Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hexacima (diphtheria toxoid /tetanus toxoid /...) – Marķējuma teksts - J07CA09

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHexacima
ATĶ kodsJ07CA09
Vieladiphtheria toxoid /tetanus toxoid / two-component acellular pertussis(pertussis toxoidand filamentous haemagglutinin ) /inactivated poliomyelitis virus types 1,2 and 3 /Haemophilus influenzae type-b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) conjugated
RažotājsSanofi Pasteur S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Hexacima –kastīte pilnšļircei bez adatas, ar vienu atsevišķu adatu, ar divām atsevišķām adatām. Iepakojumā pa 1 vai 10.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Hexacima suspensija injekcijām pilnšļircē

Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed)

Difterijas, stingumkrampju, acelulāra garā klepus, hepatīta B (rDNA), poliomielīta (inaktivēta) un b tipa Haemophilus influenzae konjugāta vakcīna (adsorbēta).

DTaP-IPV-HB-Hib

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra deva (0,5 ml) satur:

Difterijas toksoīdu

≥ 20 SV

Stingumkrampju toksoīdu

≥ 40 SV

Bordetella pertussis antigēnus:

 

Garā klepus toksoīdu/Bārkstiņu hemaglutinīnu

25/25 µg

Poliovīrusus (inaktivētus) 1./2./3. tipa

40/8/32 D antigēna vienības

B hepatīta virsmas antigēnu

10 µg

b tipa Haemophilus influenzae polisaharīdu

12 µg

 

konjugētu ar stingumkrampju proteīnu

22–36 µg

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hidrogēnfosfāts Kālija dihidrogēnfosfāts

Trometamols Saharoze

Neaizvietojamās aminoskābes, t. sk. L-fenilalanīns Ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pilnšļircē.

1 pilnšļirce (0,5 ml) bez adatas

10 pilnšļirces (0,5 ml) bez adatas

1 pilnšļirce (0,5 ml) ar vienu atsevišķu adatu

10 pilnšļirces (0,5 ml) ar vienu atsevišķu adatu

1 pilnšļirce (0,5 ml) ar divām atsevišķām adatām

10 pilnšļirces (0,5 ml) ar divdesmit atsevišķām adatām

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ievadīt intramuskulāri.

Pirms lietošanas sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz MM/GGGG

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Vakcīnu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi Pasteur SA, 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, France / Francija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS (-I)

EU/1/13/828/002

EU/1/13/828/003

EU/1/13/828/004

EU/1/13/828/005

EU/1/13/828/006

EU/1/13/828/007

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Hexacima –kastīte flakonam. Iepakojumā pa 10.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Hexacima suspensija injekcijām

Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed)

Difterijas, stingumkrampju, acelulāra garā klepus, hepatīta B (rDNA), poliomielīta (inaktivēta) un b tipa Haemophilus influenzae konjugāta vakcīna (adsorbēta).

DTaP-IPV-HB-Hib

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra deva (0,5 ml) satur:

Difterijas toksoīdu

≥ 20 SV

Stingumkrampju toksoīdu

≥ 40 SV

Bordetella pertussis antigēnus:

 

Garā klepus toksoīdu/Bārkstiņu hemaglutinīnu

25/25 µg

Poliovīrusus (inaktivētus) 1./2./3. tipa

40/8/32 D antigēna vienības

B hepatīta virsmas antigēnu

10 µg

b tipa Haemophilus influenzae polisaharīdu

12 µg

 

konjugētu ar stingumkrampju proteīnu

22–36 µg

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hidrogēnfosfāts Kālija dihidrogēnfosfāts

Trometamols Saharoze

Neaizvietojamās aminoskābes, t. sk. L-fenilalanīns Ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pilnšļircē.

10 flakoni (0,5 ml)

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ievadīt intramuskulāri.

Pirms lietošanas sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz MM/GGGG

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Vakcīnu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi Pasteur SA, 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, France / Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS (-I)

EU/1/13/828/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Etiķete –pilnšļirce

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Hexacima suspensija injekcijām

DTaP-IPV-HB-Hib

IM

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6.CITA

Sanofi Pasteur SA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Etiķete –flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Hexacima suspensija injekcijām

DTaP-IPV-HB-Hib

IM

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6. CITA

Sanofi Pasteur SA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas