Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imatinib Accord (imatinib) – Lietošanas instrukcija - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsImatinib Accord
ATĶ kodsL01XE01
Vielaimatinib
RažotājsAccord Healthcare Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Imatinib Accord 100 mg apvalkotās tabletes

Imatinib Accord 400 mg apvalkotās tabletes

Imatinib

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Imatinib Accord un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Imatinib Accord lietošanas

3.Kā lietot Imatinib Accord

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Imatinib Accord

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Imatinib Accord un kādam nolūkam to lieto

Imatinib Accord ir zāles, kuras satur aktīvo vielu, ko sauc par imatinibu. Šīs zāles darbojas, kavējot patoloģisko šūnu augšanu zemāk minēto slimību gadījumā. Šīs slimības ietver dažus vēža veidus.

Imatinib Accord ir indicēts pieaugušajiem un bērniem:

-hroniskas mieloleikozes (Chronic Myeloid Leukaemia - CML) ārstēšanai. Leikoze ir balto asins šūnu vēzis. Parasti šīs baltās šūnas palīdz organismam cīnīties ar infekciju. Hroniska mieloleikoze ir leikozes veids, kuras gadījumā sākas noteikta veida patoloģisku balto asins šūnu (kuras sauc par mieloīdajām šūnām) nekontrolēta augšana.

-Filadelfijas hromosomas pozitīvas akūtas limfoblastiskās leikozes (Ph-pozitīva ALL (acute lymphoblastic leukemia)) ārstēšanai. Leikoze ir balto asins šūnu vēzis. Šīs baltās šūnas parasti palīdz organismam cīnīties ar infekciju. Akūta limfoblastiska leikoze ir leikozes veids, kuras gadījumā nekontrolēti sāk augt noteikta veida patoloģiskas baltās asins šūnas (limfoblasti). Imatinib Accord nomāc šo šūnu augšanu.

Imatinib Accord ir indicēts pieaugušiem:

-Mielodisplastiskas/mieloproliferatīvas slimības (Myelodysplastic/myeloproliferative diseases- MDS/MPD) ārstēšanai. Šī ir asins slimību grupa, kuru gadījumā nekontrolēti sāk augt dažas asins šūnas. Noteiktu šo slimību apakštipu gadījumā Imatinib Accord nomāc šo šūnu augšanu;

-Hipereozinofīlā sindroma (HES) un vai hroniskas eozinofīlas leikozes (CEL) ārstēšanai.

Šīs ir asins slimības, kuru gadījumā notiek dažu asins šūnu (ko sauc par eozinofīliem leikocītiem) nekontrolēta augšana. Noteiktu šo slimību apakštipu gadījumā Imatinib Accord nomāc šo šūnu augšanu.

-Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP). DFSP ir zemādas audu vēzis, kura gadījumā dažas šūnas sāk nekontrolēti augt. Imatinib Accord nomāc šo šūnu augšanu.

Turpmāk šajā lietošanas instrukcijā, aprakstot šīs slimības, mēs izmantosim iepriekš minētos saīsinājumus.

Ja Jums ir kādi jautājumi par Imatinib Accord iedarbību vai kādēļ šīs zāles Jums ir nozīmētas, jautājiet savam ārstam.

2.Kas Jums jāzina pirms Imatinib Accord lietošanas

Imatinib Accord Jums var nozīmēt tikai ārsts, kuram ir pieredze asins vēža vai norobežotu audzēju ārstēšanai paredzēto zāļu lietošanā.

Rūpīgi ievērojiet visus sava ārsta norādījumus pat tad, ja tie atšķiras no vispārējās informācijas, kas atrodama šajā instrukcijā.

Nelietojiet Imatinib Accord šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret imatinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Ja tas attiecas uz Jums, nelietojiet Imatinib Accord un pastāstiet par to savam ārstam.

Informējiet savu ārstu, ja Jūs domājat, ka Jums varētu būt alerģija, bet neesat par to drošs.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Imatinib Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu:

-ja Jums ir vai ir bijusi aknu, nieru vai sirds slimība;

-ja Jūs lietojat zāles levotiroksīnu, jo Jums ir izoperēts vairogdziedzeris.

ja Jums kādreiz ir bijusi vai šobrīd varētu būt B hepatīta vīrusa infekcija. Tas ir tādēļ, ka Imatinib Accord var izraisīt B hepatīta atkārtošanos, kas dažos gadījumos var izraisīt nāvi. Pirms ārstēšanas uzsākšanas ārsts rūpīgi izmeklēs pacientus, vai viņiem nav šīs infekcijas pazīmju.Ja jebkurš no minētajiem apstākļiem attiecas uz Jums, pirms Imatinib Accord lietošanas pastāstiet par to savam ārstam.

Ja ārstēšanas laikā ar Imatinib Accord Jūs strauji pieņematies svarā, nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam.Imatinib Accord var izraisīt šķidruma uzkrāšanos Jūsu organismā (smaga šķidruma aizture).

Imatinib Accord lietošanas laikā, Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs, vai zāles iedarbojas. Jums izdarīs arī asins analīzes un Jūs regulāri nosvērs.

Bērni un pusaudži

Imatinib Accord lieto arī CML ārstēšanai bērniem. Pieredzes par lietošanu bērniem ar CML, kas jaunāki par 2 gadiem, nav. Pieredze par lietošanu bērniem ar Ph-pozitīvu ALL ir ierobežota un bērniem ar MDS/MPD, DFSP un HES/CEL ir ļoti ierobežota.

Dažiem bērniem un pusaudžiem Imatinib Accord lietošanas laikā var novērot lēnāku augšanu nekā tam būtu jābūt normāli. Regulāro vizīšu laikā ārsts pārbaudīs bērna augšanu.

Citas zāles un Imatinib Accord

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat , pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes (piemēram, paracetamolu), tai skaitā arī augu izcelsmes preparātus (piemēram, asinszāli). Dažas zāles var ietekmēt Imatinib Accord iedarbību, ja tās lieto kopā. Šīs zāles var pavājināt vai pastiprināt Imatinib Accord iedarbību, pastiprinot Imatinib Accord izraisītās blakusparādības vai arī padarot Imatinib Accord lietošanu mazāk efektīvu. Tieši tāpat arī Imatinib Accord var iedarboties uz dažām zālēm.

Ja Jūs lietojiet zāles, kas novērš asins recekļu veidošanos, pastāstiet par to savam ārstam.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

-Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

-Ja vien tas nav viennozīmīgi nepieciešams, grūtniecības laikā Imatinib Accord lietot nedrīkst, jo tas var kaitēt Jūsu bērnam. Ārsts pārrunās ar Jums iespējamo risku, lietojot Imatinib Accord grūtniecības laikā.

-Sievietēm, kurām ir iespējama grūtniecība, terapijas laikā ieteicams izmantot efektīvu kontracepcijas metodi.

-Laikā, kad ārstējaties ar Imatinib Accord, nebarojiet bērnu ar krūti.

-Pacientiem, kuri uztraucas par savu auglību Imatinib Accord lietošanas laikā, ieteicams konsultēties ar savu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šo zāļu lietošanas laikā Jums var būt reibonis vai miegainība, vai arī neskaidra redze. Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nevadiet transportlīdzekļus un nelietojiet ierīces un mehānismus līdz brīdim, kad atkal jutīsieties labi.

3.Kā lietot Imatinib Accord

Ārsts Jums ir nozīmējis Imatinib Accord, jo Jums ir smaga slimība. Imatinib Accord var palīdzēt Jums cīnīties ar šo slimību.

Tomēr vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Svarīgi, lai Jūs visu laiku ievērotu sava ārsta vai farmaceita norādījumus. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Nepārtrauciet Imatinib Accord lietošanu, ja vien to nav licis darīt Jūsu ārsts. Ja Jūs nevarat lietot zāles, kā norādījis Jūsu ārsts vai, ja Jūs jūtat, ka to lietošana Jums vairs nav nepieciešama, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Cik daudz Imatinib Accord lietot

Lietošana pieaugušajiem

Ārsts Jums pateiks, tieši cik daudz Imatinib Accord tablešu jālieto.

Ja Jums ārstē CML:

Atkarībā no Jūsu veselības stāvokļa sākuma deva parasti ir vai nu 400 mg, vai 600 mg:

-400 mg, ko lieto kā 4 tabletes pa 100 mg vai 1 tableti pa 400 mg vienu reizi dienā,

-600 mg, ko lieto kā 6 tabletes pa 100 mg vai 1 tableti pa 400 mg un 2 tabletes pa 100 mg vienu reizi dienā.

CML gadījumā Jūsu ārsts var nozīmēt lielāku vai mazāku devu, atkarībā no Jūsu atbildes reakcijas uz ārstēšanu. Ja Jūsu dienas deva ir 800 mg (8 tabletes pa 100 mg vai 2 tabletes pa 400 mg ), Jums jālieto 4 tabletes pa 100 mg no rīta un 4 tabletes pa 100 mg vai 1 tablete pa 400 mg vakarā.

Ja Jums ārstē Ph-pozitīvu ALL:

sākuma deva ir 600 mg, kas jālieto kā 6 tabletes pa 100 mg vai vienu 400 mg tableti un 2 tabletes pa 100 mg vienu reizi dienā.

Ja Jums ārstē MDS/MDP:

sākuma deva ir 400 mg, kas jālieto kā 4 tabletes pa 100 mg vai vienu 400 mg tableti vienu reizi dienā.

Ja Jums ārstē HES/CEL:

sākuma deva ir 100 mg, kas jālieto kā vienu 100 mg tableti vienu reizi dienā. Jūsu ārsts var izlemt palielināt devu līdz 400 mg, ko jālieto kā 4 x 100 mg tabletes vai vienu 400 mg tableti vienu reizi dienā, atkarībā no tā, kāda ir Jūsu ir atbildes reakcija uz terapiju.

Ja Jums ārstē DFSP:

deva ir 800 mg dienā (kas jālieto kā 4 tabletes pa 100 mg vai vienu 400 mg tableti no rīta un 4 tabletes pa 100 mg vai vienu 400 mg tableti vakarā.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Ārsts Jums pateiks, cik daudz Imatinib Accord tablešu jādod Jūsu bērnam. Lietotais Imatinib Accord daudzums ir atkarīgs no bērna vispārējā stāvokļa, ķermeņa masas un auguma. Kopējā Imatinib Accord dienas deva bērnam nedrīkst pārsniegt 800 mg CML gadījumā un 600 mg Ph+ALL gadījumā. Zāļu devu bērnam var dot vienu reizi dienā vai sadalīt to divās lietošanas reizēs (puse no rīta un puse vakarā).

Kad un kā lietot Imatinib Accord

-Lietojiet Imatinib Accord kopā ar ēdienu. Tas palīdzēs aizsargāt Jūs no gremošanas traucējumiem Imatinib Accord lietošanas laikā.

-Norijiet tabletes veselas, uzdzerot lielu glāzi ūdens.

Ja nespējat tabletes norīt, varat tās izšķīdināt glāzē negāzēta ūdens vai ābolu sulas:

lietojiet aptuveni 50 ml katrai 100 mg tabletei vai 200 ml katrai 400 mg tabletei;

rūpīgi samaisiet glāzes saturu ar karoti, līdz tabletes ir pilnīgi izšķīdušas;

tiklīdz tabletes ir izšķīdušas, nekavējoties izdzeriet visu glāzes saturu. Glāzē var palikt neliels daudzums izšķīdināto tablešu.

Cik ilgi jālieto Imatinib Accord

Turpiniet lietot Imatinib Accord katru dienu tik ilgi, cik norādījis Jūsu ārsts.

Ja esat lietojis Imatinib Accord vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz tablešu, tūlīt konsultējieties ar savu ārstu. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu.

Ja esat aizmirsis lietot Imatinib Accord

-Ja esat aizmirsis lietot devu, iedzeriet to, tiklīdz atceraties. Tomēr, ja gandrīz pienācis laiks nākamās devas lietošanai, izlaidiet aizmirsto devu.

-Pēc tam lietojiet nākamo devu plānotajā laikā.

-Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Parasti to izpausmes ir vieglas vai vidēji smagas.

Dažas blakusparādības var būt nopietnas. Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums rodas šādas blakusparādības.

Ļoti biežas (var attīstīties vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem) un biežas (var attīstīties mazāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem):

strauja ķermeņa masas palielināšanās. Imatinib Accord var izraisīt ūdens uzkrāšanos Jūsu organismā (smagu šķidruma aizturi).

infekcijas pazīmes, piemēram, drudzis, spēcīgi drebuļi, kakla iekaisums vai čūlas mutē. Imatinib Accord var ievērojami samazināt balto asins šūnu skaitu Jūsu asinīs, tāpēc Jums vieglāk var rasties infekcijas.

negaidīti radusies asiņošana vai zilumi (kad Jūs neesat sevi savainojuši).

Retākas (var attīstīties mazāk kā 1 cilvēkam no katriem 100 cilvēkiem) un retas (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 1 000 cilvēkiem):

sāpes krūškurvī, neregulāra sirdsdarbība (sirds darbības traucējumu pazīmes).

klepus, apgrūtināta elpošana vai sāpīga elpošana (plaušu bojājuma pazīmes).

apdulluma sajūta, reibonis vai ģībonis (zema asinsspiediena pazīmes).

slikta dūša, ēstgribas zudums, tumšas krāsas urīns, ādas vai acu dzelte (aknu darbības traucējumu pazīmes).

izsitumi, ādas apsārtums ar pūšļiem uz lūpām, ap acīm, uz ādas vai mutē, ādas lobīšanās, drudzis, sarkani vai violeti ādas laukumi ar pacēlumu, nieze, dedzinoša sajūta, pustulozi izsitumi (ādas bojājuma pazīmes).

stipras sāpes vēderā, asinis atvemtajās masās, izkārnījumos vai urīnā, melni izkārnījumi (kuņģa- zarnu trakta darbības traucējumu pazīmes).

stipri samazināta urīna izdalīšanās, slāpes (nieru darbības traucējumu pazīmes).

slikta dūša ar caureju un vemšanu, sāpes vēderā vai drudzis (zarnu darbības traucējumu pazīmes).

stipras galvassāpes, ekstremitāšu vai sejas vājums vai paralīze, runas traucējumi, pēkšņs samaņas zudums (nervu sistēmas traucējumu pazīmes, piemēram, asiņošana vai tūska galvaskausā/smadzenēs).

bāla ādas krāsa, nogurums, elpas trūkums un tumšas krāsas urīns (zema sarkano asins šūnu līmeņa pazīme).

sāpes acīs vai redzes traucējumi, asiņošana acīs.

sāpes gūžās vai apgrūtināta staigāšana.

nejutīgi vai auksti kāju un roku pirksti (Reino sindroma pazīmes).

pēkšņs ādas pietūkums vai apsārtums (ādas iekaisuma, ko sauc par celulītu, pazīmes).

dzirdes traucējumi.

muskuļu vājums un spazmas ar izmainītu sirds ritmu (kālija daudzuma izmaiņu Jūsu asinīs pazīmes).

zilumu veidošanās.

sāpes vēderā ar sliktu dūšu.

muskuļu spazmas ar drudzi, sarkanbrūns urīns, sāpes muskuļos vai muskuļu vājums (muskuļu bojājuma pazīmes).

sāpes iegurnī, ko reizēm pavada slikta dūša un vemšana, negaidīti radusies asiņošana no maksts, reibonis vai ģībonis pazemināta asinsspiediena dēļ (olnīcu vai dzemdes bojājuma pazīmes).

slikta dūša, elpas trūkums, neregulāra sirdsdarbība, duļķains urīns, nogurums un/vai diskomforta sajūta locītavās, kas saistīta ar izmaiņām laboratorisko analīžu rezultātos (piemēram, paaugstināts kālija, urīnskābes un kalcija līmenis un pazemināts fosfātu līmenis asinīs).

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

plaši, izteikti izsitumi, slikta dūša, drudzis, palielināts noteikta veida balto asins šūnu skaits vai dzeltena ādas vai acu krāsa (dzeltes pazīmes) kombinācijā ar elpas trūkumu, sāpēm/diskomforta sajūtu krūtīs, stipri samazinātu urīna izdalīšanos un slāpēm u.c. (ar ārstēšanu saistītas alerģiskas reakcijas pazīmes).

Hroniska nieru mazspēja.

B hepatīta infekcijas atkārtošanās (reaktivācija), ja iepriekš bijis B hepatīts (aknu infekcija).

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, nekavējoties pastāstiet par to savam ārstam.

Citas blakusparādības var būt šādas.

Ļoti biežas (var attīstīties vairāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem):

galvassāpes vai nogurums.

slikta dūša, vemšana, caureja vai gremošanas traucējumi.

izsitumi.

muskuļu krampji vai locītavu, muskuļu vai kaulu sāpes ārstēšanas ar Imatinib Accord laikā vai pēc Imatinib Accord lietošanas pārtraukšanas.

tūska, piemēram, potīšu tūska vai pietūkušas acis.

ķermeņa masas palielināšanās.

Ja jebkura no šīm blakusparādībām ir smaga, pastāstiet par to savam ārstam.

Biežas (var attīstīties mazāk kā 1 cilvēkam no katriem 10 cilvēkiem):

ēstgribas zudums, samazināta ķermeņa masa vai garšas sajūtas traucējumi.

reiboņi vai vājums.

miega traucējumi (bezmiegs).

izdalījumi no acīm, ko pavada nieze, apsārtums un pietūkums (konjunktivīts), pastiprināta asarošana vai neskaidra redze.

deguna asiņošana.

sāpes vēderā vai tūska, gāzu uzkrāšanās, grēmas vai aizcietējums.

nieze.

neparasta matu izkrišana, vai mati kļūst plānāki.

roku vai pēdu nejutīgums.

čūlas mutē.

locītavu sāpes ar pietūkumu.

sausa mute, sausa āda vai sausas acis.

pazemināts vai paaugstināta ādas jutība.

karstuma viļņi, drebuļi vai svīšana naktī.

Ja jebkura no šīm blakusparādībām ir smaga, pastāstiet par to savam ārstam.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

plaukstu un pēdu apsārtums un/vai pietūkums, ko var pavadīt tirpšana un dedzinoša sajūta.

augšanas aizture bērniem un pusaudžiem.

Ja jebkura no šīm blakusparādībām ir smaga, pastāstiet par to savam ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Imatinib Accord

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā;

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes;

PVH/PVdH/Al blisteriem Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Al/Al blisteriem

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot, ja iepakojums bojāts vai redzamas atvēršanas pazīmes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Imatinib Accord satur

-Aktīvā viela ir imatiniba mesilāts.

-Katra Imatinib Accord 100 mg apvalkotā tablete satur 100 mg imatiniba (mesilāta veidā).

-Katra Imatinib Accord 400 mg apvalkotā tablete satur 400 mg imatiniba (mesilāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliska celuloze, krospovidons, hipromeloze 6 cps (E464), magnija stearāts un koloidāls bezūdens silīcija dioksīds. Tabletes apvalks ir veidots no hipromelozes 6 cps (E464), talka (E553b), polietilēnglikola, dzeltenā dzelzs oksīda (E 172) un sarkanā dzelzs oksīda (E 172).

Imatinib Accord ārējais izskats un iepakojums

Imatinib Accord 100 mg apvalkotās tabletes ir brūni oranžas, apaļas, abpusēji izliektas, apvalkotās tabletes ar iegravētu „IM” un „T1” dalījuma līnijas pretējās pusēs un gludu otru pusi.

Imatinib Accord 400 mg apvalkotās tabletes ir brūni oranžas, ovālas, abpusēji izliektas, apvalkotās tabletes ar iegravētu „IM” un „T2” dalījuma līnijas pretējās pusēs un gludu otru pusi.

Imatinib Accord 100 mg apvalkotās tabletes tiek piegādātas iepakojumā pa 20, 60, 120 vai 180 tabletēm, taču tās var nebūt pieejamas jūsu valstī.

Turklāt Imatinib Accord 100 mg tabletes ir pieejamas perforētos vienas devas blisteru iepakojumos (PVH/PVDH/Al) ar 30x1, 60x1, 90x1, 120x1 vai 180x1 apvalkotām tabletēm.

Imatinib Accord 400 mg apvalkotās tabletes tiek piegādātas iepakojumā pa 10, 30 vai 90 tabletēm, taču tās var nebūt pieejamas jūsu valstī.

Turklāt Imatinib Accord 400 mg tabletes ir pieejamas perforētos vienas devas blisteru iepakojumos (PVH/PVDH/Al) ar 30x1, 60x1 vai 90x1apvalkotām tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex, HA1 4HF

Lielbritānija

Ražotājs

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex, HA1 4HF

Lielbritānija

vai

Pharmacare Premium Ltd

HHF 003, Hal Far Industrial Estet, Birzebbugia, BBG 3000, Malta

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas