Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jentadueto (linagliptin / metformin) – Lietošanas instrukcija - A10BD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsJentadueto
ATĶ kodsA10BD11
Vielalinagliptin / metformin
RažotājsBoehringer Ingelheim International GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Jentadueto 2,5 mg/850 mg apvalkotās tabletes

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg apvalkotās tabletes

Linagliptinum/metformini hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Jentadueto un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Jentadueto lietošanas

3.Kā lietot Jentadueto

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Jentadueto

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Jentadueto un kādam nolūkam tās lieto

Jūsu tablešu nosaukums ir Jentadueto. Tās satur divas dažādas aktīvās vielas – linagliptīnu un metformīnu.

-Linagliptīns pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par DPP-4 inhibitoriem (dipeptidilpeptidāzes-4 inhibitoriem).

-Metformīns pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par biguanīdiem.

Kā Jentadueto darbojas

Šīs abas aktīvās vielas darbojas kopā, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs pieaugušajiem pacientiem ar cukura diabēta formu, ko dēvē par 2. tipa cukura diabētu. Kopā ar diētu un fiziskām aktivitātēm šīs zāles palīdz uzlabot insulīna līmeni un iedarbību pēc maltītes un samazina organismā izveidotā cukura daudzumu.

Šīs zāles var lietot atsevišķi vai kopā ar zālēm, kas paredzētas diabēta ārstēšanai, piemēram, sulfonilurīnvielas atvasinājumiem, empagliflozīnu vai insulīnu.

Kas ir 2. tipa cukura diabēts?

2. tipa diabēts ir stāvoklis, kura gadījumā Jūsu organisms nesintezē pietiekami daudz insulīna, un Jūsu organisma sintezētais insulīns nedarbojas tik labi, kā tam vajadzētu. Jūsu organismā var arī veidoties pārāk daudz cukura. Ja tā notiek, cukurs (glikoze) uzkrājas asinīs. Tas var izraisīt tādus nopietnus medicīniskus traucējumus kā sirds slimība, nieru slimība, aklums un amputācija.

2. Kas Jums jāzina pirms Jentadueto lietošanas

Nelietojiet Jentadueto šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret linagliptīnu vai metformīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi;

-ja Jums ir nekontrolēts cukura diabēts, kas izpaužas, piemēram, ar smagu hiperglikēmiju (augstu glikozes līmeni asinīs), sliktu dūšu, vemšanu, caureju, strauju ķermeņa masas zudumu, laktacidozi (skatīt “Laktacidozes riski” tālāk) vai ketoacidozi. Ketoacidoze ir stāvoklis, kad asinīs

uzkrājas vielas, kuras sauc par “ketonvielām”, un var sākties diabētiskā prekoma. Ketoacidozes simptomi ir sāpes vēderā, ātra un dziļa elpošana, miegainība vai neparasta augļu smarža elpā;

-ja Jums jebkad ir bijusi diabētiskā prekoma;

-ja Jums ir smaga infekcija (piemēram, plaušas, bronhus vai nieres ietekmējoša infekcija). Smagas infekcijas var izraisīt nieru darbības traucējumus, kuri var radīt laktacidozes risku (skatīt "Brīdinājumi un piesardzība lietošanā");

-ja esat zaudējis daudz organismā esošā ūdens (atūdeņošanās), piemēram, ilgstošas vai smagas caurejas vai vairākkārtējas vemšanas dēļ. Organisma atūdeņošanās (dehidratācija) var izraisīt nieru darbības traucējumus, kuri var radīt laktacidozes risku (skatīt "Brīdinājumi un piesardzība lietošanā");

-ja Jums tiek ārstēta akūta sirds mazspēja vai nesen ir bijusi sirdslēkme, ir smagi asinsrites traucējumi (piemēram, „šoks”) vai apgrūtināta elpošana. Tas var izraisīt situāciju, ka nenotiek audu apgāde ar skābekli, kā rezultātā ir iespējama laktacidoze (skatīt "Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”);

-ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

-ja Jūs lietojat pārāk daudz alkohola katru dienu vai tikai reizēm (skatīt punktu "Jentadueto kopā ar alkoholu").

Nelietojiet Jentadueto, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms šo zāļu lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Jentadueto lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

-ja Jums ir 1. tipa cukura diabēts (Jūsu organisms nesintezē insulīnu). Jentadueto nedrīkst lietot šī traucējuma ārstēšanai;

-ja Jūs lietojat insulīnu vai pretdiabēta līdzekli, ko dēvē par „sulfonilurīnvielas atvasinājumiem”, Jūsu ārsts var vēlēties samazināt insulīna vai sulfonilurīnvielas atvasinājuma devu, ja lietojat kādu no tām vienlaikus ar Jentadueto, lai izvairītos no zema cukura līmeņa asinīs (hipoglikēmijas);

-ja Jums ir vai ir bijusi aizkuņģa dziedzera slimība.

Ja Jums ir akūta pankreatīta simptomi, kā nepārejošas, stipras vēdera sāpes, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums uz ādas parādās pūšļi, tas var liecināt par veselības problēmu, kuras nosaukums ir bullozais pemfigoīds. Jūsu ārsts var Jums likt pārtraukt lietot Jentadueto.

Ja neesat pārliecināts, vai kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, konsultējieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu pirms Jentadueto lietošanas.

Bieži sastopama diabēta komplikācija ir diabēta izraisītas ādas problēmas. Jums ieteicams ievērot ieteikumus par ādas un pēdu aprūpi, ko Jums sniedzis ārsts vai medicīnas māsa.

Laktacidozes riski

Jentadueto var izraisīt ļoti reti sastopamu, bet ļoti nopietnu blakusparādību, ko sauc par laktacidozi, jo īpaši, ja Jūsu nieres nedarbojas pareizi. Laktacidozes risks paaugstinās arī nekontrolēta cukura diabēta, smagu infekciju, ilgstošas badošanās vai alkohola lietošanas, dehidratācijas (skatīt sīkāku informāciju tālāk) un aknu problēmu gadījumā, kā arī jebkuros medicīniskos stāvokļos, kuru gadījumā ir traucēta skābekļa piegāde kādai ķermeņa daļai (piemēram, smaga akūta sirds slimība).

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, konsultējieties ar ārstu, lai saņemtu turpmākus norādījumus.

Īslaicīgi pārtrauciet Jentadueto lietošanu, ja Jums ir stāvoklis, kas varētu būt saistīts ar dehidratāciju (nozīmīgu organisma atūdeņošanos), piemēram,smaga vemšana, caureja, drudzis, pārkaršana vai samazināta šķidruma uzņemšana. Konsultējieties ar ārstu, lai saņemtu turpmākus norādījumus.

Pārtrauciet Jentadueto lietošanu un nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu, ja Jums rodas kāds no laktacidozes simptomiem, jo šis stāvoklis var izraisīt komu.

Laktacidozes simptomi ietver:

-vemšanu,

-sāpes vēderā,

-muskuļu krampjus,

-vispārēju sliktu pašsajūtu ar izteiktu nogurumu,

-elpošanas grūtības,

-pazeminātu ķermeņa temperatūru un sirdsklauves.

Laktacidoze ir neatliekami ārstējams medicīnisks stāvoklis un jāārstē slimnīcā.

Ja Jums ir nepieciešama liela apjoma ķirurģiska operācija, Jums ir jāpārtrauc lietot Jentadueto procedūras laikā un kādu laiku pēc tās. Jūsu ārsts izlems, kad Jums ir jāpārtrauc un kad ir jāatsāk ārstēšana ar Jentadueto.

Ārstēšanas ar Jentadueto laikā, ārsts pārbaudīs Jūsu nieru darbību vismaz reizi gadā vai biežāk, ja esat gados vecāks cilvēks un/vai, ja Jums ir pavājināta nieru darbība.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav ieteicamas bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Jentadueto

Ja Jums asinīs ir nepieciešams injicēt kontrastvielu, kas satur jodu, piemēram, saistībā ar rentgenu vai skenēšanu, Jums ir jāpārtrauc lietot Jentadueto pirms injekcijas vai injekcijas laikā. Jūsu ārsts izlems, kad Jums ir jāpārtrauc un kad ir jāatsāk ārstēšana ar Jentadueto.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Jums varētu būt nepieciešams veikt biežākus glikozes līmeņa noteikšanas un nieru darbības testus, vai arī Jūsu ārstam var rasties nepieciešamība pielāgot Jentadueto devu. It īpaši svarīgi ir pastāstīt par šādām zālēm:

-zālēm, kas palielina urīna izdalīšanos (diurētiskajiem līdzekļiem);

-zālēm, ko lieto sāpju un iekaisuma ārstēšanai (NSPL un COX-2 inhibitoriem, piemēram, ibuprofēnu un celekoksibu);

-noteiktām zālēm augsta asinsspiediena ārstēšanai (AKE inhibitoriem un angiotenzīna II receptoru antagonistiem);

-zālēm, kas var mainīt metformīna daudzumu asinīs, it īpaši, ja Jums ir pavājināta nieru darbība (piemēram, verapamilu, rifampicīnu, cimetidīnu, dolutegravīru, ranolazīnu, trimetoprimu, vandetanibu, izavukonazolu, krizotinibu, olaparibu);

-karbamazepīnu, fenobarbitālu vai fenitoīnu. Tās var tikt lietotas krampju (lēkmju) vai hronisku sāpju kontrolei;

-rifampicīnu. Tā ir antibiotika, ko lieto tādu infekciju kā tuberkuloze ārstēšanai;

-zāles, ko lieto iekaisuma slimību, piemēram, astmas un artrīta ārstēšanai (kortikosteroīdi);

-bronhodilatatorus (β-simpatomimētiskos līdzekļus) bronhiālās astmas ārstēšanai;

-etilspirtu saturošas zāles.

Jentadueto kopā ar alkoholu

Jentadueto terapijas laikā izvairieties no pārmērīgas alkohola lietošanas, jo tas var palielināt laktacidozes risku (skatīt sadaļu "Brīdinājumi un piesardzība lietošanā").

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jūs nedrīkstat lietot Jentadueto, ja esat grūtniece. Nav zināms, vai šīs zāles ir kaitīgas nedzimušam bērnam.

Metformīns cilvēkam nelielā daudzumā izdalās mātes pienā. Nav zināms, vai linagliptīns cilvēkam izdalās mātes pienā. Ja šo zāļu lietošanas laikā vēlaties barot bērnu ar krūti, konsultējieties ar savu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jentadueto neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tomēr Jentadueto lietošana kombinācijā ar zālēm, kuras dēvē par sulfonilurīnvielas atvasinājumiem, vai ar insulīnu, var izraisīt pārāk zemu cukura līmeni asinīs (hipoglikēmija), kas var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus vai strādāt bez droša atbalsta.

3.Kā lietot Jentadueto

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Cik daudz lietot

Jentadueto daudzums, ko lietosiet, ir atkarīgs no Jūsu stāvokļa un pašlaik lietojamā metformīna un/vai atsevišķi lietoto linagliptīna un metformīna tablešu devas. Precīzu Jums lietojamo zāļu devu noteiks ārsts.

Kā lietot šīs zāles

-viena tablete divreiz dienā iekšķīgi ārsta parakstītajā devā;

-ēšanas laikā, lai samazinātu kuņģa darbības traucējumu iespējamību.

Jums nav atļauts pārsniegt maksimālo ieteicamo dienas devu – 5 mg linagliptīna un 2000 mg metformīna hidrohlorīda.

Turpiniet lietot Jentadueto, kamēr ārsts Jums to paraksta, lai palīdzētu turpināt kontrolēt cukura līmeni asinīs. Ārsts Jums var parakstīt šīs zāles kopā ar citiem perorāliem pretdiabēta līdzekļiem vai insulīnu. Atcerieties, ka Jums jālieto visas zāles tā, kā norādījis Jūsu ārsts, lai sasniegtu labākos rezultātus Jūsu veselībai.

Ārstēšanas laikā ar Jentadueto Jums jāturpina ievērot diētu un jāraugās, lai ogļhidrātu uzņemšana būtu vienmērīgi sadalīta visas dienas laikā. Ja Jums ir liekā ķermeņa masa, turpiniet ievērot diētu ar ierobežotu enerģētisko vērtību, kā Jums norādīts. Tikai šo zāļu lietošana parasti neizraisa patoloģiski zemu cukura līmeni asinīs (hipoglikēmiju). Lietojot Jentadueto kopā ar sulfonilurīnvielas atvasinājumu vai ar insulīnu, var pazemināties cukura līmenis asinīs un Jūsu ārsts var samazināt sulfonilurīnvielas atvasinājuma vai insulīna devu.

Ja esat lietojis Jentadueto vairāk nekā noteikts

Lietojot vairāk Jentadueto tablešu nekā paredzēts, ir iespējama laktacidoze. Laktacidozes simptomi ir nespecifiski (piemēram, slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā (ar muskuļu krampjiem), slikta vispārējā pašsajūta (izteikts nogurums) un apgrūtināta elpošana). Papildu simptomi ir pazemināta ķermeņa temperatūra un palēnināta sirdsdarbība. Konstatējot jebko no minētā, var būt nepieciešama tūlītēja

ārstēšana slimnīcā, jo laktacidoze var izraisīt komu. Nekavējoties pārtrauciet lietot šīs zāles un tūlīt sazinieties ar ārstu vai dodieties uz tuvāko slimnīcu (skatīt 2. punktu). Paņemiet līdzi šo zāļu iepakojumu.

Ja esat aizmirsis lietot Jentadueto

Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Tomēr, ja jau ir tuvu nākamās devas lietošanas laiks, izlaidiet aizmirsto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Nekādā gadījumā nelietojiet divas devas vienlaicīgi (no rīta vai vakarā).

Ja Jūs pārtraucat lietot Jentadueto

Turpiniet lietot Jentadueto līdz brīdim, kad Jūsu ārsts Jums liek pārtraukt tā lietošanu. Tas nepieciešams, lai palīdzētu Jums kontrolēt cukura līmeni asinīs.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Daži simptomi, kuru gadījumā nekavējoties nepieciešama medicīniska palīdzība

Jums nekavējoties jāpārtrauc Jentadueto lietošana un jādodas pie ārsta, ja Jums ir turpmāk minētie simptomi, kas liecina par zemu cukura līmeni asinīs (hipoglikēmiju): trīce, svīšana, nemiers, neskaidra redze, lūpu tirpšana, ādas bālums, noskaņojuma pārmaiņas vai apjukums. Konstatēts, ka ļoti bieža Jentadueto un sulfonilurīnvielas atvasinājuma, kā arī Jentadueto un insulīna kombinācijas lietošanas izraisīta blakusparādība ir hipoglikēmija (biežums: ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no katriem 10 cilvēkiem)).

Jentadueto var izraisīt ļoti retu (var rasties līdz 1 lietotājam no 10 000), bet ļoti nopietnu blakusparādību, ko sauc par laktacidozi (skatīt sadaļu "Brīdinājumi un piesardzība lietošanā"). Ja tas notiek, pārtrauciet Jentadueto lietošanu un nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu, jo laktacidoze var izraisīt komu.

Dažiem pacientiem bijis aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts; biežums nav zināms, biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

PĀRTRAUCIET lietot Jentadueto un nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jūs konstatējat jebkuru no šīm nopietnām blakusparādībām:

-Stipras un nepārejošas sāpes vēderā (kuņģa apvidū), kuras var sniegties līdz pat mugurai, kā arī slikta dūša un vemšana, jo tās var liecināt par aizkuņģa dziedzera iekaisumu (pankreatītu).

Pārējās Jentadueto izraisītās blakusparādības

Dažiem pacientiem radās alerģiskas reakcijas (biežums- reti (var rasties līdz 1 no katriem 1000 cilvēkiem)), kas var būt nopietnas, ieskaitot sēkšanu un elpas trūkumu (bronhu hiperreaktivitāte; biežums- retāk (var rasties līdz 1 no katriem 100 cilvēkiem)). Dažiem pacientiem var rasties izsitumi (biežums- retāk), nātrene (biežums- reti) un sejas, lūpu, mēles un rīkles tūska, kas var izraisīt elpošanas vai rīšanas traucējumus (angioneirotiska tūska; biežums- reti). Ja Jums ir kāds no iepriekšminētajiem simptomiem, pārtrauciet Jentadueto lietošanu un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Jūsu ārsts nozīmēs Jums zāles alerģijas ārstēšanai un nomainīs diabēta terapiju.

Dažiem pacientiem Jentadueto lietošanas laikā ir bijušas šādas blakusparādības:

-Bieži (var rasties līdz 1 no katriem 10 cilvēkiem): caureja, enzīmu līmeņa paaugstināšanās asinīs (lipāzes līmeņa paaugstināšanās).

-Retāk: deguna vai rīkles iekaisums (nazofaringīts), klepus, ēstgribas zudums (samazināta ēstgriba), slikta dūša (nelabums) vai vemšana, enzīma amilāzes līmeņa paaugstināšanās asinīs, nieze.

-Biežums nav zināms: pūšļu veidošanās uz ādas (bullozais pemfigoīds).

Blakusparādības, kas novērotas, lietojot tikai linagliptīnu

Visas blakusparādības, kas novērotas, lietojot tikai linagliptīnu, ir minētas Jentadueto izraisīto blakusparādību sarakstā.

Dažiem pacientiem Jentadueto un insulīna kombinētas lietošanas laikā ir novērotas šādas blakusparādības:

-Retāk: aknu funkciju traucējumi, aizcietējums

Papildu informācijai lūdzu skatīt insulīna lietošanas instrukciju.

Blakusparādības, kas novērotas, lietojot tikai metformīnu, bet nav aprakstītas pie Jentadueto izraisītām blakusparādībām

-Ļoti bieži: sāpes vēderā.

-Bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no katriem 10 cilvēkiem): metāliska garša (garšas sajūtas traucējumi).

-Ļoti reti (var rasties ne vairāk kā 1 no katriem 10 000 cilvēkiem): samazināts B12 vitamīna līmenis, aknu darbības traucējumi, hepatīts (aknu darbības traucējumi), ādas reakcija, kas izpaužas kā apsārtums (eritēma, izsitumi) un nātrene.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Jentadueto

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera, pudeles un kastītes pēc „Derīgs līdz” un „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Blisteris: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Pudele: Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

Nelietojiet šīs zāles, ja iepakojums ir bojāts, vai ir pazīmes, kas liecina, ka tas ir bijis atvērts.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Jentadueto satur

-Aktīvās vielas ir linagliptīns un metformīna hidrohlorīds.

Katra Jentadueto 2,5 mg/850 mg apvalkotā tablete satur 2,5 mg linagliptīna un 850 mg metformīna hidrohlorīda.

Katra Jentadueto 2,5 mg/1000 mg apvalkotā tablete satur 2,5 mg linagliptīna un 1000 mg metformīna hidrohlorīda.

-Citas sastāvdaļas ir:

-Tabletes kodols: arginīns, kopovidons, magnija stearāts, kukurūzas ciete, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds.

-Apvalks: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), talks, propilēnglikols.

Jentadueto 2,5 mg/850 mg apvalkotās tabletes satur arī sarkano dzelzs oksīdu (E1712) un dzelteno dzelzs oksīdu (E172).

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg apvalkotās tabletes satur arī sarkano dzelzs oksīdu (E172).

Jentadueto ārējais izskats un iepakojums

Jentadueto 2,5 mg/850 mg ir ovālas, abpusēji izliektas gaiši oranžas apvalkotās tabletes (tabletes). Tām ir iespiedums „D2/850” vienā pusē un Boehringer Ingelheim logotipa iespiedums otrā pusē.

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg ir ovālas, abpusēji izliektas gaiši sārtas apvalkotās tabletes (tabletes). Tām ir iespiedums „D2/1000” vienā pusē un Boehringer Ingelheim logotipa iespiedums otrā pusē.

Jentadueto ir pieejams perforētos dozējamu vienību blisteros pa 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 un 120 x 1 apvalkotām tabletēm un multiiepakojumos, kas satur

120 x 1 (2 iepakojumi pa 60 x 1), 180 x 1 (2 iepakojumi pa 90 x 1) un 200 x 1 (2 iepakojumi pa 100 x 1) apvalkotās tabletes.

Jentadueto ir pieejams arī plastmasas pudelēs ar plastmasas skrūvējamu vāciņu un silīcija gela mitruma uzsūcēju. Pudelēs ir 14, 60 vai 180 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173,

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

Ražotājs

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173,

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. 5th km Paiania – Markopoulo Koropi Attiki, 194 00

Grieķija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuvos filialas

 

Tel: +370 37 473922

България

Luxembourg/Luxemburg

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

клон България

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Тел: +359 2 958 79 98

 

Česká republika

Magyarország

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +420 234 655 111

Magyarországi Fióktelepe

 

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Malta

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tlf: +45 39 15 88 88

Tel: +44 1344 424 600

Deutschland

Nederland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Lilly Deutschland GmbH

 

Tel. +49 (0) 6172 273 2222

 

Eesti

Norge

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Boehringer Ingelheim Norway KS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 76 13 00

Tel: +372 612 8000

 

Ελλάδα

Österreich

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

España

Polska

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +34 93 404 51 00

Tel: +48 22 699 0 699

Lilly S.A.

 

Tel: +34 91 663 50 00

 

France

Portugal

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Tel: +351 21 313 53 00

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 49 34 34

Tel: +351 21 412 66 00

Hrvatska

România

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +385 1 2444 600

Viena - Sucursala Bucuresti

 

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: +353 1 661 4377

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: +39 05 5425 71

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +44 1256 315 000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas