Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ivemend (fosaprepitant) - A04AD12

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIvemend
ATĶ kodsA04AD12
Vielafosaprepitant
RažotājsMerck Sharp

Ivemend

fosaprepitants

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Ivemend. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Ivemend lietošanu.

Kas ir Ivemend?

Ivemend ir pulveris, no kura gatavo infūziju šķīdumu (ievadīšanai vēnā pa pilienam). Tas satur aktīvo vielu fosaprepitantu (150 mg).

Kāpēc lieto Ivemend?

Ivemend lieto kopā ar citām zālēm, lai novērstu ķīmijterapijas (zāļu vēža ārstēšanai) izraisītu sliktu dūšu un vemšanu pieaugušajiem.

Ivemend lieto ķīmijterapijai, kurā izmanto cisplatīnu (spēcīgu sliktas dūšas un vemšanas izraisītāju), un ķīmijterapijai, kas ir mērena sliktas dūšas un vemšanas izraisītāja (piemēram, ciklofosfamīda, doksorubicīna vai epirubicīna ķīmijterapiju). Ivemend atvieglo ķīmijterapijas panesamību pacientiem.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Ivemend?

Ivemend infūzijas veidā ievada aptuveni 30 minūtes pirms ķīmijterapijas sākuma. Tās ievada tikai pirmajā ķīmijterapijas dienā. Infūzijas ilgums ir 20 līdz 30 minūtes.

Ivemend vienmēr jālieto kopā ar citām zālēm, kas novērš sliktu dūšu un vemšanu, tostarp kortikosteroīdu (piemēram, deksametazonu) un „5-HT3 antagonistu” (piemēram, ondansetronu).

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Ivemend darbojas?

Ivemend aktīvā viela fosaprepitants ir aprepitanta „priekštečviela”. Tas nozīmē, ka organismā tā tiek pārvērsta par aprepitantu. Aprepitants ir neurokinīna 1 (NK1) receptoru antagonists. Tas neļauj tādai ķīmiskai vielai kā „P viela” piesaistīties NK1 receptoriem organismā. P vielas piesaistīšanās šiem receptoriem izraisa sliktu dūšu un vemšanu. Bloķējot šos receptorus, Ivemend var novērst sliktu dūšu un vemšanu, ko bieži novēro ķīmijterapijas laikā un pēc tās. Aprepitants reģistrēts Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu Emend no 2003. gada.

Kā noritēja Ivemend izpēte?

Ivemend iedarbību noskaidroja vienā pamatpētījumā, kurā salīdzināja vienu Ivemend 150 mg devas infūziju ar trīs dienas ilgu Emend kapsulu kursu; abas zāles lietoja kombinācijā ar ondansetronu un deksametazonu. Pētījumā iekļāva vairāk nekā 2000 pieaugušus vēža pacientus, kuri saņēma pirmo ķīmijterapijas kursu ar cisplatīnu. Galvenais efektivitātes radītājs bija to pacientu skaits, kam nebija slikta dūša un vemšana piecās dienās pēc ķīmijterapijas.

Kādas bija Ivemend priekšrocības šajos pētījumos?

Pētījums parādīja, ka viena Ivemend 150 mg infūzija bija tikpat iedarbīga sliktas dūšas un vemšanas novēršanai kā Emend trīs dienu kurss. Aptuveni 72% pacientu abās grupās piecas dienas pēc ķīmijterapijas saņemšanas nenovēroja ne sliktu dūšu, ne vemšanu.

Kāds risks pastāv, lietojot Ivemend?

Visbiežāk novērotās Ivemend blakusparādības (1 līdz 10 pacientiem no 100) ir paaugstināts aknu fermentu līmenis, galvassāpes, žagas, aizcietējums, grēmas, ēstgribas trūkums un nogurums (vājums). Pilns visu Ivemend izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Ivemend nedrīkst lietot pacienti ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret fosaprepritantu, aprepitantu, polisorbātu 80 vai jebkuru citu šo zāļu sastāvdaļu. Tās nedrīkst lietot vienlaikus ar šādām zālēm:

pimozīdu (lieto garīgo slimību ārstēšanai);

terfenadīnu, astemizolu, (ko parasti lieto alerģijas simptomu ārstēšanā – šīs zāles var būt pieejamas bez receptes);

cisaprīdu (lieto dažu kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai).

Pilnīga informācija atrodama zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Ivemend tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Ivemend, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt to reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Ivemend

Eiropas Komisija 2008. gada 11. janvārī izsniedza Ivemend reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Ivemend EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Ivemend pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 12.2012.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas