Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HyQvia (human normal immunoglobulin) – Marķējuma teksts - J06BA

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHyQvia
ATĶ kodsJ06BA
Vielahuman normal immunoglobulin
RažotājsBaxalta Innovations GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KARTONA KASTĪTE (2,5 G, 5 G, 10 G, 20 G UN 30 G)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

HyQvia 100 mg/ml infūziju šķīdums subkutānai lietošanai

Cilvēka normālais imūnglobulīns

Human normal immunoglobulin

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Cilvēka normālā imūnglobulīna flakons: 100 mg/ml, vismaz 98% ir IgG

Maksimālais imūnglobulīna A (IgA) saturs: 140 mikrogrami/ml.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Cilvēka normālā imūnglobulīna flakons: glicīns, ūdens injekcijām.

Rekombinantas cilvēka hialuronidāzes flakons: cilvēka hialuronidāze. Nātrija hlorīds, nātrija fosfāts, cilvēka albumīns, etilēndiamīntetraetiķskābes dinātrijs, kalcija hlorīds, ūdens injekcijām. Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums infuzijām subkutānai lietošanai

1 flakons cilvēka normālā imūnglobulīna

2,5 g/25 ml

5 g/50 ml

10 g/100 ml

20 g/200 ml

30 g/300 ml

1 flakons rekombinanta cilvēka hialuronidāze

1,25 ml

2,5 ml

5 ml

10 ml

15 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nekratīt.

Abu flakonu saturu pirms ievadīšanas nedrīkst sajaukt.

Vispirms ievadīt rekombinanto cilvēka hialuronidāzi.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabājiet flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Baxalta Innovations GmbH

A-1221 Vienna, Austrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/840/001 2,5 g/25 ml

EU/1/13/840/002 5 g/50 ml

EU/1/13/840/003 10 g/100 ml

EU/1/13/840/004 20 g/200 ml

EU/1/13/840/005 30 g/300 ml

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

HyQvia 100 mg/ml

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

Iekļauts unikāls nacionālais kods.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA UZLĪME CILVĒKA NORMĀLAIS IMŪNGLOBULĪNS (5 G, 10 G, 20 G UN 30 G)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

HyQvia 100 mg/ml infūzija subkutānai lietošanai

Cilvēka normālais imūnglobulīns

Human normal immunoglobulin

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Imūnglobulīns: 100 mg/ml, vismaz 98% ir IgG

Maks. imūnglobulīna A (IgA) saturs: 140 µg/ml.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Glicīns, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Infūzija subkutānai lietošanai 1 flakons

5 g/50 ml

10 g/100 ml

20 g/200 ml

30 g/300 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai subkutānai lietošanai.

2. infūzija.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMS PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Baxalta Innovations GmbH

A-1221 Vienna, Austrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/840/002 5 g/50 ml

EU/1/13/840/003 10 g/100 ml

EU/1/13/840/004 20 g/200 ml

EU/1/13/840/005 30 g/300 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

Iekļauts unikāls nacionālais kods.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA UZLĪME CILVĒKA NORMĀLAIS IMŪNGLOBULĪNS (2,5 G)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

HyQvia 100 mg/ml infūzija subkutānai lietošanai

Cilvēka normālais imūnglobulīns

Tikai s.c. lietošanai.

2.LIETOŠANAS METODE

2. infūzija.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2,5 g/25 ml

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA UZLĪME REKOMBINANTA CILVĒKA HIALURONIDĀZE (1,25 ML)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Infūzija subkutānai lietošanai zālēm HyQvia

Hialuronidāze

Tikai s.c. lietošanai.

2. LIETOŠANAS METODE

1. infūzija.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1,25 ml

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA UZLĪME REKOMBINANTA CILVĒKA HIALURONIDĀZE (2,5 ML, 5 ML, 10 ML, 15 ML)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Infūzija subkutānai lietošanai zālēm HyQvia

Hialuronidāze

Tikai s.c. lietošanai.

2.LIETOŠANAS VEIDS

1. infūzija.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2,5 ml

5 ml

10 ml

15 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas