Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ifirmacombi (irbesartan / hydrochlorothiazide) – Lietošanas instrukcija - C09DA04

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIfirmacombi
ATĶ kodsC09DA04
Vielairbesartan / hydrochlorothiazide
RažotājsKrka, d.d., Novo mesto

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Ifirmacombi 300 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Irbesartan/Hydrochlorothiazide

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Ifirmacombi un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Ifirmacombi lietošanas

3.Kā lietot Ifirmacombi

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Ifirmacombi

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Ifirmacombi un kādam nolūkam to lieto

Ifirmacombi ir divu aktīvo vielu - irbesartāna un hidrohlortiazīda - kombinācija. Irbesartāns pieder pie zāļu grupas, kas pazīstama kā angiotensīna-II receptoru antagonisti.

Angiotensīns-II ir organismā radusies viela, kas saistās ar asinsvados esošiem receptoriem, izraisot asinsvadu sašaurināšanos. Tā rezultātā paaugstinās asinsspiediens. Irbesartāns novērš angiotensīna-II saistīšanos ar šiem receptoriem, ļaujot asinsvadiem atslābt, un pazemina asinsspiedienu. Hidrohlortiazīds pieder pie zālēm (tā saucamajām tiazīdu grupas diurētikām), kas izraisa urīna daudzuma palielināšanos un tādējādi pazemina asinsspiedienu.

Abas Ifirmacombi aktīvās vielas kopā pazemina asinsspiedienu vairāk nekā katra atsevišķi.

Ifirmacombi lieto, lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu, kad ārstēšana ar irbesartānu vai hidrohlortiazīdu vienu pašu nevar pietiekami kontrolēt Jūsu asinsspiedienu.

2. Kas Jums jāzina pirms Ifirmacombi lietošanas

Nelietojiet Ifirmacombi šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret irbesartānu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

-ja Jums ir alerģija pret hidrohlortiazīdu vai zālēm, kas satur sulfonamīdus,

-ja esat grūtniece vairāk nekā 3 mēnešus. (Labāk izvairīties no Ifirmacombi lietošanas arī grūtniecības sākumā – skatīt sadaļu par grūtniecību),

-ja Jums ir smagi aknu vai nieru darbības traucējumi,

-ja Jums ir apgrūtināta urinēšana,

-ja ārsts ir noteicis, ka Jums ir nemainīgi augsts kalcija vai zems kālija līmenis asinīs,

-ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar savu ārstu pirms Ifirmacombi lietošanas un ja kaut kas no zemāk minētā attiecas uz Jums:

-ja Jums parādās stipra vemšana vai caureja,

-ja Jums ir nieru slimība vai ir pārstādīta niere,

-ja Jums ir sirds slimība,

-ja Jums ir aknu slimība,

-ja Jums ir cukura diabēts,

-ja Jums ir sarkanā vilkēde (lupus erythematosus jeb SLE),

-ja Jums ir primārais aldosteronisms (stāvoklis, saistīts ar paaugstinātu hormona aldosterona veidošanos, kas izraisa nātrija aizturi, kā rezultātā paaugstinās asinsspiediens),

-ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

-AKE inhibitoru (piemēram, enalaprilu, lizinoprilu, ramiprilu), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi,

-aliskirēnu.

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Ifirmacombi šādos gadījumos”.

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Ifirmacombi lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā, bet Ifirmacombi nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo to lietošana šajā laikā var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam (skatīt sadaļu par grūtniecību).

Jums jāpastāsta ārstam:

-ja ievērojat diētu ar zemu sāls saturu,

-ja Jums ir tādas pazīmes kā neparasti stipras slāpes, sausums mutē, vispārējs nespēks, miegainība, muskuļu sāpes vai krampji, slikta dūša, vemšana vai patoloģiski ātra sirdsdarbība, kas var liecināt par Ifirmacombi sastāvā esošā hidrohlortiazīda pārmērīgu iedarbību,

-ja Jums ir paaugstināta ādas jutība pret sauli un apdeguma simptomi (kā piemēram, apsārtums, nieze, pietūkums, čulgas) parādās ātrāk nekā parasti,

-ja Jums veiks operāciju vai dos anestēzijas līdzekļus,

-ja Ifirmacombi lietošanas laikā Jums ir redzes pārmaiņas vai vienas vai abu acu sāpes. Tās var būt glaukomas (paaugstinātais spiediens acī (s)) attīstības pazīmes. Jums jāpārtrauc ifirmacombi lietošana un jāmeklē medicīniska palīdzība.

Šo zāļu sastāvā esošais hidrohlortiazīds var dot pozitīvu antidopinga testa rezultātu.

Bērni un pusaudži

Ifirmacombi nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam).

Citas zāles un Ifirmacombi

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Diurētiskie līdzekļi, kā Ifirmacombi sastāvā esošais hidrohlortiazīds, var ietekmēt citas zāles. Ja Jūs neatrodaties stingrā ārsta uzraudzībā, litiju saturošus preparātus nedrīkst lietot kopā ar Ifirmacombi.

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:

-ja Jūs lietojat AKE inhibitoru vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Ifirmacombi šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Iespējams, ka Jums būs jāveic asins analīzes, ja Jūs lietojat:

-kālija uztura bagātinātājus,

-kāliju saturošus sāls aizstājējus,

-kāliju saudzējošas zāles vai citus diurētiķus (urīndzenošus līdzekļus),

-dažus caurejas līdzekļus,

-podagras ārstēšanas līdzekļus,

-ārstnieciskus D vitamīna uztura bagātinātājus,

-zāles, kas regulē sirds ritmu,

-pretdiabēta zāles (iekšķīgi lietojamos vai insulīnu),

-karbamazepīnu (zāles epilepsijas ārstēšanai).

Svarīgi arī, lai Jūs ārstam pateiktu, vai lietojat citus medikamentus, kas pazemina asinsspiedienu, steroīdus, zāles vēža ārstēšanai, pretsāpju līdzekļus, zāles artrīta ārstēšanai vai kolestiramīnu un kolestipola sveķus holesterīna līmeņa pazemināšanai.

Ifirmacombi kopā ar pārtiku un dzērieniem

Ifirmacombi var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Tā kā Ifirmacombi satur hidrohlortiazīdu, lietojot alkoholu, kad ārstējaties ar šīm zālēm, Jums var būt palielināta reibuma sajūta pieceļoties, īpaši, kad pieceļaties kājās no sēdus stāvokļa.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte Grūtniecība

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Parasti ārsts Jums ieteiks pārtraukt Ifirmacombi lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs uzzināt, ka Jums ir iestājusies grūtniecība, kā arī ieteiks Ifirmacombi vietā lietot kādas citas zāles. Ifirmacombi lietošana nav ieteicama grūtniecības laikā. Tās nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo Ifirmacombi lietošana pēc grūtniecības 3. mēneša var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam.

Barošana ar krūti

Pastāstiet savam ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties to darīt. Ifirmacombi lietošana nav ieteicama mātēm, kas baro bērnu ar krūti. Ja vēlaties barot bērnu ar krūti, ārsts var Jums ordinēt citas zāles, īpaši, ja Jūsu bērns ir tikko piedzimis (jaundzimušais) vai dzimis priekšlaicīgi.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ifirmacombi nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Tomēr paaugstināta asinsspiediena ārstēšanas laikā dažkārt iespējams reibonis vai nogurums. Ja Jums rodas šādi simptomi, pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Ifirmacombi

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg devas

Ieteicamā Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg deva ir viena tablete dienā. Ārsts parasti Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg paraksta tad, ja līdzšinējā paaugstināta asinsspiediena ārstēšana nav pietiekami pazeminājusi asinsspiedienu. Ārsts Jums dos norādījumus, kā pāriet no iepriekšējām zālēm uz Ifirmacombi.

Ja šī zāļu deva nepalīdz panākt vēlamo asinsspiediena pazemināšanu, ārsts var Jums izrakstīt Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg.

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg devas

Ieteicamā Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg deva ir viena tablete dienā.

Ārsts parasti Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg paraksta tad, ja līdzšinējā paaugstināta asinsspiediena ārstēšana nav pietiekami pazeminājusi asinsspiedienu. Ārsts Jums dos norādījumus, kā pāriet no iepriekšējām zālēm uz Ifirmacombi.

Ja šī zāļu deva nepalīdz panākt vēlamo asinsspiediena pazemināšanu, ārsts var Jums izrakstīt Ifirmacombi 300 mg/25 mg.

Ifirmacombi 300 mg/25 mg devas

Ieteicamā Ifirmacombi 300 mg/25 mg deva ir viena tablete dienā. Devu nedrīkst paaugstināt. Ārsts parasti Ifirmacombi 300 mg/25 mg paraksta tad, ja līdzšinējā paaugstināta asinsspiediena ārstēšana nav pietiekami pazeminājusi asinsspiedienu. Ārsts Jums dos norādījumus, kā pāriet no iepriekšējām zālēm uz Ifirmacombi.

Ja šī zāļu deva nepalīdz panākt vēlamo asinsspiediena pazemināšanu, ārsts var Jums nozīmēt papildu terapiju.

Lietošanas veids

Ifirmacombi ir paredzētas iekšķīgai lietošanai. Tabletes jānorij, uzdzerot pietiekamu daudzumu šķidruma (piemēram, vienu glāzi ūdens). Jūs varat lietot Ifirmacombi ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm. Mēģiniet lietot dienas devu aptuveni vienā un tai pašā laikā katru dienu. Ir svarīgi, lai Jūs turpinātu Ifirmacombi lietošanu, kamēr ārsts nav devis citus norādījumus.

Maksimālā asinsspiedienu pazeminošā darbība būtu jāsasniedz 6-8 nedēļas pēc ārstēšanās sākšanas.

Ja esat lietojis Ifirmacombi vairāk nekā noteikts

Ja nejauši ieņemat pārāk daudz tablešu, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Bērniem nevajadzētu lietot Ifirmacombi

Ifirmacombi nevajadzētu dot bērniem, jaunākiem par 18 gadiem. Ja bērns norij dažas tabletes, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Ifirmacombi

Ja nejauši izlaista dienas deva, vienkārši lietojiet nākamo devu kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Dažas blakusparādības var būt nopietnas un to dēļ var būt nepieciešama medicīniska ārstēšana.

Retos gadījumos pacientiem, kuri lietoja irbesartānu, novēroja ādas alerģiskas reakcijas (izsitumus, nātreni), kā arī norobežotu sejas, lūpu un/vai mēles pietūkumu.

Ja Jums parādās kādi no iepriekšminētajiem simptomiem vai arī sāk trūkt elpa, pārtrauciet lietot Ifirmacombi un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Klīniskos pētījumos, kuros pacienti tika ārstēti ar Ifirmacombi ziņoja par šādām blakusparādībām:

Biežas blakusparādības (ietekmē 1 līdz 10 lietotājus no 100)

-slikta dūša/vemšana,

-urinēšanas traucējumi,

-nogurums,

-reibonis (arī ceļoties no guļus vai sēdus stāvokļa),

-asins analīzes var uzrādīt palielinātu līmeni enzīmam, kas norāda uz sirds un muskuļu funkcijām (kreatinkināze), vai arī palielinātu to vielu daudzumu, kas norāda uz nieru funkcijām (urīnvielas

slāpeklis, kreatinīns).

Ja kāda no šīm blakusparādībām Jums traucē, pārrunājiet to ar savu ārstu.

Retākas blakusparādības (ietekmē 1 līdz 10 lietotājus no 1000)

-caureja,

-pazemināts asinsspiediens,

-ģībonis,

-paātrināta sirdsdarbība,

-pietvīkums,

-pietūkums,

-dzimumspējas traucējumi,

-asins analīzes var uzrādīt samazinātu kālija un nātrija līmeni asinīs.

Ja kāda no šīm blakusparādībām Jums traucē, pārrunājiet to ar savu ārstu.

Blakusparādības, kuras novērotas pēc irbesartāna un hidrohlortiazīda kombinācijas reģistrācijas

Pēc Ifirmacombi reģistrācijas tika novērotas dažas nevēlamas blakusparādības. Blakusparādības, kuru biežums nav zināms:

-galvassāpes,

-zvanīšana ausīs,

-klepus,

-garšas sajūtas traucējumi,

-gremošanas traucējumi,

-sāpes locītavās un muskuļos,

-aknu darbības traucējumi un pavājināta nieru darbība,

-palielināts kālija līmenis asinīs,

-tādas alerģiskas reakcijas kā izsitumi, nātrene, sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkums,

-reti ziņojumi arī par dzelti (ādas un/vai acu baltumu iekrāsošanās dzeltenā krāsā).

Tāpat kā lietojot citas divu aktīvo vielu kombinācijas, nevar izslēgt katras atsevišķas sastāvdaļas izraisītu blakusparādību rašanos.

Blakusparādības, kas saistītas tikai ar irbesartānu

Bez iepriekš minētajām blakusparādībām ir novērotas arī sāpes krūtīs.

Blakusparādības, kas saistītas tikai ar hidrohlortiazīdu

Apetītes zudums; kuņģa kairinājums; spazmas kuņģī; aizcietējums; dzelte (dzeltena ādas un acu ābolu krāsa); aizkuņģa dziedzera iekaisums, ko novēro kā stipras sāpes vēdera augšdaļā bieži kopā ar sliktu dūšu vai vemšanu; miega traucējumi; depresija; neskaidra redze; balto asinsšūnu skaita samazināšanās, kas var izpausties kā biežas infekcijas, drudzis; samazināts trombocītu skaits (asins recei nepieciešamās šūnas), samazināts sarkano asinsšūnu skaits (anēmija), kam raksturīgs nogurums, galvassāpes, elpas trūkums fiziskas slodzes laikā, reiboņi un bālums; nieru slimības; plaušu funkcijas traucējumi, ieskaitot pneimoniju un šķidruma uzkrāšanos plaušās; pastiprināta ādas jutība pret sauli; asinsvadu iekaisums; ādas slimība, kas raksturojas ar ādas lobīšanos no visa ķermeņa; ādas sarkanā vilkēde, kurai raksturīgi izsitumi, kas var parādīties uz sejas, kakla un galvas ādas; alerģiskas reakcijas; nespēks un muskuļu spazmas; izmainīts sirds ritms; asinsspiediena samazināšanās pēc ķermeņa stāvokļa maiņas; siekalu dziedzeru pietūkums; palielināts cukura līmenis asinīs; cukura parādīšanās urīnā; palielināta kāda no lipīdu frakcijām asinīs; augsts urīnskābes līmenis asinīs, kas var izraisīt podagru.

Zināms, ka blakusefekti, kas saistīti ar hidrohlortiazīdu, var pastiprināties lietojot augstākas hidrohlortiazīda devas.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai, farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Ifirmacombi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai blistera pēc Der. līdz (EXP). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos.. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras veirs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ifirmacombi satur

-Aktīvās vielas ir irbesartāns un hidrohlortiazīds.

Katra Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg apvalkotā tablete satur 150 mg irbesartāna (irbesartāna hidrohlorīda veidā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

Katra Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg apvalkotā tablete satur 300 mg irbesartāna (irbesartāna hidrohlorīda veidā) un 12,5 mg hidrohlortiazīda.

Katra Ifirmacombi 300 mg/25 mg apvalkotā tablete satur 300 mg irbesartāna (irbesartāna hidrohlorīda veidā) un 25 mg hidrohlortiazīda.

-Citas sastāvdaļas ir: Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg:

mannīts, hidroksipropilceluloze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, nātrija cietes glikolāts, talks, makrogols 6000, hidrogenēta rīcineļļa tabletes kodolā un polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols, talks, dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un sarkanais dzelzs oksīds (E172) tabletes apvalkā.

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg:

mannīts, hidroksipropilceluloze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, nātrija cietes glikolāts, talks, makrogols 6000, hidrogenēta rīcineļļa tabletes kodolā un polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols, talks tabletes apvalkā.

Ifirmacombi 300 mg/25 mg:

mannīts, hidroksipropilceluloze, mazaizvietota hidroksipropilceluloze, nātrija cietes glikolāts, talks, makrogols 6000, hidrogenēta rīcineļļa tabletes kodolā un polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols, talks, dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un sarkanais dzelzs oksīds (E172) tabletes apvalkā.

Ifirmacombi ārējais izskats un iepakojums

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg:

Gaiši rozā, abpusēji izliektas, ovālas apvalkotās tabletes (tabletes).

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg:

Baltas, abpusēji izliektas, kapsulas formas apvalkotās tabletes (tabletes).

Ifirmacombi 300 mg/25 mg:

Gaiši rozā, abpusēji izliektas, kapsulas formas apvalkotās tabletes (tabletes).

Blisteriepakojums: 14, 28, 30, 56, 56 x 1, 84, 90 un 98 apvalkotās tabletes kastītē. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Ražotājs

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA, d.d., Novo mesto

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA, d.d., Novo mesto

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E. J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 32 3 321 63 52 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44(0)203 751 1888

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas