Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jevtana (cabazitaxel) - L01CD

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsJevtana
ATĶ kodsL01CD
Vielacabazitaxel
Ražotājssanofi-aventis groupe  

Jevtana

kabazitaksels

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Jevtana. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu Jevtana lietošanas nosacījumus.

Kas ir Jevtana un kāpēc tās lieto?

Jevtana ir pretvēža zāles, ko lieto, lai ārstētu metastātisku, pret kastrāciju rezistentu prostatas vēzi. Šis vēzis vīriešiem skar prostatas dziedzeri, kas ražo šķidrumu sēklā. Jevtana tiek lietotas, kad vēzis ir izplatījies uz citām ķermeņa daļām (metastātisks), kaut arī ir veikta terapija, lai aizkavētu testosterona sintēzi, vai arī ir veikta sēklinieku ķirurģiska izņemšana (kastrācija). Jevtana tiek lietotas kopā ar prednizonu vai prednizolonu (pretiekaisuma zālēm) pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar docetakselu (citām pretvēža zālēm).

Jevtana satur aktīvo vielu kabazitakselu.

Kā lieto Jevtana?

Jevtana var iegādāties tikai pret recepti, un tās ir lietojamas tikai slimnīcu nodaļās, kas specializējušās ķīmijterapijā (pretvēža zāļu lietošanā), tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze ķīmijterapijas lietošanā.

Jevtana ir pieejamas kā koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai ievadīšanai (pilināšanai) vēnā. Tās tiek ievadītas vienu reizi ik pēc trim nedēļām infūzijas veidā, kas ilgst vienu stundu, ar 25 mg devu uz ķermeņa virsmas vienu kvadrātmetru (ko aprēķina, izmantojot pacienta svaru un garumu). Tās tiek lietotas kopā ar prednizonu vai prednizolonu, ko visas terapijas laikā lieto katru dienu.

Jevtana deva ir jāsamazina vai terapija jāpārtrauc, ja pacientam rodas noteiktas blakusparādības. Devas ir jāsamazina arī pacientiem ar nedaudz vai mēreni samazinātu aknu funkciju.

Pirms Jevtana infūziju ievadīšanas pacientiem ir jādod zāles, lai mazinātu alerģisko reakciju risku, un zāles pret vemšanu.

Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā.

Jevtana darbojas?

Jevtana aktīvā viela kabazitaksels pieder pie pretvēža zāļu grupas, kas zināmas kā “taksāni”. Kabazitaksels bloķē vēža šūnu spēju noārdīt iekšējo “skeletu”, kas šūnām ļauj dalīties un vairoties. Ja šis “skelets” saglabājas, šūnas nespēj dalīties un iet bojā. Jevtana ietekmē arī citas šūnas, kas nav vēža šūnas, piemēram, asins un nervu šūnas, un tas var izraisīt blakusparādības.

Kādas bija Jevtana priekšrocības šajos pētījumos?

Vienā pamatpētījumā, iesaistot 755 vīriešus ar metastātisku, pret kastrāciju rezistentu prostatas vēzi, kuri iepriekš bija ārstēti ar docetakselu, Jevtana paildzināja kopējo dzīvildzi (vidējo laiku, ko nodzīvoja pacienti). Jevtana iedarbību salīdzināja ar citu pretvēža zāļu mitoksantrona iedarbību. Abas zāles tika lietotas kopā ar prednizonu vai prednizolonu. Pacientu, kurus ārstēja ar Jevtana, vidējā kopējā dzīvildze bija 15,1 mēnesis salīdzinājumā ar 12,7 mēnešiem pacientiem, kuri lietoja mitoksantronu.

Kāds risks pastāv, lietojot Jevtana?

Visbiežākās Jevtana blakusparādības (ko novēroja vairāk nekā 1 no 10 pacientiem) ir anēmija (zems eritrocītu līmenis asinīs), leikopēnija (zems leikocītu līmenis asinīs), neitropēnija (zems neitrofilu, balto asinsšūnu paveida, skaits), trombocitopēnija (zems trombocītu līmenis asinīs) un caureja. Dažas no šīm blakusparādībām bija smagas. Pilns visu Jevtana izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Jevtana nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret kabazitakselu, jebkurām citām taksānu grupas zālēm vai citām šo zāļu sastāvdaļām. Tās nedrīkst lietot pacientiem, kuru neitrofilu skaits ir zem 1500/mm3, kuriem ir smaga aknu disfunkcija vai kuri nesen ir saņēmuši vai drīzumā saņems vakcīnu pret dzelteno drudzi.

Kāpēc Jevtana tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) uzskatīja, ka Jevtana spēja pagarināt kopējo dzīvildzi pacientiem ar metastātisku, pret kastrāciju rezistentu prostatas vēzi bija klīniski nozīmīga. Komiteja nolēma, ka Jevtana sniegtie ieguvumi pārsniedz šo zāļu radītos riskus, un ieteica izsniegt reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Jevtana lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Jevtana lietošanu.

Cita informācija par Jevtana

Eiropas Komisija 2011. gada 17. martā izsniedza Jevtana reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Jevtana EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar Jevtana, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 3.2017.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas