Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iscover (clopidogrel) – Marķējuma teksts - B01AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIscover
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel
RažotājsSanofi-aventis groupe

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Iscover 75 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrogēnsulfāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī hidrogenētu rīcineļļu un laktozi. Vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

50x1 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

7 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ

UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C (PVH/PVDH/alumīnija blisteri).

Vai Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi (tīra alumīnija blisteri).

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES

VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/070/001a 28 tabletes

EU/1/98/070/001b 28 tabletes

EU/1/98/070/002a 50x1 tabletes

EU/1/98/070/002b 50x1 tabletes

EU/1/98/070/003a 84 tabletes

EU/1/98/070/003b 84 tabletes

EU/1/98/070/004a 100 tabletes

EU/1/98/070/004b 100 tabletes

EU/1/98/070/005a 30 tabletes

EU/1/98/070/005b 30 tabletes

EU/1/98/070/006a 90 tabletes

EU/1/98/070/006b 90 tabletes

EU/1/98/070/007a 14 tabletes

EU/1/98/070/007b 14 tabletes

EU/1/98/070/011a 7 tabletes

EU/1/98/070/011b 7 tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Iscover 75 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM

(BLISTERI / 7, 14, 28 vai 84 tabletes)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Iscover 75 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

sanofi-aventis groupe

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.CITA

Kalendārās dienas

P

O

T

C

P

S

Sv

1.nedēļa

2.nedēļa Tikai kastītēs ar 14, 28 un 84 tabletēm

3.nedēļa Tikai kastītēs ar 28; 84 tabletēm

4.nedēļa Tikai kastītēs ar 28; 84 tabletēm

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM VAI

PLĀKSNĪTĒM

BLISTERI 30, 50x1, 90 vai 100 tabletes

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Iscover 75 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

sanofi-aventis groupe

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Iscover 300 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena tablete satur 300 mg klopidogrela (hidrogēnsulfāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī hidrogenētu rīcineļļu un laktozi . Vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

4x1 apvalkotās tabletes

30x1 apvalkotās tabletes

100x1 apvalkotās tabletes

10x1 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ

UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES

VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

EU/1/98/070/008

 

 

 

 

 

4x1 apvalkotās tabletes

 

EU/1/98/070/009

30x1 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/98/070/010

100x1 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/98/070/012

 

 

 

10x1 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

13. SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija:

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Iscover 300 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI 4x1, 10x1, 30x1 vai 100x1 tabletES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Iscover 300 mg apvalkotās tabletes clopidogrelum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

sanofi-aventis groupe

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas