Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kentera (Oxybutynin Nicobrand) (oxybutynin) – Marķējuma teksts - G04BD04

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKentera (Oxybutynin Nicobrand)
ATĶ kodsG04BD04
Vielaoxybutynin
RažotājsNicobrand Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA (Satur 2, 8 vai 24 transdermālos plāksterus)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Kentera 3,9 mg / 24 stundas transdermālais plāksteris oxybutynin

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

No katra transdermālā plākstera izdalās 3,9 mg oksibutinīna 24 stundās. Katrs plāksteris, kura laukums ir 39 cm2, satur 36 mg oksibutinīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: triacetīns, akrila adhezīvs (satur 2-etilheksilakrilātu; N-vinilpirolidonu un heksametilēnglikola dimetakrilāta polimēra domēnus).

Pamatslānis: poliēstera/etilēna-vinila acetāta plēve; noplēšamā daļa - silikonizēta poliēstera plēve.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 transdermālie plāksteri

8 transdermālie plāksteri

24 transdermālie plāksteri

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Paredzēti tikai transdermālai lietošanai.

Nelietot, ja paciņa ir bojāta.

Piestiprināt tūlīt pēc izņemšanas no paciņas.

Pirms lietošanas iepazīstieties ar instrukciju.

Svētd./Trešd.

Pirmd./Ceturtd.

Otrd./Piektd.

Trešd./Sestd.

Ceturtd./Svētd.

Piektd./Pirmd.

Sest./Otrd.

Piestipriniet jaunu Kentera plāksteri divas reizes nedēļā (reizi 3-4 dienās).

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Nicobrand Limited 189 Castleroe Road Coleraine

Īrija

BT51 3RP

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/03/270/001 <8 trandermālie plāksteri>

EU/1/03/270/002 <24 transdermālie plāksteri>

EU/1/03/270/003 <2 transdermālie plāksteri>

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

kentera

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

PACIŅA (satur vienu transdermālo plāksteri)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Kentera 3,9 mg / 24 stundas transdermālais plāksteris oxybutynin

Tikai transdermālais lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

Piestiprināt tūlīt pēc izņemšanas no paciņas.

Pirms lietošanas iepazīstieties ar instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Satur 1 transdermālo plāksteri.

6.CITA

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (kura satur 30 paciņas)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Kentera 90,7 mg/g gels paciņā oxybutynin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra paciņa ar 1 gramu gela satur 90,7 mg oksibutinīna (hidrohlorīda veidā), kas nodrošina nominālo saņemto devu aptuveni 4 mg dienā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: etanols (96 %), glicerīns, hidroksipropilceluloze, nātrija hidroksīds (pH regulēšanai) un attīrīts ūdens.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Gels

30 paciņas pa 1 gramam.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lietojiet uzreiz pēc atvēršanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Nicobrand Limited

189 Castleroe Road

Coleraine

Ziemeļīrija

BT51 3RP

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/03/270/004 < 30 paciņas>

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

kentera gel

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PACIŅAS MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Kentera 90,7 mg/g gels paciņā oxybutynin

Lietošanai uz ādas

2. LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 grams

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

DAUDZDEVU IEPAKOJUMS AR DOZĒŠANAS SŪKNI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Kentera 90,7 mg/g gels oxybutynin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra fiksētā deva, kurā ir 1 grams gela, satur 90,7 mg oksibutinīna (hidrohlorīda veidā), kas nodrošina nominālo saņemto devu aptuveni 4 mg dienā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: etanols (96 %), glicerīns, hidroksipropilceluloze, nātrija hidroksīds (pH regulēšanai) un attīrīts ūdens.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Gels

1 daudzdevu iepakojums ar dozēšanas sūkni — 30 grami

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lietojiet tūlīt pēc gela izdalīšanās no sūkņa.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt vai nesasaldēt. Sūknis jāuzglabā vertikālā stāvoklī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Nicobrand Limited

189 Castleroe Road

Coleraine

Ziemeļīrija

BT51 3RP

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/03/270/005 <1 daudzdevu iepakojums ar dozēšanas sūkni>

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

kentera gel

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas