Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latuda (lurasidone) - N05AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLatuda
ATĶ kodsN05AE05
Vielalurasidone
RažotājsSunovion Pharmaceuticals Europe Ltd

Latuda

lurazidons

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Latuda. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Latuda lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Latuda lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Latuda un kāpēc tās lieto?

Latuda ir zāles, kas satur aktīvo vielu lurazidonu. To lieto, lai ārstētu pieaugušos, kuri slimo ar šizofrēniju – psihisku slimību, kam ir vairāki simptomi, tostarp domāšanas un runas traucējumi, halucinācijas (neesošu lietu dzirdēšana vai redzēšana), aizdomīgums un murgi (maldīgas iedomas).

Kā lieto Latuda?

Latuda ir pieejama tablešu veidā (18,5, 37 un 74 mg) un to var iegādāties tikai pret recepti. Ieteicamā sākumdeva ir 37 mg vienreiz dienā, lietojot kopā ar uzturu aptuveni vienā un tai pašā dienas laikā. Atkarībā no pacienta atbildes reakcijas un ārstējošā ārsta vērtējuma devu var palielināt līdz maksimālajai devai 148 mg vienreiz dienā. Mazākas devas jālieto pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem nieru vai aknu darbības traucējumiem un pacientiem, kuri lieto noteiktas citas zāles, kas var ietekmēt Latuda līmeni asinīs.

Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā.

Latuda darbojas?

Latuda aktīvā viela lurazidons ir antipsihotisks līdzeklis. Tā piesaistās vairākiem dažādiem neiromediatoru receptoriem uz nervu šūnu virsmas galvas smadzenēs un ietekmē to darbību. Neiromediatori ir ķīmiskas vielas, kas ļauj nervu šūnām savstarpēji sazināties.

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Lurazidons darbojas, galvenokārt bloķējot neiromediatoru dopamīna, 5-hidroksitriptamīna (ko dēvē arī par serotonīnu) un noradrenalīna receptorus. Tā kā dopamīnam, 5-hidroksitriptamīnam un noradrenalīnam ir nozīme šizofrēnijas gadījumā, bloķējot to receptorus, lurazidons palīdz normalizēt galvas smadzeņu darbību, mazinot simptomus.

Kādas bija Latuda priekšrocības šajos pētījumos?

Latuda ir pētīta sešos pamatpētījumos. Trīs īstermiņa pētījumos Latuda salīdzināja ar placebo (neīstu ārstēšanas līdzekli) sešas nedēļas kopumā 1466 pacientiem. Galvenais efektivitātes rādītājs bija pacienta simptomu izmaiņas, nosakot ar šizofrēnijas standarta skalu, ko dēvē par “pozitīvā un negatīvā sindroma skalu” (PANSS). Šajos pētījumos pierādīja, ka dažādas Latuda devas ir efektīvākas nekā placebo, samazinot PANSS punktu skaitu pat par 16 punktiem vairāk nekā placebo; taču šī ietekme nebija pierādīta konsekventi katrai devai un nebija iespējams novērot konsekventu saistību starp devu un atbildes reakciju. Uzņēmums veica rezultātu papildu analīzes, kas apliecināja ārstēšanas ar Latuda īstermiņa ieguvumus.

Vienu no īstermiņa pētījumiem veica 12 mēnešus (pētījuma pagarinājums), lai novērtētu ietekmes saglabāšanos 292 pacientiem, salīdzinot ar kvetiapīnu; divos citos pētījumos, kuros piedalījās 914 pacienti, vērtēja Latuda ilgtermiņa ietekmi, salīdzinot attiecīgi ar citu šizofrēnijas ārstēšanas līdzekli risperidonu vai placebo. Šajos ilgtermiņa pētījumos Latuda efektivitāti vērtēja, nosakot tādu pacientu procentuālo daudzumu, kuriem bija recidīvs un šizofrēnijas simptomi atjaunojās ārstēšanas laikā. Pētījuma pagarinājumā 21 % ar Latuda ārstēto pacientu bija recidīvs viena gada laikā, salīdzinot ar 27 % pacientu, kurus ārstēja ar kvetiapīnu, kas liecina, ka Latuda bija vismaz tikpat efektīvas zāles kā kvetipaīns. Otrā pētījumā nebija pierādīts, ka Latuda ir tikpat efektīvas zāles kā risperidons, lai gan pieejamie dati liecināja par ilgtermiņa ieguvumu. Pēdējais pētījums liecināja, ka 30 % ar Latuda ārstēto pacientu bija recidīvs viena gada laikā, salīdzinot ar 41 % pacientu, kurus ārstēja ar placebo.

Kāds risks pastāv, lietojot Latuda?

Visbiežāk novērotās Latuda blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir akatīzija (nepārtraukta nepieciešamība kustēties) un miegainība. Pilns visu Latuda izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Latuda nedrīkst lietot kopā ar zālēm, kuras dēvē par spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem vai spēcīgiem CYP3A4 induktoriem, kas var ietekmēt lurazidona līmeni asinīs. Pilns ierobežojumu saraksts atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Latuda tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Latuda, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību. Lai gan Latuda īstermiņa un ilgtermiņa efektivitāte ir pietiekami pierādīta, CHMP ņēma vērā, ka īstermiņa pētījumos konstatēts, ka tā efektivitāte ir mērena. Attiecībā uz drošumu uzskatīja, ka Latuda blakusparādības ir līdzīgas kā citām tāda paša veida zālēm, bet tās mazāk ietekmēja organisma vielmaiņu (piemēram, cukura un tauku līmeni asinīs un ķermeņa masu) un tām var būt mazāk izteikta ietekme uz sirdsdarbību nekā dažiem citiem pieejamiem ārstēšanas līdzekļiem.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Latuda lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Latuda lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, Latuda zāļu aprakstā ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Papildu informācija ir pieejama riska pārvaldības plāna kopsavilkumā.

Cita informācija par Latuda

Eiropas Komisija 2014. gada 21. martā izsniedza Latuda reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Latuda EPAR teksts un riska pārvaldības plāna kopsavilkums ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Latuda atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 03.2014.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas