Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam ratiopharm (levetiracetam) – Lietošanas instrukcija - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLevetiracetam ratiopharm
ATĶ kodsN03AX14
Vielalevetiracetam
Ražotājsratiopharm GmbH     

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Levetiracetam ratiopharm 250 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetam ratiopharm 500 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetam ratiopharm 750 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetam ratiopharm 1000 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetam

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums un Jūsu bērnam svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Levetiracetam ratiopharm un kādam nolūkam tās/to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Levetiracetam ratiopharm lietošanas

3.Kā lietot Levetiracetam ratiopharm

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Levetiracetam ratiopharm

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kkas ir Levetiracetam ratiopharm un kādam nolūkam tās/to lieto

Levetiracetāms ir pretepilepsijas zāles (zāles, ko lieto krampju ārstēšanai epilepsijas gadījumā).

Levetiracetam ratiopharm lieto:

-vienu pašu pieaugušajiem un pusaudžiem no 16 gadu vecuma ar pirmreizēji diagnosticētu epilepsiju, lai ārstētu noteiktas formas epilepsiju. Epilepsija ir stāvoklis, kad pacientam ir atkārtotas lēkmes (krampji). Levetiracetāmu lieto epilepsijas formām, kad lēkmes iesākumā skar tikai vienu smadzeņu pusi, bet vēlāk var izplatīties uz lielākiem rajoniem abās smadzeņu pusēs (sākotnēji parciāla lēkme ar vai bez sekundāras ģeneralizācijas). Levetiracetāmu Jums nozīmēs ārsts, lai samazinātu lēkmju skaitu;

-papildus citām pretepilepsijas zālēm, lai ārstētu:

-parciālus krampjus ar ģeneralizāciju vai bez tās pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem no 1 mēneša vecuma;

-miokloniskus krampjus (īsu, šokam līdzīgu muskuļu vai kādas muskuļu grupas raustīšanos) pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ar juvenīlo mioklonisko epilepsiju;

-primārus ģeneralizētus toniski kloniskus krampjus (stipras lēkmes, ieskaitot samaņas zudumu) pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ar idiopātisku ģeneralizētu epilepsiju (epilepsijas veidu, kuram, kā uzskata, ir ģenētisks cēlonis).

2. Kas Jums jāzina pirms Levetiracetam ratiopharm lietošanas

Nelietojiet Levetiracetam ratiopharm šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret levetiracetāmu, pirolidona atvasinājumiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Levetiracetam ratiopharm lietošanas konsultējieties ar ārstu

-Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ievērojiet ārsta norādījumus. Ārsts izlems, vai nepieciešams pielāgot devu.

-Ja Jūs novērojat Jūsu bērna palēninātu augšanu vai negaidītu pubertātes attīstību, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

-Nelielam skaitam cilvēku, kuri ārstēti ar pretepilepsijas zālēm, tādām kā Levetiracetam ratiopharm, ir bijušas paškaitēšanas vai pašnāvības domas. Ja Jums radušies depresijas simptomi un/vai pašnāvības doma, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

Levetiracetam ratiopharm nav paredzēts atsevišķai lietošanai (monoterapijā) bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam.

Citas zāles un Levetiracetam ratiopharm

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Nelietojiet makrogolu (zāles, caurejas veicināšanai) vienu stundu pirms un vienu stundu pēc tam, kad saņemts levetiracetāms, jo var samazināties tā iedarbība.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Levetiracetam ratiopharm nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Iedzimtu defektu risku Jūsu nedzimušajam bērnam pilnībā izslēgt nevar. Pētījumi ar dzīvniekiem parādīja nevēlamu Levetiracetam ratiopharm iedarbību uz vairošanos no lielākām devām, nekā Jums ir vajadzīgs lēkmju ārstēšanai.

Barošana ar krūti ārstēšanas laikā nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Levetiracetam ratiopharm var pavājināt Jūsu spējas vadīt automašīnu vai apkalpot kādas iekārtas vai mehānismus, jo tas var padarīt Jūs miegainu. Tas vairāk iespējams ārstēšanas sākumā un pēc devas palielināšanas. Nevadiet automašīnu un nestrādājiet ar mehānismiem, kamēr nav noteikts, ka Jūsu spējas to darīt nav ietekmētas.

3.Kā lietot Levetiracetam ratiopharm

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietojiet tik daudz tablešu, cik norādījis Jūsu ārsts.

Levetiracetam ratiopharm jālieto divreiz dienā – no rīta un vakarā, katru dienu aptuveni vienā un tai pašā laikā.

Monoterapija

Deva pieaugušiem un pusaudžiem (no 16 gadu vecuma):

Parasti deva ir starp 1000 mg un 3000 mg katru dienu.

Kad Jūs sāksiet lietot Levetiracetam ratiopharm, ārsts Jums nozīmēs mazāko devu (500 mg katru dienu) 2 nedēļām pirms Jūs saņemsiet mazāko parasto devu 1000 mg.

Papildterapija

Deva pieaugušiem un pusaudžiem (12-17 g.v.), kuru ķermeņa masa ir 50 kg vai vairāk:

Parasti deva ir starp 1000 mg un 3000 mg katru dienu.

Piemēram: ja dienas deva ir 1000 mg, Jūs varat lietot 2 tabletes pa 250 mg no rīta un 2 tabletes pa 250 mg vakarā.

Deva zīdaiņiem (1-23 mēneši), bērniem (2-11 g.v.) un pusaudžiem (12-17 g.v.), kuru ķermeņa masa ir mazāka par 50 kg:

Jūsu ārsts izrakstīs Jums vispiemērotāko Levetiracetam ratiopharm formu, vadoties pēc pacienta vecuma, svara un devas.

Levetiracetam ratiopharm 100 mg / ml šķīdums iekšķīgai lietošanai ir piemērotākā zāļu forma lietošanai zīdaiņiem un bērniem līdz 6 gadu vecumam, un bērniem un pusaudžiem (no 6 līdz

17 gadiem), kuru ķermeņa masa ir mazāka par 50 kg, un, kad tabletes zāļu forma nepieļauj devas pielāgošanu.

Lietošanas veids

Norijiet Levetiracetam ratiopharm, uzdzerot pietiekamu šķidruma daudzumu (piemēram, glāzi ūdens).

Levetiracetam ratiopharm var lietot neatkarīgi no ēdienreizes.

Ārstēšanas ilgums

-Levetiracetam ratiopharm paredzēts ilgstošai ārstēšanai. Jums jālieto Levetiracetam ratiopharm tik ilgi, cik norādījis ārsts.

-Nepārtrauciet ārstēšanu bez ārsta ziņas, jo tas var izraisīt krampju pastiprināšanos.

Ja esat lietojis Levetiracetam ratiopharm vairāk nekā noteikts

Levetiracetam ratiopharm pārdozēšanas blakusparādības ir miegainība, uzbudinājums, agresija, modrības pazemināšanās, elpošanas nomākums un koma.

Ja esat ieņēmis vairāk tablešu nekā vajadzētu, sazinieties ar savu ārstu. Ārsts Jums nozīmēs labāko iespējamo pārdozēšanas ārstēšanu .

Ja esat aizmirsis lietot Levetiracetam ratiopharm

Ja esat aizmirsis iedzert vienu vai vairākas devas, sazinieties ar savu ārstu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Levetiracetam ratiopharm

Ārstēšanas pārtraukšanas gadījumā Levetiracetam ratiopharm lietošana jāpārtrauc pakāpeniski, lai izvairītos no krampju pastiprināšanās. Ārsts izlems, vai nepieciešams pārtraukt ārstēšanu ar Levetiracetam ratiopharm, viņš/viņa Jūs informēs, kā pakāpeniski pārtraukt lietot Levetiracetam ratiopharm.

Ja Jums vēl rodas kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties informējiet ārstu vai dodieties uz tuvāko neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu, ja Jums rodas:

vājums, ģībšanas sajūta vai reibonis vai ir apgrūtināta elpošana, jo tās var būt nopietnas alerģiskas (anafilaktiskas) reakcijas pazīmes;

sejas, lūpu, mēles un rīkles pietūkums (Kvinkes tūska);

gripai līdzīgi simptomi un izsitumi uz sejas, kas kļūst plašāki un ar augstu temperatūru, paaugstināts aknu enzīmu līmenis, ko konstatē asins analīzēs, palielināts balto asins šūnu skaits (eozinofīlija) un palielināti limfmezgli (zāļu izraisītas reakcijas ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem [DRESS]);

simptomi, piemēram, mazs urīna apjoms, nogurums, slikta dūša, vemšana, apjukums un kāju, potīšu vai pēdu pietūkums, jo tās var būt pēkšņi pavājinātas nieru darbības pazīmes;

izsitumi uz ādas, kas var veidot pūšļus un izskatīties kā nelieli mērķi (tumšs laukums vidū, ko aptver bālāka zona, ar tumšu gredzenu ap malu) (daudzformu eritēma);

plaši izsitumi ar pūšļiem un ādas lobīšanos, īpaši ap muti, degunu, acīm un dzimumorgāniem

(Stīvensa-Džonsona sindroms);

smagāka izsitumu forma, kad rodas plaša ādas lobīšanās, kas skar vairāk nekā 30% ķermeņa virsmas (toksiska epidermas nekrolīze);

smagu garīgu izmaiņu pazīmes, vai ja kāds Jums pamana apjukuma, miegainības, amnēzijas (atmiņas zudums), atmiņas traucējumu (aizmāršība), izmainītas uzvedības pazīmes vai citas neiroloģiskas pazīmes, tai skaitā netīšas vai nekontrolētas kustības. Tie varētu būt encefalopātijas simptomi.

Biežāk novērotās blakusparādības bija nazofaringīts, somnolence (miegainība), galvassāpes, nogurums un reibonis. Ārstēšanas sākumā vai devas palielināšanas laikā tādas blakusparādības kā, piemēram, miegainība, nogurums un reibonis, var būt biežāk. Tomēr šīs reakcijas laika gaitā mazinās.

Ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

nazofaringīts;

miegainība, galvassāpes.

Bieži: var skart 1 līdz 10 no 100 cilvēkiem

anoreksija (ēstgribas zudums);

depresija, naidīgums vai agresivitāte, trauksme, bezmiegs, nervozitāte vai aizkaitināmība;

krampji, balansa traucējumi (līdzsvara traucējumi), reibonis (līdzsvara zuduma sajūta), letarģija (enerģijas un entuziasma trūkums), trīce (patvaļīga trīcēšana);

vertigo (griešanās sajūta);

klepus;

sāpes vēderā, caureja, dispepsija (slikta gremošana kuņģī), vemšana, slikta dūša;

izsitumi;

astēnija/nespēks (nogurums).

Retāk: var skart 1 līdz 10 no 1 000 cilvēkiem

samazināts trombocītu skaits, samazināts leikocītu skaits;

svara zudums, svara pieaugums;

pašnāvības mēģinājums un pašnāvības domas, garīgi traucējumi, neparasta uzvedība, halucinācijas, dusmas, apjukums, panikas lēkme, emocionāla nestabilitāte/garastāvokļa svārstības, satraukums ar uzbudinājumu;

amnēzija (atmiņas zudums), atmiņas pasliktināšanās (aizmāršība), izmainīta koordinācija/ataksija (koordinācijas zudums), parestēzijas (tirpšana), uzmanības traucējumi (koncentrēšanās spēju zudums);

diplopija (redzes dubultošanās), neskaidra redze;

paaugstināti/izmainīti rādītāji aknu provēs;

matu izkrišana, ekzēma, nieze;

muskuļu vājums, mialģija (muskuļu sāpes);

traumas.

Reti: var skart 1 līdz 10 no 10 000 cilvēkiem

infekcijas;

samazināts visu veidu asins šūnu skaits

smagas paaugstinātas jutības reakcijas (DRESS, anafilaktiska reakcija [smaga un nopietna alerģiska reakcija], Kvinkes tūska [sejas, lūpu, mēles un rīkles pietūkums]);

samazināta nātrija koncentrācija asinīs;

pašnāvības gadījumi, personības pārmaiņas (uzvedības problēmas), domāšanas traucējumi (lēna domāšana, nespēja koncentrēties);

nekontrolējamas muskuļu spazmas, kas ietekmē galvu, ķermeni un locekļus, grūtības kontrolēt kustības, hiperkinēze (hiperaktivitāte);

pankreatīts;

aknu darbības traucējumi, hepatīts;

pēkšņi pavājināta nieru darbība;

izsitumi uz ādas, kas var veidot pūšļus un izskatīties kā nelieli mērķi (tumšs laukums vidū, ko aptver bālāka zona, ar tumšu gredzenu ap malu) (multiformā eritēma), izplatīti izsitumi ar pūšļiem un ādas lobīšanos, īpaši ap muti, degunu, acīm un dzimumorgāniem (Stīvensa- Džonsona sindroms), un smagāka forma, kad rodas plaša ādas lobīšanās, kas skar vairāk nekā 30% ķermeņa virsmas (toksiskā epidermas nekrolīze);

rabdomiolīzes (muskuļu audu sairšana) un ar to saistītas paaugstinātas kreatīnfosfokināzes asinīs simptomi. Izplatība ir ievērojami augstāka japāņu izcelsmes pacientiem, salīdzinot ar ne- japāņu izcelsmes pacientiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Levetiracetam ratiopharm

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārbiņas pēc „Derīgs līdz” un uz blistera pēc

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Levetiracetam ratiopharm satur

Aktīvā viela ir levetiracetāms.

Katra Levetiracetam ratiopharm 250 mg apvalkotā tablete satur 250 mg levetiracetāma. Viena Levetiracetam ratiopharm 500 mg apvalkotā tablete satur 500 mg levetiracetāma. Viena Levetiracetam ratiopharm 750 mg apvalkotā tablete satur 750 mg levetiracetāma.

Viena Levetiracetam ratiopharm 1000 mg apvalkotā tablete satur 1000 mg levetiracetāma.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols:

makrogols 6000, koloidāls bezūdens silīcijs, krospovidons, celulozes pulveris, magnija stearāts.

Tabletes apvalks:

Levetiracetam ratiopharm 250 mg

Poli(vinilspirts), titāna dioksīds (E171), makrogols, talks, indigo karmīna alumīnija laka (E132)

Levetiracetam ratiopharm 500 mg

Hipromeloze (E464), mikrokristāliskā celuloze (E460), makrogols 40 (I tipa stearāts), titāna dioksīds Anatase (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172)

Levetiracetam ratiopharm 750 mg

Hipromeloze (E464), mikrokristāliskā celuloze (E460), makrogols 40 (I tipa stearāts), titāna dioksīds Anatase (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172), sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Levetiracetam ratiopharm 1000 mg

Hipromeloze (E464), mikrokristāliskā celuloze (E460), makrogols 40 (I tipa stearāts), titāna dioksīds

(E171)

Levetiracetam ratiopharm ārējais izskats un iepakojums

Levetiracetam ratiopharm 250 mg

Apvalkotās tabletes ir iegarenas formas, zilā krāsā, ar dalījuma līniju vienā pusē un ir pieejamas iepakojumos pa 20, 30, 50, 60 vai 100 apvalkotām tabletēm vai multipakās ar 200 (2 iepakojumi pa

100) apvalkotām tabletēm.

Levetiracetam ratiopharm 500 mg

Apvalkotās tabletes ir ovālas formas, dzeltenā krāsā, ar dalījuma līniju vienā pusē un ir pieejamas iepakojumos pa 10, 20, 30, 50, 60 vai 100 apvalkotām tabletēm vai multipakās ar 120 (2 iepakojumi pa 60) vai 200 (2 iepakojumi pa 100) apvalkotām tabletēm.

Levetiracetam ratiopharm 750 mg

Apvalkotās tabletes ir iegarenas formas, gaiši sarkanā krāsā, ar dalījuma līniju abās pusē un ir pieejamas iepakojumos pa 20, 30, 50, 60, 80 vai 100 apvalkotām tabletēm vai multipakās ar 200 (2 iepakojumi pa 100) apvalkotām tabletēm.

Levetiracetam ratiopharm 1000 mg

Apvalkotās tabletes ir iegarenas formas, baltā krāsā, ar dalījuma līniju abās pusēs un ir pieejamas iepakojumos pa 10, 20, 30, 50, 60 vai 100 apvalkotām tabletēm vai multipakās ar 200 (2 iepakojumi pa 100) apvalkotām tabletēm.

Tabletes var sadalīt vienādās daļās.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Vācija info@ratiopharm.de

Ražotājs:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tel./Tél.: +32-3-820.73.73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm S.A. Luxemburg

Teл: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +35 2 40 37 27

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,

Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Tel: + 420 251 007 111

Tel: (36) 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Drugsales Ltd

Tlf.: +45 44 98 55 11

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel.: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

UAB „Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp.z.o.o

Tel: +34 91 567 29 70

Tel: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Tél: +33 1 55 91 78 00

farmacêuticos Lda

 

Tel: +351 21 424 80 00

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 42 939 58 92

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia s.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 891798 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {GGGG. mēnesis}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Levetiracetam ratiopharm 100 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Levetiracetam

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums un Jūsu bērnam svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1 Kas ir Levetiracetam ratiopharm un kādam nolūkam tās/to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Levetiracetam ratiopharm lietošanas

3.Kā lietot Levetiracetam ratiopharm

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Levetiracetam ratiopharm

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Levetiracetam ratiopharm un kādam nolūkam tās/to lieto

Levetiracetāms ir pretepilepsijas zāles (zāles, ko lieto krampju ārstēšanai epilepsijas gadījumā).

Levetiracetam ratiopharm lieto:

-vienu pašu pieaugušajiem un pusaudžiem no 16 gadu vecuma ar pirmreizēji diagnosticētu epilepsiju, lai ārstētu noteiktas formas epilepsiju. Epilepsija ir stāvoklis, kad pacientam ir atkārtotas lēkmes (krampji). Levetiracetāmu lieto epilepsijas formām, kad lēkmes iesākumā skar tikai vienu smadzeņu pusi, bet vēlāk var izplatīties uz lielākiem rajoniem abās smadzeņu pusēs (sākotnēji parciāla lēkme ar vai bez sekundāras ģeneralizācijas). Levetiracetāmu Jums nozīmēs ārsts, lai samazinātu lēkmju skaitu;

-papildus citām pretepilepsijas zālēm, lai ārstētu:

-parciālus krampjus ar ģeneralizāciju vai bez tās pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem no 1 mēneša vecuma;

-miokloniskus krampjus (īsu, šokam līdzīgu muskuļu vai kādas muskuļu grupas raustīšanos) pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ar juvenīlo mioklonisko epilepsiju;

-primārus ģeneralizētus toniski kloniskus krampjus (stipras lēkmes, ieskaitot samaņas zudumu) pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ar idiopātisku ģeneralizētu epilepsiju (epilepsijas veidu, kuram, kā uzskata, ir ģenētisks cēlonis).

2. Kas Jums jāzina pirms Levetiracetam ratiopharm lietošanas

Nelietojiet Levetiracetam ratiopharm šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret levetiracetāmu, pirolidona atvasinājumiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Levetiracetam ratiopharm lietošanas konsultējieties ar ārstu

-Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ievērojiet ārsta norādījumus. Ārsts izlems, vai nepieciešams pielāgot devu.

-Ja Jūs novērojat Jūsu bērna palēninātu augšanu vai negaidītu pubertātes attīstību, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

-Nelielam skaitam cilvēku, kuri ārstēti ar pretepilepsijas zālēm, tādām kā Levetiracetam Teva, ir bijušas paškaitēšanas vai pašnāvības domas. Ja Jums radušies depresijas simptomi un/vai pašnāvības doma, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

Levetiracetam ratiopharm nav paredzēts atsevišķai lietošanai (monoterapijā) bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam.

Citas zāles un Levetiracetam ratiopharm

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Nelietojiet makrogolu (zāles, caurejas veicināšanai) vienu stundu pirms un vienu stundu pēc tam, kad saņemts levetiracetāms, jo var samazināties tā iedarbība.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Levetiracetam ratiopharm nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Iedzimtu defektu risku Jūsu nedzimušajam bērnam pilnībā izslēgt nevar. Pētījumi ar dzīvniekiem parādīja nevēlamu Levetiracetam ratiopharm iedarbību uz vairošanos no lielākām devām, nekā Jums ir vajadzīgs lēkmju ārstēšanai.

Bērna barošana ar krūti ārstēšanas laikā nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Levetiracetam ratiopharm var pavājināt Jūsu spējas vadīt automašīnu vai apkalpot kādas iekārtas vai mehānismus, jo tas var padarīt Jūs miegainu. Tas vairāk iespējams ārstēšanas sākumā un pēc devas palielināšanas. Nevadiet automašīnu un nestrādājiet ar mehānismiem, kamēr nav noteikts, ka Jūsu spējas to darīt nav ietekmētas.

Levetiracetam ratiopharm satur metilparahidroksibenzoātu, propilparahidroksibenzoātu un kāliju

Levetiracetam ratiopharm 100 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai satur metilparahidroksibenzoātu (E 218) un propilparahidroksibenzoātu (E 216), kas varētu izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, novēlotas).

Šīs zāles satur 1.2 mmol (or 46.65 mg) kālija15 ml. Tas jāņem vērā pacientiem ar pavājinātu nieru darbību vai pacientiem ar kontrolētu kālija diētu.

3. Kā lietot Levetiracetam ratiopharm

Lietojiet vienmēr šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Levetiracetam ratiopharm jālieto divreiz dienā, t. i., vienu reizi no rīta un vienu reizi vakarā, katru dienu aptuveni vienā un tai pašā laikā.

Lietojiet šķīdumu iekšķīgai lietošanai saskaņā ar sava ārsta norādījumiem.

Monoterapija

Deva pieaugušiem un pusaudžiem no 16 gadu vecuma:

4 gadus veciem un vecākiem pacientiem nomēriet attiecīgo devu, lietojot 10 ml šļirci, kas ir pievienota iepakojumam.

Parastā deva: Levetiracetam ratiopharm jālieto divreiz dienā (divās vienādi sadalītās devās), katru individuālo devu nomērot no 5 ml (500 mg) līdz 15 ml (1500 mg).

Kad Jūs pirmo reizi sāksiet lietot Levetiracetam ratiopharm, ārsts Jums nozīmēs mazāko devu 2 nedēļām, pirms Jūs saņemsiet mazāko parasto devu.

Papildterapija

Deva pieaugušiem un pusaudžiem (12-17 g. v.), kuru ķermeņa masa ir 50 kg vai vairāk:

4 gadus veciem un vecākiem pacientiem nomēriet attiecīgo devu, lietojot 10 ml šļirci, kas ir pievienota iepakojumam.

Parastā deva: Levetiracetam ratiopharm jālieto divreiz dienā (divās vienādi sadalītās devās), katru atsevišķo devu nomērot robežās no 5 ml (500 mg) līdz 15 ml (1500 mg).

Deva 6 mēnešus veciem un vecākiem bērniem:

Jūsu ārsts parakstīs piemērotāko Levetiracetam ratiopharm zāļu formu, ņemot vērā vecumu, svaru un devu.

Bērniem no 6 mēnešu līdz 4 gadu vecumam nomēriet attiecīgo devu, lietojot 3 ml šļirci, kas pievienota iepakojumam.

Bērniem no 4 gadu vecuma nomēriet attiecīgo devu, lietojot 10 ml šļirci, kas pievienota iepakojumam.

Parastā deva: Levetiracetam ratiopharm jālieto divreiz dienā (divās vienādi sadalītās devās), katru individuālo devu nomērot robežās no 0,1 ml (10 mg) līdz 0,3 ml (30 mg) uz kg bērna ķermeņa masas (devu piemērus skatīt tabulā).

Deva 6 mēnešus veciem un vecākiem bērniem

Svars

Sākumdeva:

Maksimālā deva:

 

0,1 ml/kg divreiz dienā

0,3 ml/kg divreiz dienā

6 kg

0,6 ml divreiz dienā

1,8 ml divreiz dienā

8 kg

0,8 ml divreiz dienā

2,4 ml divreiz dienā

10 kg

1 ml divreiz dienā

3 ml divreiz dienā

15 kg

1,5 ml divreiz dienā

4,5 ml divreiz dienā

20 kg

2 ml divreiz dienā

6 ml divreiz dienā

25 kg

2,5 ml divreiz dienā

7,5 ml divreiz dienā

No 50 kg

5 ml divreiz dienā

15 ml divreiz dienā

Deva zīdaiņiem (no 1 mēneša līdz mazāk nekā 6 mēnešiem):

Zīdaiņiem vecumā no 1 mēneša līdz mazāk nekā 6 mēnešiem nomēriet attiecīgo devu, lietojot 1 ml

šļirci, kas pievienota iepakojumam.

Parastā deva: Levetiracetam ratiopharm lieto divreiz dienā (divās vienādi sadalītās devās), katru individuālo devu nomērot robežās no 0,07 ml (7 mg) līdz 0,21 ml (21 mg) uz kg zīdaiņa ķermeņa masas (devu piemērus skatīt tabulā).

Deva zīdaiņiem (no 1 mēneša līdz mazāk nekā 6 mēnešiem)

Svars

Sākumdeva:

Maksimālā deva:

 

0,07 ml/kg divreiz dienā

0,21 ml/kg divreiz dienā

4 kg

0,3 ml divreiz dienā

0,85 ml divreiz dienā

5 kg

0,35 ml divreiz dienā

1,05 ml divreiz dienā

6 kg

0,45 ml divreiz dienā

1,25 ml divreiz dienā

7 kg

0,5 ml divreiz dienā

1,5 ml divreiz dienā

Lietošanas veids

Pēc pareizās devas nomērīšanas ar attiecīgo šļirci Levetiracetam ratiopharm šķīdumu iekšķīgai lietošanai var atšķaidīt ūdens glāzē vai bērna pudelītē. Levetiracetam ratiopharm var lietot gan kopā ar uzturu, gan bez tā.

Lietošanas instrukcija:

-Atvērt pudeli: piespiest vāciņu un griezt to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam

-Ievietojiet šļirci atvērtajā pudelē

-Šļirces virzulim jābūt pilnībā iespiestam šļircē (attēls 1)

-Cieši turiet pudeli un šļirci. Tad apgrieziet pudeli kopā ar šļirci (attēls 2)

-Pavelkot aiz šļirces virzuļa, uzpildiet šļirci ar šķidrumu līdz kalibrācijas atzīmei, kas atbilst ārsta nozīmētajai devai mililitros (ml).

-Nepieciešamo mililitru daudzumu Jūs regulējat ar virzuļa palīdzību (attēls 3)

-Ja rodas gaisa burbuļi, atvelciet virzuli atpakaļ un piepildiet vēlreiz lēnām šļirci.

-Apgrieziet pudeli kopā ar šļirci sākotnējā stāvoklī

-Izņemiet pilnšļirci no pudeles (attēls 4)

-Izspiežot šļirces virzuli līdz galam, iztukšojiet šļirces saturu glāzē (attēls 5)

-Pēc katras lietošanas pudeli aizskrūvējiet ar plastmasas vāciņu

-Izdzeriet visu glāzes saturu

-Izmazgājiet šļirci ar tīru ūdeni, to vairākkārt piepildot un iztukšojot.

Ārstēšanas ilgums

-Levetiracetam ratiopharm paredzēts ilgstošai ārstēšanai. Jums jālieto Levetiracetam ratiopharm

-tik ilgi, cik norādījis ārsts.

-Nepārtrauciet ārstēšanu bez ārsta ziņas, jo tas var izraisīt krampju pastiprināšanos.

Ja esat lietojis Levetiracetam ratiopharm vairāk nekā noteikts

Levetiracetam ratiopharm pārdozēšanas blakusparādības ir miegainība, uzbudinājums, agresija, modrības pazemināšanās, elpošanas nomākums un koma.

Ja esat ieņēmis vairāk tablešu nekā vajadzētu, sazinieties ar savu ārstu. Ārsts Jums nozīmēs labāko iespējamo pārdozēšanas ārstēšanu .

Ja esat aizmirsis lietot Levetiracetam ratiopharm

Ja esat aizmirsis iedzert vienu vai vairākas devas, sazinieties ar savu ārstu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Levetiracetam ratiopharm

Ārstēšanas pārtraukšanas gadījumā Levetiracetam ratiopharm lietošana jāpārtrauc pakāpeniski, lai izvairītos no krampju pastiprināšanās. Ārsts izlems, vai nepieciešams pārtraukt ārstēšanu ar Levetiracetam ratiopharm, viņš/viņa Jūs informēs, kā pakāpeniski pārtraukt lietot Levetiracetam ratiopharm.

Ja Jums vēl rodas kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties informējiet ārstu vai dodieties uz tuvāko neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu, ja Jums rodas:

vājums, ģībšanas sajūta vai reibonis vai ir apgrūtināta elpošana, jo tās var būt nopietnas alerģiskas (anafilaktiskas) reakcijas pazīmes;

sejas, lūpu, mēles un rīkles pietūkums (Kvinkes tūska);

gripai līdzīgi simptomi un izsitumi uz sejas, kas kļūst plašāki un ar augstu temperatūru, paaugstināts aknu enzīmu līmenis, ko konstatē asins analīzēs, palielināts balto asins šūnu skaits (eozinofīlija) un palielināti limfmezgli (zāļu izraisītas reakcijas ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem [DRESS]);

simptomi, piemēram, mazs urīna apjoms, nogurums, slikta dūša, vemšana, apjukums un kāju, potīšu vai pēdu pietūkums, jo tās var būt pēkšņi pavājinātas nieru darbības pazīmes;

izsitumi uz ādas, kas var veidot pūšļus un izskatīties kā nelieli mērķi (tumšs laukums vidū, ko aptver bālāka zona, ar tumšu gredzenu ap malu) (daudzformu eritēma);

plaši izsitumi ar pūšļiem un ādas lobīšanos, īpaši ap muti, degunu, acīm un dzimumorgāniem

(Stīvensa-Džonsona sindroms);

smagāka izsitumu forma, kad rodas plaša ādas lobīšanās, kas skar vairāk nekā 30% ķermeņa virsmas (toksiska epidermas nekrolīze);

smagu garīgu izmaiņu pazīmes, vai ja kāds Jums pamana apjukuma, miegainības, amnēzijas (atmiņas zudums), atmiņas traucējumu (aizmāršība), izmainītas uzvedības pazīmes vai citas neiroloģiskas pazīmes, tai skaitā netīšas vai nekontrolētas kustības. Tie varētu būt encefalopātijas simptomi.

Biežāk novērotās blakusparādības bija nazofaringīts, somnolence (miegainība), galvassāpes, nogurums un reibonis. Ārstēšanas sākumā vai devas palielināšanas laikā tādas blakusparādības kā, piemēram, miegainība, nogurums un reibonis, var būt biežāk. Tomēr šīs reakcijas laika gaitā mazinās.

Ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

nazofaringīts;

miegainība, galvassāpes.

Bieži: var skart 1 līdz 10 no 100 cilvēkiem

anoreksija (ēstgribas zudums);

depresija, naidīgums vai agresivitāte, trauksme, bezmiegs, nervozitāte vai aizkaitināmība;

krampji, balansa traucējumi (līdzsvara traucējumi), reibonis (līdzsvara zuduma sajūta), letarģija (enerģijas un entuziasma trūkums), trīce (patvaļīga trīcēšana);

vertigo (griešanās sajūta);

klepus;

sāpes vēderā, caureja, dispepsija (slikta gremošana kuņģī), vemšana, slikta dūša;

izsitumi;

astēnija/nespēks (nogurums).

Retāk: var skart 1 līdz 10 no 1 000 cilvēkiem

samazināts trombocītu skaits, samazināts leikocītu skaits;

svara zudums, svara pieaugums;

pašnāvības mēģinājums un pašnāvības domas, garīgi traucējumi, neparasta uzvedība, halucinācijas, dusmas, apjukums, panikas lēkme, emocionāla nestabilitāte/garastāvokļa svārstības, satraukums ar uzbudinājumu;

amnēzija (atmiņas zudums), atmiņas pasliktināšanās (aizmāršība), izmainīta koordinācija/ataksija (koordinācijas zudums), parestēzijas (tirpšana), uzmanības traucējumi (koncentrēšanās spēju zudums);

diplopija (redzes dubultošanās), neskaidra redze;

paaugstināti/izmainīti rādītāji aknu provēs;

matu izkrišana, ekzēma, nieze;

muskuļu vājums, mialģija (muskuļu sāpes);

traumas.

Reti: var skart 1 līdz 10 no 10 000 cilvēkiem

infekcijas;

samazināts visu veidu asins šūnu skaits;

smagas paaugstinātas jutības reakcijas (DRESS, anafilaktiska reakcija [smaga un nopietna alerģiska reakcija], Kvinkes tūska [sejas, lūpu, mēles un rīkles pietūkums]);

samazināta nātrija koncentrācija asinīs;

pašnāvības gadījumi, personības pārmaiņas (uzvedības problēmas), domāšanas traucējumi (lēna domāšana, nespēja koncentrēties);

nekontrolējamas muskuļu spazmas, kas ietekmē galvu, ķermeni un locekļus, grūtības kontrolēt kustības, hiperkinēze (hiperaktivitāte);

pankreatīts;

aknu darbības traucējumi, hepatīts;

pēkšņi pavājināta nieru darbība;

izsitumi uz ādas, kas var veidot pūšļus un izskatīties kā nelieli mērķi (tumšs laukums vidū, ko aptver bālāka zona, ar tumšu gredzenu ap malu) (erythema multiforme), izplatīti izsitumi ar pūšļiem un ādas lobīšanos, īpaši ap muti, degunu, acīm un dzimumorgāniem (Stīvensa- Džonsona sindroms), un smagāka forma, kad rodas plaša ādas lobīšanās, kas skar vairāk nekā 30% ķermeņa virsmas (toksiskā epidermas nekrolīze);

rabdomiolīzes (muskuļu audu sairšana) un ar to saistītas paaugstinātas kreatīnfosfokināzes asinīs simptomi. Izplatība ir ievērojami augstāka japāņu izcelsmes pacientiem, salīdzinot ar ne- japāņu izcelsmes pacientiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā . Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Levetiracetam ratiopharm

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārbiņas pēc „Derīgs līdz” un uz blistera pēc

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt pudeli oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Nelietot ilgāk par 4 mēnešiem pēc pirmās pudeles atvēršanas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Levetiracetam ratiopharm satur

Aktīvā viela ir levetiracetāms. Katrs ml satur 100 mg levetiracetāma.

Citas sastāvdaļas ir: metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), citronskābes monohidrāts, nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens, kālija acesulfāms (E950), vīnogu aromātviela.

Levetiracetam ratiopharm ārējais izskats un iepakojums

Levetiracetam ratiopharm 100 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai ir dzidrs šķidums.

300 ml stikla pudele Levetiracetam ratiopharm šķīduma iekšķīgai lietošanai (lietošanai bērniem vecākiem par 4 gadiem, pusaudžiem un pieaugušiem) ir iepakota kartona kārbiņā kopā ar graduēto 10 ml šļirci šķīduma iekšķīgai lietošanai (šļirce graduēta pa 0,25 ml ) un šļirces adapteri.

150 ml stikla pudele Levetiracetam ratiopharm šķīduma iekšķīgai lietošanai (lietošanai zīdaiņiem no 6 mēnešiem un bērniem no 2-4 gadiem) ir iepakota kartona kārbiņā kopā ar graduēto 3 ml šļirci šķīduma iekšķīgai lietošanai(šļirce graduēta pa 0,1 ml) un šļirces adapteri.

150 ml stikla pudele Levetiracetam ratiopharm šķīduma iekšķīgai lietošanai (lietošanai zīdaiņiem no 1-6 mēnešiem) ir iepakota kartona kārbiņā kopā ar graduēto 1 ml šļirci šķīduma iekšķīgai lietošanai (šļirce graduēta pa 0,05 ml) un šļirces adapteri.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Vācija info@ratiopharm.de

Ražotājs:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tel./Tél.: +32-3-820.73.73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm S.A. Luxemburg

Teл: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +35 2 40 37 27

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,

Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Tel: + 420 251 007 111

Tel: (36) 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Drugsales Ltd

Tlf.: +45 44 98 55 11

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel.: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

UAB „Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp.z.o.o

Tel: +34 91 567 29 70

Tel: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Tél: +33 1 55 91 78 00

farmacêuticos Lda

 

Tel: +351 21 424 80 00

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 42 939 58 92

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia s.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 891798 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

 

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46

42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44

1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta GGGG. {mēnesis}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas