Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hizentra (human normal immunoglobulin (SCIg)) – Lietošanas instrukcija - J06BA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHizentra
ATĶ kodsJ06BA01
Vielahuman normal immunoglobulin (SCIg)
RažotājsCSL Behring GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Hizentra 200 mg/ml šķīdums subkutānām injekcijām

Human normal immunoglobulin (imūnglobulīns subkutānai ievadīšanai)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Hizentra un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms Hizentra lietošanas

3.Kā lietot Hizentra

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Hizentra

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Hizentra un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir Hizentra

Hizentra pieder pie zāļu klases, kuru sauc par cilvēka normālajiem imūnglobulīniem. Imūnglobulīnus sauc arī par antivielām, un tās ir asins olbaltumvielas, kas palīdz ķermenim cīnīties pret infekcijām.

Kā Hizentra darbojas

Hizentra satur imūnglobulīnus, kas iegūti no veselu cilvēku asinīm. Šīs zāles darbojas tieši tāpat kā tie imūnglobulīni, kas ir dabīga Jūsu asins sastāvdaļa.

Kādam nolūkam lieto Hizentra

Hizentra lieto, lai paaugstinātu nenormāli zemu imūnglobulīnu līmeni Jūsu asinīs līdz normālam līmenim (aizvietotājterapija). Šīs zāles lieto pieaugušajiem un bērniem (0–18 gadi) šādos gadījumos:

1.Lai ārstētu pacientus, kas piedzimuši ar samazinātu spēju vai nespēju veidot imūnglobulīnus (primāro imūndeficītu). Tas ietver tādus veselības traucējumus kā:

zemu imūnglobulīnu līmeni (hipogammaglobulinēmija) vai imūnglobulīnu neesamību asinīs (agammaglobulinēmija)

kombināciju, kas sastāv no zema imūnglobulīnu līmeņa, biežām infekcijām un nespējas ražot pietiekamus antivielu daudzumus pēc vakcinācijas (parasts mainīgs imūndeficīts)

kombināciju, kas sastāv no zema imūnglobulīnu līmeņa vai to neesamības un nefunkcionējošām imūnšūnām vai to neesamības (smags kombinēts imūndeficīts)

noteiktu imūnglobulīnu G apakšgrupu trūkumu, kas izraisa atkārtotas infekcijas.

2.Lai ārstētu zemu imūnglobulīna līmeni un atkārtotas bakteriālās infekcijas pacientiem ar hronisku limfoleikozi (HLL), noteikta veida asins vēzi, kam profilakse ar antibiotikām nepalīdz vai ir kontrindicēta.

3.Lai ārstētu zemu imūnglobulīna līmeni un atkārtotas bakteriālās infekcijas pacientiem ar multiplo mielomu (MM), cita veida asins vēzi.

4.Lai ārstētu zemu imūnglobulīna līmeni pacientiem ar pirmsalogēnu un pēcalogēnu hematopoētisko cilmes šūnu transplantāciju (HSCT).

2.Kas jāzina pirms Hizentra lietošanas

NEINJICĒJIET Hizentra:

ja Jums ir alerģija pret cilvēka imūnglobulīniem, polisorbātu 80 vai L-prolīnu.

Pirms ārstēšanas pastāstiet ārstam vai veselības aprūpes speciālistam, ja iepriekš esat slikti panesis jebkuru no šīm vielām.

ja Jūs ciešat no hiperprolinēmijas (iedzimtas slimības, kas rada augstu aminoskābes prolīna līmeni asinīs).

asinsvadā.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Hizentra lietošanas konsultējieties ar ārstu vai veselības aprūpes speciālistu.

Jūs varat nezināt, ka Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret imūnglobulīniem. Tomēr īstas alerģiskas reakcijas ir retas. Tās iespējamas arī tad, ja Jūs iepriekš esat saņēmis cilvēka imūnglobulīnus un tos labi panesis. Tās visvairāk iespējamas, ja Jūsu asinīs nav pietiekams A tipa imūnglobulīns (IgA), ko sauc par IgA deficītu.

Pirms ārstēšanas informējiet savu ārstu vai veselības aprūpes speciālistu, ja Jums ir

imūnglobulīna IgA tipa deficīts. Hizentra satur IgA konstatējamā daudzumā, kas var izraisīt alerģisku reakciju.

Šajos retajos gadījumos iespējamas tādas alerģiskas reakcijas kā pēkšņa asinsspiediena pazemināšanās vai (skatīt arī 4. apakšpunktu „Iespējamās blakusparādības”).

Ja Jūs pamanāt šādas reakcijas Hizentra infūzijas laikā, nekavējoties pastāstiet savam ārstam. Viņš vai viņa izlems, vai samazināt infūzijas ātrumu vai pilnībā pārtraukt infūziju.

Pastāstiet ārstam, ja Jūsu slimības vēsturē ir sirds vai asinsvadu slimība vai asins recekļu veidošanās, palielināta asins viskozitāte vai bijis nepieciešams kādu laiku atrasties nekustīgā stāvoklī. Šie apstākļi var paaugstināt asins recekļa veidošanās risku pēc Hizentra lietošanas. Tāpat pastāstiet ārstam arī par savām lietotajām zālēm, jo dažas zāles, piemēram, hormonu estrogēnu saturošās tabletes (piemēram, pretapaugļošanās tabletes), var paaugstināt asins recekļa veidošanās risku. Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja pēc Hizentra lietošanas parādās tādas pazīmes un simptomi kā elpas trūkums, sāpes krūtīs, pietūkums un sāpes ekstremitātē, nespēks vai notirpums vienā ķermeņa pusē.

Sazinieties ar ārstu, ja novērojat šādas pazīmes un simptomus pēc Hizentra lietošanas: stipras galvassāpes, kakla stīvumu, miegainību, drudzi, fotofobiju, sliktu dūšu un vemšanu. Jūsu ārsts noteiks, vai nepieciešami papildu izmeklējumi un vai būtu jāturpina Hizentra lietošana.

Jūsu veselības aprūpes speciālists izvairīsies no iespējamām komplikācijām, nodrošinot:

ka Jūs neesat jutīgs pret cilvēka normālo imūnglobulīnu.

Šis zāles sākotnēji ir jāievada lēni. Ir stingri jāievēro 3. sadaļā „Kā lietot Hizentra” ieteiktais infūzijas ātrums.

ka Jūs tiekat rūpīgi uzraudzīts visu infūzijas laiku, lai konstatētu jebkuru simptomu rašanos, it īpaši, ja:

Jūs saņemat cilvēka normālo imūnglobulīnu pirmo reizi

Jūsu terapija ir nomainīta no citām zālēm

kopš iepriekšējās infūzijas ir pagājis ilgs laiks (vairāk nekā astoņas nedēļas).

Šajos gadījumos ir ieteicams, lai Jūs uzraudzītu pirmās infūzijas laikā un stundu pēc tās. Ja augstāk minētie apstākļi uz Jums neattiecas, ieteicams, lai Jūs novērotu vismaz 20 minūtes pēc zāļu ievadīšanas.

Citas zāles un Hizentra

Pastāstiet ārstam vai veselības aprūpes speciālistam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Hizentra nedrīkst samaisīt ar citām zālēm.

Pirms vakcinācijas pasakiet ārstam, kas veic vakcināciju, par to, ka esat saņēmis ārstēšanu ar Hizentra. Hizentra lietošana var pavājināt dažu dzīvu vakcīnu, tādu kā masalu, cūciņu, masaliņu un vējbaku vakcīnu efektivitāti. Tāpēc pēc šo zāļu saņemšanas Jums būs jānogaida 3 mēneši pirms varēsiet saņemt dzīvu novājinātu vakcīnu. Masalu gadījumā vakcinācijas efektivitātes pavājināšanās var saglabāties līdz pat 1 gadam.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pastāstiet ārstam vai veselības aprūpes speciālistam, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību vai barojat bērnu ar krūti. Jūsu ārsts izlems, vai varat lietot Hizentra grūtniecības laikā vai barošanas ar krūti periodā.

Nav veikti klīniski pētījumi Hizentra lietošanai grūtniecēm. Tomēr imūnglobulīnus saturošas zāles jau gadiem tiek izmantotas grūtniecības un barošanas ar krūti laikā un nav novērota nelabvēlīga ietekme uz grūtniecības gaitu vai jaundzimušo.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti un saņemat Hizentra, imūnglobulīni izdalās arī pienā, tāpēc Jūsu mazulis var saņemt aizsardzību pret noteiktām infekcijām.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav paredzams, ka Hizentra lietošana varētu ietekmēt transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas spēju.

Hizentra satur prolīnu

Jūs nedrīkstat tās saņemt, ja slimojat ar hiperprolinēmiju (skatīt arī 2. sadaļu „Kas Jums jāzina pirms Hizentra lietošanas”). Informējiet par to savu ārstu pirms ārstēšanas.

Cita svarīga informācija par Hizentra

Asins analīzes

Pēc Hizentra ievadīšanas uz noteiktu laiku var tikt ietekmēti daži asins analīžu (seroloģisko analīžu) rezultāti.

Lūdzu, pirms jebkādu asins analīžu veikšanas paziņojiet ārstam par Hizentra terapiju.

Informācija par to, no kā Hizentra ir izgatavota

Hizentra izgatavota no cilvēka asins plazmas (asins šķidrās daļas). Ja zāles tiek izgatavotas no cilvēka asinīm vai plazmas, ir jāievēro noteikti piesardzības pasākumi, lai nepieļautu infekciju pārnešanu pacientiem. Tie ir sekojoši:

rūpīga asins un plazmas donoru izvēle, lai izslēgtu riska personas, un

pārbaudot katras nodotās asinis un plazmu, lai noteiktu vīrusus/infekcijas.

Šo zāļu ražotāji veic arī asins vai plazmas apstrādi ar procedūrām, kas var deaktivizēt vai likvidēt vīrusus. Tomēr, ievadot no cilvēka asinīm vai plazmas izgatavotas zāles, ar šiem paņēmieniem nevar pilnīgi izslēgt infekciju ierosinātāju pārnešanas iespēju. Tas attiecas arī uz nezināmiem vai jauniem vīrusiem, vai cita veida infekcijām.

Šie paņēmieni tiek uzskatīti par efektīviem pret apvalkotiem vīrusiem, kā cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV, AIDS vīruss), hepatīta B vīrusu un hepatīta C vīrusu (aknu iekaisumi), un neapvalkotiem hepatīta A vīrusiem un B19 parvovīrusiem.

Stingri ieteicams, ka katru reizi, kad saņemat Hizentra devu, Jūs reģistrējat zāļu nosaukumu un sērijas numurus, lai būtu pieejami dati par lietotajām zāļu sērijām (skatīt apakšpunktu 3 „Kā lietot Hizentra”).

3.Kā lietot Hizentra

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar šo instrukciju vai saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Devas

Jūsu ārsts aprēķinās Jums pareizo devu, ņemot vērā Jūsu svaru un reakciju uz ārstēšanu.

Jūsu ārsts noteiks, vai var būt nepieciešama piesātinošā deva (pieaugušajiem un bērniem) ar vismaz 1 līdz 2,5 ml/kg ķermeņa svara, sadalot to pa vairākām dienām. Pēc tam var tikt ievadītas uzturošās devas, pēc noteikta intervāla – no ikdienas lietošanas līdz lietošanai vienreiz divās nedēļās, lai sasniegtu kumulatīvo mēneša devu aptuveni 2 līdz 4 ml/kg ķermeņa svara. Jūsu veselības aprūpes speciālists var pielāgot Jūsu devu atkarībā no Jūsu reakcijas uz ārstēšanu.

Nemainiet devu vai dozēšanas intervālu, nekonsultējoties ar savu ārstu. Ja uzskatāt, ka jums jāsaņem Hizentra biežāk vai retāk, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

Ja jums liekas, ka izlaidāt devu, konsultējieties ar savu ārstu pēc iespējas ātrāk.

Lietošanas metode un ievadīšanas veids

Ir ieteicams, ka ārstēšanu mājas apstākļos uzsāk veselības aprūpes speciālists, kam ir pieredze imūndeficīta ārstēšanā un pacientu apmācībā ārstniecības veikšanai mājās.

Jums iemācīs:

aseptiskas infūzijas paņēmienus

ārstēšanas dienasgrāmatas aizpildīšanu un

kā pareizi rīkoties smagu blakusparādību gadījumā.

Injekcijas vieta(s)

Ievadiet Hizentra tikai zem ādas.

Jūs varat injicēt Hizentra dažādās vietās, piemēram, vēderā, augšstilbā, augšdelmā un gurna sānos. Lielas devas (> 30 ml) mēģiniet ievadīt dažādās vietās.

Vienlaicīgi Jūs varat izmantot neierobežotu vietu skaitu. Injekcijas vietām ir jābūt vismaz 5 cm attālumā vienai no otras.

Infūzijas ātrums

Rekomendētais sākotnējais infūzijas ātrums ir līdz 15 ml/stundā/vietā. Ja zāles tiek labi panestas, infūzijas ātrumu var pakāpeniski palielināt līdz 25 ml/stundā/vietā.

Citi lietošanas norādījumi

Hizentra ir lietošanai gatavs šķīdums (skatīt 5. sadaļu „Kā uzglabāt Hizentra” un 6. sadaļu „Hizentra ārējais izskats un iepakojums”).

Nelietojiet šķīdumu, ja tas ir duļķains vai tajā redzamas daļiņas.

Nelietojiet šķīdumus, kas ir bijuši sasaldēti.

Ievadiet šķīdumu, kas ir istabas vai ķermeņa temperatūrā.

Šķīdums pēc injekcijas flakona atvēršanas ir nekavējoties jāizlieto.

Reģistrējiet savā ārstniecības dienasgrāmatā sekojošus datus:

ievadīšanas datumu,

zāļu sērijas numuru, un

injicēto tilpumu, plūsmas ātrumu, injekciju vietu skaitu un atrašanās vietas.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai veselības aprūpes speciālistam.

Ja esat lietojis Hizentra vairāk nekā noteikts

Ja Jūs domājat, ka esat ievadījis pārāk daudz Hizentra, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Hizentra

Ja Jūs domājat, ka esat izlaidis devu, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savu ārstu.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Jums var būt alerģija (paaugstināta jutība) pret imūnglobulīniem un alerģiskas reakcijas, piemēram, pēkšņa asinsspiediena pazemināšanās vai šoks (piemēram, Jūs varat justies apskurbis, Jums var būt reibonis, grūtības nostāvēt kājās, salt rokas un kājas, anomāla sirdsdarbība vai sāpes krūtīs, redzes traucējumi).

Ja novērojat šādas pazīmes Hizentra infūzijas laikā, nekavējoties informējiet par to ārstu. Lūdzu, skatiet arī šīs instrukcijas 2. sadaļu par alerģisko reakciju risku.

Jūs varat samazināt vai pat novērst iespējamās blakusparādības, veicot Hizentra infūziju lēnām.

Sekojošās blakusparādības ir ļoti biežas (novērojamas vairāk nekā 1 no 10 infūzijām):

reakcijas injekcijas vietā

Sekojošas blakusparādības ir biežas (novērojamas 1 līdz 10 infūzijām no 100):

galvassāpes

Sekojošas blakusparādības ir retākas (novērojamas 1 līdz 10 infūzijām no 1 000):

vemšana

nieze

nogurums (spēku izsīkums)

sāpes

Turpmākās blakusparādības ir retas (novērojamas 1 līdz 10 infūzijām no 10 000):

saaukstēšanās simptomi

hipersensitivitāte

reibonis

migrēna

nemiers

miegainība

ātra sirdsdarbība

zilumi (hematoma un kontūzija)

karstuma viļņi

klepus

vēdera diskomforts, uzpūšanās, sāpes vēdera augšējā un apakšējā daļā

caureja

slikta dūša (nelabums)

ādas reakcijas, kā kairinājums, apsārtums, izsitumi, čūlas

locītavu sāpes (artralģija)

muskuļu vājums, spazmas, sāpoši muskuļi (mialģija)

sāpes kaklā, mugurā, krūtīs, rokās un/vai kājās

ar muskuļiem un kauliem saistītas sāpes (muskuļu-skeleta sāpes)

asinis urīnā (hematūrija)

drebuļi, aukstuma sajūta, zema ķermeņa temperatūra (hipotermija)

gripai līdzīgi simptomi

vispārīgi slikta pašsajūta (savārgums)

drudzis

asins analīzes, kas liecina par aknu un nieru funkciju traucējumiem

augsts asinsspiediens

svara zudums

Lietojot Hizentra, atsevišķos gadījumos novērotas smagi izteiktas paaugstinātas jutības (anafilaktiskās) imūnās sistēmas reakcijas, aseptiska meningīta sindroms [AMS (īslaicīgs un atgriezenisks neinfekciozs galvas un muguras smadzeņu apvalku iekaisums)], trīce (drebuļi), dedzināšanas sajūta,

trombembolija (asins recekļu veidošanās, kas var izraisīt asins recekļu nonākšanu asinsritē un asinsvada nosprostošanos) un čūla infūzijas vietā.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Hizentra infūzijas laikā vai pēc tās rodas šādas pazīmes vai simptomi:

Par asins recekļa rašanos var liecināt sāpes un/vai pietūkums rokā vai kājā un siltuma sajūta skartajā apvidū, ādas krāsas pārmaiņas rokā vai kājā, neizskaidrojams elpas trūkums, diskomforts vai sāpes krūtīs, kas pastiprinās dziļi elpojot, neizskaidrojama sirdsdarbības paātrināšanās, notirpums vai nespēks vienā ķermeņa pusē, pēkšņs apjukums un runas vai saprašanas grūtības.

Par AMS var liecināt stipras galvassāpes un slikta dūša, vemšana, kakla stīvums, drudzis un paaugstināta jutība pret gaismu.

Minētās un citas blakusparādības var rasties, pat ja iepriekš tika ievadīti cilvēka imūnglobulīni

(antivielas) un tie tika labi panesti.

Lūdzu skatīt arī 2. punktu „Kas jāzina pirms Hizentra lietošanas”, lai iegūtu papildu informāciju par apstākļiem, kas palielina blakusparādību risku.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai veselības aprūpes speciālistu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Hizentra

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējās kastītes un flakona marķējuma pēc „Derīgs līdz”.

Tā kā šķīdums nesatur konservantu, izlietojiet/veiciet infūziju cik vien iespējams ātri pēc flakona atvēršanas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam veselības aprūpes speciālistam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Hizentra satur

Aktīvā viela ir cilvēka normālais imūnglobulīns. Viens ml satur 200 mg cilvēka plazmas proteīna, no kā vismaz 98% ir G tipa imūnglobulīns (IgG).

Aptuvens IgG apakšklašu procentuālais sadalījums:

IgG1 62-74% IgG2 22-34% IgG3 2-5% IgG4 1-3%

Šīs zāles satur nelielu daudzumu IgA (ne vairāk kā 50 mikrogrami/ml) Hizentra praktiski nesatur nātriju.

Citas sastāvdaļas (palīgvielas) ir L-prolīns, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām.

Hizentra ārējais izskats un iepakojums

Hizentra ir šķīdums subkutānām injekcijām (200 mg/ml). Tā krāsa var mainīties no bāli dzeltenas līdz gaiši brūnai.

Hizentra ir pieejama 5, 10, 20 vai 50 ml flakonos.

Iepakojumu lielumi

1, 10 vai 20 flakonu iepakojumi

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

D-35041 Marburg

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

България

Magyarország

Новимед ООД

CSL Behring Kft.

Тел: +359 2 850 86 17

Tel: +36 1 213 4290

Česká republika

Malta

CSL Behring s.r.o.

AM Mangion Ltd.

Tel: + 420 702 137 233

Tel: +356 2397 6333

Danmark

Nederland

CSL Behring AB

CSL Behring BV

Tel: +46 8 544 966 70

Tel: + 31 85 111 96 00

Deutschland

Norge

CSL Behring GmbH

CSL Behring AB

Tel: +49 69 30584437

Tlf: +46 8 544 966 70

Eesti

Österreich

CSL Behring GmbH

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Tel: +43 1 80101 2463

Ελλάδα

Polska

CSL Behring ΕΠΕ

CSL Behring Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 7255 660

Tel: +48 22 213 22 65

España

Portugal

CSL Behring S.A.

CSL Behring Lda

Tel: +34 933 67 1870

Tel: +351 21 782 62 30

France

România

CSL Behring SA

Nicopharma Distribution Group

Tél: + 33 1 53 58 54 00

Tel: +40 21 3272614

Hrvatska

Slovenija

PharmaSwiss d.o.o.

MediSanus d.o.o.

Tel: +385 1 631 1833

Tel: +386 1 25 71 496

Ireland

Slovenská republika

CSL Behring UK Ltd.

CSL Behring s.r.o.

Tel: +44 (0)1444 447405

Tel: +421 911 653 862

Ísland

Suomi/Finland

CSL Behring AB

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Puh/Tel: +46 8 544 966 70

Italia

Sverige

CSL Behring S.p.A.

CSL Behring AB

Tel: +39 02 34964 200

Tel: +46 8 544 966 70

Κύπρος

United Kingdom

CSL Behring ΕΠΕ

CSL Behring UK Ltd.

Τηλ: +30 210 7255 660

Tel: +44 (0)1444 447405

Latvija

 

CSL Behring GmbH

 

Tel: +49 69 30584437

 

Lietuva

 

CSL Behring GmbH

 

Tel: +49 69 30584437

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas