Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ipreziv (azilsartan medoxomil) – Lietošanas instrukcija - C09CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIpreziv
ATĶ kodsC09CA09
Vielaazilsartan medoxomil
RažotājsTakeda Pharma A/S

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

IPREZIV 20 MG TABLETES IPREZIV 40 MG TABLETES IPREZIV 80 MG TABLETES azilsartan medoxomil

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 

 

 

 

-

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

 

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Sk tīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

tas

1.

Kas ir Ipreziv un kādam nolūkam to lieto

 

 

 

 

 

ē

2.

Kas Jums jāzina pirms Ipreziv lietošanas

 

 

 

istr

 

3.

Kā lietot Ipreziv

 

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

5.

Kā uzglabāt Ipreziv

 

 

 

 

ğ

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

KAS IR IPREZIV UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

 

Ipreziv satur aktīvo vielu – azilsartāna medok navomilu, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par

angiotensīna-II receptoru antagonistiem (AIIRA). Angiotensīns II ir viela, kas dabiski veidojas

organismā un izraisa asinsvadu

š ur nāšanos, tādējādi paaugstinot asinsspiedienu. Ipreziv bloķē šo

iedarbību, ļaujot asinsvadiem atslābt, k s veicina asinsspiediena pazemināšanos.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

Šīs zāles lieto, lai ārstētu paaug tinātu asinsspiediena (esenciālu hipertensiju) pieaugušiem pacientiem

(vecākiem par 18 gadi m).

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

2.

ā

 

 

 

 

 

KAS JUMS JĀZINA PIRMS IPREZIV LIETOŠANAS

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Nelietojiet Ipreziv šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret azilsartāna medoksomilu vai kādu citu Ipreziv sastāvdaļu (skatīt apakšpunktu 6).

-ja esat grūtniece vairāk nekā 3 mēnešus. (Labāk izvairīties no Ipreziv lietošanas arī grūtniecības sākumā – skatīt sadaļu par grūtniecību).

-ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ipreziv lietošanas un Ipreziv lietošanas laikā pastāstiet ārstam, ja:

-Jums ir nieru problēmas;

-Jums tiek veikta dialīze vai arī nesen ir pārstādīta niere;

-Jums ir smaga aknu slimība;

-Jums ir sirds problēmas (ieskaitot sirds mazspēju, nesenu sirdslēkmi);

-Jums jebkad ir bijis insults;

-Jums ir zems asinsspiediens vai arī Jūs jūtaties apreibis vai tuvu ģībonim;

-Jums ir vemšana, nesen bijusi smaga vemšana, vai arī Jums ir caureja;

-Jums ir paaugstināts kālija līmenis asinīs;

-Jums ir virsnieru slimība – primārs hiperaldosteronisms;

-Jums ir teikts, ka Jums ir sirds vārstuļu sašaurināšanās (aortas atveres vai mitrālā vārstuļa stenoze) vai arī, ka Jūsu sirds muskuļa biezums ir patoloģiski palielināts (obstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija);

-Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai: o AKE inhibitoru (piemēram, enalaprilu, lizinoprilu, ramiprilu), it īpaši, ja Jums ir ar

diabētu saistīti nieru darbības traucējumi; o aliskirēnu.

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Ipreziv šādos gadījumos”

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums ir (vai varētu būt) iestājusies grūtniecība. Ipreziv

Bērni un pusaudži

nav ieteicams grūtniecības sākumā un to NEDRĪKST lietot pēc trešā grūtniecības mēneša, jo tas var

radīt nopietnu kaitējumu Jūsu bērnam, ja to lietojat pēc trešā grūtniecības mtasneša (skatīt apakšpunktu

par grūtniecību).

 

ē

 

 

Tāpat kā citi angiotensīna II receptoru antagonisti, azilsartāns melnās rases pārstāvjiem

asinsspiedienu, iespējams, pazemina mazāk efektīvi.

 

istr

ğ

 

 

re

 

Pieredzes par Ipreziv lietošanu bērniem un pus udžiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, nav. Tādēļ Ipreziv nedrīkst dot bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un Ipreziv

vairs

nav

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par

ām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis,

ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

 

Ipreziv var ietekmēt dažu citu zāļu iedarbību un dažas zāles var ietekmēt Ipreziv iedarbību.

Īpaši svarīgi ir pastāstīt ārstam, ja lietojat kādas no sekojošajām zālēm:

-

litiju (zāles garīg

veselības problēmu ārstēšanai);

-

nesteroīdos pretiekaisumales

līdzekļus (NSPL), piemēram, ibuprofēnu, diklofenaku vai

 

ā

 

 

 

 

 

celekoksibu (zāles, kas mazina sāpes un iekaisumu);

-

Z

 

 

 

 

aspirīnu (acetilsalicilskābi), ja to lietojat vairāk par 3 g dienā (zāles, kas mazina sāpes un

-

iekaisumu);

 

 

 

 

zāles, kas paaugstina kālija līmeni asinīs, tai skaitā kāliju saturošus uztura bagātinātājus, kāliju

 

aizturošas zāles (atsevišķi „urīndzenošie līdzekļi”) un kāliju saturošus sāls aizstājējus;

-

heparīnu (zāles asiņu šķidrināšanai);

 

-

diurētiķus (urīndzenošas tabletes);

 

 

-

aliskirēnu vai citas zāles, kas palīdz pazemināt Jūsu asinsspiedienu (angiotensīna konvertējošā

 

enzīma inhibitoru vai angiotensīna II receptoru blokatoru, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

 

ramiprilu vai valsartānu, telmisartānu, irbesartānu).

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:

Ja Jūs lietojat AKE inhibitoru vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Ipreziv šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”)

Grūtniecība un zīdīšanas periods Grūtniecība

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums ir (vai varētu būt) iestājusies grūtniecība. Visticamāk, ārsts Jums ieteiks pārtraukt Ipreziv lietošanu jau pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz grūtniecība ir iestājusies un aizvietot Ipreziv ar citām zālēm. Ipreziv nav ieteicams grūtniecības sākumā un to NEDRĪKST lietot pēc trešā grūtniecības mēneša, jo tas var radīt nopietnu kaitējumu Jūsu bērnam, ja to lietojat pēc trešā grūtniecības mēneša.

Zīdīšanas periods

Pastāstiet ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties to darīt. Ipreziv lietošana nav ieteicama mātēm, kas baro bērnu ar krūti un Jūsu ārsts piemeklēs Jums citas zāles, ja vēlaties barot bērnu ar krūti, īpaši, ja Jūsu bērns ir jaundzimušais vai priekšlaicīgi dzimis zīdainis.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ipreziv ietekme uz transportlīdzekļu vadīšanu vai mehānisku apkalpošanu ir maz ticama. Tomēr daži cilvēki, lietojot Ipreziv, var justies noguruši vai apreibuši, un ja tā notiek ar Jums, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus.

tas

3.KĀ LIETOT IPREZIV

farmaceitam. Ir svarīgi lietot Ipreziv katru dienu.

Ipreziv ir paredzēts iekšķīgai lietošanai. Tabletes jānorij, uzdzerot daudz ūdens.

istrē Vienmēr lietojiet Ipreziv tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

-Parasti sākuma deva ir 40 mg reizi dienā; Jūsu ārstsrešo devu var palielināt līdz maksimāli 80 mg reizi dienā, atkarībā no asinsspiediena atbildesnavreakcijas..

-Gados ļoti veciem cilvēkiem (75 gadi un irāk) ārsts var ieteikt zemāku sākuma devu, tas ir 20 mg reizi dienā.

-Ja Jums ir viegla līdz vidējivairssmaga aknu slimība, Jūsu ārsts var ieteikt zemāku sākuma devu, tas ir 20 mg reizi dienā.ğ

noteiks piemērotāko sākuma devu.

 

les

Jūsu asinsspiediena pazemināšanos varēs konstatēt divu nedēļu laikā no ārstēšanas sākuma, un pilns

ā

atbilstošās devas efekts tiks novērots pēc 4 nedēļām.

Z

 

Ja esat lietojis Ipreziv vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis par daudz tablešu, vai arī Jūsu zāles ir lietojis kāds cits, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Jūs varat just nespēku vai reiboni, ja esat lietojis vairāk zāļu, nekā noteikts.

Ja esat aizmirsis lietot Ipreziv

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Vienkārši lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Ja Jūs pārtraucat lietot Ipreziv

Ja pārtraucat lietot Ipreziv, Jūsu asinsspiediens var atkal paaugstināties. Tādēļ nepārtrauciet lietot Ipreziv, pirms aprunāsieties ar savu ārstu par alternatīvām terapijas iespējām.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Ipreziv var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

PĀRTRAUCIET lietot Ipreziv un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja Jums ir kāda no sekojošajām alerģiskajām reakcijām, kuras ir sastopamas reti (mazāk kā 1 no 1000 cilvēkiem):

-apgrūtināta elpošana vai rīšana, vai sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles tūska (angioedēma);

-adas nieze ar piepaceltiem izsitumiem.

Citas iespējamās blakusparādības ir:

Bieži sastopamas blakusparādības, kas attīstās mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

-reibonis;

-caureja;

-paaugstināts kreatīna fosfokināzes līmenis asinīs (kas liecina par muskuļu bojājumiem).

Retāk sastopamas blakusparādības, kas attīstās mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem:

-

zems asinsspiediens, kas var likt justies nespēcīgam vai apreibušam;

tas

-

nogurums;

 

 

 

 

 

-

plaukstu, potīšu vai pēdu pietūkums (perifēra tūska);

 

 

 

-

ādas izsitumi un nieze;

 

 

 

 

 

-

slikta dūša;

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

-

muskuļu spazmas;

 

 

 

 

 

 

-

paaugstināts seruma kreatinīna līmenis asinīs (nieru darbības

ndikators);

-

 

 

 

istr

 

 

paaugstināts urīnskābes līmenis asinīs (nieru darbības indikators).

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

Reti

 

 

re

 

 

cilvēkiem:

-

 

 

 

 

 

 

izmaiņas asins analīžu rezultātos, ieskaitot p zeminātu proteīna (hemoglobīna) līmeni

 

eritrocītos.

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lietotājiem) konstatēti augstāki notevairsktu ķīmi ko vielu, kas liecina par nieru darbību (piemēram, kreatinīna), līmeņi, un bieži attīstās rī zems asinsspiediens.

Plaukstu, potīšu un pēdu pietūkums sastopams biežāk (mazāk nekā 1 no 10 lietotājiem), ja Ipreziv lieto ar amlodipīnules(kalcija kanālu blokatoru hipertensijas ārstēšanai), nekā tad, ja Ipreziv lieto vienu pašu (mazāk nekā 1 no 100 lietotājiem). Šādas reakcijas biežums ir lielāks, ja amlodipīns tiek lietotsāviens pats.

Ziņošana par blakusparādībāmZ

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.KĀ UZGLABĀT IPREZIV

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Ipreziv pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc Derīgs līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt Ipreziv oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas un mitruma.

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko Ipreziv satur

-Aktīvā viela ir azilsartāna medoksomils (kālija sāls formā) pa 20 mg, 40 mg vai 80 mg.

-Citas sastāvdaļas ir mannīts, fumārskābe, nātrija hidroksīds, hidroksipropilceluloze, kroskarmelozes nātrija sāls, mikrokristāliskā celuloze un magnija stearāts.

Ipreziv ārējais izskats un iepakojums

Ipreziv ir baltas, apaļas formas tabletes ar iespiestu “ASL” vienā pusē un “20”, “40” vai “80”otrā pusē.

Ipreziv ir pieejams blistera plāksnītēs, katrā blistera plāksnītē ir vai nu 14 tabletes vai 15 tabletes un plāksnītes ir iesaiņotas kastītēs pa:

-

14, 28, 30, 56, 90 vai 98 tabletēm, kas satur 20 mg

tas

-

14, 28, 30, 56, 90 vai 98 tabletēm, kas satur 40 mg

-

14, 28, 30, 56, 90 vai 98 tabletēm, kas satur 80 mg

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

ē

 

istr

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

ğ

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

 

re

 

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dānija

 

Ražotājs:

nav

 

 

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, Co. Wicklow, Īrija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

vairs

Lietuva

Takeda Belgium

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Tel: +44 (0) 203 116 8000

takeda-belgium@takeda.com

 

България

 

ā

 

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Global R & D Centreles(Europe)

Takeda Belgium

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

 

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

Z

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

 

 

Magyarország

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

 

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

Danmark

 

 

 

Malta

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Takeda Italia Farmaceutici SpA

Tlf: +46 (0) 8 5861 3380

 

Tel: +39 06 5026 01

Deutschland

 

 

 

Nederland

Takeda GmbH

 

 

 

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

 

Tel: +31 (0) 23 566 8777

Eesti

 

 

Norge

 

 

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Tel: +44 0203 116 8000

 

Tlf: + 46 (0) 8 5861 3380

Ελλάδα

 

 

Österreich

 

 

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Pharma Ges m.b.H

Τηλ: +44 (0) 203 116 8000

 

Tel: +43 (1) 524 40 64

 

España

 

 

Polska

 

 

 

Takeda Farmacéutica España

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tel: +34 93 184 5730

 

Tel: +44 (0) 203 116 8000

France

 

 

Portugal

 

 

 

Laboratoires Takeda

 

Takeda - Farmacêuticos Portugal

Tél: +33 (0) 1 46 25 16 16

 

Tel: +351 21 464 32 22

 

Hrvatska

 

 

România

 

 

 

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tel: +385 1 377 88 96

 

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Ireland

 

 

Slovenija

 

ē

 

 

istr

tas

Takeda UK Ltd

 

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tel: +44 (0) 1628 537 900

 

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Ísland

 

 

ğ

 

 

 

 

Slov nská republika

 

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Tak da Global R & D Centre (Europe)

Sími: +46 (0) 8 5052 1105

 

Tel:re+44 (0) 203 116 8000

Italia

 

 

nav

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

Takeda Italia Farmaceutici SpA

vairs

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Tel: +39 06 5026 01

Puh/Tel: +46 (0) 8 5052 1105

 

Κύπρος

 

 

Sverige

 

 

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Τηλ: +44 (0) 203 116 8000

 

Tel: + 46 (0) 8 5861 3380

Latvija

ā

 

United Kingdom

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Takeda Global R & D Centreles(Europe)

Takeda UK Ltd

 

 

Tel: +44 (0) 203 116 8000

 

Tel: +44 (0) 1628 537 900

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas