Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latuda (lurasidone) – Lietošanas instrukcija - N05AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLatuda
ATĶ kodsN05AE05
Vielalurasidone
RažotājsSunovion Pharmaceuticals Europe Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Latuda 18,5 mg apvalkotās tabletes Latuda 37 mg apvalkotās tabletes Latuda 74 mg apvalkotās tabletes lurasidone

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu

Šajā instrukcijā var uzzināt:

1.Kas ir Latuda un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Latuda lietošanas

3.Kā lietot Latuda

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Latuda

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Latuda un kādam nolūkam to lieto

Latuda satur aktīvo vielu lurazidonu, kas pieder zāļu grupai, ko dēvē par antipsihotiskiem līdzekļiem.To lieto, lai ārstētu šizofrēnijas simptomus pieaugušiem vecumā no 18 gadiem. Lurazidons darbojas bloķējot ķīmiskos receptorus smadzenēs, kas piesaista dopamīnu un serotonīnu. Dopamīns un serotonīns ir neirotransmiteri (vielas, kas ļauj nervu šūnām sazināties savā starpā), kas ietekmē šizofrēnijas simptomus. Bloķējot šos receptorus, lurozidons palīdz normalizēt galvas smadzeņu darbību, samazinot šizofrēnijas simptomus.

Šizofrēnija ir slimība, kuras simptomi ir neeksistējošu lietu sadzirdēšana, saredzēšana vai sajušana, maldīgi uzskati, neparasts aizdomīgums, atsvešināšanās, nesakarīga runa vai uzvedība un emocionāls seklums. Ar šo slimību slimojoši cilvēki var justies arī nomākti, satraukti vai saspringti. Šīs zāles lieto, lai atvieglotu šizofrēnijas simptomus.

2. Kas Jums jāzina pirms Latuda lietošanas

NELIETOJIET Latuda šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret lurazidonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs lietojat zāles, kas var ietekmēt lurazidona līmeni Jūsu asinīs, kā piemēram:

-zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai, kā, piemēram, itrakonazolu, ketokonazolu (izņemot kā šampūnu), posakonazolu vai vorikonazolu;

-zāles infekciju ārstēšanai, kā, piemēram, antibiotiku klaritromicīnu vai telitromicīnu;

-zāles HIV infekcijas ārstēšanai, kā, piemēram, kobicistatu, indinavīru, nelfinavīru, ritonavīru un sahinavīru;

-boceprevīru un telaprevīru (zāles hroniska hepatīta ārstēšanai);

-nefazodonu (zāles pret depresiju);

-rifampicīnu (zāles tuberkulozes ārstēšanai);

-karbamazepīnu, fenobarbitālu un fenitoīnu (zāles pret krampjiem);

-divšķautņu asinszāli (Hypericum perforatum) (augu izcelsmes zāles pret depresiju).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Var paiet vairākas dienas vai pat nedēļas, pirms šīs zāles sāks pilnībā iedarboties. Sazinieties ar savu ārstu, ja Jums ir jautājumi par šo zāļu lietošanu.

Pirms Latuda lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, it īpaši, ja Jums ir:

Parkinsona slimība vai demence;

kādreiz ir diagnosticēti stāvokļi, kuri iekļauj sekojošus simptomus - augsta temperatūra un stīvums muskuļos (zināms arī kā ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms) vai, ja Jūs jebkad esat pieredzējuši rigiditāti, trīci vai pārvietošanās grūtības (ekstrapiramidālie simptomi) vai patoloģiskas mēles vai sejas kustības (tardīvā diskinēzija). Jums jāzina, ka šīs novirzes var izraisīt šī tipa medikamenti;

sirds slimība vai Jūs lietojat sirds zāles, kas var veicināt asinsspiediena pazemināšanos vai Jums ir neregulāras sirdsdarbības vēsture ģimenē (ieskaitot QT pagarināšanos);

krampji (lēkmes) vai epilepsija anamnēzē;

asins recekļi, vai ja kādam citam Jūsu ģimenē ir bijusi asins recekļu vēsture, jo zāles pret šizofrēniju, ir bijušas saistītas ar asins recekļu veidošanos;

paaugstināts hormona prolaktīna līmenis Jūsu asinīs;

diabēts vai diabēta risks;

traucēta nieru darbība;

traucēta aknu darbība;

svara pieaugums;

asinsspiediena pazemināšanās, kas pieceļoties var izraisīt ģīboni.

Ja Jums ir jebkurš no šiem stāvokļiem, lūdzu, pastāstiet to savam ārstam, jo viņš/a var vēlēties piemērot Jums medikamenta devu, novērot Jūs vai pārtraukt Latuda terapiju.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jotrūkst datu par šiem pacientiem.

Citas zāles un Latuda

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas ir īpaši svarīgi, ja Jūs lietojat:

jebkādas zāles, kas arī darbojas smadzenēs, tā kā to efekti var negatīvi papildināt to, kā Latuda ietekmē Jūsu smadzenes;

zāles, kas pazemina asinsspiedienu, jo šīs zāles arī var pazemināt asinsspiedienu;

zāles Parkinsona slimībai un nemierīgo kāju sindromam (piemēram, levodopa), jo šīs zāles var samazināt to efektivitāti;

zāles, kas satur melnā rudzu grauda alkaloīdu atvasinājumus (kuras lieto migrēnas ārstēšanai), un citas zāles, kuras satur terfenadīnu un astemizolu (ko lieto siena drudža un citu alerģiju ārstēšanai), cisaprīdu (ko lieto gremošanas problēmu ārstēšanai), pimozīdu (ko izmanto psihiatrisko saslimšanu ārstēšanai), hinidīnu (ko izmanto sirds slimību ārstēšanai), bepridilu (ko izmanto krūšu sāpju ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm, jo Jūsu ārstam var būt jāmaina šo zāļu deva ārstēšanas laikā ar Latuda.

Sekojošās zāles var paaugstināt lurazidona līmeni Jūsu asinīs:

diltiazems (lai ārstētu augstu asinsspiedienu);

eritromicīns (lieto infekciju ārstēšanai);

flukonazols (sēnīšu infekciju ārstēšanai);

verapamilu (lai ārstētu augstu asinsspiedienu vai sāpes krūtīs).

Sekojošās zāles var samazināt lurazidona līmeni Jūsu asinīs:

amprenavīrs, efavirenzs un etravirīns (lieto HIV infekcijas ārstēšanai);

aprepitants (lai ārstētu sliktu dūšu un vemšanu);

armodafinils un modafinils (zāles miegainības ārstēšanai);

bosentāns (zāles paaugstināta asinsspiediena un pirkstu čūlu ārstēšanai);

nafcilīns (pretinfekciju līdzeklis);

prednizons (zāles iekaisuma slimību ārstēšanai);

rufinamīds (lai ārstētu krampjus).

Pasakiet savam ārstam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm, tā kā Jūsu ārstam var būt jāmaina Jūsu Latuda deva.

Latuda ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Lietojot šīs zāles vajadzētu izvairīties no alkohola lietošanas, jo var būt negatīva ietekme. Tāpēc, ka alkoholam būs negatīvi ietekmējoša iedarbība.

Nedzeriet greipfrūtu sulu, kamēr Jūs lietojat šīs zāles. Greipfrūti var ietekmēt šo zāļu iedarbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Grūtniecības laikā Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles, ja vien Jūsu ārsts nav ieteicis.

Ja ārsts izlemj, ka iespējamais ieguvums atsver varbūtējo risku Jūsu nedzimušajam bērnam, Jūsu ārsts rūpīgi novēros Jūsu bērnu pēc dzimšanas. Tā ir tāpēc, jo jaundzimušajiem var rasties sekojoši simptomi, ja viņu mātes pēdējā grūtniecības trimestrī (pēdējie trīs mēneši) ir lietojušas lurazidonu:

trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, elpošanas problēmas un barošanas grūtības.

Ja Jūsu bērnam parādās kāds no šiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Nav zināms, vai lurazidons nonāk mātes pienā. Pastāstiet ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai, ja plānojat barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ārstēšanas laikā ar šīm zālēm var rasties miegainība, reibonis un redzes problēmas (skatīt 4. punktu, Iespējamās blakusparādības). Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, kamēr Jums nav zināms, ka šīm zālēm nav raksturīga negatīva ietekme uz Jūsu organismu.

3.Kā lietot Latuda

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā sākotnējā deva ir 37 mg vienu reizi dienā.

Jūsu ārsts var palielināt vai samazināt devu diapazonā no 18,5 līdz 148 mg vienu reizi dienā. Maksimālā deva nedrīkst pārsniegt 148 mg vienu reizi dienā.

Jūsu devu noteiks Jūsu ārsts, un tā var būt atkarīga no:

cik labi Jūs reaģējat uz devu

vai Jūs lietojat kādas citas zāles (skatīt 2. apakšpunktu, Citas zāles un Latuda)

vai Jums ir nieru vai aknu problēmas.

Norijiet Jūsu tableti(es) veselas kopā ar ūdeni, lai maskētu rūgto garšu. Jums vajadzētu lietot

zālesregulāri, katru dienu vienā un tajā pašā dienas laikā, lai to būtu vieglāk atcerēties. Jums jālieto šīs zāles ar ēdienu vai tūlīt pēc ēšanas, jo tas palīdz organismam uzņemt zāles un ļauj tām labāk iedarboties.

Ja esat lietojis Latuda vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk šo zāļu nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Jums var rasties miegainība, nogurums, patoloģiskas ķermeņa kustības, grūtības nostāvēt un staigāt, zems asinsspiediens, reibonis un patoloģiska sirdsdarbība.

Ja esat aizmirsis lietot Latuda

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja esat izlaidis vienu devu, lietojiet nākamo devu nākamajā dienā pēc izlaistās devas. Ja Jūs esat izlaidis divas vai vairāk devas, sazinieties ar savu ārstu.

Ja pārtraucat lietot Latuda

Ja Jūs pārtraucat lietot šīs zāles, Jūs zaudēsiet zāļu iedarbību. Jūs nedrīkstat pārtraukt šo zāļu lietošanu, ja vien ārsts to neliek darīt, jo citādi simptomi var atjaunoties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jūs pamanāt kādu no sekojošajiem simptomiem nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību:

Smaga alerģiska reakcija, kas izpaužas kā drudzis, mutes, sejas, lūpu vai mēles pietūkums, elpas trūkums, nieze, ādas izsitumi un dažreiz pazemināts asinsspiediens. Šīs ir reti sastopamas reakcijas (var piemeklēt līdz 1 cilvēkam no 1000).

Smagi čūlveida izsitumi, kas skar ādu, muti, acis un dzimumorgānus (Stīvensa-Džonsona sindroms).

Drudzis, svīšana, muskuļu stīvums un apziņas traucējumi. Tie varētu būt simptomi stāvoklim, kas pazīstams ar nosaukumu „ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms”. Šīs reakcijas novēro reti (var skart līdz 1 pacienam no 1000).

Asins recekļi, jo īpaši kāju vēnās (simptomi ir kāju pietūkums, sāpes un apsārtums), kas var ceļot pa asinsvadiem uz plaušām, izraisot sāpes krūtīs un apgrūtinātu elpošanu. Ja Jūs pamanāt kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Var atgadīties arī sekojošās blakusparādības:

Ļoti biežas (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

nemiera sajūta un nespēja mierīgi nosēdēt

miegainība.

Biežas (var skart līdz 1 pacientam no 10):

Parkinsonisms: Tas ir medicīnisks termins, kas apraksta vairākus simptomus, kas ietver: pastiprinātu siekalu izdalīšanos, skeleta muskuļu stīvumu, siekalošanos, krampjus, locot ekstremitātes locītavās, lēnas, pavājinātas vai traucētas ķermeņa kustības, seju bez izteiksmes, muskuļu sasprindzinājumu, stīvu kaklu, muskuļu stīvumu, mazus, šļūcošus, steidzīgus soļus un normālu roku kustību trūkum staigājot, ilgstošu mirkšķināšanu, viegli uzsitot pa pieri (patoloģisks reflekss)

runas traucējumi, neparastas muskuļu kustības; simptomu kopums, kas pazīstami kā ektrapiramidāli simptomi (EPS), kas parasti saistīti ar bezmērķīgām neparedzētām muskuļu kustībām

galvas reibonis

muskuļu spazmas un stīvums

nelabums (slikta dūša), vemšana (slikta dūša)

gremošanas traucējumi

sausa mute vai pastiprināta siekalošanās

sāpes vēderā

miega traucējumi, nogurums, uzbudinājums un nemiers

svara pieaugums

paaugstināts kreatīnfosfatāzes (enzīms muskuļos) līmenis manāms asins pārbaudēs

paaugstināts kreatinīna (nieru darbības marķiera) līmenis manāms asins pārbaudēs.

Retāk sastopamas (var skart līdz 1 pacientam no 100):

neskaidra runa

nakts murgi

sāpes muskuļos

sāpes locītavās

staigāšanas grūtības

stingra stāja

paaugstināts prolaktīna līmenis asinīs, paaugstināts glikozes līmenis asinīs (cukurs asinīs), dažu aknu enzīmu palielināšanās asinsanalīzēs

paaugstināts asinsspiediens

asinsspiediena pazemināšanās, kas pieceļoties var izraisīt ģīboni

ātra sirdsdarbība

saaukstēšanās

karstuma viļņi

neskaidra redze

samazināta ēstgriba

svīšana

sāpes urinējot

nekontrolētas mutes, mēles un ķermeņa locekļu kustības (tardīvā diskinēzija).

Reti sastopamas (var skart līdz 1 pacientam no 1000):

rabdomiolīze, kas ir muskuļu šķiedru sairšana, kas noved pie atbrīvošanās muskuļu šķiedru satura (mioglobīna) nonākšanas asinsritē, izpaužas kā muskuļu sāpes, slikta dūša, apjukums, patoloģisks sirdsdarbības ātrums un ritms, un, iespējams, tumšs urīns

eozinofilu (balto asins šūnu) palielināšanās.

Nezināmas (nevar novērtēt pēc pieejamiem datiem):

samazināts balto asins šūnu (kas cīnās pret infekciju) un sarkano asins šūnu (kas pārvieto skābekli pa ķermeni) līmenis

apzināta darīšana sev pāri

pēkšņas trauksmes sajūtas

miega traucējumi

griešanās sajūta

krampji (lēkmes)

sāpes krūtīs

patoloģiski nervu impulsi sirdī

lēna sirdsdarbība

caureja

apgrūtināta rīšana

mēles vai rīkles pietūkums

kairinājums kuņģa iekšienē

izsitumi, kas var būt niezoši un ietver pietūkumu, čūlošanos vai sarkanus plankumus uz ādas

nieru mazspēja

jaundzimušajiem var rasties uzbudinājums, palielinās vai samazinās muskuļu tonuss, trīce, miegainība, elpošanas vai barošanas problēmas

patoloģiska krūšu palielināšanās, sāpes krūšu dziedzeros, piena sekrēcija no krūtīm

problēmas ar erekciju

sāpīgas vai iztrūkstošas menstruācijas

pēkšņa, ar sirds slimību saistīta nāve.

Gados vecākiem cilvēkiem ar demenci, ir ziņots neliels pieaugums nāves gadījumu skaitā pacientiem, kas lieto zāles šizofrēnijas ārstēšanai, salīdzinot ar tiem, kas nesaņēma šīs zāles.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat arī ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par zāļu blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt sniegt vairāk informācijas par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Latuda

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes"Derīgs līdz” un blistera „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Latuda satur

• Aktīvā viela ir lurazidons.

Katra 18,5 mg tablete satur lurazidona hidrohlorīdu, kas atbilst18,6 mg lurazidona. Katra 37 mg tablete satur lurazidona hidrohlorīdu, kas atbilst 37,2 mg lurazidona. Katra 74 mg tablete satur lurazidona hidrohlorīdu, kas atbilst 74,5 mg lurazidona.

• citas sastāvdaļas ir mannīts, želatinizēta ciete, kroskarmelozes nātrija sāls, hipromeloze, magnija stearāts (E470b), titāna dioksīds (E171), makrogols, dzeltenais dzelzs oksīds (E172) (74 mg tabletēs), indigotīns (E132) (74 mg tabletēs) un karnauba vasks (E903).

Latuda ārējais izskats un iepakojums

Latuda 18,5 mg apvalkotās tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apvalkotās apaļas tabletes ar iespiestu “LA”

Latuda 37 mg apvalkotās tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apvalkotās apaļas tabletes ar iespiestu “LB”

Latuda 74 mg apvalkotās tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apvalkotās apaļas tabletes ar iespiestu “LD”

Latuda apvalkotās tabletes pieejamas iepakojumos, kas satur 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 vai 98 x 1 apvalkotās tabletes alumīnija/alumīnija perforētos blisteros ar vienu devu.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

First Floor

Southside

97-105 Victoria Street

London

SW1E 6QT

Lielbritānija

Tel: +44 (0) 207 821 2899

Ražotājs

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford

HR3 5PG

Apvienotā Karaliste

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas