Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kinzalkomb (telmisartan / hydrochlorothiazide) - C09DA07

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKinzalkomb
ATĶ kodsC09DA07
Vielatelmisartan / hydrochlorothiazide
RažotājsBayer Pharma AG

Raksts satur

Kinzalkomb

telmisartāns/hidrohlortiazīds

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Kinzalkomb. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Kinzalkomb lietošanu.

Kas ir Kinzalkomb

?

Kinzalkomb ir zāles, kas satur divas aktīvās vielas: telmisartānu un hidrohlortiazīdu. Tās ir pieejamas tabletēs (40 mg vai 80 mg telmisartāna un 12,5 mg hidrohlortiazīda; 80 mg telmisartāna un 25 mg hidrohlortiazīda).

Kāpēc lieto Kinzalkomb?

Kinzalkomb lieto pacienti ar esenciālu hipertensiju (augstu asinsspiedienu), kuriem asinsspiedienu nevar attiecīgi kontrolēt ar telmisartānu vienu pašu. “Esenciāla” nozīmē, ka hipertensijas cēlonis nav zināms.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Kinzalkomb?

Kinzalkomb tiek lietotas iekšķīgi vienreiz dienā ar šķidrumu neatkarīgi no ēdienreizēm. Lietojamā Kinzalkomb deva ir atkarīga no telmisartāna devas, kādu pacients lietojis iepriekš. Pacientiem, kuri lietojuši 40 mg telmisartāna devu, jālieto 40/12,5 mg tabletes, savukārt pacientiem, kuri lietojuši

80 mg telmisartāna devu, jālieto 80/12,5 mg tabletes. Pacientiem, kuru asinsspiedienu nevar kontrolēt ar 80/12,5 mg tabletēm vai kuru stāvokli pirms pārejas uz Kinzalkomb stabilizēja, lietojot abas aktīvās vielas atsevišķi, ordinē 80/25 mg tabletes.

Kinzalkomb darbojas?

Kinzalkomb ir divu aktīvo vielu, telmisartāna un hidrohlortiazīda, kombinācija.

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Telmisartāns ir angiotenzīna II receptoru antagonists, t. i., organismā šīs zāles bloķē hormona angiotenzīna II darbību. Angiotenzīns II ir spēcīgs asinsvadu vazokonstriktors (viela, kas sašaurina asinsvadus). Bloķējot receptorus, pie kuriem angiotenzīns II parasti tiek piesaistīts, telmisartāns pārtrauc hormona iedarbību, ļaujot asinsvadiem paplašināties.

Hidrohlortiazīds ir diurētisks līdzeklis — cits hipertensijas zāļu veids. Tas darbojas, palielinot izdalītā urīna daudzumu, līdz ar to samazinot šķidruma daudzumu asinīs un pazeminot asinsspiedienu.

Abu aktīvo vielu kombinācijai piemīt papildinoša iedarbība, kopā tās samazina asinsspiedienu vairāk nekā katras zāles atsevišķi. Pazeminot asinsspiedienu, samazinās augsta asinsspiediena izraisīto bojājumu risks, piemēram, insulta risks.

Kā noritēja Kinzalkomb izpēte?

Kinzalkomb tika pētītas piecos pamatpētījumos, iesaistot kopumā 2985 pacientus ar vāji līdz vidēji izteiktu hipertensiju. No tiem četros pamatpētījumos ar 2272 pacientiem Kinzalkomb iedarbību salīdzināja ar placebo (fiktīvu ārstēšanu) un ar telmisartānu vienu pašu. Piektajā pētījumā salīdzināja ārstēšanas iedarbīgumu pacientiem, kuri turpināja lietot 80/12,5 mg tabletes, ar terapijas iedarbīgumu 713 pacientiem, kuriem ordinēja 80/25 mg devu pēc tam, kad tie nebija reaģējuši uz 80/12,5 mg devu. Visos pētījumos galvenais iedarbīguma rādītājs bija asinsspiediena pazemināšanās diastolē (asinsspiediena mērījumi starp diviem sirdspukstiem).

Kāds bija Kinzalkomb iedarbīgums šajos pētījumos?

Kinzalkomb bija ievērojami iedarbīgākas, samazinot asinsspiedienu diastolē, par placebo un telmisartānu, lietojot tās atsevišķi. Pacientiem, kuru stāvokli nevarēja kontrolēt ar 80/12,5 mg tabletēm, pāreja uz 80/25 mg devu efektīvāk pazemināja asinsspiedienu diastolē nekā pacientiem, kuri turpināja lietot zemāko devu.

Kāds risks pastāv, lietojot Kinzalkomb?

Visbiežāk novērotā Kinzalkomb blakusparādība (1 līdz 10 pacientiem no 100) ir reibonis. Pilns visu Kinzalkomb blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kinzalkomb nedrīkst lietot sievietes pēc trešā grūtniecības mēneša. Pirmajos trīs grūtniecības mēnešos šo zāļu lietošana nav ieteicama. Turklāt Kinzalkomb nedrīkst lietot cilvēki ar smagiem aknu, nieru vai žultsvadu traucējumiem, ar pārāk zemu kālija līmeni vai pārāk augstu kalcija līmeni asinīs. Kinzalkomb nedrīkst lietot pacientiem ar 2. tipa diabētu vai pacientiem ar vidējiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem, kā arī kombinācijā ar zālēm, kas satur aliskirēnu (ko arī lieto esenciālas hipertensijas ārstēšanai). Pilns ierobežojumu saraksts atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Jāievēro piesardzība, lietojot Kinzalkomb kopā ar citām zālēm, kas ietekmē kālija līmeni asinīs. Pilns šo zāļu apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Kāpēc Kinzalkomb tika apstiprinātas?

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka pacienta ieguvums, lietojot Kinzalkomb esenciālas hipertensijas terapijā pacientiem, kuru asinsspiedienu nevar atbilstoši kontrolēt, ja lieto tikai telmisartānu, pārsniedz šo zāļu radīto risku. Komiteja ieteica izsniegt Kinzalkomb reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Kinzalkomb lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Kinzalkomb lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, Kinzalkomb zāļu aprakstā, kā arī lietošanas instrukcijā ir ietverta drošuma informācija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Cita informācija par Kinzalkomb

Eiropas Komisija 2002. gada 19. aprīlī izsniedza Kinzalkomb reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Kinzalkomb EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Kinzalkomb pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 08.2015.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas