Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Actavis Group (levetiracetam) – Lietošanas instrukcija - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLevetiracetam Actavis Group
ATĶ kodsN03AX14
Vielalevetiracetam
RažotājsActavis Group PTC ehf

Lietošanas instrukcija: Informācija lietotājam

Levetiracetam Actavis Group 100 mg šķīdums iekšķīgai lietošanai

Levetiracetamum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums un Jūsu bērnam svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Levetiracetam Actavis Group un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Levetiracetam Actavis Group lietošanas

3.Kā lietot Levetiracetam Actavis Group

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Levetiracetam Actavis Group

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Levetiracetam Actavis Group un kādam nolūkam to lieto

Levetiracetāms ir pretepilepsijas zāles (zāles, ko lieto krampju ārstēšanai epilepsijas gadījumā).

Levetiracetam Actavis Group lieto:

vienu pašu parciālu krampju ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez tās ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem, kuri vecāki par 16 gadiem, ar pirmreizēji diagnosticētu epilepsiju, lai ārstētu noteiktas formas epilepsiju. Epilepsija ir stāvoklis, kad pacientam ir atkārtotas lēkmes (krampji). Levetiracetāmu lieto epilepsijas formām, kad lēkmes iesākumā skar tikai vienu smadzeņu pusi, bet vēlāk var izplatīties uz lielākiem rajoniem abās smadzeņu pusēs (sākotnēji parciāla lēkme ar vai bez sekundāras ģeneralizācijas). Levetiracetāmu Jums nozīmēs ārsts, lai samazinātu lēkmju skaitu.

papildus citām pretepilepsijas zālēm, lai ārstētu:

parciālus krampjus ar ģeneralizāciju vai bez tās pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem, kuri vecāki par vienu mēnesi

miokloniskus krampjus (īsu, šokam līdzīgu, muskuļu vai kādas muskuļu grupas raustīšanos) pieaugušajiem un pusaudžiem, kuri vecāki par 12 gadiem, ar juvenīlo mioklonisko epilepsiju

primārus ģeneralizētus toniski-kloniskus krampjus (stipras lēkmes, ieskaitot samaņas zudumu) pieaugušajiem un pusaudžiem, kuri vecāki par 12 gadiem, ar idiopātisku ģeneralizētu epilepsiju (epilepsijas veidu, kuram, kā uzskata, ir ģenētisks cēlonis).

2. Kas Jums jāzina pirms Levetiracetam Actavis Group lietošanas

Nelietojiet Levetiracetam Actavis Group šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret levetiracetāmu, pirolidona atvasinājumiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Levetiracetam Actavis Group lietošanas konsultējieties ar savu ārstu

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ievērojiet ārsta norādījumus. Ārsts izlems, vai nepieciešams pielāgot devu.

Ja Jūs novērojat palēninātu Jūsu bērna augšanu vai negaidītu pubertātes attīstību, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

Nelielam skaitam cilvēku, kuri ārstēti ar pretepilepsijas zālēm, piemēram, levetiracetāmu, ir bijušas domas par paškaitējumu vai pašnāvību. Ja Jums radušies depresijas simptomi un/vai domas par pašnāvību, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

• Levetiracetam Actavis Group nav paredzēts atsevišķai lietošanai (monoterapijā) bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam.

Citas zāles un Levetiracetam Actavis Group

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Nelietojiet makrogolu (zāles, caurejas veicināšanai) vienu stundu pirms un vienu stundu pēc tam, kad saņemts levetiracetāms, jo var samazināties tā iedarbība.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Levetiracetam Actavis Group nedrīkst lietot grūtniecības laikā, izņemot absolūtas nepieciešamības gadījumā. Nav iespējams pilnībā izslēgt iedzimto patoloģiju risku Jūsu nedzimušajam bērnam. Pētījumi ar dzīvniekiem liecina par nevēlamu Levetiracetam Actavis Group iedarbību uz vairošanos, lietojot lielākas devas, nekā Jums ir nepieciešams krampju kontrolei.

Ārstēšanas laikā nav ieteicams barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Levetiracetam Actavis Group var pavājināt Jūsu spējas vadīt transportlīdzekli vai apkalpot jebkādas iekārtas vai mehānismus, jo Levetiracetam Actavis Group var padarīt Jūs miegainu. Tas visdrīzāk iespējams ārstēšanas sākumā un pēc devas palielināšanas. Nevadiet Transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, kamēr nav noteikts, ka Jūsu spējas to darīt nav ietekmētas.

Levetiracetam Actavis Group satur metilparahidroksibenzoātu, propilparahidroksibenzoātu un maltītu

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml šķīdumu iekšķīgai lietošanai satur metilparahidroksibenzoātu (E218) un propilparahidroksibenzoātu (E216), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, aizkavētas).

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml šķīdumu iekšķīgai lietošanai satur arī maltītu. Ja jūsu ārsts ir teicis, ka jums ir nepanesamība pret dažiem cukuriem, sazinieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

3.Kā lietot Levetiracetam Actavis Group

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar sava ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Levetiracetam Actavis Group jālieto divas reizes dienā – no rīta un vakarā, katru dienu aptuveni vienā un tajā pašā laikā.

Lietojiet šķīdumu iekšķīgai lietošanai atbilstoši Jūsu ārsta sniegtajiem norādījumiem.

Monoterapija

Deva pieaugušajiem un pusaudžiem no 16 gadu vecuma:

4 gadus veciem un vecākiem pacientiem nomēriet attiecīgo devu, lietojot 10 ml šļirci, kas ir pievienota iepakojumam.

Parasti deva: Levetiracetam Actavis Group jālieto divreiz dienā (divās vienādi sadalītās devās), katru individuālo devu nomērot no 5 ml (500 mg) līdz 15 ml (1500 mg).

Kad Jūs sāksiet lietot Levetiracetam Actavis Group, ārsts Jums nozīmēs mazāku devu 2 nedēļas ilgi pirms Jūs saņemsiet mazāko parasto devu.

Papildterapija

Deva pieaugušajiem un pusaudžiem (vecumā no 12 līdz 17 gadiem), kuru ķermeņa masa ir 50 kg vai vairāk:

4 gadus veciem un vecākiem pacientiem nomēriet attiecīgo devu, lietojot 10 ml šļirci, kas ir pievienota iepakojumam.

Parasti deva: Levetiracetam Actavis Group jālieto divreiz dienā (divās vienādi sadalītās devās), katru individuālo devu nomērot no 5 ml (500 mg) līdz 15 ml (1500 mg).

Deva 6 mēnešus veciem un vecākiem bērniem

Jūsu ārsts nozīmēs vecumam, ķermeņa masai un devai visatbilstošāko levetiracetāma zāļu formu. Bērniem no 6 mēnešu līdz 4 gadu vecumam nomēriet attiecīgo devu, lietojot 3 ml šļirci, kas pievienota iepakojumam.

Bērniem no 4 gadu vecuma nomēriet attiecīgo devu, lietojot 10 ml šļirci, kas pievienota iepakojumam.

Parastā deva: Levetiracetam Actavis Group jālieto divreiz dienā (divās vienādi sadalītās devās), katru individuālo devu nomērot robežās no 0,1 ml (10 mg) līdz 0,3 ml (30 mg) uz kg bērna ķermeņa masas (devu piemērus skatīt tabulā).

Deva 6 mēnešus veciem un vecākiem bērniem

 

Ķermeņa masa

Sākuma deva: 0,1 ml/kg divas reizes

Maksimālā deva: 0,3 ml/kg divas

dienā

reizes dienā

 

6 kg

0,6 ml divas reizes dienā

1,8 ml divas reizes dienā

8 kg

0,8 ml divas reizes dienā

2,4 ml divas reizes dienā

10 kg

1 ml divas reizes dienā

3 ml divas reizes dienā

15 kg

1,5 ml divas reizes dienā

4,5 ml divas reizes dienā

20 kg

2 ml divas reizes dienā

6 ml divas reizes dienā

25 kg

2,5 ml divas reizes dienā

7,5 ml divas reizes dienā

Sākot ar 50 kg

5 ml divas reizes dienā

15 ml divas reizes dienā

Deva zīdaiņiem (vecumā no 1 mēneša līdz jaunākiem par 6 mēnešiem)

Zīdaiņiem vecumā no 1 mēneša līdz mazāk nekā 6 mēnešiem nomēriet attiecīgo devu, lietojot 1 ml

šļirci, kas pievienota iepakojumam.

Parastā deva: Levetiracetam Actavis Group lieto divreiz dienā (divās vienādi sadalītās devās), katru individuālo devu nomērot robežās no 0,07 ml (7 mg) līdz 0,21 ml (21 mg) uz kg zīdaiņa ķermeņa masas (devu piemērus skatīt tabulā).

Deva zīdaiņiem (vecumā no 1 mēneša līdz jaunākiem par 6 mēnešiem)

Ķermeņa masa

Sākuma deva: 0,07 ml/kg divas reizes

Maksimālā deva: 0,21 ml/kg divas

dienā

reizes dienā

 

4 kg

0,3 ml divas reizes dienā

0,85 ml divas reizes dienā

5 kg

0,35 ml divas reizes dienā

1,05 ml divas reizes dienā

6 kg

0,45 ml divas reizes dienā

1,25 ml divas reizes dienā

7 kg

0,5 ml divas reizes dienā

1,5 ml divas reizes dienā

Lietošanas veids

Pēc pareizās devas nomērīšanas ar attiecīgo šļirci Levetiracetam Actavis Group šķīdumu iekšķīgai lietošanai var atšķaidīt glāzē ūdens vai bērna pudelītē.

Levetiracetam Actavis Group var lietot neatkarīgi no ēdienreizes.

Norādījumi lietošanai:

Norādījumi, lietojot 10 ml šļirces

Atveriet pudeli. Pirms uzsākt devas nomērīšanu, pārliecinieties, ka caurspīdīgais šļirces dozators, kā arī baltais virzulis ir pašā apakšā. Lai nomērītu lietojamo devu, ar vienu roku turiet dozatoru un ar otru roku velkat virzuli uz augšu, līdz tiek sasniegta gradācijas atzīme, kas atbilst daudzumam mililitros (ml), ko nozīmējis Jūsu ārsts (Zīmējums 1).

Izņemiet šļirci no pudeles, turot to aiz dozatora, (Zīmējums 2).

Iztukšojiet šļirces saturu, spiežot virzuli uz leju, glāzē ūdens. Noteikti izdzeriet visu glāzes saturu. Šļirces saturu var lietot arī tieši no šļirces mutē vai arī iztukšot to karotē (Zīmējums 3).

Pēc lietošanas izmazgājiet šļirci un aizskrūvējiet pudeli ar skrūvējamo plastmasas vāciņu (Zīmējums 4).

Norādījumi, lietojot 1 ml un 3 ml šļirces ar adapteru

Atveriet pudeli un ievietojiet kārtīgi šļirces adapteru pudeles kakliņā (Zīmējums 1).

Paņemiet šļirci un nedaudz pavelkat virzuli (Zīmējums 2).

Ievietojiet šļirces galu adaptera atvērumā. Lēnām spiediet uz leju virzuli, lai gaiss ieplūstu pudelē (Zīmējums 3).

Turot šļirci ievietotu, pagrieziet pudeli ar kājām gaisā (Zīmējums 4).

Velkat virzuli uz leju un piepildiet šļirci ar nedaudz lielāku nepieciešamo šķīdumu daudzumu, nekā nozīmētā deva (Zīmējums 5).

Ja šļircē redzami gaisa burbuļi, turiet pudeli apgrieztu otrādi un nedaudz nospiediet virzuli un pēc tam pavelkat to. Atkārtojiet to līdz šļircē vairs nav gaisa burbuļu (Zīmējums 6).

Lēnām nospiežat virzuli, līdz tiek sasniegta gradācijas atzīme, kas atbilst daudzumam mililitros (ml), ko nozīmējis Jūsu ārsts (Zīmējums 7).

Pagriežat pudeli atpakaļ normālā stāvoklī un izņemta šļirci (Zīmējums 8).

Lietojot maziem bērniem, uzmanīgi ieliekat šļirci bērna mutē līdz vaiga iekšpusei. Lēnam nospiežat virzuli un atļaujat bērnam norīt šļirces saturu. Šļirces saturu var iztukšot arī glāzē ūdens vai bērna pudelītē. Pārliecinieties, ka ir izdzerts viss glāzes saturs (Zīmējums 9).

Pēc lietošanas izmazgājiet šļirci un aizskrūvējiet pudeli ar skrūvējamo plastmasas vāciņu (Zīmējums 10).

Ārstēšanas ilgums:

Levetiracetam Actavis Group paredzēts ilgstošai ārstēšanai. Jums jālieto Levetiracetam Actavis Group tik ilgi, cik to norādījis Jūsu ārsts.

Nepārtrauciet ārstēšanu bez ārsta ziņas, jo tas var izraisīt krampju pastiprināšanos.

Ja esat lietojis Levetiracetam Actavis Group vairāk nekā noteikts

Iespējamās Levetiracetam Actavis Group pārdozēšanas blakusparādības ir miegainība, uzbudinājums, agresivitāte, samazināta modrība, elpošanas nomākums un koma.

Ja Jūs esat lietojis vairāk Levetiracetam Actavis Group nekā noteikts, sazinieties ar savu ārstu. Ārsts Jums nozīmēs labāko iespējamo pārdozēšanas ārstēšanu.

Ja esat aizmirsis lietot Levetiracetam Actavis Group

Ja Jūs esat aizmirsis lietot vienu vai vairākas devas, sazinieties ar savu ārstu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Levetiracetam Actavis Group

Levetiracetam Actavis Group lietošana jāpārtrauc pakāpeniski, lai izvairītos no krampju pastiprināšanās. Ja Jūsu ārsts izlems pārtraukt Levetiracetam Actavis Group terapiju, viņš/a sniegs Jums norādījumus par pakāpenisku Levetiracetam Actavis Group lietošanas pārtraukšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ja Jums rodas kāds no zemāk minētiem traucējumiem un Jūs tas uztrauc, pastāstiet par to savam ārstam.

Biežāk novērotās blakusparādības bija nazofaringīts, somnolence (miegainība), galvassāpes, nogurums un reibonis. Ārstēšanas sākumā vai devas palielināšanas laikā, tādas blakusparādības kā, piemēram, miegainība, nogurums un reibonis, var būt biežāk. Tomēr šīs reakcijas laika gaitā mazinās.

Ļoti bieži var ietekmēt vairāk nekā 1 lietotāju no 10 cilvēkiem:

nazofaringīts;

miegainība (miegainums), galvassāpes.

Bieži var ietekmēt 1 līdz 10 lietotājus no 100 cilvēkiem:

anoreksija (apetītes zudums);

depresija, naidīgums vai agresivitāte, trauksme, bezmiegs, nervozitāte vai uzbudinājums;

krampji, balansa traucējumi (līdzsvara traucējumi), reibonis (līdzsvara zuduma sajūta), letarģija (enerģijas un entuziasma trūkums), trīce (patvaļīga trīcēšana);

vertigo (griešanās sajūta);

klepus;

sāpes vēderā, caureja, dispepsija (gremošanas traucējumi), vemšana, slikta dūša;

izsitumi;

astēnija/nespēks (nogurums).

Retāk var ietekmēt 1 līdz 10 lietotājus no 1000 cilvēkiem:

samazināts trombocītu skaits asinīs, samazināts balto asins šūnu skaits;

ķermeņa masas samazināšanās, ķermeņa masas palielināšanās;

pašnāvības mēģinājums un domas par pašnāvību, garīgi traucējumi, neparasta uzvedība, halucinācijas, dusmas, apjukums, panikas lēkme, emocionāla nestabilitāte/garastāvokļa svārstības, satraukums;

amnēzija (atmiņas zudums), atmiņas traucējumi (aizmāršība), neparasta koordinācija/ataksija (koordinētu kustību traucējumi), parestēzija (tirpas), uzmanības traucējumi (koncentrēšanās spēju zudums);

diplopija (redzes dubultošanās), neskaidra redze;

paaugstināti/izmainīti rādītāji aknu provēs ;

matu izkrišana, ekzēma, nieze;

muskuļu vājums, mialģija (muskuļu sāpes);

trauma.

Reti var ietekmēt 1 līdz 10 lietotājus no 10000 cilvēkiem:

infekcija;

samazināts sarkano asins šūnu un/vai balto asins šūnu skaits;

smagas paaugstinātas jutības reakcijas (DRESS, anafilaktiska reakcija [smaga un nopietna alerģiska reakcija], Kvinkes tūska [sejas, lūpu, mēles un rīkles pietūkums]);

samazināta nātrija koncentrācija asinīs;

pašnāvības gadījumi, personības pārmaiņas (uzvedības problēmas), domāšanas traucējumi (lēna domāšana, nespēja koncentrēties);

nekontrolējamas muskuļu spazmas, kas ietekmē galvu, ķermeni un locekļus, grūtības kontrolēt kustības, hiperkinēze (hiperaktivitāte);

pankreatīts;

aknu mazspēja, hepatīts;

izsitumi uz ādas, kas var veidot pūšļus un izskatīties kā nelieli mērķi (tumšs laukums vidū, ko aptver bālāka zona, ar tumšu gredzenu ap malu) (erythema multiforme), izplatīgi izsitumi ar pūšļiem un ādas lobīšanos, it īpaši ap muti, degunu, acīm un dzimumorgāniem (Stīvensa - Džonsona sindroms), un smagāka forma, kad rodas plaša ādas lobīšanās, kas skar vairāk nekā 30% ķermeņa virsmas (toksiskā epidermas nekrolīze).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Levetiracetam Actavis Group

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un pudelītes pēc Derīgs līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietot ilgāk kā 7 mēnešus pēc pirmās pudeles atvēršanas.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Levetiracetam Actavis Group satur

Aktīvās vielas nosaukums ir levetiracetāms. Katrs ml satur 100 mg levetiracetāma.

Citas sastāvdaļas ir: nātrija citrāts, citronskābes monohidrāts, metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), amonija glicirizāts, glicerīns, glicerīns (E422), maltīta šķidrums (E965), kālija acesulfāms (E950), vīnogu aromātviela (satur propilēnglikolu) un attīrīts ūdens.

Levetiracetam Actavis Group ārējais izskats un iepakojums

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, blāvi dzeltenbrūns šķīdums.

300 ml stikla pudele, kas satur Levetiracetam Actavis Group (bērniem no 4 gadu vecuma, pusaudžiem un pieaugušajiem), iepakota kartona kastītē, kurā ir arī 10 ml (polipropilēna, polietilēna) šļirce, kas paredzēta šķīduma iekšķīgai lietošanai, graduēta ik pa 0,25 ml.

300 ml stikla pudele, kas satur Levetiracetam Actavis Group (jauniem bērniem un zīdaiņiem vecumā no 6 mēnešiem līdz 4 gadiem), iepakota kartona kastītē, kurā ir arī 3 ml (polipropilēna, polietilēna) šļirce, kas paredzēta šķīduma iekšķīgai lietošanai, graduēta ik pa 0,1 ml, un šļirces adapters.

300 ml stikla pudele, kas satur Levetiracetam Actavis Group (zīdaiņiem vecumā no 1 mēneša līdz

6 mēnešiem), iepakota kartona kastītē, kurā ir arī 1 ml (polipropilēna, polietilēna) šļirce, kas paredzēta šķīduma iekšķīgai lietošanai, graduēta ik pa 0,05 ml, un šļirces adapters.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjörður Īslande

Ražotājs

Balkanpharma-Troyan AD

1 Krayrechna Str,

Troyan 5600

Bulgārija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 861

Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420 251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Telefon: +49 (0)89 558909 0

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

PharmaVigil d.o.o.

Actavis SRL

Tel: +385(1)3890676

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta:.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas