Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incivo (telaprevir) - J05AE

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIncivo
ATĶ kodsJ05AE
Vielatelaprevir
RažotājsJanssen-Cilag International N.V.

Raksts satur

Incivo

re

telaprevirs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējumanavziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Incivo. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķi šanu un ieteikumus par Incivo lietošanu.

Kas ir

Incivo?

vairs

Incivo ir zāles, kas satur aktīvo vielu telapreviru. Tās ir pieejamas tablešu veidā (375 mg).

lesIncivo lieto kombinācijā ar divām citām zālēm – alfa peginterferonu un ribavirīnu, lai ārstētu hronisku (i gstošu) C hepatītu (C hepatīta vīrusa infekcijas izraisītu aknu slimību).

Kāpēc lieto Incivo?

Tās lieto pieaugušajiem, kuriem ir kompensēta aknu slimība (kad aknas ir bojātas, bet aizvien darbojas normāli), arī ciroze (aknu rētošanās), gan iepriekš neārstētiem pacientiem, gan pacientiem, kuri jau ir

āārstēti ar alfa interferonu.

Šīs z les var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Incivo?

Ārstēšana ar Incivo jāsāk un jāuzrauga ārstam, kuram ir pieredze hronisku C hepatīta infekciju ārstēšanā.

Trīs Incivo tabletes jāieņem nesasmalcinātā veidā divreiz dienā kopā ar uzturu 12 nedēļas. Otra iespēja

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Incivo darbojas?

Incivo aktīvā viela telaprevirs ir proteāzes inhibitors. Tas bloķē C hepatīta vīrusa enzīmu, ko dēvē par NS3-4A proteāzi, un kas ir nozīmīgs tā dzīves ciklam. Tādējādi tiek apturēta C hepatīta vīrusa vairošanās inficētajās organisma saimniekšūnās. Pievienojot Incivo alfa peginterferonam un ribavirīnam (pašreizējai C hepatīta standartterapijai), palielinās vīrusa iznīcināšanas iespējamība.

Kā noritēja Incivo izpēte?

hepatīta vīrusa veida infekcijas ārstēšanā. Komiteja ņēma vērā, ka gan iepriekš neārstētiem pacientiem, gan pacientiem, kuri jau ir ārstēti, Incivo pievienošana standartterapijai nozīmīgi palielināja to pacientu skaitu, kam pēc sešiem mēnešiem nebija infekcijas pazīmju. Turklāt daudziem pacientiem ārstēšanu var saīsināt, un ieguvumi redzami dažāda veida pacientiem ar dažādas pakāpes aknu bojājumu.

Komiteja norādīja, ka galvenais konstatētais risks bija stipri izsitumi un iespējama vīrusa rezistences veidošanās pret zālēm, bet uzskatīja, ka šis risks ir ārstējams. Tādēļ CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Incivo, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Incivo

2. lappuse no 3

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu Incivo lietošanu?

Uzņēmums, kas laiž tirgū Incivo, visiem ārstiem, kuri varētu parakstīt šīs zāles, izsniegs izglītojošu materiālu, kas satur nozīmīgu drošuma informāciju par galvenajiem riska faktoriem, lietojot Incivo, īpaši par izsitumu un smagu ādas reakciju risku.

Cita informācija par Incivo

Eiropas Komisija 2011. gada 19. septembrī izsniedza Incivo reģistrācijas apliecību, kas derīga vi ā Eiropas Savienībā.

Pilns Incivo EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Hum n medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Incivo pieej ma

Incivo

3. lappuse no 3

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas