Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Krystexxa (pegloticase) – Marķējuma teksts - M04AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKrystexxa
ATĶ kodsM04AX02
Vielapegloticase
RažotājsCrealta Pharmaceuticals Ireland Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

KRYSTEXXA 8 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai pegloticase

2. AKTĪVĀS(-O)

VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens flakons satur 8 mg peglotikāzes (8 mg/ml koncentrāta)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

ē

Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, ūdens injekcijām

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

re

 

 

 

 

 

1 flakons

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

Intravenozai lietošanai

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas inst ukciju.nav

 

 

 

Nekratīt.

 

 

 

 

Tikai vienai lietošanas reizei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

vairs

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

ā

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzlabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Flakonu uzglabāt ārējā kartona iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS

NUMURS(-I)

EU/1/12/810/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

nav

 

16.

vairs

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemēroš nai ir apstiprināts

 

les

ā

Z

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

KRYSTEXXA 8 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai pegloticaseIntravenozai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

tas

 

4. SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Sērija

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

re

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

8 mg/1 ml

 

 

nav

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas