Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kepivance (palifermin) – Marķējuma teksts - V03AF08

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKepivance
ATĶ kodsV03AF08
Vielapalifermin
RažotājsSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Kepivance 6,25 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Palifermin

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

 

Katrā flakonā ir 6,25 mg palifermīna

ētas

 

Pagatavots Kepivance šķīdums satur 5 mg/ml palifermīna.

 

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

L-histidīns, mannīts, saharoze, polisorbāts 20 un atšķaidīta sālsskābe istr ğ

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

6 flakoni, kas satur pulveri injekciju šķīdumanavpagata ošanaire

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

vairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. Z

CITI ĪPAŠIlesBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

Pagatavotais šķīdums jāuzglabā ledusskapī un jāizlieto 24 stundu laikā

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

 

 

 

ē

 

SE-112 76 Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zviedrija

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

 

 

ğ

 

 

EU/1/05/314/001

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZIZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE UZ FLAKONA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Kepivance 6,25 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Palifermin i.v.

2.

LIETOŠANAS VEIDS

 

 

 

tas

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

istr

EXP

 

ē

4. SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

Lot

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6,25 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas