Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hepsera (adefovir dipivoxil) – Lietošanas instrukcija - J05AF08

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHepsera
ATĶ kodsJ05AF08
Vielaadefovir dipivoxil
RažotājsGilead Sciences International Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Hepsera 10 mg tabletes

Adefovīra dipivoksils (Adefovir dipivoxil)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Hepsera un kādam nolūkam tās/to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Hepsera lietošanas

3.Kā lietot Hepsera

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Hepsera

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.KAS IR HEPSERA UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS/TO LIETO

Kas ir Hepsera

Hepsera pieder zāļu grupai, ko sauc par pretvīrusu zālēm.

Kādam nolūkam tās/to lieto

Hepsera lieto hroniska B hepatīta vīrusa (HBV) infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem. B hepatīta vīrusa infekcija izraisa aknu bojājumu. Hepsera mazina vīrusu daudzumu Jūsu organismā, un pierādīts, ka tas mazina aknu bojājumu.

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS HEPSERA LIETOŠANAS

Nelietojiet Hepsera šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret adefovīru, adefovīra dipivoksilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Nekavējoties ziņojiet savam ārstam, ja pastāv iespēja, ka jums var būt alerģija pret adefovīru, adefovīra dipivoksilu vai kādu citu Hepsera sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Hepsera lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ziņojiet savam ārstam, ja Jums iepriekš bijusi nieru slimība vai izmeklējumos ir atklāti nieru darbības traucējumi. Hepsera var ietekmēt Jūsu nieru darbību. Ilgstoša Hepsera lietošana palielina šo risku. Jūsu ārstam jānozīmē izmeklējumi, lai pārbaudītu Jūsu nieru un aknu darbību pirms ārstēšanas un ārstēšanas laikā. Atkarībā no rezultātiem Jūsu ārsts var mainīt Hepsera lietošanas biežumu.

Ja esat vecāks par 65 gadiem,ārstam ieteicams uzraudzīt Jūsu veselības stāvokli biežāk.

Nepārtrauciet Hepsera lietošanu, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu.

Pēc Hepsera ārstēšanas pārtraukšanas nekavējoties ziņojiet ārstam par jebkuriem jauniem, neparastiem vai smagākiem simptomiem, ko pamanījāt pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Dažiem pacientiem, pārtraucot ārstēšanu ar Hepsera, ir bijuši simptomi vai asins analīžu rezultāti, kas liecinājuši par hepatīta pasliktināšanos. Tāpēc ieteicams, lai pēc Hepsera ārstēšanas pārtraukšanas ārsts uzraudzītu Jūsu veselības stāvokli. Iespējams, Jums būs jāveic asins analīžu pārbaudes vēl vairākus mēnešus pēc ārstēšanas.

Pēc Hepsera lietošanas uzsākšanas:

vērojiet iespējamās laktātacidozes izpausmes – skatīt 4 sadaļu, Iespējamās blakusparādības.

Jūsu ārstam jānozīmē asins analīzes katrus trīs mēnēšus, lai pārbaudītu, vai Jūsu zāles kontrolē hroniskā B hepatīta infekcijas gaitu.

Ievērojiet atbilstošu piesardzību, lai novērstu citu cilvēku inficēšanu. Hepsera nemazina risku nodot HBV citiem dzimumkontakta ceļā vai ar inficētām asinīm. Jums jāturpina ievērot piesardzību, lai izvairītos no tā. Ir pieejama vakcīna, kas pasargā riska grupu cilvēkus no inficēšanās ar HBV.

Ja esat HIV pozitīvs, ar šo zāļu palīdzību nebūs iespējams kontrolēt Jūsu HIV infekciju.

Bērni un pusaudži

Hepsera nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Hepsera

Nelietojiet Hepsera, ja lietojat citas zāles, kas satur tenofoviru.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles un homeopātiskos līdzekļus, ko var iegādāties bez receptes.

Īpaši svarīgi pastāstīt ārstam, ja pašlaik lietojat vai nesen esat lietojis kādas no sekojošām zālēm, kas var kaitēt Jūsu nierēm vai mijiedarboties ar Hepsera:

vankomicīns un aminoglikozīdi, kurus lieto bakteriālo infekciju ārstēšanai;

amfotericīns B sēnīšu infekciju ārstēšanai;

foskarnets, cidofovirs vai tenofovira dizoproksilfumarāts, vīrusa infekciju ārstēšanai;

pentamidīns citu infekciju tipu ārstēšanai.

Hepsera kopā ar uzturu un dzērienu

Hepsera var lietot kopā ar uzturu vai bez.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jus esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nekavējoties ziņojiet savam ārstam, ja esat grūtniece vai plānojat grūtniecību. Nav zināms, vai Hepsera lietošana cilvēkiem grūtniecības laikā ir droša.

Lietojiet efektīvu kontracepcijas metodi, lai izsargātos no grūtniecības, ja esat reproduktīvā vecuma sieviete un lietojiet Hepsera.

Nebarojiet bērnu ar krūti, ja lietojat Hepsera. Nav zināms, vai šo zāļu aktīvā viela izdalās ar mātes pienu.

Hepsera satur laktozi

Ja Jums ir laktozes nepanesamība, vai arī ja Jums kādreiz ir teikts, ka Jums ir kādu cukuru nepanesība, konsultējaties ar savu ārstu pirms Hepsera lietošanas.

3.KĀ LIETOT HEPSERA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu zāļu pilnīgu efektivitāti un mazinātu rezistences veidošanos pret ārstēšanu. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena 10 mg tablete katru dienu kopā ar uzturu vai bez.

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem var tikt parakstītas citas devas.

Ja esat lietojis Hepsera vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz Hepsera tablešu, nepieciešams nekavējoties vērsties pie sava ārsta vai tuvākajā slimnīcā.

Ja esat aizmirsis lietot Hepsera vai Jums ir vemšana

Ir svarīgi, lai Jūs neizlaistu nevienu devu.

Ja esat izlaidis Hepsera devu, ieņemiet to, cik ātri vien iespējams, un nākamo plānoto devu lietojiet parastajā laikā.

Ja ir gandrīz pienācis nākamās devas lietošanas laiks, izlaisto devu nelietojiet. Nogaidiet un lietojiet nākamo devu parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu (divas devas ar mazu starplaiku).

Ja Jums ir bijusi slikta dūša (vemšana) mazāk kā stundu pēc Hepsera lietošanas, lietojiet vēl vienu tableti. Jums nav jālieto papildus Hepsera tablete, ja nelabums bijis ilgāk nekā stundu pēc Hepsera lietošanas.

Ja pārtraucat lietot Hepsera

Nekavējoties pastāstiet ārstam par jebkuriem jauniem, neparastiem vai smagākiem simptomiem, ko pamanījāt pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Plašākai informācijai skatīt 2 sadaļu.

Nepārtrauciet Hepsera lietošanu bez ārsta konsultācijas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retas blakusparādības

(Var izpausties mazāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem, kuri lieto Hepsera)

Laktātacidoze ir nopietna, bet ļoti reta Hepsera lietošanas blakusparādība. Tā var izraisīt paaugstinātu pienskābes līmeni asinīs un aknu palielināšanos. Laktātacidoze biežāk izpaužas

sievietēm, īpaši sievietēm ar lieko svaru. Cilvēkiem ar aknu darbības traucējumiem arī varētu pastāvēt šis risks.

Dažas no laktātacidozes izpausmēm ir:

Slikta dūša (nelabums) un vemšana;

Sāpes vēderā.

Nekavējoties konsultējieties ar Jūsu ārstu, ja Jums parādās kāds no šiem simptomiem. Parasti tie ir tādi paši kā biežas Hepsera blakusparādības. Ja tie ir novērojami, visdrīzāk tie nav nopietni, taču Jums tomēr jāsazinās ārstu. Hepsera lietošanas laikā Jūsu ārsts Jūs regulāri pārbaudīs.

Biežas blakusparādības

(Var izpausties 1 līdz 10 no katriem 100 cilvēkiem, kuri lieto Hepsera)

Galvassāpes;

Slikta dūša (nelabums);

Caureja;

Gremošanas traucējumi, ieskaitot vēdera pūšanos un nepatīkamas izjūtas pēc ēšanas;

Sāpes vēderā;

Nieru darbības traucējumi, kas atspoguļojas asins analīzēs.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs uztrauc kāda no augstākminētajām blakusparādībām.

Ļoti biežas blakusparādības

(Var izpausties vairāk kā 10 no 100 katriem cilvēkiem, kas lieto Hepsera)

Vājuma sajūta.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs uztrauc kāda no augstākminētajām blakusparādībām.

Blakusparādības pirms vai pēc aknu transplantācijas

Dažiem pacientiem tika konstatēti:

Izsitumi un nieze – bieži;

Slikta dūša un vemšana – bieži;

Nieru mazspēja – bieži;

Nieru darbības traucējumi – ļoti bieži.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs uztrauc kāda no augstākminētajām blakusparādībām.

Analīzēs var uzrādīties fosfātu līmeņa samazināšanās (bieži) vai kreatinīna koncentrācijas paaugstināšanās asinīs (ļoti bieži).

Citas iespējamās blakusparādības

Dažiem pacientiem var novērot:

Nieru mazspēju;

Nieru kanāliņu šūnu bojājumu;

Nieru slimības var izraisīt kaulu mīkstināšanos (kas izraisa kaulu sāpes un reizēm lūzumus) un muskuļu sāpes vai vājumu;

Aizkuņģa dziedzera iekaisumu (pankreatītu)

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.KĀ UZGLABĀT HEPSERA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes pēc {EXP}. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC (86ºF). Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē.

Atdodiet neizlietotās tabletes farmaceitam. Saglabājiet tās tikai tad, ja to ieteicis Jūsu ārsts. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko Hepsera satur

Aktīvā viela Hepsera ir adefovīra dipivoksils. Katra tablete satur 10 mg adefovīra dipivoksila (Adefovir dipivoxil).

Citas sastāvdaļas ir: preželatinizēta ciete, kroskarmelozes nātrija sāls, laktozes monohidrāts, talks un magnija stearāts.

Hepsera ārējais izskats un iepakojums

Hepsera 10 mg tabletes ir baltas vai gandrīz baltas apaļas tabletes. Tām ir uzraksts “GILEAD” un “10” vienā pusē, un stilizēts aknu apveids otrā pusē. Hepsera 10 mg tabletes ir pieejamas pudelēs pa

30 tabletēm katrā ar silikagela mitruma absorbentu. Silikagela mitruma absorbentu, kurš atrodas vai nu atsevišķā maisiņā, vai nelielā kārbiņā, nedrīkst norīt.

Pieejami šāda lieluma iepakojumi: kartona kastītes, kuras satur 1 pudeli ar 30 tabletēm un kartona kastītes, kuras satur 90 (3 pudeles x 30) tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

Ražotājs:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park Carrigtohill

County Cork Īrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Sweden AB

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 420 222 191 546

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 378 98 30

Tel: + 48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas