Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Sandoz (ibandronic acid) – Lietošanas instrukcija - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIbandronic Acid Sandoz
ATĶ kodsM05BA06
Vielaibandronic acid
RažotājsSandoz GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Ibandronic acid Sandoz 50 mg apvalkotās tabletes ibandronic acid

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu..

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Ibandronic acid Sandoz un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Ibandronic acid Sandoz lietošanas

3.Kā lietot Ibandronic acid Sandoz

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Ibandronic acid Sandoz

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Ibandronic acid Sandoz un kādam nolūkam tās lieto

Ibandronic acid Sandoz satur aktīvo vielu ibandronskābi. Tā pieder pie zāļu grupas, ko sauc par bisfosfonātiem.

Ibandronic acid Sandoz tabletes lietojamas pieaugušajiem, un ir Jums nozīmētas tādēļ, ka Jums ir krūts vēzis, kas izplatījies kaulos (to sauc par “kaulu metastāzēm”).

Tās palīdz nepieļaut kaulu lūzumus.

Tās arī palīdz novērst citas kaulu patoloģijas, kuru dēļ var būt vajadzīga operācija vai staru terapija.

Ibandronic acid Sandoz iedarbība samazina kaulu zaudēto kalcija daudzumu. Tas palīdz apturēt Jūsu kaulu trauslumu.

2. Kas Jums jāzina pirms Ibandronic acid Sandoz lietošanas

Nelietojiet Ibandronic acid Sandoz šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret ibandronskābi vai kādu citu zāļu sastāvdaļu, kas ir uzskaitītas 6. apakšpunktā;

ja Jums ir barības vada problēmas, piemēram, sašaurinājums vai rīšanas grūtības;

ja Jūs nevarat nostāvēt vai nosēdēt vertikāli vismaz vienu stundu (60 minūtes) pēc kārtas;

ja Jums ir vai jebkad ir bijis zems kalcija līmenis asinīs.

Nelietojiet šīs zāles, ja uz Jums attiecas kaut kas no iepriekš minētā. Ja droši nezināt, pirms Ibandronic acid Sandoz lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ļoti retos gadījumos pacientiem, kuri ar vēzi saistītu traucējumu ārstēšanai saņem Ibandronic acid Sandoz, pēcreģistrācijas uzraudzības laikā radusies blakusparādība, ko sauc par žokļa osteonekrozi (ŽON) (žokļa kaula bojājums). ŽON var rasties arī pēc ārstēšanas beigām.

ŽON ir svarīgi censties novērst, jo tā ir sāpīga blakusparādība, kas var būt grūti ārstējama. Žokļa osteonekrozes riska mazināšanai varat ievērot dažus piesardzības pasākumus.

Pirms zāļu ievadīšanas pastāstiet ārstam/medmāsai (veselības aprūpes speciālistam):

ja Jums ir kādi ar mutes dobumu vai zobiem saistīti traucējumi, piemēram, slikta zobu veselība, smaganu slimība vai plānota zoba izraušana (ekstrakcija);

ja nesaņemat regulāru stomatoloģisku aprūpi vai Jums sen nav veikta zobu pārbaude;

ja esat smēķētājs (jo tas var palielināt ar zobiem saistītu traucējumu risku);

ja iepriekš esat ārstēts ar bisfosfonātu (zāles kaula slimību ārstēšanai vai profilaksei);

ja lietojat zāles, ko sauc par kortikosteroīdiem (piemēram, prednizolonu vai deksametazonu);

ja Jums ir vēzis.

Pirms Ibandronic acid Sandoz lietošanas sākšanas ārsts var lūgt Jums veikt stomatoloģisku izmeklēšanu.

Ārstēšanas laikā Jums jānodrošina laba mutes dobuma higiēna (ieskaitot regulāra zobu tīrīšana) un regulāri jāveic stomatoloģiskas pārbaudes. Ja Jums ir zobu protēzes, nodrošiniet, ka tās labi nostiprinās. Ja Jums tiek veikta stomatoloģiska procedūra vai ir paredzēta ķirurģiska stomatoloģiska procedūra (piemēram, zoba ekstrakcija), informējiet par to savu ārstu un pastāstiet zobārstam, ka saņemat ārstēšanu ar Ibandronic acid Sandoz.

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu un zobārstu, ja Jums rodas ar mutes dobumu vai zobiem saistītas problēmas, piemēram, vaļīgi zobi, sāpes vai pietūkums, nedzīstošas čūlas vai izdalījumi, jo tie var liecināt par žokļa osteonekrozi.

Pirms Ibandronic acid Sandoz lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir alerģija pret citiem bisfosfonātiem;

ja Jums ir rīšanas vai gremošanas problēmas;

ja Jums ir augsts vai zems D vitamīna vai citu minerālvielu līmenis asinīs;

ja Jums ir nieru problēmas.

Var rasties barības vada kairinājums, iekaisums vai čūlas bieži ar stiprām sāpēm krūtīs, stipras sāpes pēc ēdiena un/vai dzēriena norīšanas, stiprs nelabums vai vemšana, īpaši, ja neuzdzerat pilnu glāzi ūdens un/vai apguļaties vienas stundas laikā pēc Ibandronic acid Sandoz lietošanas. Ja rodas šie simptomi, pārtrauciet Ibandronic acid Sandoz lietošanu un tūlīt konsultējieties ar savu ārstu (skatīt 3. un

4. apakšpunktu).

Bērni un pusaudži

Ibandronic acid Sandoz nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Ibandronic acid Sandoz

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas ir jādara, jo Ibandronic acid Sandoz var ietekmēt atsevišķu zāļu iedarbību, tāpat kā atsevišķas zāles var ietekmēt Ibandronic acid Sandoz iedarbību.

Īpaši svarīgi ir izstāstīt ārstam, ja lietojat kādas no sekojošajām zālēm:

uztura bagātinātājus, kas satur kalciju, magniju, dzelzi vai alumīniju

acetilsalicilskābi un nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus “NSPI”, piemēram, ibuprofēnu, naproksēnu. Tas ir tāpēc, ka gan, NSPI, gan Ibandronic acid Sandoz var kairināt jūsu kuņģi un zarnas

injicējamas antibiotikas, tā sauktos “aminoglikozīdus”, piemēram, gentamicīnu. Tas ir tāpēc, ka gan aminoglokozīdi, gan Ibandronic acid Sandoz var pazemināt kalcija līmeni asinīs.

Zāles, kas samazina kuņģa skābes daudzumu, piemēram, cimetidīnu un ranitidīnu var nedaudz pastiprināt Ibandronic acid Sandoz iedarbību.

Ibandronic acid Sandoz kopā ar uzturu un dzērienu

Nelietojiet Ibandronic acid Sandoz kopā ar uzturu vai dzērieniem, izņemot ūdeni, jo zāles ir mazāk efektīvas, ja tās lieto kopā ar uzturu vai dzērienu (skatiet 3. punktu).

Lietojiet Ibandronic acid Sandoz vismaz 6 stundas pēc pēdējās reizes, kad ko ēdāt, dzērāt vai lietojāt jebkādas citas zāles vai uztura bagātinātājus (piemēram, produktus, kas satur kalciju (pienu), alumīniju, magniju un dzelzi), neskaitot ūdeni. Pēc tabletes lietošanas uzgaidiet vismaz 30 minūtes. Pēc tam varat lietot ēdienus vai dzērienus, kā arī jebkādus medikamentus vai uztura bagātinātājus (skatīt 3. punktu).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Ibandronic acid Sandoz, ja Jūs esat grūtniece, plānojat grūtniecību vai barojat bērnu ar krūti.

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūs varat vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, jo uzskata, ka Ibandronic acid Sandoz neietekmē vai nedaudz ietekmē Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Konsultējieties ar ārstu, ja vēlaties vadīt transportlīdzekļus, apkalpot mehānismus vai lietot darbarīkus.

Ibandronic acid Sandoz satur laktozi

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesība (piemēram, ja Jums ir galaktozes nepanesība, Lapp laktāzes deficīts vai glikozes-galaktozes absorbcijas problēmas) vai arī Jūs nespējat tos sagremot, pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar ārstu.

3.Kā lietot Ibandronic acid Sandoz

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietojiet tableti vismaz 6 stundas pēc pēdējās ēšanas, dzeršanas vai citu zāļu vai uztura papildinātāju lietošanas reizes, izņemot ūdeni. Nav ieteicams lietot ūdeni ar augstu kalcija koncentrāciju. Ja rodas bažas saistībā ar potenciāli augstu kalcija līmeni krāna ūdenī (ciets ūdens), ieteicams lietot pudelēs pildītu ūdeni ar zemu minerālvielu saturu.

Jūsu ārsts iespējams veiks regulāras asinsanalīzes, kamēr Jūs lietosiet Ibandronic acid Sandoz. Tas ir jādara, lai pārbaudītu, vai Jūs lietojat pareizu zāļu daudzumu.

Šo zāļu lietošana

Ir svarīgi Ibandronic acid Sandoz lietot pareizā laikā un pareizā veidā. Tas ir nepieciešams, jo zāles var izraisīt barības vada kairinājumu, iekaisumu un čūlas.

To var novērst rīkojoties šādi:

Tableti iedzeriet pēc iespējas ātrāk, tiklīdz pieceļaties, pirms dienas pirmās maltītes, šķidruma, citu zāļu vai uztura bagātinātāju lietošanas.

Tablete ir jāiedzer ar pilnu glāzi ūdens (aptuveni 200 ml). Nelietojiet tableti kopā ar citiem šķidrumiem, izņemot ūdeni.

Tablete ir jānorij vesela. To nedrīkst košļāt, sūkāt vai saberzt. Neļaujiet tabletei izšķīst mutē.

Pēc Ibandronic acid Sandoz tabletes ieņemšanas nogaidiet vismaz 30 minūtes. Pēc tam Jūs varat baudīt pirmo dienas maltīti un dzērienu, kā arī lietot citas zāles un uztura bagātinātājus.

Saglabājiet vertikālu pozu (sēdus vai stāvus) un palieciet vertikāli stundu (60 minūtes) pēc tabletes ieņemšanas. Pretējā gadījumā daļa zāļu var izsūkties atpakaļ jūsu barības vadā.

Cik daudz lietot

Parastā Ibandronic acid Sandoz deva ir 1 tablete dienā. Ja Jums ir vidēji smagi nieru darbības traucējumi, ieteicams samazināt devu līdz vienai tabletei katru otro dienu. Ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi, ārsts var Jums samazināt devu līdz vienai tabletei nedēļā.

Ja esat lietojis Ibandronic acid Sandoz vairāk nekā noteikts

Ja iedzērāt pārāk daudz tablešu, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai dodieties uz slimnīcu. Pirms došanās izdzeriet pilnu glāzi piena. Neizraisiet sev vemšanu un neatgulieties.

Ja esat aizmirsis lietot Ibandronic acid Sandoz

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja lietojat vienu tableti katru dienu, ignorējiet izlaisto devu. Tad nākamajā dienā lietojiet zāles kā parasti. Ja lietojat vienu tableti katru otro dienu vai arī reizi nedēļā, lūdziet padomu ārstam vai farmaceitam. Tas ir jādara tādēļ, ka zāles iedarbosies tikai tad, ja tās lieto pareizajā laikā.

Ja pārtraucat lietot Ibandronic acid Sandoz

Ibandronic acid Sandoz turpiniet lietot, cik ilgi to nosaka ārsts. Tas ir jādara tāpēc, ka zāles iedarbosies tikai tad, ja tās lietos visu laiku.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut gan ne visiem tās izpaužas.

Uzreiz pastāstiet medicīnas māsai vai ārstam, ja pamanāt kādu no turpmāk minētajām nopietnajām blakusparādībām — Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniska ārstēšana.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

slikta dūša, dedzināšana un apgrūtināta rīšana (barības vada iekaisums)

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

stipras vēdera sāpes. Tas var norādīt uz asiņojošu čūlu divpadsmitpirkstu zarnā vai uz kuņģa iekaisumu (gastrītu)

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

pastāvīgas acu sāpes un iekaisums;

jaunas sāpes, vājums vai diskomforta sajūta augšstilba, gūžas vai cirkšņa apvidū. Iespējams, ka Jums radušās augšstilba kaula iespējama netipiska lūzuma agrīnas pazīmes.

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

sāpes vai čūla mutes dobumā vai žoklī. Iespējams, ka Jums radušās smaga žokļa bojājuma (žokļa kaula nekroze (kaulaudu atmiršana)) agrīnas pazīmes;

nieze, sejas, lūpu, mēles un rīkles pietūkums ar apgrūtinātu elpošanu. Iespējams, ka pret šīm zālēm Jums radusies nopietna, iespējams, dzīvībai bīstama alerģiska reakcija;

nopietnas ādas blakusparādības.

ja Jums ir sāpes ausī, izdalījumi no auss un/vai auss infekcija, konsultējieties ar ārstu. Šīs var būt

auss kaulu bojājuma pazīmes.

Nav zināms (pēc pieejamiem datiem nevar noteikt biežumu)

astmas lēkme

Citas iespējamas blakusparādības

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

vēdera sāpes, gremošanas traucējumi;

zems kalcija līmenis asinīs;

vājums.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

sāpes krūtīs;

ādas nieze vai tirpšana (parestēze);

gripai līdzīgi simptomi, vispārēja slikta pašsajūta vai sāpes;

sausa mute, savāda garša mutē vai rīšanas grūtības;

anēmija (mazasinība);

augsts urīnvielas un parathormona līmenis asinīs.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar <ārstu> <vai> <,> <farmaceitu> <vai medmāsu>. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu..

5.Kā uzglabāt Ibandronic acid Sandoz

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kartona kārbiņas pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ibandronic acid Sandoz satur

-Aktīvā viela ir ibandronskābe. Katra apvalkotā tablete satur 50 mg ibandronskābes (nātrija ibandronāta monohidrāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir:

-Tabletes kodols: povidons, mikrokristāliskā celuloze, krospovidons, preželatinizēta kukurūzas ciete, glicerīna dibehenāts, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds.

-Tabletes apvalks: titāna dioksīds, laktozes monohidrāts, hipromeloze, makrogols 4000.

Ibandronic acid Sandoz ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotās tabletes ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes, kas iepakotas poliamīda/Al/PVH– alumīnija blisteros. Tās pieejamas iepakojumos pa 3, 6, 9, 28 un 84 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 A-6250 Kundl Austrija

Ražotājs

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Grieķija

un

Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes, Street block 5 69300 Sapes, Prefecture of Rodopi Grieķija

un

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Polija

un

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Slovēnija

un

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Vācija

un

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen

Vācija

un

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures Rumānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Κύπρος

Sandoz n.v./s.a.

Π.T.Χατζηγεωργίου εταιρεία Ltd

Telecom Gardens

CY-3042 Λεμεσός, Γιλντίζ 31

Medialaan 40

Τηλ: 00357 25372425

B-1800 Vilvoorde

Φαξ: 00357 25376400

Tél/Tel: +32 27229797

e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

България

Latvija

Sandoz d.d Representative office

Sandoz d.d. Representative Office in Latvia

Business Park Sofia, buil. 8B, fl. 6

K.Valdemāra Str. 33 – 30

BG-1766 Sofia

LV-1010 Riga

Teл.: + 359 2 970 47 47

Tel: +371 67892006

Česká republika

Lietuva

Sandoz s.r.o.

Sandoz Pharmaceuticals d.d

U Nákladového nádraží 10

Branch Office Lithuania

CZ 130 00, Praha 3

Šeimyniškių g. 3A

Tel: +420 221 421 611

LT – 09312 Vilnius

office.cz@sandoz.com

Tel: +370 5 2636 037

Danmark, Ísland, Norge, Suomi/Finland,

Magyarország

Sverige

Sandoz Hungaria Kft.

Sandoz A/S

Bartók Béla út 43-47

Edvard Thomsens Vej 14

H-1114 Budapest

DK-2300 København S

Tel: +36 1 430 2890

Danmörk/Danmark/Tanska

info.hungary@sandoz.com

info.sandoz-dk@sandoz.com

 

Tlf: +45 6395 1000

 

Deutschland, Luxembourg/Luxemburg

Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen

Deutschland/Allemagne Tel: +49 8024/908-0 service@hexal.com

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

EE – 11312 Tallinn

Tel: +372 6652 40

Malta, United Kingdom

Sandoz Ltd

Frimley Business Park Frimley, Camberley UK-GU16 7SR Surrey Renju Unit/United Kingdom Tel: +44 1276 69 8020 uk.drugsafety@sandoz.com

Nederland

Sandoz B.V. Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 648

info.sandoz-nl@sandoz.com

Ελλάδα

 

Österreich

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Sandoz GmbH

Κηφισίας 18 & Γκύζη

Biochemiestr. 10

GR - 151

25 Μαρούσι

A-6250 Kundl

Τηλ: +30

216 600 500 0

Tel: +43 5338 2000

España

Polska

Sandoz Farmacéutica, S.A. / BEXAL

Sandoz Polska Sp. z o.o.

FARMACÉUTICA, S.A.

ul. Domaniewska 50 C

Centro Empresarial Osa Mayor

PL – 02 672 Warszawa

Avda. Osa Mayor, nº 4

Tel.: +48 22 549 15 00

E-28023 (Aravaca) Madrid

 

Tel: +34 91 548 84 04

 

Registros.spain@sandoz.com

 

France

Sandoz SAS

49, avenue Georges Pompidou F-92593 Levallois-Perret Cedex Tél: + 33 1 49 64 48 00

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Maksimirska 120

HR – 10 000 Zagreb

Tel : +385 1 235 3111

Ireland

ROWEX LTD

Newtown

IE-Bantry Co. Cork

Tel: +353 27 50077

Italia

Sandoz S.p.A.

Largo Umberto Boccioni, 1

I-21040 Origgio / VA

Tel: +39 02 96541

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskat

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E Taguspark

P-2740–255 Porto Salvo

Tel: +351 21 924 1911

România

SC Sandoz S.R.L.

Str Livezeni nr. 7A,

Targu Mures, 540472 - RO

Romania

Tel: +40 265 208 120

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

SI-1526 Ljubljana

Tel: +386 1 580 21 11

Info.lek@sandoz.com

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Galvaniho 15/C

SK-821 04 Bratislava

Tel: +421 2 48 200 600

īta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnēhttp://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas