Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levviax (telithromycin) – Marķējuma teksts - J01FA15

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLevviax
ATĶ kodsJ01FA15
Vielatelithromycin
RažotājsAventis Pharma S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Levviax 400 mg apvalkotās tabletes

Telithromycin

 

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 400 mg telitromicīna

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

10 apvalkotās tabletes

re

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

20 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

100 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪ

navŠANAS VEIDS5 x 2 apvalkotās tabletes

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR

vairsZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDIN

lesĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMSā

8. DERĪGUMA

ZTERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Aventis Pharma S.A.

20 Avenue Raymond Aron

F-92160 ANTONY

Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/192/001

10 tabletes

 

 

EU/1/01/192/002

14 tabletes

 

 

EU/1/01/192/003

20 tabletes

 

 

EU/1/01/192/004

100 tabletes

 

 

EU/1/01/192/005

5 x 2 tabletes

 

13. SĒRIJAS NUMURS

sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Levviax

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Levviax 400 mg apvalkotās tabletes

Telithromycin

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Aventis Pharma S.A.

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz (mēnesis/gads)

 

 

 

 

 

ē

tas

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

Sērija {numurs}

 

 

 

 

re

ğ

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas