Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IDflu (influenza virus (inactivated, split)...) – Marķējuma teksts - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIDflu
ATĶ kodsJ07BB02
Vielainfluenza virus (inactivated, split) of the following strains:A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like strain (A/California/7/2009, NYMC X-179A)A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - like strain (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)B/Brisbane/60/2008 - like strain (
RažotājsSanofi Pasteur S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Iepakojumā ir 1 vai 10 vai 20 pilnšļirce(s) ar mikroinjekcijas sistēmu

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

IDflu 15 mikrogramu/celma suspensija injekcijām Gripas vakcīna (šķelts virions, inaktivēts)

2016/2017 gada celmi

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Aktīvā viela ir sekojoši gripas vīrusa (inaktivēta, šķelta) celmi:

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - kā celms

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - kā celms

B/Brisbane/60/2008 - kā celms

15 µg hemaglutinīna no katra celma 0,1 ml devā

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, kālija hlorīds, dinātrija fosfāta dihidrāts, kālija dihidrogēnfosfāts, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām

1 pilnšļirce (0,1 ml) ar mikroinjekcijas sistēmu

10 pilnšļirces (0,1 ml) ar mikroinjekcijas sistēmu

20 pilnšļirces (0,1 ml) ar mikroinjekcijas sistēmu

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intradermālai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi Pasteur SA

2, avenue Pont Pasteur F-69007 Lyon Francija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/08/507/004 – iepakojumā 1 pilnšļirce ar mikroinjekcijas sistēmu EU/1/08/507/005 – iepakojumā 10 pilnšļirces ar mikroinjekcijas sistēmu EU/1/08/507/006 – iepakojumā 20 pilnšļirces ar mikroinjekcijas sistēmu

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Pilnšļirces marķējuma teksts

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

IDflu 15 mikrogramu/celma 2016/2017

Gripas vakcīna

Intradermālai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,1 ml

6.CITA

Sanofi Pasteur SA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas