 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 13C-urīnviela

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Vienā trauciņā ir 45 mg 13C-urīnvielas

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nav

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Testeris sastāv

Vienā trauciņā ir 45 mg 13C-urīnvielas 4 trauciņi izelpas paraugiem

1 izlokāms salmiņš

Lietošanas instrukcija

Datu veidlapa pacienta dokumentēšanai Svītrkoda etiķetes un uzlīmes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

iekšķīgai lietošanai

Lūdzu, izlasiet pievienoto lietošanas pamācību

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nav

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz ( Der. līdz) {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Nav

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/045/003

13. SĒRIJAS NUMURS

<Sēr.> <Sērija> {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Helicobacter Test INFAI 45 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

TRAUCIŅA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Helicobacter Test INFAI 45 mg pulvera iekšķīgi lietojamā šķīduma pagatavošanai 13C urīnviela

iekšķīgai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz <Der. līdz {MM/GGGG}>

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Vienā trauciņā ir 45 mg 13C-urīnvielas

6. CITA

Vienreiz izpildāms tests

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Lūdzu, izlasiet pievienoto lietošanas pamācību

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Recepšu zāles

REĢISTRĀCIJAS NUMURI:

EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Vācija

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

TRAUCIŅI IZELPAS PARAUGIEM: VIENREIZ IZPILDĀMS TESTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Helicobacter Test INFAI

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Vācija

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz <Der. līdz {MM/GGGG}>

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

5.CITA

trauciņi izelpas paraugiem

vērtībai uz “00” minūtēm vērtībai uz “30” minūtēm

Lūdzu, pielīmējiet apaļu svītru koda etiķeti

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

ETIĶEŠU UN UZLĪMJU LAPPUSE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Helicobacter Test INFAI

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Vācija

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz <Der. līdz {MM/GGGG}>

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

5. CITA

Etiķešu un uzlīmju lappuse

Svītru kods datu lapai pacientu reģistrēšanai

Zīmoga uzlīme

Svītru kodi vērtībai uz “00” minūtēm

Svītru kodi vērtībai uz “30” minūtēm

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAI , JA ĀRĒJĀ

IEPAKOJUMA NAV, UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

OUTER CARTON 50 TRAUCIŅIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 13C-urīnviela

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Vienā trauciņā ir 75 mg 13C-urīnvielas

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nav

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris iekšķīgi lietojamā šķīduma pagatavošanai

CLINIPAC BASIC

50 trauciņi, kas satur 75 mg 13C-urīnvielas pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

iekšķīgai lietošanai

Lūdzu, izlasiet pievienoto lietošanas pamācību

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nav

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz ( Der. līdz) {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Nav

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/045/005

13. SĒRIJAS NUMURS

<Sēr.> <Sērija> {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Helicobacter Test INFAI 75 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAI , JA ĀRĒJĀ

IEPAKOJUMA NAV, UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

INTERMEDIATE CARTON 50 TRAUCIŅIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 13C-urīnviela

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Vienā trauciņā ir 75 mg 13C-urīnvielas

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nav

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

CLINIPAC BASIC

50 trauciņi, kas satur 75 mg 13C urīnvielas pulveri iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nav

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz ( Der. līdz) {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Nav

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/045/005

13. SĒRIJAS NUMURS

<Sēr.> <Sērija> {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

TRAUCIŅA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 13C-urīnviela

iekšķīgai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz <Der. līdz {MM/GGGG}>

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija numurs

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Vienā trauciņā ir 75 mg 13C-urīnvielas

6. CITA

Vienreiz izpildāms tests

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Lūdzu, izlasiet pievienoto lietošanas pamācību

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Recepšu zāles

REĢISTRĀCIJAS NUMURI:

EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Vācija

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas