Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hirobriz Breezhaler (indacaterol maleate) – Lietošanas instrukcija - R03AC18

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHirobriz Breezhaler
ATĶ kodsR03AC18
Vielaindacaterol maleate
RažotājsNovartis Europharm Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās Hirobriz Breezhaler 300 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Indacaterolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Hirobriz Breezhaler un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Hirobriz Breezhaler lietošanas

3.Kā lietot Hirobriz Breezhaler

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Hirobriz Breezhaler

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Hirobriz Breezhaler un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Hirobriz Breezhaler

Hirobriz Breezhaler satur aktīvo vielu indakaterolu, kas pieder zāļu grupai, ko dēvē par bronhodilatatoriem. Ieelpojot, tās atslābina muskuļus nelielu gaisa caurulīšu sieniņās plaušās. Tas palīdz atvērt elpceļus, atvieglojot gaisa ieelpošanu un izelpošanu.

Kādam nolūkam Hirobriz Breezhaler lieto

Hirobriz Breezhaler lieto lai atvieglotu elpošanu pieaugušajiem pacientiem, kam ir apgrūtināta elpošana plaušu slimības, ko dēvē par hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS), dēļ. HOPS gadījumā elpceļu muskuļi ir savilkti. Tas apgrūtina elpošanu. Šīs zāles atslābina šos muskuļus plaušās, ļaujot gaisam vieglāk tikt iekšā plaušās un ārā no tām.

2.Kas Jums jāzina pirms Hirobriz Breezhaler lietošanas

Nelietojiet Hirobriz Breezhaler šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret indakaterolu, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Hirobriz Breezhaler lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

ja Jums ir astma (tādā gadījumā Jūs nedrīkstat lietot Hirobriz Breezhaler);

ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi;

ja Jums ir epilepsija;

ja Jums ir vairogdziedzera funkcijas traucējumi (tireotoksikoze);

ja Jums ir cukura diabēts;

Ārstēšanas ar Hirobriz Breezhaler laikā:

pārtrauciet lietot zāles un nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja Jums tūlīt pēc zāļu lietošanas rodas spiediena sajūta krūtīs, klepus, sēcoša elpošana vai elpas trūkums. Tās var būt t.s. bronhu spazmu pazīmes;

informējiet ārstu, ja Jūsu HOPS simptomi (elpas trūkums, sēcoša elpošana, klepus) neuzlabojas vai pastiprinās.

Bērni un pusaudži

Hirobriz Breezhaler nedrīkst lietot bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Hirobriz Breezhaler

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Jo īpaši pastāstiet ārstam, ja lietojat:

Hirobriz Breezhaler līdzīgas zāles (t.i., piemēram, tādas zāles kā salmeterols vai formoterols) saistībā ar elpošanas traucējumiem. Jums varētu būt lielāka blakusparādību rašanās iespējamība;

Zāles, ko sauc par bēta blokatoriem un kurus lieto augsta asinsspiediena vai citu sirdsdarbības traucējumu gadījumā (piemēram, propranololu) vai acu slimības glaukomas gadījumā (piemēram, timololu);

zāles, kas samazina kālija daudzumu Jūsu asinīs. Pie tādām zālēm pieder: o kortikosteroīdi (piemēram, prednizolons);

o diurētiskie (urīndzenošie) līdzekļi, ko lieto augsta asinsspiediena gadījumā, piemēram, hidrohlorotiazīds;

o zāles elpošanas traucējumu ārstēšanai, piemēram, teofilīns.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jūs nedrīkstat lietot Hirobriz Breezhaler, ja vien to nenorāda darīt Jūsu ārsts.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav paredzams, ka Hirobriz Breezhaler ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Hirobriz Breezhaler satur laktozi

Šīs zāles satur laktozi (piena cukuru). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Hirobriz Breezhaler

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Cik daudz Hirobriz Breezhaler lietot

Parastā deva ir vienas kapsulas satura inhalācija katru dienu. Atkarībā no Jūsu veselības stāvokļa un atbildreakcijas uz ārstēšanu Jūsu ārsts var norādīt Jums lietot 150 mikrogramu kapsulas vai 300 mikrogramu kapsulas. Nelietojiet vairāk kapsulu, kā noteicis Jūsu ārsts.

Lietojiet inhalatoru vienā un tajā pašā laikā katru dienu; darbības ilgus ir 24 stundas. Tas nodrošina to, ka Jūsu organismā vienmēr ir pietiekams daudzums zāļu, lai Jūs varētu viegli elpot visas dienas un nakts garumā. Turklāt tas palīdzēs Jums atcerēties lietot zāles.

Kā lietot Hirobriz Breezhaler

Šajā iepakojumā Jūs atradīsit inhalatoru un kapsulas (blisteros), kurās ir zāles — pulveris inhalācijām. Ar Hirobriz Breezhaler inhalatora palīdzību Jūs varat veikt kapsulā esošo zāļu inhalāciju.

Kapsulas drīkst lietot tikai ar šim iepakojumam pievienoto inhalatoru (Hirobriz Breezhaler inhalatoru). Kapsulām jāpaliek blisterī, līdz Jums tās jālieto.

Sākot jaunu iepakojumu, lietojiet jauno Hirobriz Breezhaler inhalatoru, kas ir pievienots attiecīgajam iepakojumam.

Pēc 30 dienu lietošanas iznīciniet inhalatoru.

Kapsulas aizliegts norīt.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par to, kā lietot inhalatoru, lūdzu, izlasiet norādījumus šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Ja esat lietojis Hirobriz Breezhaler vairāk nekā noteikts

Ja inhalēts pārāk liels daudzums Hirobriz Breezhaler vai ja Jūsu kapsulas lietojis kāds cits, nekavējoties informējiet ārstu vai dodieties uz tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu. Uzrādiet Hirobriz Breezhaler iepakojumu. Var būt nepieciešama medicīniskā palīdzība. Jūs varētu pamanīt, ka Jums ir ātrāka sirdsdarbība nekā parasti vai Jums varētu būt galvassāpes, miegainība, slikta dūša vai vemšana.

Ja esat aizmirsis lietot Hirobriz Breezhaler

Ja esat aizmirsis inhalēt devu, inhalējiet tikai vienu devu ierastajā laikā nākamajā dienā. Neinhalējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Cik ilgi turpināt ārstēšanos ar Hirobriz Breezhaler

Turpiniet ārstēšanos ar Hirobriz Breezhaler tik ilgi, cik noteicis Jūsu ārsts.

HOPS ir ilgstoša slimība, un Jums jālieto Hirobriz Breezhaler katru dienu un nevis tikai tad, ja

Jums ir apgrūtināta elpošana vai citi HOPS simptomi.

Ja Jums ir jautājumi par to, cik ilgi turpināt ārstēšanos ar Hirobriz Breezhaler, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas nevēlamās blakusparādības var būt nopietnas. Nekavējoties informējiet ārstu:

ja Jums rodas stipras sāpes krūtīs (bieži);

ja Jūsu asinīs ir augsts cukura līmenis (diabēts); ja Jūs jūtat stipru nogurumu, izteiktas slāpes un izsalkumu (nepalielinoties ķermeņa masai) un Jums ir vairāk urīna nekā parasti (bieži);

ja Jums ir neregulāra sirdsdarbība (retāk);

ja Jums rodas alerģisku reakciju simptomi, piemēram, izsitumi, nieze, nātrene, apgrūtināta elpošana vai rīšana, reibonis (retāk);

ja Jums ir apgrūtināta elpošana ar sēkšanu vai klepu (retāk).

Citas blakusparādības var būt šādas:

Ļoti biežas blakusparādības (var attīstīties vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem)

simptomi, kas atgādina saaukstēšanos. Jums var būt visi vai lielākā daļa no šādiem simptomiem: rīkles iekaisums, iesnas, aizlikts deguns, šķavas, klepus un galvassāpes.

Biežas blakusparādības (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem)

spiediena vai sāpju sajūta vaigos un pierē (deguna blakusdobumu iekaisums);

iesnas;

klepus;

rīkles iekaisums;

galvassāpes;

reibonis;

sirdsklauves;

muskuļu spazmas;

pietūkušas plaukstas, potītes un pēdas (tūska);

nieze/izsitumi;

sāpes krūtīs;

sāpes muskuļos, kaulos un locītavās.

Retākas blakusparādības (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 100 cilvēkiem)

ātra sirdsdarbība;

durstoša sajūta vai notirpums;

muskuļu sāpes.

Dažiem cilvēkiem neilgi pēc zāļu inhalācijas dažkārt rodas klepus. Klepus ir bieži sastopams HOPS simptoms. Ja Jums neilgi pēc zāļu inhalācijas rodas klepus, neuztraucieties. Pārbaudiet inhalatoru, lai pārliecinātos, ka kapsula ir tukša un ka esat saņēmis visu devu. Ja kapsula ir tukša, bažām nav pamata. Ja kapsula nav tukša, atkārtojiet inhalāciju saskaņā ar norādījumiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Hirobriz Breezhaler

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz” un „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas. Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka iepakojums ir bojāts, vai redzamas pazīmes, ka tas ir lietots.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Hirobriz Breezhaler satur

-Katra Hirobriz Breezhaler 150 mikrogramu kapsula satur 150 mikrogramus indakaterola (indakaterola maleāta veidā). Citas sastāvdaļas ir laktoze un no želatīna pagatavota kapsula.

-Katra Hirobriz Breezhaler 300 mikrogramu kapsula satur 300 mikrogramus indakaterola (indakaterola maleāta veidā). Citas sastāvdaļas ir laktoze un no želatīna pagatavota kapsula.

Hirobriz Breezhaler ārējais izskats un iepakojums

Šajā iepakojumā Jūs atradīsit inhalatoru kopā ar kapsulām blisteros. Cietās kapsulas ir caurspīdīgas

(bezkrāsainas) un satur baltu pulveri.

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogramu kapsulām ir melns zāļu kods “IDL 150”, kas nodrukāts virs melnās joslas, un melns uzņēmuma logotips (), kas nodrukāts zem melnās joslas.

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogramu kapsulām ir zils zāļu kods “IDL 300”, kas nodrukāts virs zilās joslas, un zils uzņēmuma logotips (), kas nodrukāts zem zilās joslas.

Ir pieejami šādi iepakojumu lielumi:

Iepakojums, kas satur 10 kapsulas un 1 inhalatoru; Iepakojums, kas satur 30 kapsulas un 1 inhalatoru;

Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 2 iepakojumus (katrā pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram); Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 3 iepakojumus (katrā pa 30 kapsulām un 1 inhalatoram); Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 30 iepakojumus (katrā pa 10 kapsulām un 1 inhalatoram).

Visi iepakojuma lielumi vai stiprumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

Ražotājs

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +34 91 375 62 30

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 05 21 27 91

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

HIROBRIZ BREEZHALER INHALATORA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Lūdzam uzmanīgi izlasīt tālāk sniegtos norādījumus, lai Jūs iemācītos, kā lietot un kopt savu Hirobriz Breezhaler inhalatoru.

Jūs drīkstat lietot vienīgi šajā iepakojumā esošo Hirobriz Breezhaler inhalatoru.

Nelietojiet Hirobriz Breezhaler kapsulas ne ar vienu citu inhalatoru un neizmantojiet Hirobriz Breezhaler inhalatoru nekādu citu kapsulās iepildītu zāļu lietošanai.

Sākot jaunu iepakojumu, lietojiet tikai jauno Hirobriz Breezhaler inhalatoru, kas ir pievienots attiecīgajam iepakojumam.

Pēc 30 dienu lietošanas iznīciniet inhalatoru.

Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu un inhalatoru likvidēšanu.

Kapsulas aizliegts norīt. Kapsulās esošais pulveris ir paredzēts, lai Jūs to ieelpotu.

Jūsu Hirobriz Breezhaler iepakojums

Katrā Hirobriz Breezhaler iepakojumā ir:

viens Hirobriz Breezhaler inhalators;

viens vai vairāki blisteri ar Hirobriz Breezhaler kapsulām, kas paredzētas lietošanai inhalatorā.

Ar Hirobriz Breezhaler inhalatora palīdzību Jūs varat veikt Hirobriz Breezhaler kapsulā esošo zāļu inhalāciju.

Iemutnis

Vāciņš

Ekrāns

 

 

 

 

 

 

 

 

Poga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blisteris

 

 

 

 

 

 

 

Kapsulas kamera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirobriz

Breezhaler

Blisteris

Inhalatora pamatne

inhalators

 

 

 

 

 

 

 

Kā lietot inhalatoru

Noņemiet vāciņu.

Atveriet inhalatoru:

stingri turiet inhalatora pamatni un nolieciet iemutni.

Tādējādi tiek atvērts inhalators.

Sagatavojiet kapsulu.

Tieši pirms lietošanas ar sausām rokām izņemiet no blistera vienu kapsulu.

Ievietojiet kapsulu:

ievietojiet kapsulu kapsulas kamerā.

Nekādā gadījumā neievietojiet kapsulu tieši iemutnī.

Aizveriet inhalatoru:

aizveriet inhalatoru, līdz sadzirdat “klikšķi”.

Pārduriet kapsulu:

turiet inhalatoru vertikāli ar iemutni uz augšu.

Pārduriet kapsulu, vienlaicīgi un stingri saspiežot kopā abas sānu pogas. Dariet to tikai vienu reizi.

Pārdurot kapsulu, Jums jāsadzird “klikšķis”.

Pilnībā atlaidiet sānu pogas.

Veiciet izelpu:

pirms iemutņa ievietošanas mutē veiciet dziļu izelpu.

Nepūtiet gaisu iemutnī.

Inhalējiet zāles

Lai ieelpotu zāles dziļi elpceļos, rīkojieties šādi.

Turiet inhalatoru, kā parādīts šajā attēlā. Sānu pogām jābūt vērstām uz kreiso un labo pusi. Nespiediet sānu pogas.

Ievietojiet iemutni mutē un cieši aptveriet to ar lūpām.

Veiciet strauju, taču nepārtrauktu un maksimāli dziļu ieelpu.

Piezīme.

Veicot ieelpu caur inhalatoru, kapsula kamerā griežas, un Jums jādzird švīkstoša skaņa. Zālēm nokļūstot Jūsu plaušās, Jūs jutīsiet saldu garšu.

Papildu informācija

Dažkārt ļoti nelielas kapsulas daļiņas var šķērsot filtru un nonākt Jūsu mutē. Tādā gadījumā Jūs, iespējams, jutīsiet šīs daļiņas uz mēles. Šo daļiņu norīšana vai ieelpošana nav kaitīga. Kapsulas saplīšanas risks ir lielāks, ja kapsulu nejauši pārdur vairāk nekā vienu reizi (6. solis).

Ja Jūs nedzirdat švīkstošu skaņu:

kapsula var būt iesprūdusi kapsulas kamerā. Ja tā notiek:

atveriet inhalatoru un uzmanīgi atbrīvojiet kapsulu, uzsitot pa inhalatora pamatni. Nespiediet sānu pogas.

Vēlreiz veiciet zāļu inhalāciju, atkārtojot 8. un 9. soli.

Aizturiet elpu:

pēc zāļu inhalācijas:

vismaz uz 5-10 sekundēm vai tik ilgi, cik spējat justies ērti, aizturiet elpu, kamēr izņemat inhalatoru no mutes.

Pēc tam izdariet izelpu.

Atveriet inhalatoru, lai redzētu, vai kapsulā nav palicis pulveris.

Ja kapsulā ir palicis pulveris:

aizveriet inhalatoru.

Atkārtojiet 8., 9., 10. un 11. soli.

Lielākā daļa cilvēku spēj iztukšot kapsulu vienā vai divās inhalācijās.

Papildu informācija

Dažiem cilvēkiem neilgi pēc zāļu inhalācijas dažkārt var rasties klepus. Ja tā notiek ar Jums, neuztraucieties. Ja vien kapsula ir tukša, Jūs esat saņēmis pietiekamu daudzumu Jūsu zāļu.

Pēc zāļu lietošanas beigām:

vēlreiz atveriet iemutni un izņemiet tukšo kapsulu, izmetot to no kapsulas kameras. Ievietojiet tukšo kapsulu sadzīves atkritumu tvertnē.

Aizveriet inhalatoru un no jauna uzlieciet vāciņu.

Neglabājiet kapsulas Hirobriz Breezhaler inhalatorā.

Izdariet atzīmi dienas devu dienasgrāmatā:

Iepakojumā atrodas dienas devu dienasgrāmata. Izdariet atzīmi šai dienai paredzētajā lodziņā, ja tas palīdz Jums atcerēties, kad jālieto nākamā deva.

ATCERIETIES!

Hirobriz Breezhaler kapsulas nedrīkst norīt.

Jūs drīkstat lietot vienīgi šajā iepakojumā esošo Hirobriz Breezhaler inhalatoru.

Hirobriz Breezhaler kapsulas vienmēr jāglabā blisterī, un tās drīkst izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

Nekādā gadījumā neievietojiet Hirobriz Breezhaler kapsulu tieši Hirobriz Breezhaler inhalatora iemutnī.

Nespiediet sānu pogas vairāk kā vienu reizi.

Nekādā gadījumā nepūtiet gaisu Hirobriz Breezhaler inhalatora iemutnī.

Pirms inhalācijas vienmēr atlaidiet pogas.

Nekādā gadījumā nemazgājiet Hirobriz Breezhaler inhalatoru ar ūdeni. Turiet to sausu. Skatīt “Inhalatora tīrīšana”.

Nekādā gadījumā neizjauciet Hirobriz Breezhaler inhalatoru.

Vienmēr lietojiet jauno Hirobriz Breezhaler, kas pievienots jaunajam iepakojumam. Pēc

30 dienu lietošanas iznīciniet inhalatoru.

Neglabājiet kapsulas Hirobriz Breezhaler inhalatorā.

Vienmēr glabājiet Hirobriz Breezhaler inhalatoru un kapsulas sausā vietā.

Inhalatora tīrīšana

Tīriet inhalatoru reizi nedēļā.

Ar tīru, sausu drānu bez plūksnām noslaukiet iemutni no iekšpuses un ārpuses, lai notīrītu pulvera paliekas.

Nemazgājiet inhalatoru ar ūdeni. Turiet to sausu.

Neizjauciet inhalatoru.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas