Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kovaltry (octocog alfa) – Lietošanas instrukcija - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKovaltry
ATĶ kodsB02BD02
Vielaoctocog alfa
RažotājsBayer Pharma AG

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Kovaltry 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Kovaltry 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Kovaltry 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Kovaltry 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Kovaltry 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Rekombinantais cilvēka VIII koagulācijas faktors (octocog alfa)

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Kovaltry un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Kovaltry lietošanas

3.Kā lietot Kovaltry

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Kovaltry

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Kovaltry un kādam nolūkam tās lieto

Kovaltry ir zāles, kas satur aktīvo vielu – cilvēka rekombinanto VIII koagulācijas faktoru, sauktu arī par oktokogu alfa. Kovaltry tiek gatavots, izmantojot rekombinantās tehnoloģijas, ražošanas procesā nepievienojot nekādas cilvēka vai dzīvnieku izcelsmes komponentes. VIII faktors ir olbaltumviela, kas dabiskā veidā atrodama asinīs un palīdz recēšanas procesam.

Kovaltry lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem jebkurā vecumā ar A hemofiliju (iedzimtu VIII faktora deficītu).

2. Kas Jums jāzina pirms Kovaltry lietošanas

Nelietojiet Kovaltry šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret oktokogu alfa vai kādu citu (6. punkta un 2. punkta beigās minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir alerģija pret peles vai kāmja proteīnu.

Nelietojiet Kovaltry, ja kāds no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja Jūs par to neesat pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ievērojiet īpašu piesardzību, lietojot Kovaltry un konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

Jums ir bijusi spiediena sajūta krūšu kurvī, reibonis (tajā skaitā tad, kad pieceļaties no sēdus vai guļus stāvokļa), nātrene, niezoši izsitumi (urtikārija), sēkšana vai nelabuma sajūta vai ģībonis. Šīs var būt retas smagas, pēkšņas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskās reakcijas) pret Kovaltry

pazīmes. Ja tā notiek, nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un jāmeklē medicīniska palīdzība;

lietojot parasto Kovaltry devu, netiek panākta asiņošanas apturēšana. Ja tā notiek, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Iespējams Jums izveidojušies VIII faktora inhibitori un, lai pārliecinātos par to, Jūsu ārsts var veikt testus. VIII faktora inhibitori ir antivielas, kas veidojas asinīs un bloķē VIII faktoru, ko Jūs lietojat un padara to mazāk efektīvu asiņošanas profilaksei un novēršanai. Šādu antivielu veidošanās ir zināma komplikācija, ārstējot pacientus ar

A hemofiliju;

Jums iepriekš bija izveidojušies VIII faktora inhibitori pret citām zālēm. Ja Jūs nomainiet VIII faktoru saturošās zāles, pastāv risks, ka minētais inhibitors attīstīsies atkārtoti;

Jums ir teikts, ka Jums ir sirds slimība, vai ir risks saslimt ar sirds slimību:

Kovaltry ievadīšanai Jums nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI). Jums var rasties ar CVPI saistītas komplikācijas, to skaitā lokālas infekcijas, baktēriju nokļūšana asinīs (bakterēmija) un asins recekļa veidošanās asinsvadā (tromboze) katetra ievietošanas vietā.

Citas zāles un Kovaltry

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Bērni un pusaudži

Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzība lietošanā attiecas uz visu vecumu pacientiem, pieaugušajiem un bērniem.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pieredze par VIII faktora zāļu lietošanu grūtniecības laikā vai barojot bērnu ar krūti, nav pieejama, jo A hemofiliju reti novēro sievietēm. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Maz ticams, ka Kovaltry varētu ietekmēt fertlitāti vīriešu vai sieviešu dzimuma pacientiem, jo aktīvā viela dabiski veidojas organismā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja Jums ir bijis reibonis vai citi simptomi, kas var ietekmēt koncentrēšanās spēju un reakciju, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, kamēr šīs reakcijas neizzūd.

Kovaltry satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, tāpēc tās tiek uzskatītas par „nātriju nesaturošām”.

Dokumentācija

Tiek rekomendēts katru reizi, kad lietojat Kovaltry, pierakstīt savu vārdu un zāļu sērijas numuru.

3.Kā lietot Kovaltry

Ārstēšanu ar Kovaltry uzsāks ārsts, kuram ir pieredze A hemofilijas pacientu aprūpē. Vienmēr lietojiet šīs zāles, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Asiņošanas ārstēšana

Jūsu ārsts aprēķinās zāļu devu un biežumu, lai VIII faktors Jūsu asinīs sasniegtu nepieciešamo līmeni. Ārstam vienmēr nepieciešams pielāgot devu un ievadīšanas biežumu atbilstoši Jūsu individuālajām vajadzībām. Ārstēšanai nepieciešamais Kovaltry daudzums un tā lietošanas biežums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tādiem kā:

Jūsu ķermeņa masa;

hemofilijas smaguma pakāpe;

asiņošanas vieta un nopietnība;

vai Jums ir izveidojušies inhibitori un kāds ir to daudzums;

nepieciešamā VIII faktora līmeņa.

Asiņošanas profilakse

Ja Jūs lietojat Kovaltry, lai izsargātos no asiņošanas (profilaksei), ārsts aprēķinās Jums nepieciešamo devu. Parasti tā būs robežās no 20 līdz 40 SV oktokoga alfa uz ķermeņa masas kilogramu, kas jāinjicē divas vai trīs reizes nedēļā. Tomēr atsevišķos gadījumos, īpaši jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešami īsāki intervāli starp devām vai arī lielākas devas.

Laboratorijas testi

Lai nodrošinātu piemērotu VIII faktora līmeņa sasniegšanu un tā uzturēšanu, ir ļoti ieteicams pārbaudīt plazmu ar atbilstošiem laboratorijas testiem, izvēloties piemērotus pārbaudes intervālus. Īpaši plašu ķirurģisku operāciju gadījumos obligāti ir nepieciešams veikt rūpīgu aizstājterapijas kontroli, veicot asinsreces analīzi.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Kovaltry var lietot visu vecumu bērniem. Bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, var būt nepieciešamas lielākas devas vai biežākas injekcijas, salīdzinot ar pieaugušajiem.

Pacienti ar inhibitoriem

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir izveidojušies VIII faktora inhibitori, iespējams, ka asiņošanas novēršanai Jums vajadzēs lielāku Kovaltry devu. Ja, lietojot šo devu, neizdodas pārtraukt asiņošanu, Jūsu ārsts var apsvērt tādu citu zāļu nozīmēšanu.

Konsultējieties ar ārstu, ja Jūs vēlaties iegūt papildus informāciju par ārstēšanos šādos gadījumos. Nepalieliniet Kovaltry devu, ko lietojat asiņošanas novēršanai, bez konsultēšanās ar ārstu.

Ārstēšanas ilgums

Jūsu ārsts noteiks Jums nepieciešamo šo zāļu devu un tās ievadīšanas biežumu. Parasti hemofilijas ārstēšana ar Kovaltry nepieciešama visu Jūsu dzīvi.

Kā Kovaltry tiek lietots

Šīs zāles ir jāinjicē vēnā 2 līdz 5 minūšu laikā, atkarībā no kopējā tilpuma un Jūsu panesamības pakāpes, un tās ir jāizlieto 3 stundu laikā pēc šķīduma sagatavošanas.

Kā Kovaltry ir jāsagatavo ievadīšanai

Lietojiet vienīgi katrā šo zāļu iepakojumā esošos priekšmetus (flakonu ar pulveri un Bio-Set vāciņu, pilnšļirci ar šķīdinātāju un venopunkcijas komplektu). Ja šos komponentus nevar lietot, lūdzu, sazinieties ar ārstu. Ja kāds iepakojuma komponents ir atvērts vai bojāts, nelietojiet to.

Sagatavotās zāles pirms ievadīšanas ir jāfiltrē, lai atbrīvotu šķīdumu no iespējamām vielas daļiņām. Jums jāfiltrē, sekojot sagatavošanas un/vai ievadīšanas soļiem, kas aprakstīti tālāk. Lietojiet pievienoto venopunkcijas komplektu, jo tajā atrodas iekšējais filtrs. Ja nevarat lietot pievienoto venopunkcijas komplektu, lietojiet citu filtru kā medmāsa vai ārsts ir norādījis.

Nelietojiet pievienoto venopunkcijas komplektu asins paņemšanai, jo tajā atrodas iekšējais filtrs. Ja pirms infūzijas Jums ir jāpaņem asinis, lietojiet ievadīšanas komplektu bez filtra, un pēc tam ievadiet šīs zāles, lietojot injekcijas filtru. Ja Jums ir kādi jautājumi par šīm zālēm un citiem saderīgiem filtriem, sazinieties ar ārstu.

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem infūziju šķīdumiem. Uzmanīgi ievērojiet ārsta sniegtos norādījumus un sekojiet detalizētai instrukcijai par sagatavošanu un ievadīšanu, kas sniegta šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Ja esat lietojis Kovaltry vairāk nekā noteikts

Nav ziņots par rekombinantā VIII koagulācijas faktora pārdozēšanas gadījumiem. Ja esat lietojis Kovaltry vairāk nekā noteikts, lūdzam par to ziņot ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Kovaltry

Nekavējoties veiciet nākošās devas ievadīšanu un turpiniet lietot zāles ar tādiem pašiem intervāliem, kā to nozīmējis Jūsu ārsts.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Kovaltry

Nepārtrauciet Kovaltry lietošanu pirms konsultējaties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnākās blakusparādības ir alerģiskas reakcijas vai anafilaktiskais šoks (retāka blakusparādība, smaga alerģiska reakcija, kas ietekmē asinsspiedienu un elpošanu). Ja parādās alerģiska vai anafilaktiska reakcija, nekavējoties pārtrauciet injekciju/infūziju un konsultējieties ar ārstu. Sekojoši simptomi injekcijas/infūzijas laikā var būt alerģiskas/anafilaktiskas reakcijas agrīni brīdinājuma simptomi:

spiediena sajūta krūtīs/vispārēja slikta pašsajūta;

reibonis;

viegla hipotensija (nedaudz samazināts asinsspiediens, kas var likt Jums sajust ģīboni, pieceļoties stāvus);

slikta dūša.

Citas iespējamas blakusparādības:

Bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem):

palielināti limfmezgli (pietūkums zem kakla, paduses vai cirkšņa ādas);

sirdsklauves (sajūta, ka ir stipra, ātra vai neregulāra sirdsdarbība);

ātra sirdsdarbība;

sāpes vai diskomforts kuņģī;

gremošanas traucējumi;

drudzis;

sāpes vai diskomforts krūtīs;

lokālas reakcijas zāļu injekcijas vietā (piemēram, asiņošana zem ādas, intensīva nieze, tūska, dedzināšanas sajūta, pārejošs apsārtums);

galvassāpes;

reibonis;

grūtības aizmigt;

izsitumi/niezoši izsitumi.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 lietotājiem):

alerģiskas reakcijas, tai skaitā smaga, pēkšņa alerģiska reakcija;

disgeizija (dīvaina garšas sajūta);

nātrene (niezoši izsitumi);

pietvīkums (sejas apsārtums).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Kovaltry

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt zāles oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Šīs zāles var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) ierobežotu 12 mēnešu laika periodu ārējā iepakojumā. Uzglabājot zāles istabas temperatūrā to derīguma termiņš ir 12 mēneši vai derīguma termiņa datums, ja tas iestājas pirmais.

Uz ārējā iepakojuma Jums ir jāatzīmē jaunais derīguma termiņš.

Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt. Sagatavotais šķīdums jāizlieto 3 stundu laikā.

Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Jebkurš neizlietots šķīdums ir jāiznīcina.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējumiem vai kastītem pēc „Der. līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt jebkādas daļiņas, kā arī, ja šķīdums ir duļķains.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Kovaltry satur

Pulveris

Aktīvā viela ir cilvēka VIII koagulācijas faktors (oktokogs alfa). Katrs Kovaltry flakons satur nomināli 250, 500, 1 000, 2 000 vai 3 000 SV oktokoga alfa.

Citas sastāvdaļas ir saharoze, histidīns, glicīns, nātrija hlorīds, kalcija hlorīds, polisorbāts 80 (skatīt 2. punkta beigas).

Šķīdinātājs

Ūdens injekcijām

Kovaltry ārējais izskats un iepakojums

Kovaltry ir pieejams kā pulveris un šķīdums injekciju šķīduma pagatavošanai un pēc izskata ir sauss, balts līdz gaiši dzeltens pulveris vai drupana viela. Pēc sagatavošanas šķīdums ir dzidrs.

Katrs Kovaltry iepakojums satur flakonu ar Bio-Set sagatavošanas vāciņu un pilnšļirci ar atsevišķu šļirces virzuli un vēnas punkcijas komplektu injekcijai vēnā.

Sagatavošanai un lietošanai paredzētās sastāvdaļas tiek pievienotas katram šo zāļu iepakojumam.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Bayer AG

51368 Leverkusen Vācija

Ražotājs

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Vācija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

UAB Bayer

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel. +37 05 23 36 868

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer SA-NV

Tел.: 359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 266 101 111

Tel:+36 14 87-41 00

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Bayer Vital GmbH

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

Bayer OÜ

Bayer AS

Tel: +372 655 8565

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30-210-61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

SC Bayer SRL

Tel: +385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer spol. s r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel. +421 2 59 21 31 11

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Tηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

SIA Bayer

Bayer plc

Tel: +371 67 84 55 63

Tel: +44-(0)118 206 3000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detalizēti norādījumi par Kovaltry sagatavošanu un ievadīšanu, lietojot flakonu ar sagatavošanas vāciņu (Bio-Set sistēmu):

Jums vajadzēs spirtā samitrinātus tamponus, marles spilventiņus un plāksterus. Šie priekšmeti nav iekļauti Kovaltry iepakojumā.

1.Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un siltu ūdeni. Šķīdums jāsagatavo uz tīras un sausas virsmas.

2.Turot rokās, sasildiet neatvērtos flakonu ar pulveri un šļirci ar šķīdinātāju, līdz tie ir tikpat silti kā plaukstas. Materiāls nedrīkst būt siltāks par ķermeņa temperatūru (nedrīkst pārsniegt 37°C).

3.Noņemiet vāciņu no flakona ar pulveri, vāciņu vairākas reizes viegli kustinot no vienas puses uz otru un tajā pašā laikā to ceļot uz augšu. Noņemiet aizbāzni, kas pievienotsšļirces baltajam vāciņam (A).

4.Uzmanīgi pieskrūvējiet šļirci pie flakona ar pulveri (B).

5.Novietojiet flakonus uz nekustīga, neslīdoša pamata un stingri saturiet to ar vienu roku. Pēc tam ar īkšķi un rādītājpirkstu spēcīgi spiediet šļirces augšpusē esošo pirkstu atbalsta apmali (C) līdz pirkstu atbalsta apmale saskaras ar sagatavošanas vāciņa (Bio-Set) augšējo virsmu.

Tas norāda, ka sistēma ir aktivizēta (D).

6. Savienojiet šļirces virzuli ar šļirci, ieskrūvējot to gumijas aizbāznī (E).

7.Ievadiet šķīdinātāju flakonā ar pulveri, lēnām spiežot uz leju šļirces virzuli (F).

8.Izšķīdiniet pulveri, uzmanīgi grozot flakonu (G). Nekratiet flakonu! Pirms lietošanas pārliecinieties, ka pulveris ir pilnībā izšķīdis. Pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai nav redzamas vielas daļiņas un krāsas maiņa.

Nelietojiet šķīdumus, kas satur redzamas daļiņas vai kas ir duļķaini.

9.Apgrieziet flakonu/šļirci un pārvietojiet šķīdumu šļircē, lēni un vienmērīgi atvelkot virzuli (H). Pārliecinieties, ka viss flakona saturs ir iesūkts šļircē. Turiet šļirci vērstu uz augšu un stumiet virzuli, līdz šļircē vairs nav palicis gaiss.

10.Uzlieciet žņaugu ap savu roku. Izvēlieties injekcijas vietu un notīriet ādu ar spirtā samērcētu tamponu. Ieduriet adatu vēnā un nostipriniet venopunkcijas komplektu ar plāksteri.

11.Noskrūvējiet šļirci, lai to atvienotu no flakona (I).

12.Pievienojiet šļirci venopunkcijas komplektam, pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā un pārliecinieties, ka šļircē neieplūst asinis (J).

13.Noņemiet žņaugu!

14.Ievadiet šķīdumu vēnā 2 līdz 5 minūšu laikā, neaizmirstot novērot adatas stāvokli. Injekcijas ievadīšanas ātrumu ir jānosaka, pamatojoties uz Jūsu panesamību, bet tas nedrīkst pārsniegt 2 ml minūtē.

15.Ja ir nepieciešama nākošā deva, atdaliet tukšo šļirci griežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Sagatavojiet vēlamo zāļu daudzumu, atkārtojot 2. – 9. punktu un izmantojot jaunu šļirci, un pievienojiet to venopunkcijas komplektam.

16.Ja nākošā deva nav nepieciešama, noņemiet venopunkcijas komplektu un šļirci. Izstiepiet roku un apmēram 2 minūtes stingri turiet tamponu virs injekcijas vietas. Nobeigumā pārsieniet brūci ar nelielu spiedošo pārsēju un izlemiet, vai ir nepieciešams plāksteris.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Kovaltry 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Kovaltry 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Kovaltry 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Kovaltry 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Kovaltry 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Rekombinantais cilvēka VIII koagulācijas faktors (octocog alfa)

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Kovaltry un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Kovaltry lietošanas

3.Kā lietot Kovaltry

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Kovaltry

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Kovaltry un kādam nolūkam tās lieto

Kovaltry ir zāles, kas satur aktīvo vielu – cilvēka rekombinanto VIII koagulācijas faktoru, sauktu arī par oktokogu alfa. Kovaltry tiek gatavots, izmantojot rekombinantās tehnoloģijas, ražošanas procesā nepievienojot nekādas cilvēka vai dzīvnieku izcelsmes komponentes. VIII faktors ir olbaltumviela, kas dabiskā veidā atrodama asinīs un palīdz recēšanas procesam.

Kovaltry lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem jebkurā vecumā ar A hemofiliju (iedzimtu VIII faktora deficītu).

2. Kas Jums jāzina pirms Kovaltry lietošanas

Nelietojiet Kovaltry šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret oktokogu alfa vai kādu citu (6. punkta un 2. punkta beigās minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir alerģija pret peles vai kāmja proteīnu.

Nelietojiet Kovaltry, ja kāds no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja Jūs par to neesat pārliecināts, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ievērojiet īpašu piesardzību, lietojot Kovaltry un konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

Jums ir bijusi spiediena sajūta krūšu kurvī, reibonis (tai skaitā tad, kad pieceļaties no sēdus vai guļus stāvokļa), nātrene, niezoši izsitumi (urtikārija), sēkšana vai nelabuma sajūta vai ģībonis. Šīs var būt retas smagas, pēkšņas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskās reakcijas) pret Kovaltry

pazīmes. Ja tā notiek, nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un jāmeklē medicīniska palīdzība;

lietojot parasto Kovaltry devu, netiek panākta asiņošanas apturēšana. Ja tā notiek, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Iespējams Jums izveidojušies VIII faktora inhibitori un, lai pārliecinātos par to, Jūsu ārsts var veikt testus. VIII faktora inhibitori ir antivielas, kas veidojas asinīs un bloķē VIII faktoru, ko Jūs lietojat un padara to mazāk efektīvu asiņošanas profilaksei un novēršanai. Šādu antivielu veidošanās ir zināma komplikācija, ārstējot pacientus ar

A hemofiliju;

Jums iepriekš bija izveidojušies VIII faktora inhibitori pret citām zālēm. Ja Jūs nomainiet VIII faktoru saturošās zāles, pastāv risks, ka minētais inhibitors attīstīsies atkārtoti;

Jums ir teikts, ka Jums ir sirds slimība, vai ir risks saslimt ar sirds slimību;

Kovaltry ievadīšanai Jums nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), jo Jums var rasties ar CVPI saistītas komplikācijas, to skaitā lokālas infekcijas, baktēriju nokļūšana asinīs (bakterēmija) un asins recekļa veidošanās asinsvadā (tromboze) katetra ievietošanas vietā.

Citas zāles un Kovaltry

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Bērni un pusaudži

Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzība lietošanā attiecas uz visu vecumu pacientiem, pieaugušajiem un bērniem.

Grūtniecībaun barošana ar krūti

Pieredze par VIII faktora zāļu lietošanu grūtniecības laikā vai barojot bērnu ar krūti, nav pieejama, jo A hemofiliju reti novēro sievietēm. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Maz ticams, ka Kovaltry varētu ietekmēt fertlitāti vīriešu vai sieviešu dzimuma pacientiem, jo aktīvā viela dabiski veidojas organismā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja Jums ir bijis reibonis vai citi simptomi, kas var ietekmēt koncentrēšanās spēju un reakciju, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, kamēr šīs reakcijas neizzūd.

Kovaltry satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, tāpēc tās tiek uzskatītas par „nātriju nesaturošām”.

Dokumentācija

Tiek rekomendēts katru reizi, kad lietojat Kovaltry, pierakstīt savu vārdu un sērijas numuru.

3. Kā lietot Kovaltry

Ārstēšanu ar Kovaltry uzsāks ārsts, kuram ir pieredze A hemofilijas pacientu aprūpē. Vienmēr lietojiet šīs zāles, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Asiņošanas ārstēšana

Jūsu ārsts aprēķinās zāļu devu un biežumu, lai VIII faktors Jūsu asinīs sasniegtu nepieciešamo līmeni. Ārstam vienmēr nepieciešams pielāgot devu un ievadīšanas biežumu atbilstoši Jūsu individuālajām vajadzībām. Ārstēšanai nepieciešamais Kovaltry daudzums un tā lietošanas biežums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tādiem kā:

Jūsu ķermeņa masa;

hemofilijas smaguma pakāpe;

asiņošanas vieta un nopietnība;

vai Jums ir izveidojušies inhibitori un kāds ir to daudzums;

nepieciešamā VIII faktora līmeņa.

Asiņošanas profilakse

Ja Jūs lietojat Kovaltry, lai izsargātos no asiņošanas (profilaksei), ārsts aprēķinās Jums nepieciešamo devu. Parasti tā būs robežās no 20 līdz 40 SV oktokoga alfa uz ķermeņa masas kilogramu, kas jāinjicē divas vai trīs reizes nedēļā. Tomēr atsevišķos gadījumos, īpaši jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešami īsāki intervāli starp devām vai arī lielākas devas.

Laboratorijas testi

Lai nodrošinātu piemērotu VIII faktora līmeņa sasniegšanu un tā uzturēšanu, ir ļoti ieteicams pārbaudīt plazmu ar atbilstošiem laboratorijas testiem, izvēloties piemērotus pārbaudes intervālus. Īpaši plašu ķirurģisku operāciju gadījumos obligāti ir nepieciešams veikt rūpīgu aizstājterapijas kontroli, veicot asinsreces analīzi.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Kovaltry var lietot visu vecumu bērniem. Bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, var būt nepieciešamas lielākas devas vai biežākas injekcijas, salīdzinot ar pieaugušajiem.

Pacienti ar inhibitoriem

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir izveidojušies VIII faktora inhibitori, iespējams, ka asiņošanas novēršanai Jums vajadzēs lielāku Kovaltry devu. Ja, lietojot šo devu, neizdodas pārtraukt asiņošanu, Jūsu ārsts var apsvērt tādu citu zāļu nozīmēšanu.

Konsultējieties ar ārstu, ja Jūs vēlaties iegūt papildus informāciju par ārstēšanos šādos gadījumos. Nepalieliniet Kovaltry devu, ko lietojat asiņošanas novēršanai, bez konsultēšanās ar ārstu.

Ārstēšanas ilgums

Jūsu ārsts noteiks Jums nepieciešamo šo zāļu devu un tās ievadīšanas biežumu. Parasti hemofilijas ārstēšana ar Kovaltry nepieciešama visu Jūsu dzīvi.

Kā Kovaltry tiek lietots

Šīs zāles ir jāinjicē vēnā 2 līdz 5 minūšu laikā, atkarībā no kopējā tilpuma un Jūsu panesamības pakāpes, un tās ir jāizlieto 3 stundu laikā pēc šķīduma sagatavošanas.

Kā Kovaltry ir jāsagatavo ievadīšanai

Lietojiet vienīgi katrā šo zāļu iepakojumā esošos priekšmetus (flakonu ar pulveri un Bio-Set vāciņu, pilnšļirci ar šķīdinātāju un venopunkcijas komplektu). Ja šos komponentus nevar lietot, lūdzu, sazinieties ar ārstu. Ja kāds iepakojuma komponents ir atvērts vai bojāts, nelietojiet to.

Sagatavotās zāles pirms ievadīšanas ir jāfiltrē, lai atbrīvotu šķīdumu no iespējamām vielas daļiņām. Jums jāfiltrē, sekojot sagatavošanas un/vai ievadīšanas soļiem, kas aprakstīti tālāk. Lietojiet pievienoto venopunkcijas komplektu, jo tajā atrodas iekšējais filtrs. Ja nevarat lietot pievienoto venopunkcijas komplektu, lietojiet citu filtru kā medmāsa vai ārsts ir norādījis.

Nelietojiet pievienoto venopunkcijas komplektu asins paņemšanai, jo tajā atrodas iekšējais filtrs. Ja pirms infūzijas Jums ir jāpaņem asinis, lietojiet ievadīšanas komplektu bez filtra, un pēc tam ievadiet šīs zāles, lietojot injekcijas filtru. Ja Jums ir kādi jautājumi par šīm zālēm un citiem saderīgiem filtriem, sazinieties ar ārstu.

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem infūziju šķīdumiem. Uzmanīgi ievērojiet ārsta sniegtos norādījumus un sekojiet detalizētai instrukcijai par sagatavošanu un ievadīšanu, kas sniegta šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Ja esat lietojis Kovaltry vairāk nekā noteikts

Nav ziņots par rekombinantā VIII koagulācijas faktora pārdozēšanas gadījumiem. Ja esat lietojis Kovaltry vairāk nekā noteikts, lūdzam par to ziņot ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Kovaltry

Nekavējoties veiciet nākošās devas ievadīšanu un turpiniet lietot zāles ar tādiem pašiem intervāliem, kā to nozīmējis Jūsu ārsts.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Kovaltry

Nepārtrauciet Kovaltry lietošanu pirms konsultējaties ar ārstu.

Dokumentēšana

Ieteicams katru reizi, lietojot Kovaltry, dokumentēt produkta nosaukumu un sērijas numuru. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnākās blakusparādības ir alerģiskas reakcijas vai anafilaktiskais šoks (retāka blakusparādība, smaga alerģiska reakcija, kas ietekmē asinsspiedienu un elpošanu). Ja parādās alerģiska vai anafilaktiska reakcija, nekavējoties pārtrauciet injekciju/infūziju un konsultējieties ar ārstu. Sekojoši simptomi injekcijas/infūzijas laikā var būt alerģiskas/anafilaktiskas reakcijas brīdinājuma simptomi:

spiediena sajūta krūtīs/vispārēja slikta pašsajūta;

reibonis;

viegla hipotensija (nedaudz samazināts asinsspiediens, kas var likt Jums sajust ģīboni, pieceļoties stāvus);

slikta dūša.

Citas iespējamas blakusparādības:

Bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem):

palielināti limfmezgli (pietūkums zem kakla, paduses vai cirkšņa ādas);

sirdsklauves (sajūta, ka ir stipra, ātra vai neregulāra sirdsdarbība);

ātra sirdsdarbība;

sāpes vai diskomforts kuņģī;

gremošanas traucējumi;

drudzis;

sāpes vai diskomforts krūtīs;

lokālas reakcijas zāļu injekcijas vietā (piemēram, asiņošana zem ādas, intensīva nieze, tūska, dedzināšanas sajūta, pārejošs apsārtums);

galvassāpes;

reibonis;

grūtības aizmigt;

izsitumi/niezoši izsitumi.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 lietotājiem):

alerģiskas reakcijas, tai skaitā smaga, pēkšņa alerģiska reakcija;

disgeizija (dīvaina garšas sajūta);

nātrene (niezoši izsitumi);

pietvīkums (sejas apsārtums).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Kovaltry

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt zāles oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Šīs zāles var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) ierobežotu 12 mēnešu laika periodu ārējā iepakojumā. Uzglabājot zāles istabas temperatūrā to derīguma termiņš ir 12 mēneši vai derīguma termiņa datums, ja tas iestājas pirmais.

Uz ārējā iepakojuma Jums ir jāatzīmē jaunais derīguma termiņš.

Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt. Sagatavotais šķīdums jāizlieto 3 stundu laikā.

Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Jebkurš neizlietots šķīdums ir jāiznīcina.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējumiem vai kastītem pēc „Der. līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt jebkādas daļiņas, kā arī, ja šķīdums ir duļķains.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Kovaltry satur

Pulveris

Aktīvā viela ir cilvēka VIII koagulācijas faktors (oktokogs alfa). Katrs Kovaltry flakons satur nomināli 250, 500, 1 000, 2 000 vai 3 000 SV oktokoga alfa.

Citas sastāvdaļas ir saharoze, histidīns, glicīns, nātrija hlorīds, kalcija hlorīds, polisorbāts 80 un (skatīt 2. punkta beigas).

Šķīdinātājs

Ūdens injekcijām

Kovaltry ārējais izskats un iepakojums

Kovaltry ir pieejams kā pulveris un šķīdums injekciju šķīduma pagatavošanai un pēc izskata ir sauss, balts līdz gaiši dzeltens pulveris vai drupana viela. Pēc sagatavošanas šķīdums ir dzidrs.

Katrs Kovaltry iepakojums satur flakonu ar Bio-Set sagatavošanas vāciņu un pilnšļirci at atsevišķu

šļirces virzuli un vēnas punkcijas komplektu injekcijai vēnā.

Sagatavošanai un lietošanai paredzētās sastāvdaļas tiek pievienotas katram šo zāļu iepakojumam.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Bayer AG

51368 Leverkusen Vācija

Ražotājs

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Vācija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

UAB Bayer

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel. +37 05 23 36 868

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer SA-NV

Tел.: 359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 266 101 111

Tel:+36 14 87-41 00

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Bayer Vital GmbH

Bayer B.V.

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

Bayer OÜ

Bayer AS

Tel: +372 655 8565

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30-210-61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

SC Bayer SRL

Tel: +385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer spol. s r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel. +421 2 59 21 31 11

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39 02 397 81

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Tηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

SIA Bayer

Bayer plc

Tel: +371 67 84 55 63

Tel: +44-(0)118 206 3000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detalizēti norādījumi par Kovaltry sagatavošanu un ievadīšanu, lietojot flakonu ar flakona adapteri:

Jums vajadzēs spirtā samitrinātus tamponus, marles spilventiņus un plāksterus. Šie priekšmeti nav iekļauti Kovaltry iepakojumā.

1.Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un siltu ūdeni.

2.Turot rokās, sasildiet abus - neatvērto flakonu un šļirci līdz komfortablai temperatūrai (nedrīkst pārsniegt 37°C).

3.Noņemiet aizsargvāciņu no flakona (A), noslaukiet gumijas aizbāzni uz flakona ar spirtā samērcētu tamponu un ļaujiet pirms lietošanas nožūt.

4.Novietojiet zāļu flakonu uz cietas, neslīdošas virsmas. Nolobiet papīra pārklājumu no flakona adaptera plastmasas korpusa. Nenoņemiet adapteri no plastmasas korpusa. Turot adaptera korpusu, novietojiet to virs zāļu flakona un stingri nospiediet uz leju (B). Adapteris novietosies uz flakona vāciņa. Šajā posmā nenoņemiet adaptera korpusu.

5.Turot pilnšļirci ar ūdeni injekcijām vērstu uz augšu, satveriet virzuli kā norādīts diagrammā un pievienojiet to, stingri iegriežot vītņotajā aizbāznī pulksteņa rādītāja kustības virzienā (C).

6.Turot šļirces korpusu, noņemiet šļirces gala vāciņu (D). Nepieskarieties šļirces galam un nevienai virsmai ar roku. Nolieciet šļirci malā tālākai lietošanai.

7.Tagad noņemiet un izmetiet adaptera korpusu (E).

8.Pievienojiet pilnšļirci pie vītņotā flakona adaptera, pagriežot pulksteņa rādītāja kustības virzienā (F).

9.Injicējiet atšķaidītāju, lēnām spiežot uz leju virzuli (G).

10.Uzmanīgi groziet flakonu līdz materiāls pilnībā izšķīst (H). Nekratiet flakonu. Pārliecinieties, ka pulveris ir pilnībā izšķīdis. Pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai nav redzamas vielas daļiņas un krāsas maiņa. Nelietojiet šķīdumus, kas satur redzamas daļiņas vai kas ir duļķaini.

11.Turiet flakonu galā, virs flakona adaptera un šļirces (I). Piepildiet šļirci, lēni un vienmērīgi atvelkot virzuli. Pārliecinieties, ka viss flakona saturs ir iesūkts šļircē. Turiet šļirci vērstu uz augšu un stumiet virzuli, līdz šļircē vairs nav palicis gaiss.

12.Uzlieciet žņaugu ap savu roku.

13.Izvēlieties injekcijas vietu un notīriet ādu ar spirtā samērcētu tamponu.

14.Ieduriet adatu vēnā un nostipriniet venopunkcijas komplektu ar plāksteri.

15.Turot flakona adapteri vietā, noņemiet šļirci no flakona adaptera (kuram jāpaliek pievienotam flakonam). Pievienojiet šļirci venopunkcijas komplektam un pārliecinieties, ka šļircē neieplūst asinis (J).

16.Noņemiet žņaugu.

17.Injicējiet šķīdumu vēnā 2 līdz 5 minūšu laikā, neaizmirstot novērot adatas stāvokli. Injekcijas ievadīšanas ātrumu ir jānosaka, pamatojoties uz Jūsu panesamību, bet tas nedrīkst pārsniegt 2 ml minūtē.

18.Ja ir nepieciešams ievadīt nākošo devu, izmantojiet jaunu šļirci ar zālēm, kas sagatavotas kā aprakstīts iepriekš.

19.Ja nākošā deva nav nepieciešama, noņemiet venopunkcijas komplektu un šļirci. Izstiepiet roku un apmēram 2 minūtes stingri turiet tamponu virs injekcijas vietas. Nobeigumā pārsieniet brūci ar nelielu spiedošo pārsēju un izlemiet, vai ir nepieciešams plāksteris.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas