Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemangiol (propranolol hydrochloride) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - C07AA05

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHemangiol
ATĶ kodsC07AA05
Vielapropranolol hydrochloride
RažotājsPierre Fabre Dermatologie

A.RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Farmea

10, rue Bouché Thomas ZAC d'Orgemont F-49000 Angers Francija

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION - CHATEAURENARD Site SIMAPHAC, Zone Industrielle de Chateaurenard

45220 CHATEAURENARD Francija

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION Site PROGIPHARM, Rue du Lycée

45500 GIEN Francija

Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEˇOJUMI

Speciālu recepšu zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).

C.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu pirmais periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums 8 mēnešu laikā pēc reģistrācijas apliecības piešķiršanas. Turpmāk reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU

Riska pārvaldības plāns (RPP)

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.

Papildināts RPP jāiesniedz:

pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma;

15/31

ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.

Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi.

Riska mazināšanas papildu pasākumi

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jānodrošina izglītojoša paku ar ieteikumiem, kas paredzēti visiem aprūpes sniedzējiem, kuri gatavojas sagatavot un ievadīt HEMANGIOL bērniem. Ar šo izglītojošo paku ir paredzēts palielināt zināšanas par iespējamo hipotensijas, bradikardijas un bronhospazmu risku pēc HEMANGIOL lietošanas, kā arī sniegt norādījumus pa to, kā uzraudzīt/pārvaldīt risku.

Tā ir paredzēta arī tam, lai sniegtu norādījumus aprūpes sniedzējiem par to, kā ārstēšanas laikā pareizi barot, lai izvairītos no hipoglikēmijas riska.

Reģistrācijas apliecības īpašniekam ir jāpiekrīt izglītojošā materiāla saturam un formātam kopā ar saziņas plānu, vienojoties ar valsts kompetento varas iestādi, pirms izglītojošās pakas izplatīšanas. Izglītojošajai pakai ir jābūt pieejamai izplatīšanai pirms jaunu norādījumu izplatīšanas (augošās jaundzimušo hemangiomas ārstēšana) dalībvalstī.

Izglītojošos materiālus aprūpes sniedzējiem, kuri ārstē bērnus ar HEMANGIOL, ir jābūt ietvertiem šādiem galvenajiem drošības elementiem:

informācija pa apstākļiem, kādos HEMANGIOL nedrīkst dot;

informācija par pareizu zāļu sagatavošanas un ievadīšanas procedūru, tostarp:

-norādījumi par to, kā sagatavot HEMANGIOL šķīdumu;

-padomi, kā ārstēšanas laikā barot bērnus;

-informācija, kā noteikt un pārvaldīt hipoglikēmijas pazīmes ārstēšanas ar HEMANGIOL laikā;

-norādījumi par to, kad pārtraukt HEMANGIOL ievadīšanu;

vajadzība veikt uzraudzību un sazināties ar veselības aprūpes speciālistiem, ja šādas pazīmes un simptomi rodas pēc ārstēšanas:

-bradikardijai un hipotensijai: nogurums, drebuļi, bālums, zilgana ādas krāsa un ģībonis;

-hipoglikēmijai: tādi nenozīmīgi simptomi kā bālums, nogurums, svīšana, drebuļi, paātrināta sirdsdarbība, nemiers, izsalkums, grūtības pamosties; tādi nozīmīgi simptomi kā pārmērīga gulēšana, grūtības reaģēt, slikta ēstgriba, temperatūras samazināšanās, krampji (lēkmes), īsi elpošanas pārtraukumi, samaņas zaudēšana.

16/31

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas