Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inlyta (axitinib) – Lietošanas instrukcija - L01XE17

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsInlyta
ATĶ kodsL01XE17
Vielaaxitinib
RažotājsPfizer Ltd  

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes axitinib

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Inlyta, un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Inlyta lietošanas

3.Kā lietot Inlyta

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Inlyta

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Inlyta, un kādam nolūkam tās lieto

Inlyta ir zāles, kas satur aktīvo vielu aksitinibu. Aksitinibs samazina asins piegādi audzējam un palēnina tā augšanu.

Inlyta paredzētas progresējoša nieru vēža (progresējošas nieru šūnu karcinomas) ārstēšanai pieaugušajiem, ja citas zāles (sunitinibs vai citokīns) vairs nespēj apturēt slimības progresēšanu.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par šo zāļu iedarbību vai par to, kāpēc šīs zāles Jums nozīmētas, jautājiet savam ārstam.

2.Kas Jums jāzina pirms Inlyta lietošanas

Nelietojiet Inlyta šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aksitinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu; ja Jūs domājat, ka Jums varētu būt alerģija, vaicājiet padomu savam ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Inlyta lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu:

ja Jums ir augsts asinsspiediens

Inlyta var paaugstināt Jūsu asinsspiedienu. Pirms sākat lietot šīs zāles, ir svarīgi pārbaudīt asinsspiedienu. To jāturpina regulāri kontrolēt visu zāļu lietošanas laiku. Ja Jums ir augsts asinsspiediens (hipertensija), Jums, iespējams, parakstīs zāles asinsspiediena mazināšanai.

Pirms Inlyta lietošanas uzsākšanas un visu šo zāļu lietošanas laiku ārstam jābūt pārliecinātam, ka Jūsu asinsspiediens ir kontrolēts;

ja Jums ir vairogdziedzera darbības traucējumi

Inlyta var izraisīt vairogdziedzera darbības traucējumus. Pastāstiet savam ārstam, ja biežāk

sajūtat nogurumu, salstat vairāk nekā citi cilvēki, ja zāļu lietošanas laikā Jums pazeminās balss. Pirms sākat lietot Inlyta, ir svarīgi pārbaudīt vairogdziedzera funkciju. Tā jāturpina regulāri kontrolēt visu zāļu lietošanas laiku. Ja pirms terapijas vai terapijas laikā Jūsu vairogdziedzeris pietiekamā daudzumā neražo tiroīdo hormonu, Jums būs nepieciešama vairogdziedzera hormonu aizstājterapija;

ja Jums nesen bijuši trombi (asins recekļi) vēnās vai artērijās (asinsvadu veidi), ieskaitot insultu, miokarda infarktu, emboliju vai trombozi

Nekavējoties izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību un zvaniet savam ārstam, ja šo zāļu lietošanas laikā sajūtat sāpes vai spiedienu krūtīs, sāpes rokās, krustos, sprandā vai žoklī; elpas trūkumu; nejutīgumu vai vājumu vienā ķermeņa pusē; apgrūtinātu runas spēju; galvassāpes; redzes izmaiņas vai reiboni;

ja Jums ir ar asiņošanu saistīti traucējumi

Inlyta var paaugstināt asiņošanas risku. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums šo zāļu lietošanas laikā sākas asiņošana, ja Jūs atklepojat asinis vai Jums ir asiņainas krēpas;

ja zāļu lietošanas laikā Jums stipri sāk sāpēt kuņģis (vēders), un sāpes nepāriet

Inlyta var paaugstināt kuņģa vai zarnu bojājuma (čūlas) vai fistulas veidošanās risku (patoloģiskas cauruļveida ejas izveidošanās no dabiska ķermeņa dobuma uz citu ķermeņa dobumu vai ādu).

Pastāstiet ārstam, ja šo zāļu lietošanas laikā Jūs sajūtat stipras sāpes vēderā;

ja Jūs gatavojaties operācijai vai ja Jums ir nedzīstoša brūce

Jūsu ārstam jādod norādījumi pārtraukt Inlyta lietošanu vismaz 24 stundas pirms operācijas, jo tās var nevēlami ietekmēt brūces dzīšanu. Kad brūce ir labi sadzijusi, šo zāļu lietošana jāatsāk;

ja šo zāļu lietošanas laikā Jums parādās tādi simptomi kā galvassāpes, apjukums, krampju lēkmes vai redzes traucējumi ar vai bez paaugstināta asinsspiediena

Nekavējoties izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību un zvaniet savam ārstam. Tā var būt reta nervu sistēmas blakusparādība, ko sauc par mugurējas atgriezeniskas encefalopātijas sindromu;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi

Pirms terapijas uzsākšanas un Inlyta lietošanas laikā Jūsu ārstam jāveic Jums asins analīzes, lai pārbaudītu Jūsu aknu darbību;

ja šo zāļu lietošanas laikā Jums rodas tādi simptomi kā pārmērīgs nogurums, vēdera, kāju vai potīšu tūska, aizdusa vai izspiedušās kakla vēnas

Inlyta var paaugstināt sirds mazspējas rašanās riska pakāpi. Aksitiniba lietošanas laikā Jūsu ārstam periodiski jāpārbauda, vai Jums nav parādījušās sirds mazspējas pazīmes vai simptomi.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Inlyta nav ieteicams lietot pacientiem, kuri jaunāki par 18 gadiem. Šo zāļu lietošana bērniem un pusaudžiem nav pētīta.

Citas zāles un Inlyta

Dažas zāles var ietekmēt Inlyta, savukārt Inlyta var ietekmēt citu zāļu darbību. Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot bezrecepšu zāles, vitamīnus un augu valsts līdzekļus. Šajā instrukcijā uzskaitītās zāles var nebūt vienīgās, kas var mijiedarboties ar Inlyta.

Zemāk minētās zāles var paaugstināt Inlyta izraisīto blakusparādību risku:

ketokonazols vai itrakonazols - zāles, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai;

klaritromicīns, eritromicīns vai telitromicīns - antibiotiskie līdzekļi, ko lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai;

atazanavīrs, indinavīrs, nelfinavīrs, ritonavīrs vai sahinavīrs - zāles, ko lieto HIV infekcijas/AIDS ārstēšanai;

nefazodons - zāles, ko lieto depresijas ārstēšanai.

Zemāk minētās zāles var pavājināt Inlyta iedarbību:

rifampicīns, rifabutīns vai rifapentīns - zāles, ko lieto tuberkulozes ārstēšanai;

deksametazons - steroīds, ko lieto dažādu stāvokļu, ieskaitot ļoti smagas slimības, ārstēšanai;

fenitoīns, karbamazepīns vai fenobarbitāls – pretepilepsijas līdzekļi, ko lieto krampju lēkmju novēršanai;

asinszāle (Hypericum perforatum) - augu valsts līdzeklis depresijas ārstēšanai.

Ārstēšanās laikā ar Inlyta Jums nevajadzētu lietot šīs zāles. Ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm, pastāstiet par to savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai. Jūsu ārsts var mainīt šo zāļu vai Inlyta devu, vai nomainīt šīs zāles pret citām.

Inlyta var pastiprināt ar teofilīna lietošanu saistītās blakusparādības. Teofilīnu lieto astmas vai plaušu slimību ārstēšanai.

Inlyta kopā ar uzturu un dzērienu

Nelietojiet šīs zāles kopā ar greipfrūtu vai greipfrūtu sulu, jo tas var paaugstināt blakusparādību risku.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Inlyta var negatīvi ietekmēt vēl nedzimušu bērnu vai zīdaini.

Nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā. Ja esat grūtniece vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Inlyta lietošanas laikā un 1 nedēļu pēc pēdējās lietotās zāļu devas izmantojiet drošu kontracepcijas līdzekli, lai izvairītos no grūtniecības.

Inlyta lietošanas laikā nebarojiet bērnu ar krūti. Ja barojat bērnu ar krūti, Jums jāapspriežas ar ārstu un jāpieņem lēmums - pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai Inlyta lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja Inlyta lietošanas laikā Jums ir reibonis un/vai nogurums, vadot transportlīdzekli un apkalpojot mehānismus, jāievēro īpaša piesardzība.

Inlyta satur laktozi (piena cukurs)

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Inlyta

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Ieteicamā deva ir 5 mg divas reizes dienā. Atkarībā no tā, kā Jūs panesat ārstēšanu ar Inlyta, Jūsu ārsts var pakāpeniski paaugstināt vai samazināt devu.

Norijiet tableti veselu, uzdzerot ūdeni, tukšā dūšā vai kopā ar ēdienu. Lietojiet Inlyta devas ar aptuveni 12 stundu starplaiku.

Ja esat lietojis Inlyta vairāk nekā noteikts

Ja netīšām esat lietojis vairāk tablešu vai lielāku devu, nekā Jums nepieciešams, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu. Ja iespējams, parādiet ārstam šo zāļu iepakojumu vai šo lietošanas instrukciju. Jums var būt nepieciešama medicīniska uzraudzība.

Ja esat aizmirsis lietot Inlyta

Lietojiet nākamo devu parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jums bijusi vemšana Inlyta lietošanas laikā

Ja Jums bijusi vemšana, papildus deva nav jālieto. Lietojiet nākamo nozīmēto devu paredzētajā laikā.

Ja pārtraucat lietot Inlyta

Ja nevarat lietot šīs zāles atbilstoši ārsta norādījumiem vai Jums šķiet, ka ārstēšana vairs nav nepieciešama, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas blakusparādības var būt smagas. Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu, ja Jums ir kāda no zemāk minētajām smagajām blakusparādībām (skatīt arī 2. punktu “Pirms Inlyta lietošanas”):

sirds mazspējas gadījumi. Pastāstiet savam ārstam, ja jūtaties pārmērīgi noguris, ja rodas tūska vēderā, kājās vai potītēs, ja parādās elpas trūkums vai ja izspiežas kakla vēnas;

trombi (asins recekļi) vēnās vai artērijās (asinsvadu veidi), ieskaitot insultu, miokarda infarktu, emboliju vai trombozi. Nekavējoties izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību un zvaniet savam ārstam, ja šo zāļu lietošanas laikā sajūtat sāpes vai spiedienu krūtīs, sāpes rokās, krustos, sprandā vai žoklī; elpas trūkumu; nejutīgumu vai vājumu vienā ķermeņa pusē; apgrūtinātu runas spēju; galvassāpes; redzes traucējumus vai reiboni;

asiņošana.

Pastāstiet ārstam, ja Jums Inlyta lietošanas laikā parādās kāds no šiem simptomiem vai stipra asiņošana: melni darvas veida izkārnījumi, ja Jūs atklepojat asinis, Jums ir asiņainas krēpas vai psihiskā stāvokļa izmaiņas;

čūla (caurums) kuņģī vai zarnās vai fistula (patoloģiskas cauruļveida ejas izveidošanās no dabiska ķermeņa dobuma uz citu ķermeņa dobumu vai ādu). Pastāstiet ārstam, ja Jums ir stipras sāpes vēderā;

izteikta asinsspiediena paaugstināšanās (hipertensīvā krīze). Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir ļoti augsts asinsspiediens, stipras galvassāpes vai stipras sāpes krūtīs;

atgriezeniska smadzeņu tūska (mugurējas atgriezeniskas encefalopātijas sindroms).

Nekavējoties izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību un zvaniet savam ārstam, ja Jums ir tādi simptomi kā galvassāpes, apjukums, krampju lēkmes, redzes traucējumi ar vai bez paaugstināta asinsspiediena.

Citas Inlyta blakusparādības var būt šādas.

Ļoti bieži: var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

augsts asinsspiediens vai asinsspiediena paaugstināšanās;

caureja, nelabuma sajūta (slikta dūša vai vemšana), sāpes kuņģī, gremošanas traucējumi, sāpes mutē, sāpīga mēle vai rīkle, aizcietējumi;

elpas trūkums, klepus, aizsmakums;

enerģijas trūkums, nespēks vai nogurums;

pazemināta vairogdziedzera aktivitāte (var konstatēt asins analīžu rezultātos);

plaukstu vai pēdu apsārtums un tūska (plaukstu – pēdu sindroms), ādas izsitumi, ādas sausums;

sāpes locītavās, sāpes plaukstās vai pēdās;

ēstgribas zudums;

olbaltumvielas urīnā (var konstatēt urīna analīžu rezultātos);

ķermeņa masas zudums;

galvassāpes, garšas sajūtas izmaiņas vai garšas sajūtas zudums.

Bieži: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem

dehidratācija (šķidruma zudums organismā);

nieru mazspēja;

vēdera uzpūšanās (gāzes), hemoroīdi, smaganu asiņošana, asiņošana no taisnās zarnas, dedzinoša vai dzeloša sajūta mutē;

pastiprināta vairogdziedzera aktivitāte (var konstatēt asins analīžu rezultātos);

sāpes rīkles galā vai degunā, rīkles kairinājums;

sāpes muskuļos;

deguna asiņošana;

ādas nieze, ādas apsārtums, matu izkrišana;

troksnis/džinkstēšana ausīs (tinnitus);

sarkano asins šūnu (eritrocītu) skaita samazināšanās (var konstatēt asins analīžu rezultātos);

trombocītu (šūnas, kas palīdz asinīm sarecēt) skaita samazināšanās (var konstatēt asins analīžu rezultātos);

sarkanās asins šūnas urīnā (var konstatēt urīna analīžu rezultātos);

dažādu ķīmisku vielu/enzīmu līmeņa izmaiņas asinīs (var konstatēt asins analīžu rezultātos);

sarkano asins šūnu skaita palielināšanās (var konstatēt asins analīžu rezultātos);

vēdera dobuma, kāju vai potīšu tūska, izspiedušās kakla vēnas, pārmērīgs nogurums, elpas trūkums (sirds mazspējas gadījumu pazīmes);

fistula (patoloģiskas cauruļveida ejas izveidošanās no dabiska ķermeņa dobuma uz citu ķermeņa dobumu vai ādu);

reibonis.

Retāk: var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem

balto asins šūnu skaita samazināšanās (var konstatēt asins analīžu rezultātos).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Inlyta

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera vai pudelītes pēc „Derīgs līdz:”/”EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt iepakojuma bojājumu vai viltošanas pazīmes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Inlyta satur

Aktīvā viela ir aksitinibs. Pieejamas dažāda stipruma Inlyta apvalkotās tabletes. Inlyta 1 mg: katra tablete satur 1 mg aksitiniba

Inlyta 3 mg: katra tablete satur 3 mg aksitiniba Inlyta 5 mg: katra tablete satur 5 mg aksitiniba Inlyta 7 mg: katra tablete satur 7 mg aksitiniba

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, laktozes monohidrāts, kroskarmelozes nātrija sāls, magnija stearāts, hipromeloze 2910 (15 mPa·s), titāna dioksīds (E171), triacetīns (E1518), sarkanais dzelzs oksīds (E172) (skatīt 2. punktu “Inlyta satur laktozi (piena cukurs)).

Inlyta ārējais izskats un iepakojums

Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes ir sarkanas, ovālas, vienā pusē uzraksts “Pfizer”, otrā - “1 XNB”. Inlyta 1 mg apvalkotās tabletes pieejamas pudelītēs pa 180 tabletēm un blisteros pa 14 tabletēm. Katrs blisteru iepakojums satur 28 tabletes vai 56 tabletes.

Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes ir sarkanas, apaļas, vienā pusē uzraksts “Pfizer”, otrā – “3 XNB”. Inlyta 3 mg apvalkotās tabletes pieejamas pudelītēs pa 60 tabletēm un blisteros pa 14 tabletēm. Katrs blisteru iepakojums satur 28 tabletes vai 56 tabletes.

Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes ir sarkanas, trīsstūrveida, vienā pusē uzraksts “Pfizer”, otrā - “5 XNB”. Inlyta 5 mg apvalkotās tabletes pieejamas pudelītēs pa 60 tabletēm un blisteros pa 14 tabletēm. Katrs blisteru iepakojums satur 28 tabletes vai 56 tabletes.

Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes ir sarkanas, dimanta formas, vienā pusē uzraksts “Pfizer”, otrā – “7 XNB”. Inlyta 7 mg apvalkotās tabletes pieejamas pudelītēs pa 60 tabletēm un blisteros pa 14 tabletēm. Katrs blisteru iepakojums satur 28 tabletes vai 56 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

Ražotājs

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

Belgique/ België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel.: +420-283-004-111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel.: +372 666 7500

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E. Τ λ: +30 210 6785 800

España

Pfizer S.L.

Tél: +34 91 490 99 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0)1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel. +356 21220174

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp.z.o.o

Tel.:+48 22 335 61 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel.: + 421 2 3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Sverige

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer Innovations AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +46 (0)8 550-52000

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: +44 (0) 1304 616161

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas