Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kyntheum (brodalumab) – Lietošanas instrukcija - L04AC12

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKyntheum
ATĶ kodsL04AC12
Vielabrodalumab
RažotājsLEO Pharma A/S

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Kyntheum 210 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē brodalumab

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, jautājiet ārstam, vai farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Kyntheum un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Kyntheum lietošanas

3.Kā lietot Kyntheum

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Kyntheum

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Kyntheum un kādam nolūkam to lieto

Kyntheum ir zāles, kas satur aktīvo vielu brodalumabu. Brodalumabs ir monoklonāla antiviela, īpašs olbaltumvielas veids, kas atpazīst un saistās ar noteiktām olbaltumvielām organismā.

Brodalumabs pieder zāļu grupai, ko sauc par interleikīna (IL) inhibitoriem. Šīs zāles darbojas, bloķējot IL-17 olbaltumvielu darbību, kuru līmenis slimību, piemēram, psoriāzes, gadījumā ir paaugstināts.

Kyntheum lieto, lai ārstētu ādas slimību, ko sauc par perēkļaino psoriāzi un kas izraisa ādas iekaisumu un zvīņainu perēkļu uz ādas veidošanos. Kyntheum lieto vidēji smagas un smagas perēkļainās psoriāzes, kas ir skārusi plašus ķermeņa laukumus, ārstēšanai pieaugušiem pacientiem.

Kyntheum lietošana atvieglos Jūsu stāvokli, uzlabojot ādas attīrīšanos un mazinot psoriāzes pazīmes un simptomus, piemēram, niezi, apsarkumu, zvīņošanos, dedzinošo un dzelošo sajūtu, ādas sprēgāšanu, plēkšņu veidošanos un sāpes.

2. Kas Jums jāzina pirms Kyntheum lietošanas

Nelietojiet Kyntheum šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret brodalumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir aktīva Krona slimība;

ja Jums ir infekcija, ko Jūsu ārsts uzskata par nozīmīgu (piemēram, aktīva tuberkuloze).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Kyntheum lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu šādos gadījumos:

ja Jums ir bijusi Krona slimība;

ja Jums jebkad ir bijušas domas par pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumi, depresija, trauksme vai garastāvokļa svārstības;

ja Jums pašreiz ir infekcija vai bieži rodas infekcijas;

ja Jums ir ilgstoša (hroniska) infekcija;

ja Jums ir tuberkuloze (TB), ir bijis pozitīvs TB testa rezultāts vai Jūs bieži kontaktējaties ar kādu personu, kurai ir TB. Iespējams, ka pirms Kyntheum saņemšanas Jums būs jālieto citas zāles TB ārstēšanai;

ja Jūs nesen esat vakcinēts vai plānojat vakcinēties. Ārstēšanas ar Kyntheum laikā nedrīkst ievadīt noteikta veida vakcīnas (sauc par dzīvajām vakcīnām);

ja lietojāt Kyntheum trīs pēdējos grūtniecības mēnešus, pirms Jūsu bērna vakcinēšanas Jums jākonsultējas ar ārstu;

ja saņemat jebkādu citu terapiju psoriāzes ārstēšanai, piemēram, citu imūnsupresantu vai fototerapiju ar ultravioleto (UV) gaismu.

Pēc Kyntheum lietošanas uzsākšanas, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu šādos gadījumos:

ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir attīstījusies Krona slimība;

ja Jums rodas depresija, trauksme, domas par pašnāvību vai neparastas garastāvokļa svārstības;

ja Jums ir infekcija vai jebkādas infekcijas pazīmes, kas minētas 4. punktā “Iespējamās blakusparādības”;

ja Jums ir teikts, ka Jums ir tuberkuloze.

Bērni un pusaudži

Kyntheum nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam), jo šajā vecuma grupā tā lietošana nav pētīta.

Citas zāles un Kyntheum

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam:

par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot;

ja Jūs (vai Jūsu bērns) nesen esat vakcinēts vai plānojat vakcinēties, skatīt 2. punkta “Kas Jums jāzina pirms Kyntheum lietošanas” apakšpunktu “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Kyntheum lietošana grūtniecības laikā nav pārbaudīta, un nav zināms, vai šīs zāles var kaitēt Jūsu nedzimušajam bērnam. Tāpēc grūtniecības laikā Kyntheum nav ieteicams lietot. Ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, Kyntheum lietošanas laikā un vismaz 12 nedēļas pēc pēdējās Kyntheum devas ievadīšanas ieteicams izvairīties no grūtniecības un jāizmanto atbilstoša kontracepcijas metode.

Nav zināms, vai brodalumabs izdalās cilvēka pienā. Pastāstiet ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai domājat to darīt. Ārsts palīdzēs pieņemt lēmumu, vai nu pārtraukt bērna barošanu ar krūti, vai pārtraukt lietot Kyntheum. Jūs kopīgi izskatīsiet ieguvumu bērnam no barošanas ar krūti un ieguvumu Jums no Kyntheum lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Kyntheum neietekmē spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot Kyntheum

Kyntheum Jums var nozīmēt ārsts, kuram ir pieredze psoriāzes diagnosticēšanā un ārstēšanā.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts farmaceits, vai medmāsa Jums teicis(-kusi). Ja neesat drošs par to, kā šīs zāles lietot, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Cik daudz Kyntheum jāievada

Ārsts izlems, cik daudz un cik ilgi Kyntheum Jums ir jāievada. Ieteicamā deva ir 210 mg (viena injekcija).

Pēc pirmās devas ievadīšanas Jūs saņemsiet injekciju vienu reizi nedēļā 1. nedēļā (vienu nedēļu pēc pirmās devas ievadīšanas) un 2. nedēļā (divas nedēļas pēc pirmās devas ievadīšanas). Pēc tam injekcijas jāievada ik pēc divām nedēļām.

Kyntheum ir paredzēts ilgstošai ārstēšanai. Ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu veselības stāvokli, lai pārliecinātos, ka ārstēšana nodrošina vēlamo iedarbību. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums šķiet, ka pēc Kyntheum lietošanas psoriāzes pazīmes un simptomi Jums nemazinās.

Kā Kyntheum tiek ievadīts

Kyntheum tiek ievadīts injekcijas veidā zem ādas (sauc par subkutānu injekciju).

Norādījumi par pastāvīgu ievadīšanu

Informāciju par pareizu uzglabāšanu, sagatavošanu un ievadīšanu mājas apstākļos, skatīt sadaļā “Norādījumi par lietošanu”, kas pievienota šo zāļu lietošanas instrukcijas beigās.

Ja ārsts izlemj, ka Jūs vai Jūsu aprūpētājs varat ievadīt injekcijas mājas apstākļos, Jums un Jūsu aprūpētājam jāapgūst pareiza Kyntheum sagatavošanas un injicēšanas tehnika. Nemēģiniet injicēt Kyntheum, kamēr ārsts Jums un Jūsu aprūpētājam nav parādījis, kā injicēt Kyntheum.

Pilnšļirci pirms lietošanas nedrīkst kratīt.

Jūs vai Jūsu aprūpētājs injicē Kyntheum augšstilba vai vēdera apvidū. Aprūpētājs var injicēt arī augšdelmā vai augšdelma ārpusē.

Injekciju nedrīkst veikt vietā, kur ir radies asins izplūdums, āda ir jutīga, apsārtusi, cieta vai vietā, kur ādu ir skārusi psoriāze.

Ja esat lietojis Kyntheum vairāk nekā noteikts

Pastāstiet ārstam, ja esat lietojis šīs zāles vairāk nekā parakstīts vai esat ievadījis devu agrāk nekā nepieciešams.

Ja esat aizmirsis lietot Kyntheum

Ja esat aizmirsis ievadīt Kyntheum devu, injicējiet nākamo devu, tiklīdz tas ir iespējams pēc izlaistās devas. Pēc tam konsultējieties ar ārstu, kad Jums ir jāievada nākamā deva. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Kyntheum

Nepārtrauciet lietot Kyntheum bez iepriekšējas konsultācijas ar ārstu. Ja terapija tiek pārtraukta, psoriāzes simptomi var atgriezties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, vai farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnas blakusparādības

Nekavējoties pastāstiet ārstam un meklējiet medicīnisku palīdzību, ja Jums rodas nopietnas infekcijas pazīmes.

Iespējamas nopietnas infekcijas (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem) pazīmes var būt šādas:

drudzis, gripai līdzīgi simptomi, svīšana naktī;

nogurums un elpas trūkums, klepus, kas nepāriet;

silta, sārta un sāpīga āda vai sāpīgi ādas izsitumi ar bullām.

Citas blakusparādības, par kurām saņemti ziņojumi

Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

caureja;

slikta dūša;

apsārtums, sāpes, nieze, asins izplūdums vai asiņošana injekcijas vietā;

nogurums;

sāpes mutes dobumā un rīklē;

mazs balto asins šūnu skaits;

Tinea (sēnīšu) ādas infekcijas (tajā skaitā uz pēdām un cirkšņos);

gripa;

galvassāpes;

locītavu sāpes;

muskuļu sāpes.

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

Candida (sēnīšu) infekcija mutes dobumā, rīklē un dzimumorgānos;

izdalījumi no acīm, ko pavada nieze, apsārtums un pietūkums (konjunktivīts).

Vairumā gadījumu šīs blakusparādības ir vieglas vai vidēji smagas. Ja kāda no minētajām blakusparādībām izpaužas smagā formā, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Kyntheum

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējās kastītes un pilnšļirces uzlīmes pēc "Derīgs līdz" vai "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Glabāt ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Nesasaldēt.

Kyntheum var uzglabāt ārējā kastītē 14 dienas istabas temperatūrā (līdz pat 25 °C). Ja pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā Kyntheum 14 dienu laikā nav izlietots, tas ir jāizmet.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka šķīdums ir duļķains, mainījis krāsu vai satur sabiezējumus, plēksnes vai daļiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Kyntheum satur

-Aktīvā viela ir brodalumabs. Katra pilnšļirce satur 210 mg brodalumaba 1,5 ml šķīduma.

-Citas sastāvdaļas ir prolīns, glutamāts, polisorbāts 20 un ūdens injekcijām.

Kyntheum ārējais izskats un iepakojums

Kyntheum ir šķīdums injekcijām, kas ir dzidrs līdz gaiši pērļains, bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķidrums, kas nesatur daļiņas.

Kyntheum ir pieejams iepakojumā, kas satur divas vienreizējās pilnšļirces.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dānija

Ražotājs

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

LEO Pharma N.V./S.A

LEO Pharma A/S

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Tel: +45 44 94 58 88

България

Luxembourg/Luxemburg

Borola Ltd

LEO Pharma N.V./S.A

Teл.: +359 2 9156 136

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika

Magyarország

LEO Pharma s.r.o.

LEO Pharma

Tel: +420 225 992 272

Tel: +36 1 888 0525

Danmark

Malta

LEO Pharma AB

PHARMA-COS LTD

Tlf: +45 70 22 49 11

Tel: +356 2144 1870

Deutschland

Nederland

LEO Pharma GmbH

LEO Pharma B.V.

Tel: +49 6102 2010

Tel: +31 205104141

Eesti

Norge

LEO Pharma A/S

LEO Pharma AS

Tel: +45 44 94 58 88

Tlf: +47 22514900

Ελλάδα

Österreich

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

LEO Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 68 34322

Tel: +43 1 503 6979

España

Polska

Laboratorios LEO Pharma, S.A.

LEO Pharma Sp. z o.o.

Tel: +34 93 221 3366

Tel.: +48 22 244 18 40

France

Portugal

LEO Pharma

LEO Farmacêuticos Lda.

Tél: +33 1 3014 4000

Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska

România

Remedia d.o.o

LEO Pharma Romania

Tel: +385 1 3778 770

Tel: +40 213121963

 

Ireland

Slovenija

LEO Laboratories Ltd

PHARMAGAN d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 490 8924

Tel: +386 4 2366 700

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

LEO Pharma s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5939 6236

Italia

Suomi/Finland

LEO Pharma S.p.A

LEO Pharma Oy

Tel: +39 06 52625500

Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος

Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

LEO Pharma AB

Τηλ: +357 2537 1056

Tel: +46 40 3522 00

Latvija

United Kingdom

LEO Pharma A/S

LEO Laboratories Ltd

Tel: +45 44 94 58 88

Tel: +44 (0) 1844 347333

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Norādījumi par lietošanu Kyntheum (brodalumab)

Šķīdums injekcijām pilnšļircē

Subkutānai lietošanai

Kyntheum ir pieejams vienreizējās lietošanas pilnšļirces veidā. Katra šļirce satur vienu Kyntheum 210 mg devu. Ārsts, farmaceits vai medmāsa pateiks, cik bieži zāles jāinjicē. Katru

Kyntheum pilnšļirci var lietot tikai vienu reizi.

Ja ārsts izlemj, ka Jūs vai Jūsu aprūpētājs varat ievadīt injekcijas mājas apstākļos, Jums jāapgūst pareizas Kyntheum sagatavošanas un injicēšanas tehnika. Nemēģiniet veikt sev injekciju, kamēr Jūsu veselības aprūpes speciālists nav Jums parādījis, kā pareizi injicēt.

Pirms Kyntheum pilnšļirces lietošanas izlasiet visus norādījumus. Ja Jums vai Jūsu aprūpētājam ir kādi jautājumi par to, kā pareizi injicēt Kyntheum, sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Informācija par detaļām

Pirms lietošanas

Virzulis

Rokturis

Uzlīme un derīguma termiņš

Šļirces korpuss

Zāles

Uzlikts pelēks adatas vāciņš

Svarīgi! Adata ir iekšpusē.

Pēc lietošanas

Nospiests virzulis

Rokturis

Uzlīme un derīguma termiņš

Izmantotas šļirces korpuss

Izmantota adata

Noņemts pelēks adatas vāciņš

Svarīgi!

Pirms Kyntheum pilnšļirces lietošanas izlasiet tālāk norādīto svarīgo informāciju.

Kyntheum pilnšļirču uzglabāšana

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Glabāt oriģinālajā kastītē, lai pasargātu no gaismas vai fiziskiem bojājumiem.

Glabāt ledusskapī (no 2 °C līdz 8 °C).

Ja nepieciešams, Kyntheum pilnšļirci var uzglabāt līdz pat 14 dienām istabas temperatūrā (līdz pat 25 °C). Izmetiet Kyntheum pilnšļirci, kas istabas temperatūrā uzglabāta ilgāk par 14 dienām.

Nesasaldēt.

Kyntheum pilnšļirces lietošana

Nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz uzlīmes.

Nekratīt.

Nedrīkst noņemt pelēko adatas vāciņu, līdz neesat sagatavojies injekcijai.

Kyntheum pilnšļirci nedrīkst lietot, ja tā ir nokritusi uz cietas virsmas. Tas jāņem vērā gadījumā, ja šļirce ir saplīsusi.

1.fāze. Sagatavošana

A. Izņemiet Kyntheum pilnšļirci no kastītes

Lai izņemtu šļirci no paplātes, satveriet šļirces korpusu.

Uzlieciet pirkstu vai īkšķi uz paplātes malas, lai, izņemot šļirci, to piespiestu.

Satvert šeit

Ievietojiet kastīti ar neizmantotajām šļircēm atpakaļ ledusskapī.

Drošības nolūkā:

nedrīkst satvert virzuli;

nedrīkst satvert pelēko adatas vāciņu;

nedrīkst noņemt pelēko adatas vāciņu, līdz neesat sagatavojies injekcijai;

nedrīkst noņemt rokturi. Rokturis ir šļirces detaļa.

Pirms injicēšanas atstājiet šļirci vismaz 30 minūtes istabas temperatūrā.

Ja šļirce ir sasilusi līdz istabas temperatūrai, to nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī.

Šļirci nedrīkst mēģināt sasildīt, izmantojot siltuma avotu, piemēram, karstu ūdeni vai mikroviļņu krāsni.

Šļirci nedrīkst atstāt tiešos saules staros.

Šļirci nedrīkst kratīt.

Svarīgi! Pilnšļirce jātur, satverot aiz šļirces korpusa.

B. Pārbaudiet Kyntheum pilnšļirci

 

 

Uzlīme un

 

derīguma

Šļirces

termiņš

korpuss

Virzulis

 

Uzlikts pelēks

Zāles

Rokturis

adatas vāciņš

 

 

 

 

 

Šļirce jātur, satverot aiz šļirces korpusa.

Pārbaudiet, vai zāles šļircē ir dzidras līdz gaiši pērļainā krāsā un bezkrāsainas līdz gaiši dzeltenas.

Šļirci nedrīkst lietot šādos gadījumos:

zāles ir duļķainas, mainījušas krāsu vai satur plēksnes vai daļiņas;

jebkura detaļa izskatās bojāta vai saplīsusi.

C. Savāciet visus nepieciešamos materiālus

Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

Uz tīras, labi apgaismotas virsmas novietojiet šādus materiālus:

jauna šļirce;

spirta salvetes;

vates tampons vai marles salvete;

plāksteris;

asiem priekšmetiem paredzēta atkritumu tvertne (atkarībā no prasībām attiecīgajā valstī tvertnes krāsa un izskats var atšķirties).

D. Sagatavojiet un notīriet injekcijas apgabalu

Augšdelms

Vēdera apvidus (vēders)

Augšstilbs

Jūs vai Jūsu aprūpētājs varat izmantot injekcijai:

augšstilbu;

vēdera apvidu, izņemot apvidu 5 centimetrus ap nabu.

Tikai Jūsu aprūpētājs var izmantot injekcijai:

augšdelma ārpusi.

Injekciju nedrīkst veikt vietās, kur ir radies asins izplūdums, āda ir jutīga, apsārtusi vai cieta.

Nav ieteicams veikt injekciju vietās, kur ir rētaudi vai strijas.

Nav ieteicams injekciju ievadīt tieši vietās, kur āda ir pietūkusi, apsarkusi, kur ir zvīņaini apgabali vai radušies bojājumi.

Notīriet apgabalu, kurā vēlaties injicēt, ar spirta salveti. Ļaujiet ādai nožūt.

Pēc tam šai vietai līdz injicēšanai nedrīkst pieskarties.

Ja vēlaties katru reizi izmantot injekcijai vienu un to pašu apvidu, pārliecinieties, ka neinjicējat tieši tajā pašā vietā, kuru izmantojāt iepriekšējai injekcijai.

2.fāze. Sagatavošanās injicēšanai

E. Kad ir veikti injekcijas sagatavošanas darbi, noņemt pelēko adatas vāciņu ar kustību taisnā virzienā uz augšu pretēji ķermenim

Izmetiet adatas vāciņu pieejamajā asiem priekšmetiem paredzētajā atkritumu tvertnē.

Pelēko adatas vāciņu nedrīkst pagriezt vai saliekt.

Pelēko adatas vāciņu nedrīkst uzlikt atpakaļ uz šļirces.

Tas ir normāli, ka adatas galā redzams šķidruma piliens.

F. Saspiediet ādu, izveidojot stingru virsmu

Stingri saspiediet ādu starp īkšķi un pirkstiem, izveidojot aptuveni 5 centimetrus platu apvidu.

Svarīgi! Turiet ādu saspiestu, līdz injekcija ir pabeigta.

3. fāze. Injicēšana

G. Turiet ādu saspiestu. Noņemiet pelēko adatas vāciņu un ieduriet šļirci ādā aptuveni 45– 90 grādu leņķī

Adatas ieduršanas laikā nedrīkst turēt pirkstus uz virzuļa.

H.Ar lēnu un vienmērīgu kustību bīdiet virzuli līdz galam uz leju, līdz tas atduras

I.Kad injekcija ir pabeigta, noņemiet īkšķi. Pēc tam uzmanīgi izvelciet šļirci no ādas

Svarīgi! Ja, izvelkot šļirci, šķiet, ka zāles vēl aizvien ir šļirces korpusā, tas nozīmē, ka Jūs neesat saņēmis visu devu. Nekavējoties sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

4. fāze. Procedūras pabeigšana

J. Izmetiet izmantoto šļirci

Pēc lietošanas nekavējoties izmetiet izmantoto pilnšļirci necaurduramā asiem priekšmetiem paredzētā atkritumu tvertnē.

Šļirci nedrīkst lietot atkārtoti.

Šļirci vai asiem priekšmetiem paredzēto atkritumu tvertni nedrīkst nodot otrreizējai pārstrādei vai izmest sadzīves atkritumos.

Svarīgi! Asiem priekšmetiem paredzētā atkritumu tvertne jāuzglabā bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

K. Pārbaudiet injekcijas vietu

Ja injekcijas vietā izdalās asinis, uzspiediet tai vates tamponu vai marles salveti. Injekcijas vietu nedrīkst berzēt. Ja nepieciešams, uzlieciet plāksteri.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas