Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HyQvia (human normal immunoglobulin) – Zāļu apraksts - J06BA

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHyQvia
ATĶ kodsJ06BA
Vielahuman normal immunoglobulin
RažotājsBaxalta Innovations GmbH

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

HyQvia 100 mg/ml infūziju šķīdums subkutānai lietošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

HyQvia ir divu flakonu komplekts, kas satur vienu flakonu cilvēka normālā imūnglobulīna (imūnglobulīns 10% vai IG 10%) un vienu flakonu ar rekombinantu cilvēka hialuronidāzi (rHuPH20).

Cilvēka normālais imūnglobulīns (SCIg)

Viens ml satur:

Cilvēka normālais imūnglobulīns.(Human normal immunoglobulin) 100 mg (tīrības pakāpe — vismaz 98% IgG)

Katrs 25 ml flakons satur: 2,5 g cilvēka normālā imūnglobulīna

Katrs 50 ml flakons satur: 5 g cilvēka normālā imūnglobulīna

Katrs 100 ml flakons satur: 10 g cilvēka normālā imūnglobulīna

Katrs 200 ml flakons satur: 20 g cilvēka normālā imūnglobulīna

Katrs 300 ml flakons satur: 30 g cilvēka normālā imūnglobulīna

IgG apakšgrupu sadalījums (aptuvenās vērtības):

IgG1 ≥ 56,9%

IgG2 ≥ 26,6%

IgG3 ≥ 3,4%

IgG4 ≥ 1,7%

Maksimālais IgA saturs: 140 mikrogrami/ml.

Izgatavots no cilvēku donoru plazmas.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Rekombinanta cilvēka hialuronidāze (rHuPH20)

Rekombinanta cilvēka hialuronidāze ir attīrīts 447 aminoskābju glikoproteīns, kas veidots Ķīnas kāmju olnīcās, izmantojot rekombinantu DNS tehnoloģiju.

Nātrijs (kā hlorīds un kā fosfāts).

Rekombinantas cilvēka hialuronidāzes kopējais nātrija saturs ir 4,03 mg/ml.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums infūzijām (infūzija).

IG 10% ir dzidrs vai viegli lāsmojošs, bezkrāsains vai bāli dzeltens šķīdums.

Rekombinanta cilvēka hialuronidāze ir caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Aizstājterapija pieaugušajiem, bērniem un pusaudžiem (0–18 gadi) šādos gadījumos:

primārā imūndeficīta sindroms ar antivielu izstrādāšanas traucējumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu);

hipogammaglobulinēmija un atkārtotas bakteriālas infekcijas pacientiem ar hronisku limfoleikozi (HLL), kam profilaktiskās antibiotikas ir neefektīvas vai kontrindicētas;

hipogammaglobulinēmija un atkārtotas bakteriālas infekcijas pacientiem ar multiplo mielomu (MM);

hipogammaglobulinēmija pacientiem pirms un pēc alogēnas asinsrades cilmes šūnu transplantācijas (ACŠT).

4.2.Devas un lietošanas veids

Aizstājterapija jāuzsāk un jāveic ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze imūndeficīta ārstēšanā.

Devas

Devas un lietošanas shēma ir atkarīga no indikācijām.

Aizstājterapija

Zāles jāievada subkutāni.

Aizstājterapijā devu var būt nepieciešams pielāgot individuāli katram pacientam atkarībā no farmakokinētiskās un klīniskās atbildes reakcijas. Tālāk redzamās lietošanas shēmas ir dotas kā vadlīnijas.

Pacienti, kas nav saņēmuši imūnglobulīna terapiju

Deva, kas nepieciešama, lai sasniegtu minimālo līmeni (6 g/l), ir 0,4–0,8 g/kg ķermeņa masas mēnesī. Lai saglabātu līdzsvara līmeni, devu intervāls mainās no 2 līdz 4 nedēļām.

Kopā ar infekciju biežumu jānosaka un jānovērtē minimālie līmeņi. Lai samazinātu infekciju biežumu, varētu būt nepieciešamība paaugstināt devu, lai panāktu augstāku minimālo līmeni(> 6 g/l).

Ārstēšanas sākumā ir ieteicams pakāpeniski pagarināt ārstēšanas intervālus pirmajām infūzijām no vienas nedēļas devas līdz 3 vai 4 nedēļu devai. IG 10% kumulatīvā mēneša deva ir jāsadala vienas nedēļas, divu nedēļu utt. devās, vadoties pēc plānotajiem ārstēšanas ar HyQvia intervāliem.

Pacienti, kas iepriekš ārstēti ar imūnglobulīnu, to ievadot intravenozi

Pacientiem, kas pāriet no imūnglobulīna ievadīšanas intravenozi vai iepriekš ir lietojuši imūnglobulīnu intravenozi un to var pierādīt, zāles jālieto tādās pašās devās un tik pat bieži kā iepriekš, kad tika lietots imūnglobulīns intravenozi. Ja pacientam iepriekš piemērots 3 nedēļu devu režīms, tad palielināt intervālu līdz 4 nedēļām var, ievadot tās pašas nedēļas devas.

Pacienti, kas iepriekš ārstēti ar imūnglobulīnu, to ievadot subkutāni

Pacientiem, kuri līdz šim lietojuši imūnglobulīnu subkutāni, sākuma HyQvia deva ir tāda pati kā iepriekš, bet to var piemērot 3 vai 4 nedēļu intervālam.

Pirmā HyQvia infūzija jāveic vienu nedēļu pēc pēdējās iepriekš lietotā imūnglobulīna devas ievadīšanas.

Pediatriskā populācija

Dozēšana bērniem un pusaudžiem (0–18 gadi) neatšķiras no dozēšanas pieaugušajiem, jo katrai indikācijai devu aprēķina pēc ķermeņa masas un pielāgo iepriekš minētā stāvokļa klīniskajiem rezultātiem. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 4.8, 5.1 un 5.2 apakšpunktā.

Lietošanas veids

Zāles paredzētas tikai subkutānai lietošanai; neievadīt intravenozi.

Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet abus HyQvia komponentus, vai tiem nav mainījusies krāsa un radušās nogulsnes.

Pirms lietošanas sasildiet atdzesētās zāles līdz istabas temperatūrai. Neizmantojiet sildierīces, tostarp mikroviļņu krāsnis.

Nekratīt.

Šīs zāles sastāv no diviem flakoniem. Šo zāļu komponentus nedrīkst sajaukt.

Kā norādīts tālāk redzamajā tabulā, katrs IG 10% flakons ir pieejams ar piemērotu attiecīgu rekombinantās cilvēka hialuronidāzes daudzumu. Viss rekombinantās cilvēka hialuronidāzes flakona saturs ir jāievada neatkarīgi no tā, vai tiek ievadīts viss IG 10% flakona saturs. Abi zāļu komponenti jāievada noteiktā secībā, vispirms ievadot rekombinanto cilvēka hialuronidāzi, pēc tam — IG 10%, izmantojot vienu un to pašu adatu, kā aprakstīts tālāk.

HyQvia lietošanas shēma

Rekombinanta cilvēka hialuronidāze

10% cilvēka normālais imūnglobulīns

Tilpums (ml)

Olbaltumviela (grami)

Tilpums (ml)

1,25

2,5

2,5

Subkutānas imūnglobulīna, tostarp HyQvia, ievades laikā vai pēc tās var rasties noplūde infūzijas vietā. Apsveriet iespēju izmantot garākas adatas un/vai vairāk nekā vienu infūzijas vietu. Jebkurām adatas izmēra izmaiņām jānotiek ārstējošā ārsta uzraudzībā.

Ja subkutānā HyQvia infūzija paredzēta izmantošanai ārstēšanai mājas apstākļos, ārstēšanu jāuzsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi pacientu ārstēšanā mājas apstākļos. Pacients tiks apmācīts pareizi veikt infūziju, lietot infūzijas sūkni vai šļirces sūkni, veikt pierakstus ārstēšanas dienasgrāmatā, atpazīt smagas iespējamās nevēlamās blakusparādības un veikt nepieciešamos pasākumus, ja tās rodas.

HyQvia var lietot, lai ievadītu pilnu terapeitisko devu vienā vai divās infūzijas vietās ne biežāk kā reizi četrās nedēļās. Pielāgojot devas biežumu un infūzijas vietu skaitu, ņemiet vērā tilpumu, kopējo infūzijas laiku un panesamību, lai pacients saņemtu to pašu nedēļas devu. Ja pacients aizmirst ievadīt devu, ievadiet aizmirsto devu, cik drīz vien iespējams, un pēc tam atsāciet atbilstošo lietošanas shēmu. Abi šo zāļu komponenti jāievada, izmantojot mainīga ātruma infūzijas sūkni ar subkutāno adatu komplektu, kuru izmērs ir vismaz 24, un šim sūknim jābūt iespējai palielināt un samazināt plūsmu. Rekombinantās cilvēka hialuronidāzes flakonam ar tilpumu 1,25 ml satura izvilkšanai izmantojiet 18– 22 izmēra adatu, lai neiespiestu vai nepārdurtu aizbāzni; visu citu tilpumu flakoniem satura izvilkšanai var izmantot ierīci ar vai bez adatas.

Ieteicamās infūzijas ievadīšanas vietas ir vēdera vidusdaļa un augšdaļa, kā arī augšstilbu rajons. Ja tiek izmantotas divas ievadīšanas vietas, infūzijas vietām ir jābūt ķermeņa pretējās pusēs. Izvairieties no kaulu izciļņiem un rētaudiem. Zāles nedrīkst ievadīt infūzijas veidā inficētā vai akūti iekaisušā reģionā vai tā apkārtnē lokālas infekcijas izplatīšanās riska dēļ.

Ir ieteicams, ka rekombinanta cilvēka hialuronidāze tiek ievadīta nemainīgā ātrumā, savukārt ievadīšanas ātrums IG 10% nav jāpalielina virs ieteiktajiem diapazoniem, jo īpaši, ja pacients ir tikko uzsācis HyQvia terapiju.

Vispirms infūzijas vietā tiek ievadīta pilna deva rekombinanta cilvēka hialuronidāzes šķīduma ar ātrumu ir 1–2 ml minūtē vai atbilstoši panesamībai. 10 minūšu laikā pēc rekombinantās cilvēka

hialuronidāzes devas ievadīšanas tajā pašā infūzijas vietā ievadiet pilnu devu IG 10%, izmantojot to pašu zemādas adatu komplektu.

IG 10% ieteicamie infūzijas ātrumi:

 

Pacienta svars < 40 kg

Pacienta svars ≥ 40 kg

 

 

 

 

 

 

Pirmās divas

Nākamās

Pirmās divas

Nākamās

Intervāls/minūtes

infūzijas

2–3 infūzijas

infūzijas

2–3 infūzijas

 

(ml/h)

(ml/h)

(ml/h)

(ml/h)

10 minūtes

 

 

 

 

 

10 minūtes

10 minūtes

10 minūtes

Atlikušās infūzijas

Ja, vienā vietā ar maksimālo ātrumu ievadot pilnu devu sākotnējās infūzijas, pacientam tiek novērota laba panesamība, nākamo infūziju ātruma palielināšanu var apsvērt pēc ārsta un pacienta ieskatiem.

Ieteikumus par zāļu lietošanu skatiet 6.6 apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

HyQvia nedrīkst ievadīt ne intravenozi, ne intramuskulāri.

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu(IgG) vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pastiprināta jutība pret cilvēka imūnglobulīniem, īpaši ļoti retos gadījumos IgA deficīts, kad pacientam ir antivielas pret IgA.

Zināma sistēmiska paaugstināta jutība pret hialuronidāzi vai rekombinantu cilvēka hialuronidāzi.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja HyQvia tiek nejauši ievadīts asinsvadā, pacientam var rasties šoks.

Jāievēro ieteiktais infūzijas ievadīšanas ātrums, kas norādīts 4.2 apakšpunktā. Pacienti rūpīgi jāuzrauga infūzijas laikā, jo īpaši pacienti, kas uzsāk terapiju.

Atsevišķas blakusparādības var novērot pacientiem, kas saņem cilvēka imūnglobulīnu pirmo reizi, vai, retos gadījumos, ja cilvēka normālā imūnglobulīna zāles ir nomainītas vai kopš pēdējās infūzijas ir pagājis ilgs laika periods.

Iespējamās komplikācijas bieži var novērst:

infūziju pirmoreiz ievadot lēnām (skatīt 4.2 apakšpunktu);

pārliecinoties, vai infūzijas ievadīšanas laikā pacienti tiek rūpīgi novēroti, lai noteiktu iespējamu simptomu parādīšanos. Īpaši pacienti, kuriem agrāk nav ievadīts cilvēka normālais imūnglobulīns, pacienti, kuri pirms tam lietojuši citas zāles, vai ja kopš iepriekšējās infūzijas pagājis ilgs laiks, jānovēro pirmās infūzijas laikā un pirmo stundu pēc pirmās infūzijas, lai konstatētu iespējamās nevēlamās pazīmes.

Visi citi pacienti ir jānovēro vismaz 20 minūtes pēc zāļu ievadīšanas.

veicot ārstēšanu mājās, jānodrošina atbildīgās personas atbalsts, lai veiktu nevēlamu blakusparādību ārstēšanu vai sniegtu palīdzību smagu blakusparādību gadījumā. Pacients, kas veic ārstēšanos mājās, un/vai aizbildnis jāapmāca atpazīt agrīnas paaugstinātas jutības reakciju pazīmes.

Ja rodas nevēlamas blakusparādības, ir jāsamazina ievadīšanas ātrums vai jāpārtrauc infūzija. Nepieciešamā ārstēšana ir atkarīga no nevēlamo blakusparādību veida un smaguma. Šoka gadījumā nekavējoties pārtrauciet infūziju un veiciet šoka ārstēšanai paredzēto standarta terapiju.

Klīniskajos pētījumos nav novērotas hroniskas ādas izmaiņas. Jāatgādina pacientiem, ka ir jāziņo par jebkādiem hroniskiem iekaisumiem, mezgliem vai iekaisumiem, kas rodas infūzijas vietā un ilgst vairāk nekā dažas dienas.

Paaugstināta jutība pret IG 10%

Īstas paaugstinātas jutības reakcijas ir retas. Tās var īpaši rasties pacientiem ar anti IgA antivielām, tāpēc šādus pacientus ir jāārstē īpaši piesardzīgi. Pacientiem ar anti IgA antivielām, kam vienīgā ārstēšanas iespēja ir zemādas IgG zāļu lietošana, ārstēšana ar HyQvia jāveic tikai stingrā medicīniskā uzraudzībā.

Dažos gadījumos cilvēka normālais imūnglobulīns var izraisīt asinsspiediena pazemināšanos ar anafilaktisku reakciju pat tādiem pacientiem, kas pirms tam ir panesuši ārstēšanu ar cilvēka normālo imūnglobulīnu.

Ja pastāv risks, ka pacientam varētu izveidoties alerģiskas reakcijas, tad šīs zāles drīkst ievadīt tikai tad, ja ir pieejama atbilstoša aprūpe dzīvībai bīstamu reakciju gadījumā.

Pacienti jāinformē par anafilakses/paaugstinātas jutības reakciju agrīniem simptomiem (nātreni, vispārēju nātreni, spiediena sajūtu krūtīs, sēkšanu un pazeminātu asinsspiedienu).

Atkarībā no saistīto reakciju smaguma un medicīnas prakses, izmantojot premedikāciju, šāda veida reakcijas var novērst.

Ja pacientam ir anafilaktiska reakcija vai smaga paaugstināta jutība pret cilvēka imūnglobulīnu, tas jāatzīmē pacienta medicīniskajā ierakstā.

Paaugstināta jutība pret rekombinanto cilvēka hialuronidāzi

Ja, ievadot rekombinantu cilvēka hialuronidāzi, rodas aizdomas par alerģiskām vai anafilaksei līdzīgām reakcijām, infūzija nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāpielieto standarta terapija.

Rekombinantās cilvēka hialuronidāzes imunogenitāte

Pacientiem, kas klīniskajos pētījumos saņēma HyQvia, tika novērota tādu antivielu veidošanās pret rekombinantās cilvēka hialuronidāzes komponentu, kas nebija neitralizējošas. Pastāv iespēja, ka šīs antivielas var krusteniski reaģēt ar endogeno PH20, par ko ir zināms, ka tas rodas pieaugušu vīriešu sēkliniekos, sēklinieku piedēklī un spermā. Nav zināms, vai šīm antivielām ir klīniska nozīme cilvēku organismā.

Trombembolija

Ar imūnglobulīnu lietošanu ir saistīti arteriālās un venozās trombembolijas gadījumi, tostarp miokarda infarkts, insults, dziļo vēnu tromboze un plaušu embolija. Pirms imūnglobulīnu lietošanas pacientiem ir jānodrošina pietiekama hidratācija. Piesardzība jāievēro pacientiem ar esošiem trombembolijas riska faktoriem (piemēram, vecums, paaugstināts asinsspiediens, cukura diabēts un asinsvadu saslimšanas vēsture vai trombotiski gadījumi, pacienti ar iegūtiem vai iedzimtiem trombofīlijas traucējumiem, pacienti ar ilgstošu imobilizāciju, pacienti ar smagu hipovolēmiju vai slimībām, kas paaugstina asins viskozitāti). Pacienti, kam pastāv hiperviskozitātes risks, jānovēro, vai viņiem nerodas trombozes pazīmes un simptomi, kā arī jānosaka asins viskozitāte. Tromboze var rasties arī tad, ja nav zināmi riska faktori.

Pacienti ir jāinformē par tromboembolisku gadījumu pirmajiem simptomiem, tostarp par elpas trūkumu, ekstremitāšu sāpēm vai pietūkumu, fokālu neiroloģisku deficītu un sāpēm krūtīs, un pacientiem ir jāiesaka nekavējoties sazināties ar savu ārstu, tiklīdz rodas šie simptomi.

Hemolītiskā anēmija

Imūnglobulīnu produkti satur asins grupu antivielas (piemēram, A, B, D), kas var darboties kā hemolizīni. Šīs antivielas saistās ar eritrocītu epitopiem (kurus var noteikt, ja tiešais antiglobulīna tests [DAT, (Kumbsa tests)] ir pozitīvs) un reti var izraisīt hemolīzi. Imūnglobulīnu produktu recipienti ir jāuzrauga, lai noteiktu, vai neattīstās hemolīzes klīniskās pazīmes un simptomi.

Akūta nieru mazspēja

Saistībā ar nierēm tiek ziņots par smagām nevēlamām blakusparādībām pacientiem, kas saņem imūnglobulīnu intravenozi, it īpaši zāles, kas satur saharozi (HyQvia nesatur saharozi).

Aseptisks meningīta sindroms (AMS — Aseptic meningitis syndrome)

Ir saņemti ziņojumi par aseptiskā meningīta sindromu saistībā ar intravenozu un subkutānu imūnglobulīna ievadīšanu; parasti simptomi parādās dažas stundas līdz 2 dienas pēc imūnglobulīna ievadīšanas. Pacientiem jābūt informētiem par pirmajiem simptomiem, tie ietver - stipras galvassāpes, kakla stīvumu, miegainumu, drudzi, fotofobiju, sliktu dūšu un vemšanu.

Pārtraucot ievadīt imūnglobulīnu, dažu dienu laikā bez komplikācijām var samazināties AMS. Cerebrospinālā šķidruma analīzes bieži ir pozitīvas uz pleocitozi līdz dažiem tūkstošiem šūnu mm3, galvenokārt granulocīti, un proteīnu līmenis ir palielināts līdz dažiem simtiem mg/dl.

AMS var parādīties biežāk, ja intravenozi tiek ievadīta liela deva (2 g/kg) imūnglobulīna. Pēcreģistrācijas dati neliecina par AMS tiešu saistību ar lielām devām. Biežāk AMS gadījumi tika novēroti sievietēm.

Svarīga informācija par dažām HyQvia sastāvdaļām

Šīs zāles nesatur cukurus.

IG 10% satur nelielu nātrija daudzumu. Viens mililitrs rekombinantās cilvēka hialuronidāzes satur 4,03 mg nātrija ar maksimālo dienas devu apmēram 120 mg. Tas jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

Ietekme uz seroloģiskiem testiem

Īslaicīga dažādu pasīvi pārnestu antivielu līmeņa paaugstināšanās pēc imūnglobulīnu ievadīšanas infūzijas veidā var uzrādīt maldinoši pozitīvus seroloģisko testu rezultātus. Pasīva antivielu pārnese eritrocītu virsmas antigēnos (piemēram, A, B, D) var ietekmēt dažu seroloģisko testu rezultātus (piemēram, tiešais antiglobulīna tests eritrocītu antivielām (DAT, tiešais Kumbsa tests)).

Ja tiek ievadīts imūnglobulīns, testos, kur jānosaka beta D glikāna klātbūtne, lai diagnosticētu sēnīšu infekcijas, var tikt uzrādīti kļūdaini pozitīvi rezultāti. Šādi rezultāti var tikt uzrādīti vairākas nedēļas pēc zāļu infūzijas.

Infekciju izraisītāji

Sastāvā esošais cilvēka normālais imūnglobulīns un cilvēka seruma albumīns (rekombinanta

cilvēka hialuronidāzes stabilizators) ir izgatavots no cilvēka plazmas. Standarta pasākumi, lai novērstu infekcijas, kas var rasties, lietojot no cilvēka asinīm vai plazmas gatavotus preparātus, ietver donoru atlasi, individuāli nodoto devu un plazmas fondu pārbaudi, lai noteiktu specifisku infekciju marķieru klātbūtni, un efektīvu soļu iekļaušanu ražošanas procesā vīrusu inaktivēšanai/likvidēšanai. Neskatoties

uz to, lietojot no cilvēka asinīm vai plazmas gatavotas zāles, nevar pilnībā izslēgt infekciju izraisītāju pārnešanas iespēju. Tas attiecas arī uz nezināmiem vai jauniem vīrusiem, kā arī citiem patogēniem.

Iepriekš minētie pasākumi tiek uzskatīti par iedarbīgiem pret apvalkotiem vīrusiem, piemēram, cilvēka imūdeficīta vīrusu (HIV), B hepatīta vīrusu (HBV) un C hepatīta vīrusu (HCV), kā arī neapvalkotiem A hepatīta vīrusu (HAV) un parvovīrusu B19.

Klīniskie pierādījumi tomēr neapstiprina A hepatīta un parvovīrusa B19 pārnešanu ar imūnglobulīniem, turklāt tiek uzskatīts, ka antivielu daudzums ievērojami paaugstina drošību pret vīrusiem.

Pēc katras HyQvia devas ievadīšanas pacientam stingri ieteicams pierakstīt preparāta nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu datus par pacientam ievadīto zāļu sērijas numuru.

Pediatriskā populācija

Iepriekš minētie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan uz bērniem.

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Dzīvu novājinātu vīrusu vakcīnas

Imūnglobulīna ievadīšana uz laika periodu no 6 nedēļām līdz 3 mēnešiem var mazināt dzīvu novājinātu vīrusu vakcīnu, piemēram, masalu, masaliņu, cūciņu un vējbaku, iedarbību. Pēc šo zāļu ievadīšanas jānogaida vismaz 3 mēneši, lai veiktu vakcināciju ar dzīvu novājinātu vīrusu vakcīnām. Masalu gadījumā vājinošā ietekme var saglabāties pat 1 gadu. Tāpēc jāpārbauda antivielu stāvoklis pacientiem, ko vakcinēs pret masalām.

Pediatriskā populācija

Iepriekš minētie mijiedarbības veidi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan uz bērniem.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Šo zāļu lietošanas drošums grūtniecēm nav pārbaudīts kontrolētos klīniskos pētījumos, tādēļ sievietēm grūtniecības laikā un barojot ar krūti zāles jālieto piesardzīgi.

Ir pierādīts, ka imūnglobulīna zāles šķērso placentas barjeru (trešajā trimestrī — pastiprināti). Klīniskā pieredze ar imūnglobulīniem liecina, ka nav sagaidāma kaitīga ietekme uz grūtniecības norisi vai augli un jaundzimušo.

Ir veikti attīstības un reproduktīvās toksicitātes pētījumi, lietojot rekombinanto cilvēka hialuronidāzi pelēm un trušiem. Lietojot anti-rHuPH20 antivielas, nav novērota nelabvēlīga ietekme uz grūtniecību un augļa attīstību. Šo pētījumu laikā mātes antivielas pret rekombinanto cilvēka hialuronidāzi tika pārnestas uz pēcnācēju dzemdē. HyQvia rekombinantās cilvēka hialuronidāzes komponentu antivielu ietekme uz cilvēka embrija vai augļa attīstību šobrīd nav zināma (skatīt 5.3 apakšpunktu).

Ja sievietei iestājas grūtniecība, ārstējošajam ārstam ir jāiedrošina sieviete pieteikties grūtniecības reģistrā.

Barošana ar krūti

Imūnglobulīni izdalās pienā un var palīdzēt aizsargāt jaundzimušo pret patogēniem, kas ķermenī iekļūst caur gļotādu.

Fertilitāte

Pašlaik nav pieejami klīniskie dati par HyQvia drošumu attiecībā uz fertilitāti.

Klīniskā pieredze, izmantojot imūnglobulīnus, rāda, ka IG 10% nav kaitīgas ietekmes uz fertilitāti.

Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda rekombinantās cilvēka hialuronidāzes tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi, kas saistīta ar reproduktīvajām spējām, lietojot devās, kas uzlabo IG 10% ievadīšanu (skatīt 5.3 apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus var ietekmēt dažas ar HyQvia saistītās nevēlamās blakusparādības. Pacientiem, kuriem ārstēšanas laikā novēro blakusparādības, pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas ir jānogaida, līdz tās pāriet.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Nevēlamās blakusparādības, par kurām visbiežāk ziņots, lietojot HyQvia, bija lokāla rakstura. Sistēmiskās nevēlamās blakusparādības, par kurām visbiežāk ziņots, bija galvassāpes, nogurums un drudzis. Vairums no šīm blakusparādībām pēc nozīmības bija vieglas vai vidējas.

Cilvēka normālais imūnglobulīns

Var novērot arī šādas blakusparādības: drebuļi, galvassāpes, reibonis, paaugstināta temperatūra, vemšana, alerģiskas reakcijas, slikta dūša, locītavu sāpes, pazemināts asinsspiediens un reizēm mērenas muguras sāpes.

Retos gadījumos cilvēka normālais imūnglobulīns var izraisīt pēkšņu asinsspiediena pazemināšanos un atsevišķos gadījumos — anafilaktisko šoku pat tādiem pacientiem, kam iepriekšējās terapijas laikā nav bijusi paaugstinātas jutības reakcija.

Lokālas reakcijas infūzijas ievadīšanas vietā: bieži var rasties pietūkums, sāpīgums, apsārtums, indurācija, lokāls karstums, nieze, zilumi un izsitumi.

Ir novēroti gadījumi, ka, lietojot cilvēka normālo imūnglobulīnu, tiek konstatēts īslaicīgs aseptisks meningīts, īslaicīgas hemolītiskas reakcijas, kreatinīna līmeņa paaugstināšanās serumā un/vai akūta nieru mazspēja, skatiet 4.4 apakšpunktu.

Lietojot imūnglobulīnu produktus intravenozi un subkutāni, retos gadījumos tika konstatētas tromboemboliskas reakcijas, piemēram, miokarda infarkts, insults, plaušu embolija un dziļo vēnu tromboze.

Rekombinanta cilvēka hialuronidāze

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots visbiežāk, lietojot rekombinanto cilvēka hialuronidāzi pēcreģistrācijas periodā līdzīga sastāva produktos, kas tika ievadīti subkutāni, lai noteiktu subkutāni ievadītu šķīdumu vai zāļu dispersiju un absorbciju, bija mērena reakcija infūzijas vietā, piemēram, eritēma un sāpes. Visbiežāk par tūsku tika ziņots, subkutāni ievadot lielu šķīduma apjomu.

Antivielas pret rekombinantu cilvēka hialuronidāzi

Pivotālā pētījuma kopumā 13 no 38 personām izveidojās antivielas, kas spēja piesaistīties rekombinantai cilvēka hialuronidāzei (rHuPH20) vismaz vienu reizi klīniskā pētījuma laikā. Šīs antivielas nespēja neitralizēt rekombinanto cilvēka hialuronidāzi. Saistība laika ziņā starp nevēlamām blaksuparādībām un anti-rHuPH20 antivielām netika pierādīta. Pacientiem, kam izveidojās antivielas pret rekombinantu cilvēka hialuronidāzi, netika novērota nelabvēlīgu blakusparādību biežuma vai smaguma palielināšanās.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā

HyQvia drošums tika vērtēts 4 klīniskos pētījumos (160602, 160603, 160902 un 161101) ar 124 unikāliem pacientiem ar PID, kas saņēma 3202 infūzijas.

Tālāk redzamā tabula ir izveidota saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmas klasifikāciju (orgānu sistēmas klasifikācijas un ieteikto terminu līmenī).

Sastopamības biežums uz vienu infūziju tika vērtēts, izmantojot šādu klasifikāciju: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti

(< 1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Nevēlamo blakusparādību biežums, lietojot HyQvia

MedDRA

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

orgānu

(≥1/10)

(≥1/100 līdz

(≥1/1000 līdz < 1/100)

(≥1/10 000 līdz

sistēmas

 

< 1/10)

 

< 1/1000)

klasifikācija

 

 

 

 

(OSK)

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu

 

Vemšana, slikta

Vēdera uzpūšanās

 

trakta

 

dūša, sāpes

 

 

traucējumi

 

vēderā (tostarp

 

 

 

 

sāpes vēdera

 

 

 

 

augšdaļā un

 

 

 

 

apakšdaļā, kā

 

 

 

 

arī jutīgums

 

 

 

 

vēderā), caureja

 

 

Vispārēji

Lokālas

Lokālas

Lokālas reakcijas

Dedzinoša sajūta

traucējumi

reakcijas

reakcijas

(kopējās):

 

un reakcijas

(kopējās)a:

(kopējās):

krāsas izmaiņas infūzijas

 

ievadīšanas

sāpes infūzijas

apsārtums

vietā, zilumu veidošanās

 

vietā

vietā (tostarp

infūzijas vietā,

infūzijas vietā (tostarp

 

 

diskomforts,

pietūkums

hematoma,

 

 

jutīgums, sāpes

infūzijas vietā

asinsizplūdums),

 

 

cirkšņos)

(tostarp lokāls

infūzijas vietas

 

 

 

pietūkums un

uztūkums (tostarp

 

 

 

tūska), nieze

mezgli), siltums infūzijas

 

 

 

infūzijas vietā

vietā, sacietējums

 

 

 

(tostarp

infūzijas vietā,

 

 

 

vulvovagināla

gravitācijas izraisīta

 

 

 

nieze)

tūska/dzimumorgānu

 

 

 

Pireksija,

pietūkumsb (tostarp

 

 

 

ģenitāliju tūska, kā arī

 

 

 

astēniski

sēklinieku maisiņu un

 

 

 

traucējumi

vulvovaginālais

 

 

 

(tostarp

pietūkums)

 

 

 

nespēks,

 

 

 

 

nogurums,

Tūska (tostarp perifēra,

 

 

 

letarģija,

pietūkums), drebuļi,

 

 

 

savārgums)

hiperhidroze

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

 

Pozitīvs tiešais Kumbsa

 

 

 

 

tests

 

Skeleta-muskuļu

 

Muskuļu sāpes,

Locītavu sāpes, muguras

 

un saistaudu

 

muskuļu-skeleta

sāpes, sāpes ekstremitātē

 

sistēmas

 

sāpes krūšu

 

 

bojājumi

 

kurvī

 

 

Nervu sistēmas

 

Galvassāpes

Migrēna, reibonis

Parestēzija

traucējumi

 

 

 

 

Nevēlamo blakusparādību biežums, lietojot HyQvia

MedDRA

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

orgānu

(≥1/10)

(≥1/100 līdz

(≥1/1000 līdz < 1/100)

(≥1/10 000 līdz

sistēmas

 

< 1/10)

 

< 1/1000)

klasifikācija

 

 

 

 

(OSK)

 

 

 

 

Ādas un

 

 

Apsārtums, izsitumi

 

zemādas audu

 

 

(tostarp eritematozi,

 

bojājumi

 

 

papulāri,

 

 

 

 

makulopapulozi), nieze,

 

 

 

 

nātrene

 

Asinsvadu

 

 

Hipertensija,

 

sistēmas

 

 

paaugstināts

 

traucējumi

 

 

asinsspiediens

 

Nieru un

 

 

 

Hemosiderinūrija

urīnizvades

 

 

 

 

sistēmas

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

a Šīs nevēlamās blakusparādības nav uzskaitītas, bet arī ir ietvertas lokālo reakciju sastopamības biežuma aprēķinos: karstuma sajūta, parestēzija infūzijas vietā.

b Gravitācijas izraisīta tūska/dzimumorgānu pietūkums tika novērots pēc zāļu ievadīšanas vēdera lejasdaļā.

Papildus nevēlamajām blakusparādībām, kas tika novērotas klīniskajos pētījumos, pēcreģistrācijas periodā tika ziņots par šādām nevēlamajām blakusparādībām (šo blakusparādību biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)):

imūnās sistēmas traucējumi: paaugstināta jutība;

vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā: gripai līdzīga saslimšana, noplūde infūzijas vietā.

Papildus iepriekš norādītajām nevēlamajām blakusparādībām saistībā ar imūnglobulīnu produktu ievadīšanu subkutāni tika ziņots par papildu nevēlamām blakusparādībām:

anafilaktiskais šoks, anafilaktiska/anafilaktoīda reakcija, trīce, tahikardija, pazemināts asinsspiediens, pietvīkums, bālums, aukstuma sajūta rokās vai kājās, elpas trūkums, orāla parestēzija, sejas pietūkums, alerģiskais dermatīts, balsta un kustību aparāta stīvums, nātrene injekcijas vietā, izsitumi injekcijas vietā, paaugstināts alanīnaminotransferāzes līmenis.

Izvēlēto nevēlamo blakusparādību apraksts

Lokāla reakcija, kas tika konstatēta pivotāla klīniskā pētījuma laikā, ietvēra mērenu infūzijas vietas pietūkumu (vairumā infūzijas vietu) lielā ievadītā šķīduma tilpuma dēļ, taču vairumā gadījumu netika klasificēta kā nevēlama blakusparādība, ja vien neizraisīja diskomfortu. Tikai divos gadījumos nevēlamās blakusparādības bija smagas: sāpes infūzijas vietā un infūzijas vietas pietūkums. Divos gadījumos tika konstatēta īslaicīga dzimumorgānu tūska, vienā gadījumā tā tika atzīta par smagu,

jo veidojās, zālēm izplatoties no infūzijas vietas vēdera rajonā. Netika konstatētas izmaiņas ādā, kas klīniskā pētījuma laikā nebūtu pārgājušas.

Pediatriskā populācija

Klīnisko pētījumu rezultāti uzrāda līdzīgus drošuma profilus pieaugušajiem pacientiem un pediatriskajai populācijai, tostarp līdzīgu nevēlamo blakusparādību raksturu, biežumu, nopietnību un atgriezeniskumu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav zināmas pārdozēšanas sekas.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa (cilvēka normālais imūnglobulīns): imūnserumi un imūnglobulīni: imūnglobulīni, normāli cilvēka, ATĶ kods: J06BA

Darbības mehānisms

IG 10% nodrošina šo zāļu terapeitisko iedarbību. Rekombinantā cilvēka hialuronidāze veicina IG 10% dispersiju un absorbciju.

Cilvēka normālais imūnglobulīns satur galvenokārt imūnglobulīnu G (IgG) ar plašu spektru antivielu, kas opsonizē un neitralizē infekciju izraisītājus.

Cilvēka normālais imūnglobulīns satur Ig G antivielas, kas sastopamas normālā populācijā. To parasti iegūst no cilvēka plazmas, kas savākta no vismaz 1000 devām. Tam ir IgG apakšgrupu sadalījums, kas ir proporcionāli ļoti tuvs dabīgai cilvēka plazmai. Atbilstošas cilvēka normālā imūnglobulīna devas var atjaunot pārmērīgi zemu IgG līmeni līdz normālam līmenim.

Rekombinanta cilvēka hialuronidāze ir šķīstoša rekombinanta cilvēka hialuronidāzes forma, kas pastiprina zemādas audu caurlaidību, īslaicīgi depolimerizējot hialuronānu. Hialuronāns ir polisaharīds, kas atrodams saistaudu starpšūnu matricā. To depolimerizē dabiska enzīmu hialuronidāze. Atšķirībā no intersticiālās matricas stabilajiem strukturālajiem komponentiem hialuronānam ir ļoti strauja aprite ar pussabrukšanas periodu aptuveni 0,5 dienas. HyQvia rekombinanta cilvēka hialuronidāze iedarbojas lokāli. Hialuronidāzes iedarbība ir atgriezeniska, un zemādas audu caurlaidība atjaunojas 24–48 stundu laikā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

HyQvia efektivitāte un drošums tika novērtēts 3. fāzes pētījumā (160603) ar 83 pacientiem ar PID. Pacienti tika ārstēti ar HyQvia, izmantojot gan 3, gan 4 nedēļu terapijas intervālus kopumā 12 mēnešu garumā (sekojot īsam titrēšanas periodam). HyQvia deva tika noteikta, balsoties uz iepriekšējo ārstēšanu ar intravenozi ievadāmu IG 10% (320 līdz 1000 mg/kg ķermeņa masas/4 nedēļās) un tika piemērota individuāli, nodrošinot atbilstošu IgG līmeni visu pētījuma laiku.

Pētījuma rezultāti par gadu, veicot ārstēšanu ar HyQvia, uzrādīja apstiprinātu, akūtu, smagu bakteriālu infekciju diapazonu 0,025 (vienpusīgā 99% ticamības intervāla augšējā robeža 0,046). Vispārējais infekciju diapazons HyQvia lietošanas laikā bija zemāks, nekā 3 mēnešus intravenozi lietojot IG 10%: HyQvia gada diapazona novērtējuma punkts visām infekcijām bija 2,97 (95% CI: 2,51 līdz 3,47), savukārt intravenozām IG 10% infūzijām — 4,51 (95% CI: 3,50 līdz 5,69).

Gandrīz visi subjekti varēja sasniegt to pašu devu intervālu, lietojot HyQvia, kāds tika sasniegts pie intravenozas ievadīšanas. Septiņdesmit astoņi (78) subjekti no 83 (94%) sasniedza to pašu 3 vai 4 nedēļu devu intervālu, bet vienam tas samazinājās no 4 līdz 3 nedēļām, vienam no 4 līdz 2 nedēļām un vienam no 3 līdz 2 nedēļām (2 subjekti aizgāja titrēšanas periodā).

Vidējais infūzijas vietu skaits mēnesī, lietojot HyQvia, bija 1,09, kas ir nedaudz zemāks nekā intravenozi ievadāmajam IG 10%, kur vidējais pētījumā izmantoto infūzijas vietu skaits bija 1,34, un ievērojami mazāks nekā vidējais infūzijas vietu skaits pētījumā izmantotajam subkutāni ievadāmajam IG 10%(21,43).

66 pacienti, kas pabeidza pivotālo 3. fāzes pētījumu, piedalījās paplašinātajā pētījumā (160902), lai izvērtētu HyQvia ilgtermiņa drošumu, panesību un efektivitāti pacientiem ar PID. Abos pētījumos kopā zāļu iedarbība pacientiem ar PID tika pētīta 187,69 pacientu gadus; pieaugušo pacientu populācijā visilgākais zāļu ievadīšanas periods bija 3,8 gadi, pediatriskajā populācijā — 3,3 gadi.

Pediatriskā populācija

HyQvia tika novērtēts, to izmantojot ārstēšanā līdz 3,3 gadiem (ar kopējo drošuma pieredzi, kas līdzvērtīga 48,66 pacientu gadiem) 24 pediatrijas pacientiem, no kuriem 13 pacienti bija vecuma grupā no 4 līdz 12 gadiem un 11 pacienti bija vecumā no 12 līdz 18 gadiem (kā aprakstīts sadaļā Klīniskā efektivitāte un drošums). HyQvia farmakodinamiskajā iedarbībā vai efektivitātē un drošumā netika konstatētas vērā ņemamas atšķirības starp pediatrijas pacientiem un pieaugušajiem.

Skatiet 4.2 un 4.8 apakšpunktu.

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus HyQvia vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās primāro imūndeficītu ārstēšanai kā aizstājterapijas modelim (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2 apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Pēc HyQvia subkutānas ievadīšanas recipienta asinsritē maksimālā IgG koncentrācija serumā tiek sasniegta aptuveni pēc 3 līdz 5 dienām.

Dati no klīniskajiem pētījumiem ar HyQvia parāda, ka minimālais IgG līmenis serumā saglabājas, izmantojot dozēšanas režīmu 320 līdz 1000 mg/kg ķermeņa svara/4 nedēļās ar 3 vai 4 nedēļu intervālu.

HyQvia farmakokinētika tika novērtēta klīniskajā pētījumā ar pacientiem ar PID vecumā

no 12 gadiem. Farmakokinētiskie rezultāti ir parādīti tālāk redzamajā tabulā salīdzinājumā ar datiem, kas iegūti tajā pašā pētījumā, intravenozi ievadot IG 10%.

IgG un IgG savienojumi tiek sadalīti retikuloendoteliālās sistēmas šūnās.

HyQvia farmakokinētiskie parametri salīdzinājumā ar intravenozi ievadāmu IG 10%.

Parametrs

 

HyQvia

 

IVIG 10%

 

 

Vidējais rādītājs

Vidējais rādītājs

 

 

(95% Cl)

 

(95% Cl)

 

 

N=60

 

N=68

Cmax [g/l]

15,5

(14,5; 17,1)

21,9

(20,7; 23,9)

Cmin [g/l]

10,4

(9,4 līdz 11,2)

10,1

(9,5 līdz 10,9)

AUC nedēļā [g*dienas/l]

90,52 (83,8 līdz 98,4)

93,9

(89,1 līdz 102,1)

Tmax [dienas]

5,0 (3,3 līdz 5,1)

0,1 (0,1 līdz 0,1)

Galējais klīrenss vai klīrenss [ml/kg/dienas]

1,6 (1,4 līdz 1,79)

1,4 (1,2 līdz 1,4)

Terminālais pusperiods [dienas]

45,3

(41,0 līdz 60,2)

35,7

(32,4 līdz 40,4)

Pediatriskā populācija

Klīniskajā pētījumā ar HyQvia netika konstatētas atšķirības IgG minimālajā plazmas līmenī starp pieaugušajiem un pediatrijas pacientiem.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Imūnglobulīni ir normāla cilvēka organisma sastāvdaļa.

IG 10% drošums ir pierādīts vairākos neklīniskajos pētījumos. Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un toksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pētījumi par atkārtotas devas toksicitāti, genotoksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti dzīvniekiem nav realizējami, jo rodas pret heterologiem proteīniem izveidojušos antivielu indukcija un mijiedarbība.

Nav veikti ilgtermiņa pētījumi ar dzīvniekiem, kur tiktu vērtēta rekombinantas cilvēka hialuronidāzes kancerogenitāte un mutagenitāte. Pelēm, trušiem un pērtiķiem (makakiem Macaca fascicularis), kam tika ievadītas antivielas, kas saistās ar rekombinantu cilvēka hialuronidāzi un sugai tipisku hialuronidāzi, nav novērota nevēlama iedarbība uz fertilitāti. Ir novērota atgriezeniska neauglība vīriešu un sieviešu dzimuma jūrascūciņām, kas tika imunizētas antivielu izstrādei pret hialuronidāzi. Taču pelēm, trušiem, aitām un pērtiķiem (makakiem Macaca fascicularis) pēc imunizācijas antivielas pret hialuronidāzi reprodukciju neietekmēja. Nav zināms, vai antivielas, kas saistās ar rekombinantu cilvēka hialuronidāzi, ietekmē cilvēka fertilitāti.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Cilvēka normālais imūnglobulīns (IG 10%) flakonā Glicīns

Ūdens injekcijām

Rekombinanta cilvēka hialuronidāze (rHuPH20) flakonā Nātrija hlorīds

Nātrija fosfāts, dibāziskais Cilvēka albumīns

Etilēndiamīntetraetiķskābes (EDTA) dinātrijs Kalcija hlorīds

Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) Sālsskābe (pH pielāgošanai)

Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabājiet flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Cilvēka normālais imūnglobulīns (IG 10%) flakonā

Šķīdums 25, 50, 100, 200 vai 300 ml flakonos (I klases stikls) ar aizbāzni (brombutilgumija).

Rekombinanta cilvēka hialuronidāze (rHuPH20) flakonā

Šķīdums 1,25, 2,5, 5, 10 vai 15 ml flakonos (I klases stikls) ar aizbāzni (hlorbutilgumija).

Iepakojuma izmēri:

viens flakons ar IG 10% un viens flakons ar rekombinantu cilvēka hialuronidāzi divu flakonu vienībā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pirms lietošanas zāles jāsasilda līdz istabas temperatūrai. Neizmantojiet sildierīces, tostarp mikroviļņu krāsnis.

IG 10% ir dzidrs vai viegli lāsmojošs, bezkrāsains vai bāli dzeltens šķīdums. Rekombinanta cilvēka hialuronidāze ir caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums.

Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet flakonus, vai tiem nav mainījusies krāsa un radušās nogulsnes. Nedrīkst lietot šķīdumu, ja tas ir duļķains vai ir redzamas nogulsnes.

Nekratīt.

HyQvia komponentus pirms ievadīšanas nedrīkst sajaukt.

Lai piekļūtu rekombinantai cilvēka hialuronidāzei flakonā, nelietojiet ventilējamas flakona piekļuves ierīces.

Veicot HyQvia sagatavošanu un infūziju, izmantojiet aseptisku ievadīšanas tehniku. Ja vajadzīgās infūzijas devas sasniegšanai nepieciešams vairāk kā viens zāļu, IG 10% vai rekombinantas cilvēka hialuronidāzes flakons, tad IG 10% un/vai rekombinanta cilvēka hialuronidāze pirms ievadīšanas atbilstošajos šķīdumu konteineros ir jāsagatavo atsevišķi. Daļēji izlietoti flakoni ir jālikvidē.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Vienna, Austrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/840/001

EU/1/13/840/002

EU/1/13/840/003

EU/1/13/840/004

EU/1/13/840/005

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 16 Maijs 2013

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas