Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – Lietošanas instrukcija - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLamivudine Teva
ATĶ kodsJ05AF05
Vielalamivudine
RažotājsTeva B.V.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lamivudine Teva 100 mg apvalkotās tabletes

Lamivudine

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Lamivudine Teva un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Lamivudine Teva lietošanas

3.Kā lietot Lamivudine Teva

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Lamivudine Teva

6.Iepakojums saturs un cita informācija

1.Kas ir Lamivudine Teva un kādam nolūkam to lieto

Lamivudine Teva aktīvā viela ir lamivudīns.

Lamivudine Teva lieto ilgstošas (hroniskas) B hepatīta infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem.

Lamivudine Teva ir pretvīrusu zāles, kas nomāc B hepatīta vīrusu, un tās pieder zāļu grupai, ko sauc par nukleozīdu analogu reversās transkriptāzes inhibitoriem (NRTI).

B hepatīta vīruss inficē aknas, izraisa ilgstošu (hronisku) infekciju un var radīt aknu bojājumu. Lamivudine Teva var lietot cilvēki, kuru aknas ir bojātas, bet joprojām funkcionē normāli (kompensēta aknu slimība).

Terapija ar Lamivudine Teva var mazināt B hepatīta vīrusa daudzumu Jūsu organismā. Tas mazina aknu bojājumu un veicina aknu darbības uzlabošanos. Ne visiem ārstēšana ar Lamivudine Teva iedarbojas vienādi. Ārsts uzraudzīs Jūsu ārstēšanas efektivitāti, regulāri veicot asins analīzes.

2.Kas Jums jāzina pirms Lamivudine Teva lietošanas

Nelietojiet Lamivudine Teva šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret lamivudīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Aprunājieties ar ārstu, ja uzskatāt, ka iepriekš minētais attiecas uz Jums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Dažiem cilvēkiem, kuri lieto Lamivudine Teva vai citas līdzīgas zāles, ir lielāks būtisku blakusparādību risks. Jums jāzina, ka pastāv lielāks risks:

ja Jums kādreiz bijusi cita veida aknu slimība, piemēram, C hepatīts;

ja Jums ir smaga aptaukošanās (īpaši, ja esat sieviete).

Aprunājieties ar ārstu, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Jums šo zāļu lietošanas laikā var būt nepieciešamas papildu pārbaudes, arī asins analīzes. Vairāk informācijas par risku skatiet 4. punktā.

Nepārtrauciet Lamivudine Teva lietošanu bez ārsta norādījuma, jo pastāv hepatīta pasliktināšanās risks. Pēc Lamivudine Teva terapijas pārtraukšanas ārsts Jūs novēros vismaz četrus mēnešus, lai noteiktu jebkādus iespējamos traucējumus. Tas nozīmē, ka Jums tiks veiktas asins analīzes, lai kontrolētu aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanos, kas var liecināt par aknu bojājumu. Vairāk informācijas par to, kā lietot Lamivudine Teva, skatīt 3. punktā.

Pievērsiet uzmanību svarīgiem simptomiem

Dažiem cilvēkiem, kuri lieto zāles pret B hepatīta infekciju, rodas citi traucējumi, kas var būt nopietni. Jums jāzina, kādām svarīgām pazīmēm un simptomiem jāpievērš uzmanība Lamivudine Teva lietošanas laikā.

Izlasiet informāciju “Citas iespējamās B hepatīta ārstēšanas blakusparādības” šīs instrukcijas 4. punktā.

Sargiet citus cilvēkus

B hepatīta infekcija izplatās dzimumkontakta ceļā ar inficētu cilvēku vai pārnesot inficētas asinis (piemēram, kopīgi lietojot injekcijas adatas). Lamivudine Teva nenovērsīs Jūsu spēju inficēt citus cilvēkus ar B hepatītu. Lai pasargātu citus cilvēkus no inficēšanās ar B hepatītu:

lietojiet prezervatīvu orāla vai penetratīva seksa laikā;

neradiet asins pārnešanas risku – piemēram, nelietojiet kopīgas injekcijas adatas.

Citas zāles un Lamivudine Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tai skaitā par augu valsts līdzekļiem vai citām zālēm, ko var iegādāties bez receptes.

Neaizmirstiet pateikt ārstam vai farmaceitam, ja ārstēšanas laikā ar Lamivudine Teva sākat lietot jaunas zāles.

Tālāk minētās zāles nedrīkst lietot kopā ar Lamivudine Teva:

citas zāles, kas satur lamivudīnu, ko lieto HIV infekcijas (reizēm dēvētas par AIDS vīrusu) ārstēšanai,

emtricitabīns, ko lieto HIV vai B hepatīta infekcijas ārstēšanai,

kladribīns, ko lieto matšūnu leikozes ārstēšanai.

Izstāstiet ārstam, ja ārstējaties ar kādām no šīm zālēm.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību:

aprunājieties ar ārstu par Lamivudine Teva lietošanas guvumu un risku grūtniecības

laikā.

Nepārtrauciet Lamivudine Teva terapiju bez ārsta ziņas.

Barošana ar krūti

Lamivudine Teva var nokļūt mātes pienā. Ja barojat bērnu ar krūti vai to apsverat:

aprunājieties ar savu ārstu pirms Lamivudine Teva lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lamivudine Teva var izraisīt nogurumu, kas varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, ja neesat pārliecināts, ka Jums nav šādu traucējumu.

3.Kā lietot Lamivudine Teva

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Regulāri sazinieties ar savu ārstu

Lamivudine Teva palīdz kontrolēt B hepatīta infekciju. Šīs zāles jālieto katru dienu, lai kontrolētu infekciju un neļautu slimībai pastiprināties.

Sazinieties ar savu ārstu un nepārtrauciet Lamivudine Teva lietošanu bez ārsta ziņas.

Cik daudz lietot

Parastā Lamivudine Teva deva ir viena tablete (100 mg lamivudīna) vienu reizi dienā.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts var Jums parakstīt mazāku devu. Cilvēkiem, kuriem nepieciešama par parasto mazāka deva vai kuri nespēj lietot tabletes, pieejams lamivudīna šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Aprunājieties ar ārstu, ja tas attiecas uz Jums.

Ja Jūs HIV infekcijas ārstēšanai jau lietojat kādas citas lamivudīnu saturošas zāles, ārsts turpinās Jūs ārstēt ar lielāko devu (parasti pa 150 mg divreiz dienā), jo Lamivudine Teva lamivudīna deva (100 mg) ir nepietiekama, lai ārstētu HIV infekciju. Ja plānojat mainīt zāles, ko lietojat pret HIV infekciju, vispirms to apspriediet ar savu ārstu.

Norijiet tableti veselu, uzdzerot ūdeni. Lamivudine Teva var lietot kopā ar ēdienu vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Ja esat lietojis Lamivudine Teva vairāk nekā noteikts

Nejauši lietojot pārāk lielu Lamivudine Teva devu, ir maz ticams, ka radīsies nopietnas problēmas. Ja nejauši lietojāt pārāk lielu devu, Jums jāpaziņo ārstam vai farmaceitam vai jālūdz padoms tuvākās slimnīcas neatliekamās terapijas nodaļā.

Ja esat aizmirsis lietot Lamivudine Teva

Ja Jūs esat aizmirsis lietot zāļu devu, izdariet to, tiklīdz atceraties. Pēc tam turpiniet ārstēšanu, kā iepriekš. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu izlaisto devu.

Nepārtrauciet lietot Lamivudine Teva

Jūs nedrīkstat pārtraukt lietot Lamivudine Teva, iepriekš nekonsultējoties ar savu ārstu. Pastāv hepatīta pastiprināšanās risks (skatīt 2. punktu). Kad pārtrauksiet Lamivudine Teva lietošanu, ārsts Jūs uzraudzīs vismaz četrus mēnešus, lai pārliecinātos, vai nav kādu sarežģījumu. Tas nozīmēs asins analīžu veikšanu, lai pārbaudītu aknu fermentu līmeni, kura paaugstināšanās var liecināt par aknu bojājumu.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Tāpat kā tālāk minētās Lamivudine Teva blakusparādības, B hepatīta ārstēšanas laikā var rasties arī citi traucējumi.

Svarīgi ir izlasīt informāciju rindkopā “Citas iespējamās B hepatīta ārstēšanas blakusparādības”.

Lamivudine klīniskajos pētījumos bieži tika ziņots par tādām blakusparādībām kā nogurums, elpošanas ceļu infekcijas, diskomforta sajūta rīklē, galvassāpes, diskomforta sajūta un sāpes vēderā, slikta dūša, vemšana un caureja, paaugstināts aknu enzīmu un muskuļu izstrādāto enzīmu līmenis (skatīt zemāk).

Alerģiskas reakcijas

Tās rodas reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem). Pazīmes ir šādas:

plakstiņu, sejas vai lūpu pietūkums;

apgrūtināta rīšana vai elpošana.

Ja Jums rodas šādi simptomi, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Pārtrauciet

Lamivudine Teva lietošanu.

Blakusparādības, ko varētu būt izraisījis Lamivudine Teva

Ļoti bieža blakusparādība (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem), ko var konstatēt asins analīzēs:

dažu aknu enzīmu (transamināžu) līmeņa paaugstināšanās, kas var liecināt par aknu iekaisumu vai bojājumu.

Bieža blakusparādība (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

krampji un muskuļu sāpes;

ādas izsitumi vai nātrene jebkurā ķermeņa vietā.

Bieža blakusparādība, ko var konstatēt asins analīzēs:

muskuļu izstrādāta enzīma (kreatīnfosfokināzes) līmeņa paaugstināšanās, kas var liecināt par ķermeņa audu bojājumu.

Citas blakusparādības

Citas blakusparādības ir radušās ļoti mazam cilvēku skaitam, bet to precīzs biežums nav zināms:

muskuļaudu sabrukums;

aknu slimības pasliktināšanās pēc Lamivudine Teva lietošanas pārtraukšanas vai arī ārstēšanas laikā, ja B hepatīta vīruss kļūst rezistents pret Lamivudine Teva. Dažiem cilvēkiem tas var būt nāvējoši;

laktacitoze (skatīt nākamo sadaļu „Citas iespējamās B hepatīta ārstēšanas blakusparādības”).

Blakusparādība, ko var konstatēt asins analīzēs:

asins recēšanā iesaistīto šūnu skaita samazināšanās (trombocitopēnija).

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības:

pasakiet to savam ārstam vai farmaceitam. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Citas iespējamās B hepatīta ārstēšanas blakusparādības

Lamivudine Teva un līdzīgas zāles (NRTI) B hepatīta ārstēšanas laikā var izraisīt citus traucējumus.

Laktacidoze ir reti sastopama, taču būtiska blakusparādība

Dažiem cilvēkiem, kuri lieto Lamivudine Teva vai citas līdzīgas zāles (NRTI), rodas traucējums, ko dēvē par laktacidozi, kā arī palielinās aknas.

Laktacidozi izraisa pienskābes uzkrāšanās organismā. Tas notiek reti, taču, ja notiek, tad parasti pēc pāris mēnešu ārstēšanas. Laktacidoze var apdraudēt dzīvību, izraisot iekšējo orgānu darbības traucējumus.

Lielāka laktacidozes iespējamība ir cilvēkiem ar aknu slimību vai aptaukošanos (ļoti daudz liekās ķermeņa masas), īpaši sievietēm.

Laktacidozes pazīmes:

dziļa, strauja, apgrūtināta elpošana,

miegainība,

ekstremitāšu nejutība vai vājums,

slikta dūša (nelabums), vemšana,

vēdersāpes.

Ārstēšanas laikā ārsts raudzīsies, vai Jums neparādās laktacidozes pazīmes. Ja Jums ir kāds iepriekš minētais simptoms vai kādi citi simptomi, kas Jūs uztrauc:

pēc iespējas ātrāk apmeklējiet savu ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Lamivudine Teva

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet Lamivudine Teva, ja pamanāt jebkādas izmaiņas tabletes izskatā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lamivudine Teva satur

-Aktīvā viela ir lamivudīns. Katra apvalkotā tabletes satur 100 mg lamivudīna.

-Citas sastāvdaļas ir: tabletes kodols: mikrokristāliskā celuloze, cietes nātrija glikolāts, magnija stearāts. Tabletes apvalks: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), makrogols 400, polisorbāts 80, dzeltenais dzelzs oksīds (E172), sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Lamivudine Teva ārējais izskats un iepakojums

Oranža, kapsulas formas, abpusēji izliekta apvalkotā tablete – vienā pusē ar gravējumu ”L 100” un gluda otrā pusē.

Lamivudine Teva ir pieejams alumīnija blisteros, ar 28, 30, 84 un 100 tabletēm iepakojumā un ABPE konteineros, kas satur 60 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

Ražotājs

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungārija

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Lielbritānija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków Polija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/ Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filial

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

 

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas