Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemangiol (propranolol hydrochloride) – Marķējuma teksts - C07AA05

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHemangiol
ATĶ kodsC07AA05
Vielapropranolol hydrochloride
RažotājsPierre Fabre Dermatologie

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE/PUDELES

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

HEMANGIOL 3,75 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Propranolol

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml šķīduma satur 4,28 mg propranolola hidrohlorīda, kas atbilst 3,75 mg propranolola .

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums iekšķīgai lietošanai. 120 ml.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietot ar šļirci iekšķīgai lietošanai, kas graduēta pēc propranolola mg un iekļauta iepakojumā. Nelietot nevienu citu mērierīci.

Nekratiet pudeli pirms lietošanas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc pirmās atvēršanas zāles ir jāizlieto 2 mēnešu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt pudeli kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas.

19/31

Starp lietošanas reizēm glabāt pudeli un šļirci kopā kartona kastītē.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 45 place Abel Gance

F- 92100 Boulogne Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/919/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

HEMANGIOL

20/31

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas