Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jakavi (ruxolitinib (as phosphate)) - L01XE18

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsJakavi
ATĶ kodsL01XE18
Vielaruxolitinib (as phosphate)
RažotājsNovartis Europharm Ltd

Jakavi

ruksolitinibs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Jakavi. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Jakavi lietošanu.

Kas ir Jakavi?

Jakavi ir zāles, kas satur aktīvo vielu ruksolitinibu. Tās ir pieejamas tabletēs (5, 10, 15 un 20 mg).

Kāpēc lieto Jakavi?

Jakavi tiek lietotas šādu slimību ārstēšanai:

mielofibroze pieaugušajiem ar splenomegāliju (palielinātu liesu) vai kādas slimības simptomi, piemēram, drudzis, svīšana nakts laikā, kaulu sāpes un svara zudums. Mielofibroze ir slimība, kuras gadījumā kaulu smadzenes paliek ļoti blīvas un cietas un ražo defektīvas, nenobridušas asins šūnas. Jakavi var tikt lietotas trīs slimības tipu ārstēšanai: primāra mielofibroze (kas pazīstama arī kā hroniska idiopātiska mielofibroze, kuras cēloņi nav zināmi), mielofibroze kā policitēmijas sekas (kad slimība saistīta ar eritrocītu pārprodukciju) un mielofibroze pēc esenciālas trombocitēmijas (kad slimība saistīta ar trombocītu, t. i., asinsreci veicinošu komponentu pārprodukciju).

Īstā policitēmija pieaugušajiem, kuriem ir rezistence vai nepanesamība pret ārstēšanu ar hidroksiurīnvielas zālēm. Īstā policitēmija ir slimība, kuras rezultātā tiek saražots pārāk daudz eritrocītu, kas savukārt izraisa samazinātu asins plūsmu uz orgāniem sakarā ar asins “sabiezēšanu” un reizēm ar asins recekļu veidošanos.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Jakavi?

Ārstēšanu ar Jakavi drīkst sākt tikai ārsts, kuram ir pieredze pacientu ārstēšanā ar pretvēža zālēm. Pirms ārstēšanas uzsākšanas ir jāuztaisa pilna asinsaina, un tai ir jāseko ārstēšanas laikā.

Mielofibrozes gadījumā ieteicamā sākumdeva ir līdz 20 mg divreiz dienā atkarībā no trombocītu skaita. Īstās policitēmijas gadījumā ieteicamā sākumdeva ir 10 mg divreiz dienā.

Ja uzskata, ka ārstēšana nav pietiekami efektīva, devu var palielināt par 5 mg līdz 25 mg divreiz dienā.

Atsevišķos gadījumos jānozīmē mazāka deva, tostarp pacientiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem, kā arī pacientiem, kuri lieto konkrētas citas zāles. Ārstēšana ir jāpārtrauc, ja pacientam asinīs trombocītu un neitrofilu (balto asins šūnu tipa) līmenis nokrītas zem noteikta sliekšņa vai ja pēc sešiem mēnešiem nekonstatē liesas izmēra vai simptomu uzlabošanos. Īstās policitēmijas ārstēšana ir jāpārtrauc arī ļoti zema hemoglobīna līmeņa gadījumā.

Jakavi darbojas?

Jakavi aktīvā viela ruksolitinibs darbojas, bloķējot fermentu grupu, ko dēvē par januskināzēm (JAK), kuras ir iesaistītas asinsšūnu ražošanā un augšanā. Mielofibrozes un īstās policitēmijas gadījuma JAK aktivitāte ir pārāk liela, kā rezultātā rodas daudz patoloģisku asinsšūnu. Šīs asinsšūnas migrē uz orgāniem, tostarp, uz liesu, izraisot to palielināšanos. Bloķējot JAK, Jakavi samazina patoloģisku asinsšūnu rašanos un tādējādi mazina slimības simptomus.

Kā noritēja Jakavi izpēte?

Jakavi tika pētītas mielofibrozes ārstēšanā divos pamatpētījumos, iesaistot 528 pacientus. Pirmajā pētījumā Jakavi tika salīdzinātas ar placebo (neīstu ārstēšanu). Otrajā pētījumā Jakavi tika salīdzinātas ar labākajām zālēm, kādas pieejamas, tostarp atšķirīgiem zāļu veidiem, piemēram, pretvēža aģentiem, hormoniem un imūnsupresantiem. Galvenais efektivitātes rādītājs bija to pacientu daļa, kuriem liesas izmērs samazinājās vismaz par 35 %, mērot pēc sešiem mēnešiem pirmajā pētījumā un pēc viena gada otrajā pētījumā.

Attiecībā uz īstās policitēmijas ārstēšanu Jakavi tika pētītas vienā pamatpētījumā, iesaistot 222 pacientus, kuri bija rezistenti vai nepanesa ārstēšanu ar hidroksiurīnvielu. Šajā pētījumā,

salīdzinot Jakavi ar labākajām pieejamām zālēm, noteica to pacientu procentuālo daļu, kuru stāvoklis uzlabojās, kā mēru izmantojot nevienu vai ne vairāk kā vienu flebotomiju (procedūru liekā asins daudzuma izvadīšanai no organisma), un kuru liesas izmērs samazinājās vismaz par 35 % pēc astoņu mēnešu ārstēšanas.

Kādas bija Jakavi priekšrocības šajos pētījumos?

Mielofibrozes gadījumā Jakavi bija efektīvākas par placebo un labākajām pieejamām zālēm liesas izmēra samazināšanai. Pirmajā pētījumā cerēto liesas izmēra samazināšanos panāca 42 % pacientu, kurus ārstēja ar Jakavi (65 no 155), salīdzinājumā ar mazāk nekā 1 % pacientu, kuri saņēma placebo (1 no 153). Otrajā pētījumā cerēto liesas izmēra samazināšanos panāca 29 % (41 no 144) pacientu, ārstējot ar Jakavi, salīdzinājumā ar 0 % pacientu, kuri saņēma vislabākās zāles, kādas pieejamas (0 no

72).

Īstās policitēmijas gadījumā 21 % pacientu (23 no 110), kuri saņēma Jakavi, novēroja uzlabošanos pēc astoņiem ārstēšanas mēnešiem salīdzinājumā ar 1 % (1 no 112) pacientu, kuri saņēma labākās pieejamās zāles.

Kāds risks pastāv, lietojot Jakavi?

Ārstējot ar Jakavi mielofibrozi, visbiežāk novērotās blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir trombocitopēnija (mazs trombocītu skaits), anēmija (mazs eritrocītu skaits), neitropēnija (zems neitrofilu līmenis), urīnceļu infekcijas (infekcijas orgānos, caur kuriem plūst urīns), asiņošana, zilumi, svara pieaugums, hiperholesterēmija (augsts holesterīna līmenis asinīs), reiboņi, galvassāpes un paaugstināti aknu fermentu līmeņi.

Ārstējot ar Jankavi īsto policitēmiju, visbiežāk novērotās blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir trombocitopēnija (mazs trombocītu skaits), anēmija (mazs eritrocītu skaits), asiņošana, zilumi, hiperholesterēmija (augsts holesterīna līmenis asinīs), hipertrigliceridēmija (augsts lipīdu līmenis asinīs), reiboņi, paaugstināti aknu fermentu līmeņi un augsts asinsspiediens.

Jakavi nedrīkst lietot pacientes, kurām iestājusies grūtniecība vai kuras baro bērnu ar krūti. Pilns visu Jakavi izraisīto blakusparādību un ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Jakavi tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Jakavi, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt Jakavi reģistrācijas apliecību. CHMP uzskatīja par klīnisku nozīmīgu liesas izmēra samazināšanos pacientiem, kuri saņēma Jakavi. Komiteja ņēma vērā, ka ar Jakavi ārstēto pacientu dzīves kvalitāte bija uzlabojusies, bet vēl ir jānovērtē zāļu ietekme attiecībā uz pacientu mūža ilguma palielināšanu un slimības progresēšanas vai leikēmijas sākuma aizkavēšanu. Attiecībā uz drošumu Komiteja uzskatīja, ka infekciju risks ir pieņemams, taču tā uzraudzība ir jāturpina, bet citu zināmo risku, piemēram, asiņošanu vai asins šūnu skaita samazināšanos, ir iespējams attiecīgi novērst.

Īstās policitēmijas gadījumā CHMP vērtēja Jakavi kā ieguvumu pacientiem, kuri nereaģē uz ārstēšanu ar hidroksiurīnvielu vai to nepanes, kamēr drošuma profilu atzina par pieņemamu. Tomēr ir jāveic papildu pētījumi par zāļu ilgtermiņa iedarbību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Jakavi lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Jakavi lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, Jakavi zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Jakavi lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Turklāt, uzņēmums, kas ražo Jakavi, paplašina pamatpētījumus attiecībā uz mielofibrozi un ik gadu sniegs datus par Jakavi ietekmi uz pacientu dzīvildzi, kā arī laiku, ko pacienti nodzīvo bez slimības progresēšanas vai leikēmijas attīstības. Attiecībā uz īsto policitēmiju uzņēmums paplašinās pamatpētījumu, lai nodrošinātu ilgtermiņa datus par Jakavi drošumu un efektivitāti.

Cita informācija par Jakavi

Eiropas Komisija 2012. gada 23. augustā izsniedza Jakavi reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Jakavi EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Jakavi ir pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 03.2015.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas