Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jetrea (ocriplasmin) – Marķējuma teksts - S01XA22

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsJetrea
ATĶ kodsS01XA22
Vielaocriplasmin
RažotājsThromboGenics NV

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

JETREA 0,5 mg/0,2 ml koncentrāts injekciju šķīduma pagatavošanai

Ocriplasmin (Ocriplasminum)

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrā flakonā ir 0,5 mg okriplazmīna. Pēc atšķaidīšanas 0,1 ml satur 0,125 mg okriplazmīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts (mannitolum), citronskābe (acidum citricum), nātrija hidroksīds (natrii hydroxidum), ūdens injekcijām (aqua ad iniectabile).

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Koncentrāts injekciju šķīduma pagatavošanai 1 flakons

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravitreālai lietošanai pēc atšķaidīšanas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Izlietot nekavējoties pēc atšķaidīšanas.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt saldētavā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

ThromboGenics NV

Gaston Geenslaan 1

B-3001 Leuven

Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/13/819/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

JETREA 0,5 mg/0,2 ml sterils koncentrāts

Ocriplasmin (Ocriplasminum)

Intravitreālai lietošanai pēc atšķaidīšanas

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

JETREA 0,375 mg/0,3 ml šķīdums injekcijām

Ocriplasmin (Ocriplasminum)

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrā flakonā ir 0,375 mg okriplazmīna 0,3 ml šķīduma. Tas nodrošina, ka viena lietotā 0,1 ml deva satur 0,125 mg okriplazmīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds (natrii chloridum),, mannīts (mannitolum), citronskābe (acidum citricum), nātrija hidroksīds (natrii hydroxidum), sālsskābe (acidum hydrochloridum), ūdens injekcijām (aqua ad iniectabile).

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 flakons

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Gatavs lietošanai − atšķaidīts.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravitreālai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt saldētavā.

Pēc atkausēšanas neatvērtu flakonu 1 nedēļu drīkst uzglabāt ledusskapī. Atkausētais šķīdums jāizlieto līdz: ----- / ----- / -----

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

ThromboGenics NV

Gaston Geenslaan 1

B-3001 Leuven

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/13/819/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

JETREA 0,375 mg/0,3 ml šķīdums injekcijām

Ocriplasmin (Ocriplasminum)

Intravitreālai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas